Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu
Nar. novine, 129/23
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu
Nar. novine, 129/23
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu
Nar. novine, 129/23
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu
Nar. novine, 129/23
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu
Nar. novine, 129/23
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu
Nar. novine, 129/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu
Nar. novine, 129/23
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu
Nar. novine, 129/23
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu
Nar. novine, 129/23
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu
Nar. novine, 129/23
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
Nar. novine, 129/23
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita
Nar. novine, 128/23
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
240101 Pravosuđe, općenito


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Žumberak
Nar. novine, 128/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama
Nar. novine, 128/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020501 Kolektivni ugovori


Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Nar. novine, 128/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020501 Kolektivni ugovori


Pravilnik o provedbi mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – kompenzacija"
Nar. novine, 128/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, sa sjedištem u Makassaru
Nar. novine, 128/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, sa sjedištem u Makassaru
Nar. novine, 128/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji, sa sjedištem u Liegeu
Nar. novine, 128/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji, sa sjedištem u Liegeu
Nar. novine, 128/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o donošenju Plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2023. – 2026.
Nar. novine, 127/23
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga
Nar. novine, 126/23
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
130701 Željeznice i željeznički promet
131001 Poštanske i kurirske usluge
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
150201 Digitalni sadržaji i usluge


Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu
Nar. novine, 126/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Plan prijma vježbenika u pravosudna tijela u 2023.
Nar. novine, 126/23
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Split
Nar. novine, 126/23
130601 Zračne luke i zračni promet
200301 Policija
200302 Državna granica


Rješenje o imenovanju ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Nar. novine, 126/23
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Rješenje o razrješenju ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Nar. novine, 126/23
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Rješenje o razrješenju glavnog tajnika Ministarstva hrvatskih branitelja
Nar. novine, 126/23
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


Odluka o imenovanju zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu
Nar. novine, 125/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku
Nar. novine, 125/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci
Nar. novine, 125/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu
Nar. novine, 125/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 125/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 125/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o donošenju Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2023. – 2025.
Nar. novine, 125/23
220108 Nacionalne manjine


Odluka o razrješenju dužnosti općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku
Nar. novine, 125/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinske državne odvjetnice u Općinskom građanskom državnom odvjetništvu u Zagrebu
Nar. novine, 125/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Puli - Pola
Nar. novine, 125/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Puli - Pola
Nar. novine, 125/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu
Nar. novine, 125/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu
Nar. novine, 125/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Osijeku
Nar. novine, 125/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku
Nar. novine, 125/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Virovitici
Nar. novine, 125/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu
Nar. novine, 125/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Puli - Pola
Nar. novine, 125/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici
Nar. novine, 125/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o određivanju Nacionalnog koordinacijskog središta za industriju, tehnologiju i istraživanja u području kibernetičke sigurnosti
Nar. novine, 125/23
080401 Industrija, općenito
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Uredba o visini minimalne plaće za 2024. godinu
Nar. novine, 125/23
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor
Nar. novine, 125/23
220109 Izborni sustav
220203 Hrvatski sabor
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Odluka o definiranju različitog grafičkog dizajna poleđine Obrasca studentske isprave
Nar. novine, 124/23
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 124/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi
190602 Medicinski proizvodi


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 124/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada
Nar. novine, 124/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu za razdoblje 2022. – 2026. godine
Nar. novine, 124/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o autorizaciji plovila za ribolov jegulje (Anguilla anguilla) s rokom važenja do 31. listopada 2025. godine
Nar. novine, 124/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o evidenciji neaktivnih osoba
Nar. novine, 124/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o spaljivanju i suspaljivanju otpada
Nar. novine, 124/23
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red
090303 Gospodarenje otpadom


Pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda
Nar. novine, 124/23
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red
090303 Gospodarenje otpadom


Kolektivni ugovor za Hrvatsku Elektroprivredu
Nar. novine, 123/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020501 Kolektivni ugovori
020502 Sindikati, udruge poslodavaca
080301 Energija, općenito


Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva hrvatskih branitelja
Nar. novine, 123/23
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita
Nar. novine, 123/23
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
240101 Pravosuđe, općenito


Pravilnik o načinu i uvjetima otvaranja računa za provedbu specifičnih transakcija proračuna i proračunskih korisnika
Nar. novine, 123/23
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Rješenje o razrješenju člana i imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatskoga zavoda za socijalni rad
Nar. novine, 123/23
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednice i dijela članova Upravnog vijeća Imunološkog zavoda
Nar. novine, 123/23
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190211 Ostale djelatnosti i područja u zdravstvu


Pravilnik o popisu trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture
Nar. novine, 123/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 123/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe
Nar. novine, 123/23
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012
Nar. novine, 123/23
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju
Nar. novine, 123/23
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza
Nar. novine, 123/23
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima
Nar. novine, 123/23
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti
Nar. novine, 123/23
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode
Nar. novine, 123/23
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju
Nar. novine, 123/23
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
Nar. novine, 123/23
010301 Sloboda pružanja usluga
170701 Obrazovne kvalifikacije


Zakon o sudskom registru
Nar. novine, 123/23
010102 Sudski registar, upis i promjene


Zakon o Nagradi "Ivan Filipović"
Nar. novine, 123/23
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito


Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju
Nar. novine, 123/23
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija
Nar. novine, 122/23
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu
Nar. novine, 122/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Pravilnik o provedbi mjere III.2. "Odabir i odobravanje lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu"
Nar. novine, 122/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Sudski poslovnik
Nar. novine, 122/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću
Nar. novine, 122/23
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o provedbi potpore za kompenzaciju rasta troškova za toplinsku energiju korištenu u tehnološke svrhe industrijskim i ostalim poslovnim potrošačima toplinske energije
Nar. novine, 122/23
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito


Zaključak u vezi s energetskom obnovom obiteljskih kuća i višestambenih zgrada na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 122/23
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša


Odluka o davanju Lučkoj upravi Zadar na privremeno gospodarsko korištenje lučkog područja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – Marina Zadar i pomorskog dobra na dijelu k.o. Zadar
Nar. novine, 122/23
130201 Pomorsko dobro, morske luke
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2030. godine i Akcijskog plana provedbe Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2024. godine
Nar. novine, 122/23
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Odluka o prodajnim objektima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo za određene proizvode na dan blagdana 1. studenoga 2023. – Svi sveti
Nar. novine, 122/23
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije
Nar. novine, 122/23
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito


Odluka o imenovanju predsjednika i dijela članova Vijeća za elektroničke medije
Nar. novine, 121/23
180402 Elektronički mediji


Odluka o razrješenju predsjednika i dijela članova Vijeća za elektroničke medije
Nar. novine, 121/23
180402 Elektronički mediji


Strateški plan Hrvatske zaklade za znanost za razdoblje 2023. – 2027.
Nar. novine, 121/23
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 120/23
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Rješenje o utvrđivanju reprezentativnosti udruga poslodavaca više razine za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini
Nar. novine, 120/23
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o utvrđivanju reprezentativnosti udruga sindikata više razine za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini
Nar. novine, 120/23
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2023.
Nar. novine, 120/23
220304 Službena statistika


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za dio katastarske općine Kurilovec Novi za I. zonu
Nar. novine, 120/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost
110102 Zemljišne knjige


Odluka o donošenju Mreže telemedicinskih centara
Nar. novine, 120/23
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Pravilnik o postupku i mjerilima za izradu projekta komasacije, procjeni te mjerilima i postupcima utvrđivanja vrijednosti zemljišta za komasaciju
Nar. novine, 120/23
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje cijena socijalnih usluga
Nar. novine, 120/23
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta
Nar. novine, 120/23
090303 Gospodarenje otpadom


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2023.
Nar. novine, 119/23
220304 Službena statistika


Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Nar. novine, 119/23
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka
Nar. novine, 119/23
050503 Slobodne zone, zastupanje u carinskom postupku


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini
Nar. novine, 119/23
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
210101 Ustanove, općenito


Odluka o financiranju organiziranog privremenog smještaja stradalnika potresa od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Nar. novine, 119/23
100201 Obnova
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže
Nar. novine, 119/23
090202 Zaštita prirode


Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
Nar. novine, 118/23
130701 Željeznice i željeznički promet
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Odluka o izdavanju zlatnih numizmatičkih kovanica "Čipkarstvo u Hrvatskoj"
Nar. novine, 118/23
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Srinjine Nova (MB 339148) za I. zonu
Nar. novine, 118/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost
110102 Zemljišne knjige


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Apševci nova
Nar. novine, 118/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost
110102 Zemljišne knjige


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite
Nar. novine, 118/23
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190202 Stomatološka djelatnost
190203 Fizioterapeutska djelatnost
190205 Medicinsko-biokemijska djelatnost
190301 Liječništvo
190302 Sestrinstvo
190303 Primaljstvo


( * ne važi) Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 117/23
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Odluka o visini novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite
Nar. novine, 117/23
250102 Stranci u RH, azil


Rješenje o imenovanju dijela članova Odbora za standarde financijskog izvještavanja
Nar. novine, 117/23
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora stečajnoga upravitelja metodom slučajnoga odabira
Nar. novine, 116/23
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Nar. novine, 116/23
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 116/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Pravilnik o provedbi Programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za 2023. godinu
Nar. novine, 115/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Pravilnik o provedbi Programa potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka
Nar. novine, 115/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o preoblikovanju sportskog kluba – udruge za natjecanje u sportsko dioničko društvo
Nar. novine, 115/23
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
180201 Sport


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 114/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru
Nar. novine, 114/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi
Nar. novine, 114/23
170701 Obrazovne kvalifikacije
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa
Nar. novine, 114/23
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom
Nar. novine, 114/23
170601 Visoko obrazovanje i znanost
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju


Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu
Nar. novine, 114/23
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Pravilnik o trošarinama
Nar. novine, 114/23
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu
Nar. novine, 114/23
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika
Nar. novine, 114/23
200301 Policija


Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za mirno rješavanje sporova
Nar. novine, 114/23
250601 Arbitraža, mirenje


Rješenje o imenovanju zamjenice stalne predstavnice Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju, sa sjedištem u Bruxellesu i predstavnice Vlade Republike Hrvatske u Odboru stalnih predstavnika vlada država članica pri Europskoj uniji u sastavu zamjenika stalnih predstavnika (COREPER I)
Nar. novine, 114/23
260201 Europska unija i RH


Odluka o opozivu počasnog konzula Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj, sa sjedištem u Aalborgu
Nar. novine, 114/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o imenovanju članova Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Nar. novine, 114/23
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi


Odluka o imenovanju člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 114/23
080401 Industrija, općenito
220203 Hrvatski sabor
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Odluka o izboru članice Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 114/23
220203 Hrvatski sabor
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 114/23
180201 Sport
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220203 Hrvatski sabor
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 114/23
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220203 Hrvatski sabor
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 114/23
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito
220203 Hrvatski sabor
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Odluka o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru
Nar. novine, 114/23
220203 Hrvatski sabor
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru
Nar. novine, 114/23
220203 Hrvatski sabor
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela
Nar. novine, 114/23
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
010202 Zadruge
210101 Ustanove, općenito
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke
210401 Vjerske zajednice
210501 Zaklade
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Kazneni zakon
Nar. novine, 114/23
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 114/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza
Nar. novine, 114/23
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Zakon o poreznom savjetništvu
Nar. novine, 114/23
050308 Porezno savjetništvo


Zakon o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 114/23
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Zakon o porezu na dobit
Nar. novine, 114/23
050305 Porez na dobit


Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Nar. novine, 114/23
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Zakon o doprinosima
Nar. novine, 114/23
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Zakon o lokalnim porezima
Nar. novine, 114/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Zakon o porezu na dohodak
Nar. novine, 114/23
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor
Nar. novine, 114/23
220109 Izborni sustav
220203 Hrvatski sabor
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici