Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva DVORAC d.o.o. za komunalne djelatnosti, Valpovo
Nar. novine, 74/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina društva VODOVOD d.o.o., Omiš
Nar. novine, 74/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
Nar. novine, 74/22
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu
Nar. novine, 74/22
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Pravilnik o izvođenju glasnog pucanja
Nar. novine, 74/22
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja
090205 Zaštita od eksplozija


Pravilnik o izvođenju javnog vatrometa
Nar. novine, 74/22
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja
090205 Zaštita od eksplozija


( * ne važi) Odluka o naknadi za razvoj na području pružanja vodnih usluga Vodovoda i kanalizacije d.o.o., Split
Nar. novine, 73/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj društva Humvio d.o.o., Hum na Sutli
Nar. novine, 73/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj društva Rad d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Drniš
Nar. novine, 73/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Prgomet
Nar. novine, 73/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važI) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice
Nar. novine, 73/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Lista zaraznih bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 73/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje crne štitaste uši araukarije – Lindingaspis rossi (Maskell)
Nar. novine, 73/22
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Nar. novine, 73/22
260201 Europska unija i RH


Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara
Nar. novine, 73/22
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara
Nar. novine, 73/22
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Rješenje o razrješenju ravnateljice Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede u Ministarstvu poljoprivrede
Nar. novine, 73/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Orašju
Nar. novine, 73/22
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o naknadi za razvoj društva Usluga d.o.o., Vrlika
Nar. novine, 72/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj društva Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o., Vojnić
Nar. novine, 72/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina društva Komrad d.o.o., Slatina
Nar. novine, 72/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Odluka o naknadi za razvoj javne odvodnje društva Odvodnja Samobor d.o.o., Samobor
Nar. novine, 72/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj društva Miholjačkog vodovoda d.o.o., Donji Miholjac
Nar. novine, 72/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Zagreb
Nar. novine, 72/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Posedarje
Nar. novine, 72/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin
Nar. novine, 72/22
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Odluka o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku i podataka o nekretninama
Nar. novine, 72/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Pobri
Nar. novine, 72/22
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Sali novo
Nar. novine, 72/22
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2022./2023.
Nar. novine, 72/22
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Plan prijma vježbenika u pravosudna tijela u 2022.
Nar. novine, 72/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito


Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19
Nar. novine, 72/22
130101 Promet općenito
160102 Banke, kreditne institucije
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 72/22
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe
Nar. novine, 71/22
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Pravilnik o odori službenika pravosudne policije
Nar. novine, 71/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Rješenje o imenovanju zamjenika predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 71/22
220202 Vlada RH


Rješenje o razrješenju zamjenice predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 71/22
220202 Vlada RH


Rješenje o imenovanju ovlaštenice za obavljanje poslova predsjednika Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara
Nar. novine, 71/22
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti


Rješenje o razrješenju predsjednice Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara
Nar. novine, 71/22
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti


Rješenje o imenovanju zamjenika stalne predstavnice Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju, sa sjedištem u Bruxellesu i predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Odboru stalnih predstavnika vlada država članica pri Europskoj uniji u sastavu zamjenika stalnih predstavnika (COREPER I)
Nar. novine, 71/22
080301 Energija, općenito
260201 Europska unija i RH


Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/22-07/228, urbroj: 50301-05/16-22-9 od 21. lipnja 2022. o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda
Nar. novine, 71/22
100101 Prostorno uređenje i gradnja
230301 Javna nabava


Rješenje o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek
Nar. novine, 70/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe


Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek
Nar. novine, 70/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe


Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče
Nar. novine, 70/22
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče
Nar. novine, 70/22
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu
Nar. novine, 70/22
130601 Zračne luke i zračni promet


Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnice Nacionalnog povjerenstva za olakšice
Nar. novine, 70/22
130601 Zračne luke i zračni promet


Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnika Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa
Nar. novine, 70/22
130601 Zračne luke i zračni promet


Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnice Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom
Nar. novine, 70/22
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 70/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Gline
Nar. novine, 69/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama
Nar. novine, 69/22
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Obvezatne upute broj MLN IV o imenovanju članova biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Dragalić iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
Nar. novine, 69/22
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj MLN III o imenovanju članova proširenih sastava izbornih povjerenstava za provedbu prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Dragalić iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
Nar. novine, 69/22
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj MLN I – obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za zamjenika općinskog načelnika Općine Dragalić iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
Nar. novine, 69/22
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj MLN I redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Dragalić iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
Nar. novine, 69/22
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2022.
Nar. novine, 69/22
220304 Službena statistika


Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom
Nar. novine, 69/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Nar. novine, 69/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Dragalić iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
Nar. novine, 69/22
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama
Nar. novine, 69/22
090202 Zaštita prirode


Zakon o pravu na pristup informacijama
Nar. novine, 69/22
220801 Pravo na pristup informacijama


Zakon o strukovnom obrazovanju
Nar. novine, 69/22
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
Nar. novine, 69/22
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 68/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o naknadi za razvoj Varkom d.d., Varaždin
Nar. novine, 68/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj društva Komunalije d.o.o., Ilok
Nar. novine, 68/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj društva Voda Mljet d.o.o., Babino Polje
Nar. novine, 68/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova
Nar. novine, 68/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 68/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove
Nar. novine, 68/22
050101 Platni promet
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Rješenje kojim se Klinika za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za perifernu i polivaskularnu arterijsku bolest"
Nar. novine, 68/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
Nar. novine, 68/22
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu pravosuđa i uprave
Nar. novine, 68/22
020402 Zaštita prijavitelja nepravilnosti, zaštita dostojanstva
220301 Državna uprava, općenito
240101 Pravosuđe, općenito


Odluka o usvajanju Programa "Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj"
Nar. novine, 68/22
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci
Nar. novine, 67/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Statut Hrvatske gospodarske komore
Nar. novine, 67/22
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom građanskom državnom odvjetništvu u Zagrebu
Nar. novine, 67/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2022.
Nar. novine, 67/22
220304 Službena statistika


Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda "Ludbreški hren" – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 67/22
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Naredba o mjerama za prihvat nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika raseljenih iz Ukrajine
Nar. novine, 67/22
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
200302 Državna granica


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine
Nar. novine, 67/22
170601 Visoko obrazovanje i znanost
220108 Nacionalne manjine
250102 Stranci u RH, azil


Pravilnik o radu i raspolaganju novcem zatvorenika
Nar. novine, 67/22
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


Pravilnik o rublju, odjeći, obući i posteljini za zatvorenike
Nar. novine, 67/22
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


Pravilnik o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 67/22
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika i dijela članova Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj
Nar. novine, 67/22
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


Rješenje o razrješenju zamjenika predsjednika i dijela članova Vijeća za domovinski pijetet, mir i razvoj
Nar. novine, 67/22
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
Nar. novine, 67/22
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
210101 Ustanove, općenito
220105 Domovinski rat


Rješenje o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
Nar. novine, 67/22
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
210101 Ustanove, općenito
220105 Domovinski rat


Rješenje o imenovanju članica i zamjenika članica Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Nar. novine, 67/22
020501 Kolektivni ugovori
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika Vlade Republike Hrvatske u zajedničkom Povjerenstvu za tumačenje Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Nar. novine, 67/22
020501 Kolektivni ugovori
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o imenovanju glavne tajnice Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Nar. novine, 67/22
100201 Obnova
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Rješenje o razrješenju glavne tajnice Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Nar. novine, 67/22
100201 Obnova
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Rješenje o imenovanju ravnatelja Uprave za zaštitu kulturne baštine u Ministarstvu kulture i medija
Nar. novine, 67/22
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180401 Mediji, općenito


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 67/22
020501 Kolektivni ugovori
020502 Sindikati, udruge poslodavaca
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 67/22
020501 Kolektivni ugovori
020502 Sindikati, udruge poslodavaca
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 67/22
020501 Kolektivni ugovori
020502 Sindikati, udruge poslodavaca
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 67/22
020501 Kolektivni ugovori
020502 Sindikati, udruge poslodavaca
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu
Nar. novine, 66/22
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2021. godinu
Nar. novine, 66/22
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2021. godinu
Nar. novine, 66/22
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2021. godinu
Nar. novine, 66/22
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2021. godinu
Nar. novine, 66/22
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2021. godinu
Nar. novine, 66/22
080301 Energija, općenito
090101 Održivi razvitak
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2021. godinu
Nar. novine, 66/22
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2021. godinu
Nar. novine, 66/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu
Nar. novine, 66/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu
Nar. novine, 66/22
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodovod Osijek d.o.o., Osijek
Nar. novine, 65/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o organizacijskim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti
Nar. novine, 65/22
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 30. rujna 2022.
Nar. novine, 65/22


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 65/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190602 Medicinski proizvodi


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 65/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi
190602 Medicinski proizvodi


Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova
Nar. novine, 65/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 65/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 65/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Odluka o provođenju nadzora nad kreditnim institucijama i kreditnim posrednicima te izricanju mjera u području zaštite potrošača
Nar. novine, 65/22
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o imenovanju vijeća Ustavnog suda Republike Hrvatske
Nar. novine, 65/22
220102 Ustavni sud


Odluka o izboru zamjenice predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske
Nar. novine, 65/22
220102 Ustavni sud


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Sali novo
Nar. novine, 65/22
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Dubravica - Glušci
Nar. novine, 65/22
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Rješenje kojim se Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za psihoterapiju"
Nar. novine, 65/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje kojim se Klinički zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za bolničke infekcije"
Nar. novine, 65/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje kojim se Zavod za hematologiju Klinike za internu medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za potporno liječenje i kvalitetu života bolesnika s hematološkim bolestima"
Nar. novine, 65/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine
Nar. novine, 65/22
010301 Sloboda pružanja usluga
170701 Obrazovne kvalifikacije
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe
190301 Liječništvo


Pravilnik o postupku i načinu polaganja naučničkog ispita
Nar. novine, 65/22
010201 Obrt
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19
Nar. novine, 64/22
130101 Promet općenito
160102 Banke, kreditne institucije
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Nar. novine, 64/22
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 64/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 63/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 63/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus thynnus)
Nar. novine, 63/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote
Nar. novine, 63/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o tržišnim standardima za meso peradi
Nar. novine, 63/22
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja
Nar. novine, 63/22
130201 Pomorsko dobro, morske luke
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Odluka o davanju odobrenja Karlovačkoj županiji i HŽ Infrastrukturi d.o.o. za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Putevi budućnosti Ljubljana – Novo Mesto – Karlovac – Zagreb" i odobrenju Konvencije
Nar. novine, 63/22
130701 Željeznice i željeznički promet
130901 Javne i nerazvrstane ceste
260201 Europska unija i RH


Odluka o osiguranju zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske
Nar. novine, 63/22
080303 Nafta, plin


Odluka o osiguranju nabave dijela energenata u cilju pouzdane i sigurne opskrbe energijom na teritoriju Republike Hrvatske
Nar. novine, 63/22
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Odluka o potvrđivanju Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja
Nar. novine, 63/22
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
220203 Hrvatski sabor


Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva
Nar. novine, 63/22
090201 Zaštita okoliša
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/881 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. (Zakon o provedbi kibernetičke sigurnosne certifikacije)
Nar. novine, 63/22
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito


Zakon o Registru osoba s invaliditetom
Nar. novine, 63/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju


Zakon o poticanju ulaganja
Nar. novine, 63/22
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu
Nar. novine, 62/22
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 62/22
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 62/22
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 62/22
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 62/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 62/22
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 62/22
080301 Energija, općenito
090101 Održivi razvitak
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 62/22
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 62/22
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 62/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 62/22
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o naknadi za razvoj društva Hidrobel d.o.o. na području Grada Belišća i Općine Marijanci
Nar. novine, 61/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Statut Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Nar. novine, 61/22
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
210101 Ustanove, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
Nar. novine, 61/22
080301 Energija, općenito


Statut stranke IVAN PENAVA NEZAVISNA LISTA
Nar. novine, 61/22
210301 Političke stranke


Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnim karticama inozemnih izdavatelja i agregiranim transakcijama po tim karticama
Nar. novine, 61/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda "Novigradska dagnja" – zaštićena oznaka izvornosti
Nar. novine, 61/22
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda "Komiški rogač" - zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 61/22
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2022. godini
Nar. novine, 61/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Rješenje o razrješenju ravnatelja Uprave za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja
Nar. novine, 61/22
260201 Europska unija i RH


Rješenje o razrješenju dijela zamjenika članova Savjeta za razvoj civilnoga društva
Nar. novine, 61/22
210201 Udruge i civilno društvo
220202 Vlada RH


Rješenje o imenovanju dijela zamjenika članova Savjeta za razvoj civilnoga društva
Nar. novine, 61/22
210201 Udruge i civilno društvo
220202 Vlada RH


Odluka o razrješenju člana Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 61/22
180401 Mediji, općenito
220203 Hrvatski sabor


Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 61/22
220203 Hrvatski sabor
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 61/22
220203 Hrvatski sabor


Odluka o imenovanju viceguvernera Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 61/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije