Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Statut Hrvatske komore inženjera elektrotehnike
Nar. novine, 129/19.
080401 Industrija, općenito
130101 Promet općenito
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra
Nar. novine, 129/19.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
Nar. novine, 129/19.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Lanišće
Nar. novine, 129/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Hrašćina
Nar. novine, 129/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Gospića
Nar. novine, 129/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Grada Dubrovnika
Nar. novine, 129/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima Grada Donjeg Miholjca
Nar. novine, 129/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Benkovca
Nar. novine, 129/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna u povodu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.
Nar. novine, 129/19.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Češki jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)
Nar. novine, 129/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
220108 Nacionalne manjine


Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2020. godinu
Nar. novine, 129/19.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Vrbje
Nar. novine, 128/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Sveti Filip i Jakov
Nar. novine, 128/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Davor
Nar. novine, 128/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Grada Sinja
Nar. novine, 128/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Rijeke
Nar. novine, 128/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Popovače
Nar. novine, 128/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
Nar. novine, 128/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Sudski poslovnik
Nar. novine, 128/19.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Poslovnik državnog odvjetništva
Nar. novine, 128/19.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja postojeće sportske luke Zenta i postojeće sportske luke Špinut
Nar. novine, 128/19.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2020. godini
Nar. novine, 128/19.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2020. godini
Nar. novine, 128/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini
Nar. novine, 128/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2020. godini
Nar. novine, 128/19.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini
Nar. novine, 128/19.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2020. godini
Nar. novine, 128/19.
190401 Zdravstvene ustanove
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Selca
Nar. novine, 128/19.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


( * ne važi) Uredba o Tarifi upravnih pristojbi
Nar. novine, 128/19.
050504 Posebne pristojbe na uvezenu robu


(* ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Nar. novine, 128/19.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave
Nar. novine, 128/19.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu
Nar. novine, 128/19.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu
Nar. novine, 128/19.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o porezima Općine Vrhovine
Nar. novine, 127/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o visini stope prireza porezu na dohodak Općine Okučani
Nar. novine, 127/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Kanfanar
Nar. novine, 127/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Brestovac
Nar. novine, 127/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Novske
Nar. novine, 127/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Metkovića
Nar. novine, 127/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Buja – Buie
Nar. novine, 127/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara
Nar. novine, 127/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije
Nar. novine, 127/19.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 127/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja koji se ostvaruju na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice
Nar. novine, 127/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Obvezatne upute broj P X - pravo promatranja u ponovljenom izboru za predsjednika Republike Hrvatske
Nar. novine, 127/19.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220201 Predsjednik RH
270101 Međunarodne organizacije (Međunarodno pravo)


Obvezatne upute broj P IX - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 127/19.
220109 Izborni sustav
220201 Predsjednik RH


Pravilnik o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu
Nar. novine, 127/19.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o polaganju državne mature
Nar. novine, 127/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Naredba o prestanku važenja Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge
Nar. novine, 127/19.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini
Nar. novine, 127/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o radu odjela za podršku žrtvama i svjedocima
Nar. novine, 127/19.
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Pravilnik o naknadama za obavljanje službenih radnji izvan zgrade suda
Nar. novine, 127/19.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
250202 Upravni spor
250501 Parnični postupak
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


Zakon o ustanovama
Nar. novine, 127/19.
210101 Ustanove, općenito


Zakon o obrtu
Nar. novine, 127/19.
010201 Obrt


Zakon o zaštiti prirode
Nar. novine, 127/19.
090202 Zaštita prirode


Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006
Nar. novine, 127/19.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. godine o europskoj građanskoj inicijativi
Nar. novine, 127/19.
220101 Ustav RH i ljudska prava
220107 Javno okupljanje, građanska inicijativa


Zakon o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ
Nar. novine, 127/19.
090201 Zaštita okoliša


Zakon o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006
Nar. novine, 127/19.
090201 Zaštita okoliša


Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja
Nar. novine, 127/19.
090201 Zaštita okoliša


Zakon o zaštiti zraka
Nar. novine, 127/19.
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode


Zakon o biljnom zdravstvu
Nar. novine, 127/19.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Zakon o obradi biometrijskih podataka
Nar. novine, 127/19.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


Odluka o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac
Nar. novine, 126/19.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Odluka o regulatornom kapitalu institucija za platni promet
Nar. novine, 126/19.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2020. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 126/19.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda
Nar. novine, 126/19.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Pravilnik o ovlaštenju strojovođa
Nar. novine, 126/19.
130701 Željeznice i željeznički promet


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica
Nar. novine, 126/19.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
Nar. novine, 126/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu
Nar. novine, 126/19.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije
Nar. novine, 126/19.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva
260201 Europska unija i RH
260301 Međunarodna suradnja RH
270501 Diplomatski i konzularni odnosi (Međunarodno pravo)


( * ne važi) Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
Nar. novine, 126/19.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
Nar. novine, 126/19.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite
Nar. novine, 126/19.
200301 Policija


Zakon o Državnom sudbenom vijeću
Nar. novine, 126/19.
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću
Nar. novine, 126/19.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
Nar. novine, 126/19.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Zakon o kaznenom postupku
Nar. novine, 126/19.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Kazneni zakon
Nar. novine, 126/19.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Zakon o sudovima za mladež
Nar. novine, 126/19.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Zakon o alternativnim investicijskim fondovima
Nar. novine, 126/19.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
Nar. novine, 126/19.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Zakon o provedbi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu
Nar. novine, 126/19.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Zakon o genetski modificiranim organizmima
Nar. novine, 126/19.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 125/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 125/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na području Grada Novigrada - Cittanova trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o. (1. 1. 2020. - 31. 12. 2020.)
Nar. novine, 125/19.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Župa dubrovačka
Nar. novine, 125/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Velika Kopanica
Nar. novine, 125/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Podstrana
Nar. novine, 125/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Pisarovina
Nar. novine, 125/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Bukovlje
Nar. novine, 125/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Grada Petrinje
Nar. novine, 125/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak (Grad Opatija)
Nar. novine, 125/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Grada Hrvatske Kostajnice
Nar. novine, 125/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2020."
Nar. novine, 125/19.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna u povodu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020.
Nar. novine, 125/19.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja (važi do 30. 12. 2022.)
Nar. novine, 125/19.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Metodologija ocjenjivanja obnašanja sudačke dužnosti
Nar. novine, 125/19.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Metodologija ocjenjivanja obnašanja sudačke dužnosti
Nar. novine, 125/19.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.)
Nar. novine, 125/19.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 125/19.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba (za 2020.)
Nar. novine, 125/19.
050305 Porez na dobit


Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2020. godinu
Nar. novine, 125/19.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Odluka o uvođenju mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 125/19.
140201 Turizam


Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Nar. novine, 125/19.
020501 Kolektivni ugovori
020502 Sindikati, udruge poslodavaca
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Zakon o gradnji
Nar. novine, 125/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske
Nar. novine, 125/19.
200201 Obrana


Zakon o Obalnoj straži Republike Hrvatske
Nar. novine, 125/19.
200201 Obrana


Zakon o vatrogastvu
Nar. novine, 125/19.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Kolektivni ugovor društva Autoceste Rijeka – Zagreb d.d.
Nar. novine, 124/19.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta
Nar. novine, 124/19.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Popis lijekova s utvrđenom iznimno višom od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko
Nar. novine, 124/19.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu
Nar. novine, 124/19.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a
Nar. novine, 124/19.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o prijavljivanju povreda odnosno sumnji na povredu odredaba Zakona o tržištu kapitala, Uredbe (EU) br. 600/2014, Uredbe (EU) br. 596/2014, Uredbe (EU) br. 909/2014 i Uredbe (EU) 2019/2033
Nar. novine, 124/19.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine dobrovoljnog mirovinskog fonda te načinu i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova dobrovoljnog mirovinskog fonda
Nar. novine, 124/19.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


(* ne važi) Plan numeriranja
Nar. novine, 124/19.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o prenosivosti broja
Nar. novine, 124/19.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
Nar. novine, 124/19.
080301 Energija, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek
Nar. novine, 124/19.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek
Nar. novine, 124/19.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare ili nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa
Nar. novine, 124/19.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Mrkopalj
Nar. novine, 124/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Lišane Ostrovičke
Nar. novine, 124/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Općine Ernestinovo
Nar. novine, 124/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Belica
Nar. novine, 124/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima Grada Staroga Grada
Nar. novine, 124/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o prestanku važenja Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Gospića
Nar. novine, 124/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o stipendiranju studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske
Nar. novine, 124/19.
260401 Hrvati izvan RH


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za epidemiologiju" Službi za epidemiologiju s javnozdravstvenim laboratorijem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb
Nar. novine, 124/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Odluka o utvrđivanju prava na prehranu razine 2
Nar. novine, 124/19.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Pravilnik o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica
Nar. novine, 124/19.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (do 30. 11. 2021.)
Nar. novine, 123/19.
020501 Kolektivni ugovori


Kolektivni ugovor za Hrvatsku elektroprivredu
Nar. novine, 123/19.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split
Nar. novine, 123/19.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Nar. novine, 123/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Višnjan
Nar. novine, 123/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Sveti Lovreč
Nar. novine, 123/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić
Nar. novine, 123/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Dubravica
Nar. novine, 123/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Civljane
Nar. novine, 123/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Brckovljani
Nar. novine, 123/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Grada Labina
Nar. novine, 123/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Državnog inspektorata
Nar. novine, 123/19.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


Pravilnik o stručnom ispitu za obavljanje poslova savjetovanja, informiranja i izobrazbe potrošača
Nar. novine, 123/19.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2020. godinu
Nar. novine, 123/19.
060101 Normizacija, akreditacija
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode
090201 Zaštita okoliša


Pravilnik o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka "Krka"
Nar. novine, 123/19.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije
Nar. novine, 123/19.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom
Nar. novine, 123/19.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2019. godini
Nar. novine, 123/19.
220104 Državna znamenja, odlikovanja i priznanja


Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda
Nar. novine, 123/19.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Odluka o primjeni i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica
Nar. novine, 123/19.
050101 Platni promet
050104 Financijska agencija (FINA)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2020. – 2022.
Nar. novine, 123/19.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 122/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 122/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 122/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 122/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju
Nar. novine, 122/19.
020501 Kolektivni ugovori


(* ne važi) Odluka o lokalnim porezima Grada Velike Gorice
Nar. novine, 121/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


(* ne važi) Odluka o lokalnim porezima Grada Velike Gorice
Nar. novine, 121/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Petrijevci
Nar. novine, 121/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima (Grad Omiš)
Nar. novine, 121/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Marija Gorica
Nar. novine, 121/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Magadenovac
Nar. novine, 121/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja
Nar. novine, 121/09.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 121/09.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u mirovinskom osiguravajućem društvu
Nar. novine, 121/09.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u mirovinskom osiguravajućem društvu
Nar. novine, 121/09.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (za razdoblje od 1. 1. 2020. do 31. 3. 2020.)
Nar. novine, 121/09.
080301 Energija, općenito


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2109.
Nar. novine, 121/09.
220304 Službena statistika


Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva te broju i strukturi stručnog osoblja arhiva
Nar. novine, 121/09.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180103 Arhivi


Pravilnik o korištenju javnog arhivskog gradiva
Nar. novine, 121/09.
180103 Arhivi


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
Nar. novine, 121/09.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o načinu upisa u sudski registar
Nar. novine, 121/09.
010102 Sudski registar, upis i promjene


Odluka o davanju koncesije društvu TERME TUHELJ d.o.o., za zahvaćanje mineralnih i geotermalnih voda za sport i rekreaciju
Nar. novine, 121/09.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
220703 Koncesije


( * ne važi) Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu
Nar. novine, 121/19.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
Nar. novine, 121/19.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Zakon o posebnom porezu na motorna vozila
Nar. novine, 121/19.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Nar. novine, 121/19.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Opći porezni zakon
Nar. novine, 121/19.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Zakon o porezu na dohodak
Nar. novine, 121/19.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Zakon o trošarinama
Nar. novine, 121/19.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza
Nar. novine, 121/19.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Zakon o porezu na dobit
Nar. novine, 121/19.
050305 Porez na dobit


Zakon o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 121/19.
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi
Nar. novine, 120/19.
140101 Ugostiteljstvo


Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
Nar. novine, 120/19.
140101 Ugostiteljstvo


Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Nar. novine, 120/19.
140101 Ugostiteljstvo


Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli
Nar. novine, 120/19.
140101 Ugostiteljstvo


Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata
Nar. novine, 120/19.
140201 Turizam


Pravilnik o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine
Nar. novine, 119/19.
170701 Obrazovne kvalifikacije
190207 Hitna medicina
190302 Sestrinstvo


( * ne važi) Odluka o naknadi za razvoj
Nar. novine, 119/19.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (važi do 31. 10. 2021.)
Nar. novine, 119/19.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Rovinja
Nar. novine, 119/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2020. godini
Nar. novine, 119/19.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Odluka o porezima Grada Crikvenice
Nar. novine, 119/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem (važi do 31. 12. 2022.)
Nar. novine, 119/19.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini
Nar. novine, 119/19.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Odluka o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Kornati
Nar. novine, 119/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida u istražnom prostoru ugljikovodika "DI-14"
Nar. novine, 119/19.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za Predsjednika Republike Hrvatske
Nar. novine, 119/19.
220109 Izborni sustav
220201 Predsjednik RH
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 119/19.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije
Nar. novine, 119/19.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 118/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Kolektivni ugovor za djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske (od 1. 1. 2020.)
Nar. novine, 118/19.
020501 Kolektivni ugovori
190301 Liječništvo
190302 Sestrinstvo
190303 Primaljstvo


( * ne važi) Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora
Nar. novine, 118/19.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
Nar. novine, 118/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
Nar. novine, 118/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda
Nar. novine, 118/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske
Nar. novine, 118/19.
220104 Državna znamenja, odlikovanja i priznanja


( * ne važi) Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 118/19.
220201 Predsjednik RH


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu
Nar. novine, 117/19.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 117/19.
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 117/19.
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Autoceste Rijeka - Zagreb za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 117/19.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 117/19.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 117/19.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 117/19.
130701 Željeznice i željeznički promet
190401 Zdravstvene ustanove
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 117/19.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 117/19.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 117/19.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 117/19.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 117/19.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo