Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
Nar. novine, 24/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
200302 Državna granica


( * ne važi) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski
Nar. novine, 24/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 24/22
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 24/22
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( *ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 24/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 te posebne sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 radi ulaska u prostore javnopravnih tijela
Nar. novine, 24/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
220301 Državna uprava, općenito
240101 Pravosuđe, općenito


Pravilnik o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima
Nar. novine, 24/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o vođenju evidencije snimanja
Nar. novine, 23/22
180107 Audiovizualne djelatnosti


Pravilnik o postupku ispitivanja plinomjera namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji
Nar. novine, 23/22
060102 Mjeriteljstvo
080303 Nafta, plin


Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2022.
Nar. novine, 23/22
220304 Službena statistika


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i prosječna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2021.
Nar. novine, 23/22
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
220304 Službena statistika


Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2021. godine
Nar. novine, 23/22
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070801 Šumarstvo


Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda "Dalmatinska janjetina" - zaštićena oznaka izvornosti
Nar. novine, 23/22
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje gospodarskog ribolova
Nar. novine, 23/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
170701 Obrazovne kvalifikacije


Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Nar. novine, 23/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Sudski poslovnik
Nar. novine, 23/22
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o radu u sustavu eSpis
Nar. novine, 23/22
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije za luke županijskog i lokalnog značaja
Nar. novine, 23/22
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o donošenju Programa održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja za razdoblje 2022. – 2025.
Nar. novine, 23/22
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o donošenju Programa razvoja brdsko-planinskih područja za razdoblje 2022. – 2025.
Nar. novine, 23/22
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine (važi do 31. 12. 2022.)
Nar. novine, 23/22
190706 Udomiteljstvo


Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih naknada u sustavu socijalne skrbi
Nar. novine, 23/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade
Nar. novine, 23/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u javnim službama
Nar. novine, 23/22
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2022. godinu
Nar. novine, 23/22
180301 Igre na sreću i nagradne igre
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Nar. novine, 23/22
100201 Obnova
110201 Stanovanje, poslovni prostori
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati poslovni prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite
Nar. novine, 22/22
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Odluka o općinskim porezima Općine Pokupsko
Nar. novine, 22/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Statut stranke Fokus (pročišćeni tekst)
Nar. novine, 22/22
210301 Političke stranke


Pravilnik o detaljnim mjerilima i definicijama za određivanje audiovizualnih ili radijskih emisija koje se smatraju vlastitom proizvodnjom
Nar. novine, 22/22
180402 Elektronički mediji


Pravilnik o kriterijima određivanja i označavanja repriznih emisija
Nar. novine, 22/22
180402 Elektronički mediji


Plan prijma u državnu službu u Ustavni sud Republike Hrvatske za 2022. godinu
Nar. novine, 22/22
220102 Ustavni sud


Pravilnik o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama
Nar. novine, 22/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190302 Sestrinstvo
190401 Zdravstvene ustanove


Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti vina naziva "Lumbarda"
Nar. novine, 22/22
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o visini nagrade za rad odvjetnika prilikom obrana po službenoj dužnosti, obrana na teret proračunskih sredstava i odvjetnika kao opunomoćenika djeteta žrtve kaznenog djela
Nar. novine, 22/22
240601 Odvjetništvo


Pravilnik o trošarinama
Nar. novine, 22/22
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima
Nar. novine, 22/22
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.
Nar. novine, 21/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za ožujak 2022.
Nar. novine, 21/22
010303 Mjere kontrole cijena
010701 Poduzetnička infrastruktura
080303 Nafta, plin


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Klek
Nar. novine, 21/22
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu
Nar. novine, 21/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o obrascu prijave, očevidnika o državnim stručnim ispitima, zapisnika i svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu
Nar. novine, 21/22
020202 Državni (stručni) ispit


Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112
Nar. novine, 21/22
190207 Hitna medicina
200301 Policija
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo
200701 Hrvatska gorska služba spašavanja


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Minneapolisu/St. Paulu
Nar. novine, 21/22
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u St. Paulu, Savezna Država Minnesota, Sjedinjene Američke Države
Nar. novine, 21/22
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o proglašenju mjeseca ožujka "Mjesecom svjesnosti o raku debelog crijeva u Republici Hrvatskoj"
Nar. novine, 21/22
190104 Prevencija bolesti i ovisnosti


Zakon o Središnjem registru osiguranika
Nar. novine, 21/22
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava
Nar. novine, 21/22
160102 Banke, kreditne institucije


Zakon o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Nar. novine, 21/22
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti
Nar. novine, 21/22
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava
Nar. novine, 21/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Zakon o državnom odvjetništvu
Nar. novine, 21/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Zakon o područjima i sjedištima sudova
Nar. novine, 21/22
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Zakon o sudovima
Nar. novine, 21/22
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Zakon o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS)
Nar. novine, 21/22
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode
080401 Industrija, općenito
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
150201 Digitalni sadržaji i usluge
260201 Europska unija i RH


Odluka o porezima Općine Plitvička Jezera
Nar. novine, 20/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
Nar. novine, 20/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
Nar. novine, 20/22
080301 Energija, općenito


Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika
Nar. novine, 20/22
200301 Policija


Pravilnik o boravku državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 20/22
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


Pravilnik o posebnim osobnim iskaznicama
Nar. novine, 20/22
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


( * ne važi) Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove
Nar. novine, 19/22
100201 Obnova
230301 Javna nabava


Pravilnik o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 19/22
130901 Javne i nerazvrstane ceste
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Nar. novine, 19/22
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o određivanju pravne osobe u državnom vlasništvu ovlaštene za obavljanje poslova tiskanja, pakiranja, distribucije i povrata ispita državne mature i probnih ispita državne mature
Nar. novine, 19/22
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu
Nar. novine, 19/22
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Zakon o zaštiti potrošača
Nar. novine, 19/22
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Zakon o psihološkoj djelatnosti
Nar. novine, 18/22
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije


Zakon o udomiteljstvu
Nar. novine, 18/22
190706 Udomiteljstvo


Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti
Nar. novine, 18/22
190705 Edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost


Zakon o djelatnosti psihoterapije
Nar. novine, 18/22
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije


Zakon o socijalnoj skrbi
Nar. novine, 18/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2022. godinu
Nar. novine, 16/22
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Odluka o usklađivanju svote nacionalne naknade za starije osobe od 1. siječnja 2022.
Nar. novine, 16/22
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova
Nar. novine, 16/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 16/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 16/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi
190602 Medicinski proizvodi


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.
Nar. novine, 16/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
220301 Državna uprava, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2022. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
Nar. novine, 16/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja
Nar. novine, 16/22
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Pravilnik o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe upravne organizacije za zatvorski sustav ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa
Nar. novine, 16/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


Pravilnik o poslovima osiguranja u zatvorskom sustavu
Nar. novine, 16/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


Odluka o usvajanju Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija
Nar. novine, 16/22
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
180101 Kultura i umjetnost, općenito
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika
Nar. novine, 16/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


(* ne važi) Uredba o metodologijama vještačenja
Nar. novine, 16/22
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju


Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2021. godini
Nar. novine, 16/22
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
230201 Državne potpore, općenito


Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2022. godinu
Nar. novine, 16/22
220203 Hrvatski sabor
260201 Europska unija i RH


Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini
Nar. novine, 15/22
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
040301 Naknade u području intelektualnog vlasništva
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja
050501 Carinski propisi
080301 Energija, općenito
130101 Promet općenito
140201 Turizam
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
220301 Državna uprava, općenito
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
220703 Koncesije
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
240202 Sudske pristojbe
250203 Upravne pristojbe


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Knina
Nar. novine, 14/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2022. godinu
Nar. novine, 14/22
220108 Nacionalne manjine


Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2022.
Nar. novine, 14/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


( * ne važi) Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2022. godinu
Nar. novine, 14/22
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača
Nar. novine, 14/22
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
170501 Obrazovanje odraslih


Pravilnik o granicama i površini ribolovnih područja i ribolovnih zona za slatkovodni ribolov te o dopuštenosti i ograničenjima ribolova
Nar. novine, 14/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno