Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Zakon o Popisu poljoprivrede 2020.
Nar. novine, 64/20
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Nar. novine, 64/20.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Zakon o socijalnoj skrbi
Nar. novine, 64/20.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Statut Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije
Nar. novine, 53/20.
140201 Turizam


Odluka o statističkom i nadzornom izvješćivanju
Nar. novine, 53/20.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
Nar. novine, 53/20.
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Ličko-senjske županije
Nar. novine, 53/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području cijele Primorsko-goranske županije
Nar. novine, 53/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana u zgradi i prilagodbu stana za djecu smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata
Nar. novine, 53/20.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju


Pravilnik o načinu nagrađivanja za dostavljene informacije i dokumentaciju o osobama nestalim u Domovinskom ratu
Nar. novine, 53/20.
220105 Domovinski rat


Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini
Nar. novine, 53/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19
Nar. novine, 53/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o Jedinstvenom registru računa
Nar. novine, 53/20.
050101 Platni promet
050104 Financijska agencija (FINA)
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode
Nar. novine, 53/20.
010303 Mjere kontrole cijena


Uredba o osiguranju izvoza
Nar. novine, 53/20.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Poslovnik Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 53/20.
220203 Hrvatski sabor


Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji
Nar. novine, 53/20.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Zakon o strancima
Nar. novine, 53/20.
250102 Stranci u RH, azil


Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
Nar. novine, 53/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
Nar. novine, 53/20.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
030301 Ovršni postupak
050101 Platni promet


Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (do 1. 12. 2022.)
Nar. novine, 52/20.
020501 Kolektivni ugovori


Mrežna pravila distribucijskog sustava
Nar. novine, 52/20.
080301 Energija, općenito


Odluka o općinskim porezima Općine Dugopolje
Nar. novine, 52/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima Grada Donjeg Miholjca
Nar. novine, 52/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara
Nar. novine, 52/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta
Nar. novine, 52/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti
Nar. novine, 52/20.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama
Nar. novine, 52/20.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Jezik i kultura romske nacionalne manjine u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)
Nar. novine, 52/20.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
220108 Nacionalne manjine


( * ne važi) Odluka o usklađivanju prosječnih koeficijenata troškova života u državama u kojima Republika Hrvatska ima predstavništva
Nar. novine, 52/20.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Odluka o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 51/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o odvijanju i načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 51/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 51/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 51/20.
200301 Policija


Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2020. godini
Nar. novine, 51/20.
220108 Nacionalne manjine
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje transkranijalnom magnetskom stimulacijom (TMS) psihijatrijskih bolesti i komorbiditeta" Zavodu za integrativnu psihijatriju Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan", Zagreb
Nar. novine, 50/20.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba
Nar. novine, 50/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbi
Nar. novine, 50/20.
130301 Unutarnja plovidba


Pravilnik o procjeni rizika za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš
Nar. novine, 50/20.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
090202 Zaštita prirode


Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja prijave za namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš
Nar. novine, 50/20.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
090202 Zaštita prirode


Pravilnik o upisu u razred revidenata
Nar. novine, 50/20.
040101 Autorsko i srodna prava
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona
Nar. novine, 50/20.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Pravilnik o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća
Nar. novine, 50/20.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Zaključak klasa: 022-03/20-07/107, urbroj: 50301-25/05-20-1 od 23. travnja 2020. kojim se prihvaćaju Mjere za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
Nar. novine, 50/20.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
220202 Vlada RH


Odluka o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata za Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske
Nar. novine, 50/20.
220202 Vlada RH
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Uredba o odgovornosti za štete u okolišu
Nar. novine, 50/20.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 50/20.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
Nar. novine, 50/20.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka
Nar. novine, 50/20.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu
Nar. novine, 50/20.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


( * djelomično u primjeni) Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
Nar. novine, 49/20.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja
Nar. novine, 49/20.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze
Nar. novine, 49/20.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele
Nar. novine, 49/20.
200201 Obrana


Pravilnik o postupku ostvarivanja prava i troškovima pogreba
Nar. novine, 49/20.
200201 Obrana


Pravilnik o stanovanju
Nar. novine, 49/20.
200201 Obrana


Pravilnik o rudarskim projektima
Nar. novine, 48/20.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Statut Turističke zajednice Brodsko-posavske županije
Nar. novine, 48/20.
140201 Turizam


Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Krapinsko-zagorske županije
Nar. novine, 48/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Sisačko-moslavačke županije
Nar. novine, 48/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Dubrovačko-neretvanske županije
Nar. novine, 48/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima
Nar. novine, 48/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o privremenoj obustavi javnog prometa
Nar. novine, 48/20.
200301 Policija


Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Ličko-senjske županije
Nar. novine, 48/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Šibensko-kninske županije
Nar. novine, 48/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Splitsko-dalmatinske županije
Nar. novine, 48/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Bjelovarsko-bilogorske županije
Nar. novine, 48/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Varaždinske županije
Nar. novine, 48/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Istarske županije
Nar. novine, 48/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Primorsko-goranske županije
Nar. novine, 48/20.
200301 Policija


Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Požeško-slavonske županije
Nar. novine, 48/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije
Nar. novine, 48/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Zadarske županije
Nar. novine, 48/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Vukovarsko-srijemske županije
Nar. novine, 48/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Virovitičko-podravske županije
Nar. novine, 48/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Međimurske županije
Nar. novine, 48/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Koprivničko-križevačke županije
Nar. novine, 48/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Karlovačke županije
Nar. novine, 48/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Brodsko-posavske županije
Nar. novine, 48/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o ukidanju nužne mjere zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka na području Osječko-baranjske županije
Nar. novine, 48/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja
Nar. novine, 48/20.
200301 Policija


( *ne važi) Odluka o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva
Nar. novine, 48/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka klasa: 810-06/20-01/7, urbroj: 511-01-300-70 od 19. ožujka 2020. kojom se zabranjuje brodovima u međunarodnoj plovidbi koji imaju obvezu samoizolacije ili karantene uplovljavanje u morske luke i luke unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 48/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o stavljanju izvan uporabe dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta (primjenjuje se do 4. V. 2020)
Nar. novine, 48/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Nar. novine, 48/20.
200301 Policija


Odluka o graničnim prijelazima preko kojih će se odvijati tranzitni promet teretnih vozila preko teritorija Republike Hrvatske (primjenjuje se do 18. 5. 2020.)
Nar. novine, 48/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (primjenjuje se do 30. VI. 2020.)
Nar. novine, 48/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 48/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju izvanredne teretne linije Zadar – Ancona i obratno u međunarodnom linijskom pomorskom prometu za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 48/20.
200301 Policija


Zakon o računovodstvu
Nar. novine, 47/20.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
210201 Udruge i civilno društvo


Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
Nar. novine, 47/20.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170701 Obrazovne kvalifikacije


( * ne važi ) Odluka o porezima Grada Varaždina
Nar. novine, 47/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


(* ne važi) Pravilnik o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
Nar. novine, 47/20.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Odluka o nužnoj mjeri pojačane kontrole provođenja upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi
Nar. novine, 47/20.
200301 Policija


Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2020.
Nar. novine, 47/20.
220304 Službena statistika


Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije
Nar. novine, 47/20.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


( * ne važi) Pravilnik o posadi plovila unutarnje plovidbe
Nar. novine, 47/20.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba


( * ne važi) Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena žitarica
Nar. novine, 47/20.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja
Nar. novine, 47/20.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima
Nar. novine, 47/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID– 19" pridnenim povlačnim mrežama – koćama
Nar. novine, 47/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama
Nar. novine, 47/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Sudski poslovnik
Nar. novine, 47/20.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o javnobilježničkim uredima
Nar. novine, 47/20.
240501 Javno bilježništvo


Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
Nar. novine, 47/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Zakon o sportu
Nar. novine, 47/20.
180201 Sport


Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
Nar. novine, 47/20.
030301 Ovršni postupak
050101 Platni promet


( * ne važi) Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava
Nar. novine, 47/20.
160102 Banke, kreditne institucije


Zakon o kreditnim institucijama
Nar. novine, 47/20.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci
Nar. novine, 47/20.
160101 Hrvatska narodna banka


Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
Nar. novine, 47/20.
010301 Sloboda pružanja usluga
170701 Obrazovne kvalifikacije


Zakon o Centru za posebno skrbništvo
Nar. novine, 47/20.
210101 Ustanove, općenito
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 46/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Konjščina
Nar. novine, 46/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Grada Našica
Nar. novine, 46/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Ivanca
Nar. novine, 46/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 46/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 46/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 46/20.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Odluka o posebnom programu kreditiranja u uvjetima pandemijske krize
Nar. novine, 46/20.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2020.
Nar. novine, 46/20.
220304 Službena statistika


Naputak o načinu rada građevinske inspekcije
Nar. novine, 46/20.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Naredba o privremenom stavljanju izvan snage Naredbe o ograničenju prometa na cestama (Narodne novine, broj 64/09)
Nar. novine, 46/20.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja
Nar. novine, 46/20.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. "Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša"
Nar. novine, 46/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
090201 Zaštita okoliša


Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 46/20.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
210101 Ustanove, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu
Nar. novine, 46/20.
090201 Zaštita okoliša


Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
Nar. novine, 46/20.
030301 Ovršni postupak
050101 Platni promet


( * ne važi) Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti
Nar. novine, 45/20.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o izvanrednom prijevozu
Nar. novine, 45/20.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu
Nar. novine, 45/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu
Nar. novine, 45/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca
Nar. novine, 45/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu
Nar. novine, 45/20.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Odluka o radnom vremenu trgovina
Nar. novine, 44/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 44/20.
200301 Policija


Pravilnik o sadržaju prijave i tehničke dokumentacije za stavljanje na tržište GMO-a ili proizvoda koji se sastoje od ili sadrže GMO ili kombinaciju GMO-a
Nar. novine, 44/20.
060301 Opća sigurnost proizvoda
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o sadržaju i opsegu procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ili proizvoda koji se sastoje od ili sadrže GMO ili kombinaciju GMO-a, metodologiju za izradu procjene i uvjete koje mora ispunjavati pravna osoba za izradu procjene rizika
Nar. novine, 44/20.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Odluka o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 43/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o rudarskim projektima
Nar. novine, 43/20.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti
Nar. novine, 43/20.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
Nar. novine, 43/20.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o sustavu eVisitor
Nar. novine, 43/20.
140201 Turizam


Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona
Nar. novine, 43/20.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


( * ne važi) Pravilnik o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima
Nar. novine, 43/20.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Zakon o poljoprivredi
Nar. novine, 42/20.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana
Nar. novine, 42/20.
200202 Oružje i vojna oprema
200301 Policija


Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Nar. novine, 42/20.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Zakon o osobnoj iskaznici
Nar. novine, 42/20.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana
Nar. novine, 42/20.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Nar. novine, 42/20.
140101 Ugostiteljstvo


Zakon o pružanju usluga u turizmu
Nar. novine, 42/20.
140201 Turizam


Zakon o turističkoj pristojbi
Nar. novine, 42/20.
140201 Turizam


Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
Nar. novine, 42/20.
140201 Turizam


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu
Nar. novine, 42/20.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Zakon o računovodstvu
Nar. novine, 42/20.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
210201 Udruge i civilno društvo


Opći porezni zakon
Nar. novine, 42/20.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Zakon o lokalnim izborima
Nar. novine, 42/20.
220109 Izborni sustav


Zakon o obrtu
Nar. novine, 41/20.
010201 Obrt


Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sigurnosna zaštita brodova
Nar. novine, 41/20.
130401 Hrvatski registar brodova


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničar cestovnog prometa (140324) u obrazovnom sektoru Promet i logistika
Nar. novine, 41/20.
130101 Promet općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Komiški rogač" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 41/20.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2020. godini
Nar. novine, 41/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine
Nar. novine, 41/20.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus)
Nar. novine, 41/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote
Nar. novine, 41/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2020. godini
Nar. novine, 41/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-07/89, urbroj: 50301-25/14-20-2 od 2. travnja 2020., zbog bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti i nužnosti osiguravanja sredstava za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom koronavirusa
Nar. novine, 41/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
220301 Državna uprava, općenito
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-07/91, urbroj: 50301-25/14-20-1 od 2. travnja 2020., radi provedbe mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa
Nar. novine, 41/20.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o usvajanju Programa "Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj"
Nar. novine, 41/20.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i prehrambeni proizvodi
Nar. novine, 41/20.
230301 Javna nabava


Odluka o provedbi privremene izvanredne mjere pomoći malim mljekarama s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19
Nar. novine, 41/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o usvajanju Programa "COVID-19 zajam za obrtna sredstva" (važi do 30. 6. 2022.)
Nar. novine, 41/20.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


Odluka o privremenom odgađanju primjene fiskalnih pravila
Nar. novine, 41/20.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna za 2020. godinu
Nar. novine, 41/20.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Uredba o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 41/20.
140201 Turizam


( * ne važi) Uredba o načinu, postupku i uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave
Nar. novine, 41/20.
140201 Turizam


Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske
Nar. novine, 41/20.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 40/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 40/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 40/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190602 Medicinski proizvodi


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 39/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važe) Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin
Nar. novine, 39/20.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Plan dodjele za frekvencijski pojas 25,5 – 26,5 GHz
Nar. novine, 39/20.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Opći uvjeti opskrbe plinom
Nar. novine, 39/20.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 39/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 39/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 39/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
Nar. novine, 39/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 39/20.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe
Nar. novine, 39/20.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
090301 Vode i vodno gospodarstvo
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Pravilnik o načinu provođenja i mjerama zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima
Nar. novine, 39/20.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Pravilnik o sustavu obilježavanja plovnih putova i objektima sigurnosti plovidbe
Nar. novine, 39/20.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Popis prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 39/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća
Nar. novine, 39/20.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta
Nar. novine, 39/20.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta
Nar. novine, 39/20.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Sudski poslovnik
Nar. novine, 39/20.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o radu u sustavu eSpis
Nar. novine, 39/20.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima
Nar. novine, 39/20.
020202 Državni (stručni) ispit
170701 Obrazovne kvalifikacije
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima