Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže
Nar. novine, 38/20.
090202 Zaštita prirode


Statut Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije
Nar. novine, 38/20.
140201 Turizam


Odluka o općinskim porezima Općine Brckovljani
Nar. novine, 38/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o iznimnoj obustavi mjere ograničenja rada prodavaonica u kojima se prodaje građevinski materijal zbog saniranja posljedica potresa u gradu Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj županiji
Nar. novine, 38/20.
200301 Policija


Odluka o iznimnom dopuštenju rada uz pridržavanje posebnih uvjeta za određene vrste tržnica i objekata na tržnicama za vrijeme proglašene epidemije COVID-19
Nar. novine, 38/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o davanju odobrenja za paralelni uvoz lijeka
Nar. novine, 38/20.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničnome obliku - e-Matici
Nar. novine, 38/20.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o Središnjem registru državne mature
Nar. novine, 38/20.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske
Nar. novine, 38/20.
200301 Policija
200302 Državna granica


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Rugvica
Nar. novine, 37/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o postupanju i primjeni karantene i kućne izolacije za vozače teretnih vozila međunarodnog transporta za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 37/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju izvanrednog međugradskog prometa
Nar. novine, 37/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužne mjere posebne organizacije ustanova socijalne skrbi i drugih pružatelja socijalnih usluga za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 37/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o registru prostornih jedinica
Nar. novine, 37/20.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 37/20.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)
Nar. novine, 37/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 37/20.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente (do 19. 5. 2020.)
Nar. novine, 37/20.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Nar. novine, 37/20.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
Nar. novine, 37/20.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Uljanik
Nar. novine, 37/20.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 od 14. ožujka 2020. o uvođenju obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda
Nar. novine, 37/20.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
220301 Državna uprava, općenito


Zakon o kemikalijama
Nar. novine, 37/20.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


( * ne važi) Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama
Nar. novine, 37/20.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


( * ne važi) Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta
Nar. novine, 36/20.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine (važi od 1. 3. 2020. do 31. 5. 2020.)
Nar. novine, 36/20.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Mrežna pravila transportnog sustava
Nar. novine, 36/20.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Pravila organiziranja tržišta električne energije
Nar. novine, 36/20.
080301 Energija, općenito


Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava
Nar. novine, 36/20.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Dvor
Nar. novine, 36/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o obveznoj pričuvi
Nar. novine, 36/20.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača i o depozitima kućanstava
Nar. novine, 36/20.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o uvođenju izvanredne brzobrodske linije Olib – Silba – Premuda – Zadar i obratno radi opskrbe otoka
Nar. novine, 36/20.
200301 Policija


Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Državnog inspektorata
Nar. novine, 36/20.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


Pravilnik o načinu i postupku izvještavanja nadležnog tijela o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja
Nar. novine, 36/20.
200301 Policija


Pravilnik o nadležnosti, sastavu i načinu rada drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 36/20.
200301 Policija


Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 36/20.
200301 Policija


Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda
Nar. novine, 36/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Nar. novine, 36/20.
140201 Turizam


( * ne važi) Pravilnik o očevidniku kazališta
Nar. novine, 36/20.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180106 Kazališta


Odluka o namjeni korištenja sredstava i odgodi plaćanja novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom
Nar. novine, 36/20.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije
Nar. novine, 36/20.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije
Nar. novine, 36/20.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica
Nar. novine, 36/20.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Odluka o otvaranju računa za donacije financijskih sredstava u akciji "Hrvatska protiv koronavirusa"
Nar. novine, 36/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
220202 Vlada RH


Odluku o otvaranju računa za donacije financijskih sredstava u akciji "Zajedno za Zagreb"
Nar. novine, 36/20.
220107 Javno okupljanje, građanska inicijativa
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Odluka o radnom vremenu trgovina
Nar. novine, 35/20.
200301 Policija


Odluka o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge djelatnosti
Nar. novine, 35/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o općim i specifičnim mjerama zaštite koje obavezno provode pružatelji usluge taxi prijevoza
Nar. novine, 35/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužne mjere posebne organizacije hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID19
Nar. novine, 35/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužne mjere posebne organizacije rada epidemiološke službe i posebnih epidemioloških mjera vezanih uz virus SARS CoV-2 za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID19
Nar. novine, 35/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 35/20.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru
Nar. novine, 35/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona
Nar. novine, 35/20.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


( * ne važi) Odluka o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima
Nar. novine, 34/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o privremenoj obustavi javnog prometa
Nar. novine, 34/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu
Nar. novine, 34/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja
Nar. novine, 33/20.
200301 Policija


( *ne važi) Odluka o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva
Nar. novine, 33/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o stavljanju izvan uporabe dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta (primjenjuje se do 4. V. 2020)
Nar. novine, 33/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka klasa: 810-06/20-01/7, urbroj: 511-01-300-70 od 19. ožujka 2020. kojom se zabranjuje brodovima u međunarodnoj plovidbi koji imaju obvezu samoizolacije ili karantene uplovljavanje u morske luke i luke unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 33/20.
200301 Policija


Odluka o graničnim prijelazima preko kojih će se odvijati tranzitni promet teretnih vozila preko teritorija Republike Hrvatske (primjenjuje se do 18. 5. 2020.)
Nar. novine, 33/20.
200301 Policija


Indeks potrošačkih cijena u veljači 2020.
Nar. novine, 33/20.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za 2020. godinu
Nar. novine, 33/20.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta
Nar. novine, 33/20.
020402 Zaštita prijavitelja nepravilnosti, zaštita dostojanstva


( * ne važi) Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije
Nar. novine, 33/20.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika upravne inspekcije
Nar. novine, 33/20.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o službenoj iskaznici upravnog inspektora
Nar. novine, 33/20.
220301 Državna uprava, općenito


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u pomorskom prometu Zadar
Nar. novine, 33/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama
Nar. novine, 33/20.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Odluka o usvajanju Programa ESIF jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (važi do 31. 12. 2023.)
Nar. novine, 33/20.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
160102 Banke, kreditne institucije
160201 Leasing
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića
Nar. novine, 33/20.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Uredba o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića
Nar. novine, 33/20.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode
Nar. novine, 33/20.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (primjenjuje se do 30. VI. 2020.)
Nar. novine, 32/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Nar. novine, 32/20.
200301 Policija


Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe
Nar. novine, 32/20.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu
Nar. novine, 32/20.
170201 Predškolski odgoj i obrazovanje
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170601 Visoko obrazovanje i znanost
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
Nar. novine, 32/20.
220201 Predsjednik RH


Uredba o visini naknade za korištenje voda
Nar. novine, 32/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Zakon o komunalnom gospodarstvu
Nar. novine, 32/20.
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla
Nar. novine, 32/20.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja
Nar. novine, 32/20.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
Nar. novine, 32/20.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Zakon o održivoj uporabi pesticida
Nar. novine, 32/20.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Zakon o lovstvu
Nar. novine, 32/20.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Zakon o šumama
Nar. novine, 32/20.
070801 Šumarstvo


Zakon o turističkoj pristojbi
Nar. novine, 32/20.
140201 Turizam


Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Nar. novine, 32/20.
140101 Ugostiteljstvo


Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Nar. novine, 32/20.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Zakon o trgovini
Nar. novine, 32/20.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
120201 Elektronička trgovina
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


( * ne važi) Zakon o poticanju ulaganja
Nar. novine, 32/20.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
Nar. novine, 32/20.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Zakon o tržištu rada
Nar. novine, 32/20.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu
Nar. novine, 32/20.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Zakon o porezu na dobit
Nar. novine, 32/20.
050305 Porez na dobit


Zakon o porezu na dohodak
Nar. novine, 32/20.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Opći porezni zakon
Nar. novine, 32/20.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda
Nar. novine, 31/20.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze
Nar. novine, 31/20.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Odluka o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 31/20.
160101 Hrvatska narodna banka


Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Nar. novine, 31/20.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o uređivanju šuma
Nar. novine, 31/20.
070801 Šumarstvo


Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
Nar. novine, 31/20.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o odgodi plaćanja zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake, naknade za koncesiju i naknada za privremeno korištenje za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske (za 2020.)
Nar. novine, 31/20.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Uredba o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 31/20.
140201 Turizam


Zakon o sustavu civilne zaštite
Nar. novine, 31/20
200301 Policija
220301 Državna uprava, općenito
220303 Upravna inspekcija
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode
Nar. novine, 30/20.
010303 Mjere kontrole cijena


( * ne važi) Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Ureda predsjednika Republike Hrvatske
Nar. novine, 30/20.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


( * ne važi) Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu
Nar. novine, 29/20.
170201 Predškolski odgoj i obrazovanje
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170601 Visoko obrazovanje i znanost
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (za razdoblje od 1. 4. 2020. do 30. 6. 2020.)
Nar. novine, 28/20.
080301 Energija, općenito


Odluka o gradskim porezima Grada Staroga Grada
Nar. novine, 28/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Obvezatne upute broj FLS-I – o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i članove Općinskog vijeća Općine Otok koji će se održati 19. travnja 2020.
Nar. novine, 28/20.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj LS-III – o zaštiti osobnih podataka
Nar. novine, 28/20.
150301 Zaštita osobnih podataka (GDPR)
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj LS-II – o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Orahovice i članove Općinskog vijeća Općine Otok
Nar. novine, 28/20.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 28/20.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2020.
Nar. novine, 28/20.
220304 Službena statistika


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za medicinu spavanja" Odjelu za audiologiju i bolesti uha Klinike za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata Kliničkog bolničkog centra Split
Nar. novine, 28/20.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Lista zaraznih bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 28/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Nar. novine, 28/20.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o standardima zdravstvene zaštite tražitelja međunarodne zaštite i stranca pod privremenom zaštitom
Nar. novine, 28/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Nar. novine, 28/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije
Nar. novine, 28/20.
010301 Sloboda pružanja usluga
140201 Turizam


Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća
Nar. novine, 28/20.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o visini naknade za korištenje prostora za potrebe plutajućeg terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku
Nar. novine, 28/20.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Odluka o sudjelovanju Hrvatske radiotelevizije u provedbi nastavnog programa i izvođenju nastave na daljinu
Nar. novine, 28/20.
180401 Mediji, općenito


Kolektivni ugovor ugostiteljstva (do 31. 12. 2021.)
Nar. novine, 27/20.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o porezima Općine Gornji Kneginec
Nar. novine, 27/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Plan prijma u državnu službu u Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave za 2020. godinu
Nar. novine, 27/20.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2020. godinu
Nar. novine, 27/20.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Španjolski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 27/20.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Meso istarskoga goveda – boškarina"/"Meso istrskega goveda – boškarina« – zaštićena oznaka izvornost"
Nar. novine, 27/20.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje
Nar. novine, 27/20.
190709 Djelatnost dadilje


Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra političkih stranaka, te obrascima i postupku prijave osnivanja i djelovanja organizacijskih oblika političkih stranaka
Nar. novine, 27/20.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


Pravila korištenja sustava skladišta plina
Nar. novine, 26/20.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2020.
Nar. novine, 26/20.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2019.
Nar. novine, 26/20.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2020.
Nar. novine, 26/20.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2020.
Nar. novine, 26/20.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2020.
Nar. novine, 26/20.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2020.
Nar. novine, 26/20.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških usluga, poslova preventivne obrane od poplava te poslova i mjera redovite i izvanredne obrane od poplava te održavanja detaljnih građevina za melioracijsku odvodnju i građevina za navodnjavanje
Nar. novine, 26/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
Nar. novine, 26/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
Nar. novine, 25/20.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


( * ne važi) Pravilnik o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
Nar. novine, 25/20.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
170701 Obrazovne kvalifikacije
240101 Pravosuđe, općenito


Pravilnik o pristupu stručnom usavršavanju u Pravosudnoj akademiji
Nar. novine, 25/20.
170701 Obrazovne kvalifikacije
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže
Nar. novine, 25/20.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze
Nar. novine, 25/20.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za državljane država članica EGP-a i članove njihovih obitelji koji nisu državljani država članica EGP-a
Nar. novine, 25/20.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu unutarnjih poslova
Nar. novine, 25/20.
020402 Zaštita prijavitelja nepravilnosti, zaštita dostojanstva


Odluka o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske
Nar. novine, 25/20.
080401 Industrija, općenito
230201 Državne potpore, općenito


Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika
Nar. novine, 25/20.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu
Nar. novine, 25/20.
080301 Energija, općenito


Zakon o energetskoj učinkovitosti
Nar. novine, 25/20.
080301 Energija, općenito


Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta
Nar. novine, 25/20.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine
Nar. novine, 25/20.
220304 Službena statistika


Zakon o službenoj statistici
Nar. novine, 25/20.
220304 Službena statistika


Zakon o prijenosu osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana na Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 25/20.
190401 Zdravstvene ustanove
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 24/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o porezima Općine Vidovec
Nar. novine, 24/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Rugvica
Nar. novine, 24/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Lišane Ostrovičke
Nar. novine, 24/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Bol
Nar. novine, 24/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Plan prijma u državnu službu u Ured pučke pravobraniteljice za 2020. godinu
Nar. novine, 24/20.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća i bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2019.
Nar. novine, 24/20.
220304 Službena statistika


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za posttraumatski stresni poremećaj" Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Nar. novine, 24/20.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za predoperativnu obradu bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom" Zavodu za neurologiju Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
Nar. novine, 24/20.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 24/20.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o davanju prethodne suglasnosti za potvrđivanje Treće revizije Programa razgradnje Nuklearne elektrane Krško i Treće revizije Programa odlaganja radioaktivnog otpada (RAO) i istrošenoga nuklearnog goriva (ING) Nuklearne elektrane Krško
Nar. novine, 24/20.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost
260301 Međunarodna suradnja RH


Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama
Nar. novine, 23/20.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o voznom redu u željezničkom prometu
Nar. novine,
130701 Željeznice i željeznički promet


Zakon o tržištu plina
Nar. novine, 23/20.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave
Nar. novine, 127/19.
220301 Državna uprava, općenito