Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 156/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o naknadi za razvoj KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka
Nar. novine, 156/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o općinskim porezima Općine Jalžabet
Nar. novine, 156/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Pazina
Nar. novine, 156/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
Nar. novine, 156/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 156/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 156/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 156/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190602 Medicinski proizvodi


Cjenik vatrogasnih intervencija
Nar. novine, 156/22
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Pravilnik o porezu na dohodak
Nar. novine, 156/22
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Pravilnik o porezu na dobit
Nar. novine, 156/22
050305 Porez na dobit


Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona
Nar. novine, 156/22
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti​
Nar. novine, 156/22
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu
Nar. novine, 156/22
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti
140201 Turizam


Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješ­ćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
Nar. novine, 156/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o postupku prijeboja potraživanja po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće, prava na naknadu plaće i prava po osnovi ugovornog odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje s obvezom po osnovi duga za doprinose
Nar. novine, 156/22
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama
Nar. novine, 156/22
050305 Porez na dobit


Pravilnik o utvrđivanju visine nagrada i naknada troškova zastupniku po službenoj dužnosti
Nar. novine, 156/22
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Pravilnik o prijavi poreza i drugih javnih davanja vezano za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 156/22
050101 Platni promet
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Odluka o donošenju Nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine)
Nar. novine, 156/22
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Odluka o donošenju Plana sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske za razdoblje od 2023. do 2028. godine
Nar. novine, 156/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Odluka o donošenju Nacionalnog plana za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje do 2027. godine i Akcijskog plana za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje do 2024. godine
Nar. novine, 156/22
220101 Ustav RH i ljudska prava
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Odluka o donošenju Nacionalnog plana upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine
Nar. novine, 156/22
130701 Željeznice i željeznički promet
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine
Nar. novine, 156/22
130701 Željeznice i željeznički promet
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023.
Nar. novine, 156/22
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


( * ne važi) Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije
Nar. novine, 156/22
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite
Nar. novine, 156/22
200301 Policija


Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova
Nar. novine, 156/22
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


Uredba o iznosu, roku i načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško
Nar. novine, 156/22
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije za 2023. godinu
Nar. novine, 156/22
080301 Energija, općenito


Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila
Nar. novine, 156/22
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića
Nar. novine, 156/22
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Uredba o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode
Nar. novine, 156/22
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Uredba o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića
Nar. novine, 156/22
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Nar. novine, 156/22
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Uredba o Tarifi upravnih pristojbi
Nar. novine, 156/22
250203 Upravne pristojbe


Uredba o poticanju ulaganja
Nar. novine, 156/22
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
010201 Obrt
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Nar. novine, 156/22
020501 Kolektivni ugovori
020502 Sindikati, udruge poslodavaca
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Zakon o obveznim odnosima
Nar. novine, 156/22
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


( * ne važi) Uredba o Zakonu o hitnoj intervenciji za rješavanje pitanja visokih cijena električne energije
Nar. novine, 156/22
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Komunalac d.o.o., Županja
Nar. novine, 152/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki
Nar. novine, 152/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Brinje
Nar. novine, 152/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o imenovanju člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 152/22
220203 Hrvatski sabor
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o imenovanju člana Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 152/22
180201 Sport
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Odluka o imenovanju članice Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 152/22
220203 Hrvatski sabor
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o imenovanju članice Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 152/22
220203 Hrvatski sabor
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 152/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
220203 Hrvatski sabor


Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 152/22
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
180101 Kultura i umjetnost, općenito
220203 Hrvatski sabor


Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 152/22
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
220203 Hrvatski sabor


Zakon o radu
Nar. novine, 151/22
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje
Nar. novine, 151/22
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito


Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Nar. novine, 151/22
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Zakon o tržištu kapitala
Nar. novine, 151/22
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Zakon o osiguranju
Nar. novine, 151/22
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja
Nar. novine, 150/22
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Odluka o općinskim porezima Općine Blato
Nar. novine, 150/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Rijeke
Nar. novine, 150/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Grada Dubrovnika
Nar. novine, 150/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Pregrade
Nar. novine, 150/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Ogulina
Nar. novine, 150/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima Grada Makarske
Nar. novine, 150/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o naknadi štete ulagateljima i/ili AIF-u
Nar. novine, 150/22
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu
Nar. novine, 150/22
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, tržišnog posrednika i podružnice investicijskog društva iz države članice i treće zemlje
Nar. novine, 150/22
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160502 Novčani fondovi
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika Općine Starigrad
Nar. novine, 149/22
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Uredba o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja
Nar. novine, 149/22
200301 Policija
200302 Državna granica


Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
Nar. novine, 149/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
200301 Policija


Uredba o policijskim zvanjima
Nar. novine, 149/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
200301 Policija


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
Nar. novine, 149/22
200301 Policija
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
Nar. novine, 149/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o plaćama policijskih službenika
Nar. novine, 149/22
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
200301 Policija


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 149/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 149/22
220202 Vlada RH
220203 Hrvatski sabor


Kolektivni ugovor za djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske (od 1. 1. 2020.)
Nar. novine, 148/22
020501 Kolektivni ugovori
190301 Liječništvo
190302 Sestrinstvo
190303 Primaljstvo


Odluka o općinskim porezima Općine Konavle
Nar. novine, 148/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Varaždina
Nar. novine, 148/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Pleternice
Nar. novine, 148/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o transakcijskim računima
Nar. novine, 148/22
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac
Nar. novine, 148/22
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Odluka o regulatornom kapitalu institucija za platni promet
Nar. novine, 148/22
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Odluka o stopi protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala
Nar. novine, 148/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2022.
Nar. novine, 148/22
220304 Službena statistika


Pravilnik o provedbi Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete od suše u 2022. godini
Nar. novine, 148/22
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi


Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2023. godinu
Nar. novine, 148/22
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi
Nar. novine, 148/22
170701 Obrazovne kvalifikacije
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni radnik u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 148/22
170701 Obrazovne kvalifikacije
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – psiholog u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 148/22
170701 Obrazovne kvalifikacije
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije


Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 148/22
170701 Obrazovne kvalifikacije
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – edukacijski rehabilitator u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 148/22
170701 Obrazovne kvalifikacije
190705 Edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost


Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici
Nar. novine, 148/22
140101 Ugostiteljstvo
140201 Turizam


Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe
Nar. novine, 148/22
140201 Turizam


Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini
Nar. novine, 148/22
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
040301 Naknade u području intelektualnog vlasništva
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja
050501 Carinski propisi
080301 Energija, općenito
130101 Promet općenito
140201 Turizam
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
220301 Državna uprava, općenito
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
220703 Koncesije
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
240202 Sudske pristojbe
250203 Upravne pristojbe


Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednice Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet
Nar. novine, 148/22
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Rješenje o imenovanju glavne tajnice Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade
Nar. novine, 148/22
220301 Državna uprava, općenito


Rješenje o imenovanju ravnatelja Uprave za tržište rada i zapošljavanje u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Nar. novine, 148/22
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Nar. novine, 148/22
230201 Državne potpore, općenito
260401 Hrvati izvan RH


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 147/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 147/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 147/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 147/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi
190602 Medicinski proizvodi


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 147/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi
190602 Medicinski proizvodi


Pravilnik o standardu usluga ovlaštenih inženjera građevinarstva
Nar. novine, 146/22
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o lokalnim porezima Općine Vrpolje
Nar. novine, 146/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Tribunj
Nar. novine, 146/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Slunja
Nar. novine, 146/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Novske
Nar. novine, 146/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima Grada Županje
Nar. novine, 146/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o podnošenju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga pritužbi na rad europskih pružatelja usluga skupnog financiranja i postupanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga po zaprimljenim pritužbama
Nar. novine, 146/22
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 146/22
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o periodičkom, statističkom i kapitalnom izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira te izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice
Nar. novine, 146/22
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane
Nar. novine, 146/22
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o prijavljivanju povreda odnosno sumnji na povredu odredaba Zakona o tržištu kapitala, Uredbe (EU) br. 600/2014, Uredbe (EU) br. 596/2014, Uredbe (EU) br. 909/2014 i Uredbe (EU) 2019/2033
Nar. novine, 146/22
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 146/22
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 146/22
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o postupku naknade štete članovima obveznog mirovinskog fonda i/ili obveznom mirovinskom fondu
Nar. novine, 146/22
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o postupku naknade štete članovima dobrovoljnog mirovinskog fonda i/ili dobrovoljnom mirovinskom fondu
Nar. novine, 146/22
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 146/22
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom
Nar. novine, 146/22
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 146/22
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda
Nar. novine, 146/22
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 146/22
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda
Nar. novine, 146/22
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. ožujka 2023.
Nar. novine, 146/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
Nar. novine, 146/22
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito


Pravilnik o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda
Nar. novine, 146/22
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima, davanju dozvola za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu lijekovima na veliko
Nar. novine, 146/22
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Pravilnik o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom
Nar. novine, 146/22
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Popis prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 146/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o protokolima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti u svrhu priznavanja
Nar. novine, 146/22
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o radu Povjerenstva za komasaciju
Nar. novine, 146/22
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


( * ne važi) Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
Nar. novine, 146/22
210301 Političke stranke


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu
Nar. novine, 145/22
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu
Nar. novine, 145/22
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu
Nar. novine, 145/22
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu
Nar. novine, 145/22
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu
Nar. novine, 145/22
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu
Nar. novine, 145/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu
Nar. novine, 145/22
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu
Nar. novine, 145/22
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu
Nar. novine, 145/22
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2023. godinu i projekcije plana za 2024. i 2025. godinu
Nar. novine, 145/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
Nar. novine, 145/22
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Pravilnik o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine
Nar. novine, 144/22
170701 Obrazovne kvalifikacije
190207 Hitna medicina
190302 Sestrinstvo


Statut Hrvatske komore poreznih savjetnika
Nar. novine, 144/22
050308 Porezno savjetništvo


Odluka o Općinskim porezima Općine Konjščina
Nar. novine, 144/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Beretinec
Nar. novine, 144/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Zaprešića
Nar. novine, 144/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima Grada Novog Vinodolskog
Nar. novine, 144/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima Grada Biograda na Moru
Nar. novine, 144/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o provođenju operacija monetarne politike
Nar. novine, 144/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o pravilima za puštanje likvidnosti u američkim dolarima
Nar. novine, 144/22
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Rješenje kojim se Zavod za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za multipli mijelom i druge neoplastične poremećaje stanica koje luče imunoglobuline
Nar. novine, 144/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje kojim se Služba za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo određuje Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za promicanje zdravlja
Nar. novine, 144/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje kojim se Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za dijagnostički ultrazvuk mišićno-koštanog sustava
Nar. novine, 144/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o provedbi Programa pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom
Nar. novine, 144/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću
Nar. novine, 144/22
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila
Nar. novine, 144/22
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu
Nar. novine, 144/22
200201 Obrana
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o usklađivanju prihodovnog cenzusa za ostvarivanje prava na plaćanje premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja u 2023. godini
Nar. novine, 143/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova
Nar. novine, 143/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 143/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 143/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Odluka o utvrđivanju rezultata izbora za članove Državnoodvjetničkog vijeća iz reda zamjenika državnih odvjetnika
Nar. novine, 142/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Pravilnik o redovitom doprinosu članova, načinu raspolaganja sredstvima i financijskim izvještajima fonda za zaštitu ulagatelja
Nar. novine, 142/22
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva
Nar. novine, 142/22
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o izvještavanju o neuspjelim namirama i o internaliziranoj namiri
Nar. novine, 142/22
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave izvještaja kod iznimke od obveze upisa nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod središnjeg depozitorija ili drugog registra propisanog posebnim zakonom
Nar. novine, 142/22
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza
Nar. novine, 142/22
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi
Nar. novine, 142/22
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja
Nar. novine, 142/22
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja
Nar. novine, 142/22
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o kapitalu leasing društva
Nar. novine, 142/22
160201 Leasing
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o Kontnom planu leasing društva
Nar. novine, 142/22
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160201 Leasing
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o Registru objekata leasinga
Nar. novine, 142/22
160201 Leasing
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o izdvajanju poslovnih procesa leasing-društva
Nar. novine, 142/22
160201 Leasing
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o obavljanju poslova leasinga leasing društava iz država članica i trećih država na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 142/22
160201 Leasing
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)
260201 Europska unija i RH


Pravilnik o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava
Nar. novine, 142/22
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160201 Leasing


Pravilnik o načinu obavljanja poslova interne revizije faktoring društva
Nar. novine, 142/22
160202 Faktoring
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koja su dužna dostavljati faktoring društva te načinu i rokovima njihove dostave
Nar. novine, 142/22
160202 Faktoring
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o kapitalu faktoring društva
Nar. novine, 142/22
160202 Faktoring


Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o faktoringu i drugih propisa na faktoring društva u likvidaciji
Nar. novine, 142/22
160202 Faktoring


Pravilnik o obavljanju poslova faktoringa faktoring društava iz drugih država članica i trećih država na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 142/22
160202 Faktoring
260201 Europska unija i RH


Pravilnik o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava
Nar. novine, 142/22
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160202 Faktoring
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o kriterijima i načinu upravljanja rizicima faktoring društva
Nar. novine, 142/22
160202 Faktoring
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Odluka o lokalnim porezima Općine Vidovec
Nar. novine, 141/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Brdovec
Nar. novine, 141/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Virovitice
Nar. novine, 141/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Nar. novine, 141/22
220801 Pravo na pristup informacijama


Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Nar. novine, 141/22
170201 Predškolski odgoj i obrazovanje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Rješenje o imenovanju zamjenika glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata
Nar. novine, 141/22
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)
220202 Vlada RH


Rješenje o razrješenju dijela članova i imenovanju zamjenice predsjednice i dijela članova Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom
Nar. novine, 141/22
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju
220202 Vlada RH


Rješenje o razrješenju zamjenice ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Nar. novine, 141/22
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
220202 Vlada RH
260201 Europska unija i RH


Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Lučke uprave Šibenik
Nar. novine, 141/22
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220202 Vlada RH


Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa
Nar. novine, 141/22
130701 Željeznice i željeznički promet
220202 Vlada RH


Rješenje o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa
Nar. novine, 141/22
130701 Željeznice i željeznički promet
220202 Vlada RH


Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća Općine Gradina
Nar. novine, 141/22
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Gradina
Nar. novine, 141/22
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 141/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Zakon o državnim službenicima
Nar. novine, 141/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Zakon o deviznom poslovanju
Nar. novine, 141/22
050101 Platni promet
050106 Devizno poslovanje


Zakon o strateškim robnim zalihama
Nar. novine, 141/22
230401 Robne zalihe RH


Zakon o sportu
Nar. novine, 141/22
180201 Sport


Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog suda u Sisku
Nar. novine, 140/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sudaca Općinskog suda u Sisku
Nar. novine, 140/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinja Županijskog suda u Splitu - građanski odjel
Nar. novine, 140/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinja Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Nar. novine, 140/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o sigurnosti igračaka
Nar. novine, 140/22
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


Pravilnik o vijanju zastave i isticanju znakova na domaćim brodovima na unutarnjim vodnim putovima Republike Hrvatske
Nar. novine, 140/22
130301 Unutarnja plovidba


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina
Nar. novine, 140/22
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Pravilnik o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega
Nar. novine, 140/22
250203 Upravne pristojbe


Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije
Nar. novine, 140/22
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva
260201 Europska unija i RH
260301 Međunarodna suradnja RH
270501 Diplomatski i konzularni odnosi (Međunarodno pravo)


Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova
Nar. novine, 140/22
090101 Održivi razvitak
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode


Odluka o donošenju Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje do 2026. godine
Nar. novine, 140/22
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Uredba o visini naknade za korištenje voda
Nar. novine, 140/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o imenovanju pet članica Povjerenstva iz članka 150. Zakona o socijalnoj skrbi, ("Narodne novine", br. 18/22., 46/22. i 119/22.)
Nar. novine, 140/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije za preostali dio mandata
Nar. novine, 140/22
180401 Mediji, općenito


Odluka o imenovanju predsjednice i članova Odbora "Nagrade Ivan Filipović"
Nar. novine, 140/22
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito


Odluka o razrješenju i imenovanju člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative
Nar. novine, 140/22
220203 Hrvatski sabor
260201 Europska unija i RH
260301 Međunarodna suradnja RH


Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 140/22
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
180401 Mediji, općenito
220203 Hrvatski sabor


Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za predstavke i pritužbe Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 140/22
220203 Hrvatski sabor


Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 140/22
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode
220203 Hrvatski sabor


Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 140/22
220203 Hrvatski sabor
260201 Europska unija i RH


Kodeks o etičkom djelovanju zastupnika u Hrvatskom saboru
Nar. novine, 140/22
220203 Hrvatski sabor