Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Pravilnik o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodova
Nar. novine, 99/12.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija
Nar. novine, 99/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom
Nar. novine, 99/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o dodatku na plaću i načinu isplate plaće (djelatnih vojnih osoba)
Nar. novine, 99/12.
200201 Obrana


( * ne važi) Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki
Nar. novine, 99/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
Nar. novine, 99/12.
080301 Energija, općenito


Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 99/12.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 99/12.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 99/12.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 99/12.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 99/12.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 99/12.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o osobnim iskaznicama izdanim prije 1. siječnja 2003. godine
Nar. novine, 99/12.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Uredba o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža
Nar. novine, 99/12.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Odluka o osnivanju i imenovanju članova Vijeća predsjednika Republike Hrvatske za socijalnu pravdu
Nar. novine, 99/12.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Pravilnik o zemljopisno obavijesnom sustavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Nar. novine, 98/12.
200301 Policija


Pravilnik o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne
Nar. novine, 98/12.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama
Nar. novine, 98/12.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe
Nar. novine, 98/12.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača
Nar. novine, 98/12.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Odluka o postupku imenovanja u Izaslanstvo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe
Nar. novine, 98/12.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Odluka o osnivanju Vijeća za djecu
Nar. novine, 98/12.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 98/12.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
Nar. novine, 98/12.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika
Nar. novine, 97/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o brodicama i jahtama
Nar. novine, 97/12.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu
Nar. novine, 97/12
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2012. godine
Nar. novine, 97/12.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (2007.-2013.)
Nar. novine, 97/12.
260201 Europska unija i RH


Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba
Nar. novine, 97/12.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Odluka o osnivanju i imenovanju članova Vijeća predsjednika Republike Hrvatske za socijalnu pravdu
Nar. novine, 97/12.
220201 Predsjednik RH


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2012.
Nar. novine, 96/12.
220304 Službena statistika


Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2012.
Nar. novine, 96/12.
220304 Službena statistika


Kolektivni ugovor Društva Remont i proizvodnja željezničkih vozila d.o.o.
Nar. novine, 96/12.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS 2012.)
Nar. novine, 96/12.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o izradi izmjene i dopune Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske
Nar. novine, 96/12.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o izradi Izmjene i dopune Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske
Nar. novine, 96/12.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Naredba o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz u ili provoz određenih vrsta živih životinja
Nar. novine, 96/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o provenijencijama svojti šumskog drveća
Nar. novine, 96/12.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj
Nar. novine, 96/12.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 95/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o redu prvenstva korištenja voda u Istarskoj županiji iz tijela površinskih i podzemnih voda za vrijeme težih poremećaja u vodoopskrbi i drugim oblicima korištenja voda
Nar. novine, 95/12.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


(* ne važi) Pravilnik o mjerama kontrole, suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti Aujeszkoga
Nar. novine, 95/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


( * ne važi) Upisnik registriranih sredstava za zaštitu bilja
Nar. novine, 94/12.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o načinu djelovanja Zapovjedništva civilne zaštite Republike Hrvatske
Nar. novine, 93/12.
200301 Policija


( * ne važi) Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 93/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o provedbi Mjere 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti" unutar IPARD programa
Nar. novine, 93/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici državnog veterinarskog inspektora, graničnog veterinarskog inspektora i službenog veterinara te znački veterinarskog inspektora
Nar. novine, 93/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


(* ne važi) Pravilnik o obrascima veterinarskih certifikata za uvoz i nekomercijalno kretanje pasa, mačaka i pitomih vretica iz trećih zemalja
Nar. novine, 93/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Pravilnik o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata
Nar. novine, 93/12.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 92/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Zakon o trošarinama
Nar. novine, 92/12.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenog istraživanja
Nar. novine, 92/12.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Naredba o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz u ili provoz određenih vrsta živih životinja
Nar. novine, 92/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla
Nar. novine, 92/12.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o dodjeli potpore ribarskim zadrugama u 2012. godini
Nar. novine, 92/12.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno-tehničkog pregleda za žičare
Nar. novine, 92/12.
130801 Žičare


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
Nar. novine, 92/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o iznosu i načinu isplate naknade za rad Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti
Nar. novine, 92/12.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima
Nar. novine, 92/12.
090201 Zaštita okoliša


Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-448/2009 od 19. srpnja 2012.
Nar. novine, 91/12.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


( * ne važi) Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima
Nar. novine, 91/12.
140201 Turizam


( * ne važi) Uredba o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom
Nar. novine, 90/12.
210101 Ustanove, općenito


Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije
Nar. novine, 90/12.
220202 Vlada RH
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.
Nar. novine, 90/12.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju


( * ne važi) Pravilnik o normizaciji u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske
Nar. novine, 90/12.
200201 Obrana


Pravilnik o osnivanju udruženja obrtnika Hrvatske obrtničke komore
Nar. novine, 90/12.
010201 Obrt


( * ne važi) Odluka o Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 17. - Protupožarna zaštita (2009.)
Nar. novine, 90/12
130401 Hrvatski registar brodova


( * ne važi) Pravila djelovanja tržišta električne energije
Nar. novine, 90/12.
080301 Energija, općenito


Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-425/2009 i dr. od 19. srpnja 2012.
Nar. novine, 90/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Sporazum o izmjenana i dopunama Dodatka sporazumu o osnovici za plaće u državnim službama od 23. ožujka 2009. godine
Nar. novine, 89/12.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (do 31. 7. 2016.)
Nar. novine, 89/12.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (do 31. 7. 2016.)
Nar. novine, 89/12.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Zaključak o najavi otkazivanja temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i pokretanju postupka mirenja
Nar. novine, 89/12.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Zaključak o pokretanju pregovora o izmjenama i dopunama kolektivnih ugovora trgovačkih društava i ustanova u natpolovičnom vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 89/12.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 89/12.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Uredba o Popisu robe vojne namjene i Popisu nevojnih ubojnih sredstava
Nar. novine, 89/12.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema


( * ne važi) Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti
Nar. novine, 89/12.
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema
230301 Javna nabava


Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva
Nar. novine, 88/12.
220702 Javno-privatno partnerstvo


( * ne važi) Pravilnik o načinu zaštite osoba, imovine i objekata sudova
Nar. novine, 88/12.
240101 Pravosuđe, općenito


( * ne važi) Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
Nar. novine, 88/12.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije
Nar. novine, 88/12.
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


Pravilnik o upravnoj strukturi za primjenu Zakona o uslugama i primjenu IMI sustava
Nar. novine, 88/12.
010301 Sloboda pružanja usluga
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Pravilnik o organizaciji tržišta prirodnog plina
Nar. novine, 88/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Mrežna pravila transportnog sustava
Nar. novine, 88/12.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom
Nar. novine, 88/12.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetski modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine
Nar. novine, 88/12.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima
Nar. novine, 88/12.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu
Nar. novine, 88/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentatvnosti za kolektivno pregovaranje
Nar. novine, 88/12.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca