Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2018.
Nar. novine, 19/18.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Popis prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 19/18.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
090301 Vode i vodno gospodarstvo
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2018. godini
Nar. novine, 19/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2018. godinu
Nar. novine, 19/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj do 2020. godine
Nar. novine, 19/18.
090201 Zaštita okoliša


Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti
Nar. novine, 19/18.
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema
230301 Javna nabava


Odluka o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske
Nar. novine, 19/18.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
220201 Predsjednik RH


Zakon o mirovinskom osiguranju
Nar. novine, 18/18.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske
Nar. novine, 18/18.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
220102 Ustavni sud


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima (Općina Klenovnik)
Nar. novine, 18/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Drenovci
Nar. novine, 18/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Statut Hrvatske komore dentalne medicine
Nar. novine, 18/18.
190202 Stomatološka djelatnost


Rješenje Hrvatske narodne banke O.broj: 56-020/02-18/BV od 21. veljače 2018. (za Tesla štednu banku d.d.)
Nar. novine, 18/18.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o dopuni Odluke o donošenju Nastavnoga plana i programa za srednje glazbene škole, Nastavnoga plana i programa funkcionalne muzičke pedagogije (FMP) za srednje škole, Nastavnoga plana i programa za klasični balet i narodne plesove za srednje škole i Nastavnoga plana i programa za zanimanje Scenski plesač
Nar. novine, 18/18.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o Nastavnim planovima i programima za osnovne glazbene i osnovne plesne škole
Nar. novine, 18/18.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima
Nar. novine, 18/18.
050305 Porez na dobit


Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Muć
Nar. novine, 18/18.
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2017. godini
Nar. novine, 18/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Zakon o tržištu plina
Nar. novine, 18/18.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Tučepi
Nar. novine, 17/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Negoslavci
Nar. novine, 17/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Lanišće
Nar. novine, 17/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o razvrstavanju javnih cesta
Nar. novine, 17/18.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Creska janjetina" – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 17/18.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Malostonska kamenica" zaštićena oznaka izvornosti
Nar. novine, 17/18.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o malom obalnom ribolovu
Nar. novine, 17/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o provedbi podmjere 10.2 "Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 17/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o dozvoli za akvakulturu
Nar. novine, 17/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
Nar. novine, 17/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Podstrana
Nar. novine, 16/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Borovo
Nar. novine, 18/16.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Štitar
Nar. novine, 16/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Plan prijama u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2018. godinu
Nar. novine, 16/18.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva DALEKOVOD PROIZVODNJA d.o.o. iz Dugog Sela, Ulica Trnoščica 17, OIB: 79970472123, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 16/18
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova
Nar. novine, 16/18.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Pravilnik o izboru i načinu ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine
Nar. novine, 16/18.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o donošenju programa za izborni predmet Dramski odgoj (program dramske kulture i umjetnosti) za II. razred opće gimnazije
Nar. novine, 16/18.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju
Nar. novine, 16/18.
200301 Policija


Pravilnik o tehničkim pregledima vozila
Nar. novine, 16/18.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Uredba o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole
Nar. novine, 16/18.
200301 Policija
200302 Državna granica


Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu
Nar. novine, 15/18.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti oralne sluznice" Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 15/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva Referentni centar Ministarstva zdravstva za internističku intenzivnu medicinu i nadomještanje funkcije organa u zatajenju Zavodu za hitnu i intenzivnu medicinu Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 15/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190207 Hitna medicina
190401 Zdravstvene ustanove


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici, sa sjedištem u Rosariju, Provincija Santa Fe
Nar. novine, 15/18.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 15/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
250102 Stranci u RH, azil


Naredba o uspostavljanju popisa zračnih prijevoznika koji imaju zabranu izvođenja operacija na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 15/18.
130601 Zračne luke i zračni promet


Zakon o zaštiti prirode
Nar. novine, 15/18.
090202 Zaštita prirode


Zakon o kreditnim institucijama
Nar. novine, 15/18.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Zakon o upravnoj inspekciji
Nar. novine, 15/18.
220301 Državna uprava, općenito
220303 Upravna inspekcija
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji
Nar. novine, 15/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi
Nar. novine, 15/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani
Nar. novine, 15/18.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima
Nar. novine, 15/18.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 14/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 14/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 14/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o općinskim porezima Općine Marijanci
Nar. novine, 13/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Rješenje o ovlašćivanju K&S INVEST GRUPE j.d.o.o. iz Čakovca, Kralja Tomislava 5, OIB: 16266936428, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 13/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju PLASMA d.o.o. iz Varaždina, Vidovečka 45, OIB: 94543219022, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 13/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju LINIJA SIGURNOSTI d.o.o. iz Zagreba, Jagnedje 2a, OIB: 74837718235, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 13/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Školske sheme
Nar. novine, 13/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za prijevoz opasnih tvari
Nar. novine, 13/18.
090205 Zaštita od eksplozija


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Nar. novine, 13/18.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o preuzimanju Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP
Nar. novine, 13/18.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


Odluka o lokalnim porezima Općine Podgora
Nar. novine, 12/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Petrijanec
Nar. novine, 12/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica (važi do 31. 12. 2022.)
Nar. novine, 12/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Klanjca
Nar. novine, 12/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Kijevo
Nar. novine, 12/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Hrvatska Dubica
Nar. novine, 12/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Garčin
Nar. novine, 12/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskih voda
Nar. novine, 12/18.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (važi do 31. 10. 2021.)
Nar. novine, 12/18.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucija
Nar. novine, 12/18.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Pravilnik o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora
Nar. novine, 12/18.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene radne sposobnosti
Nar. novine, 12/18.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
Nar. novine, 12/18.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


(* ne važi ) Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
Nar. novine, 12/18.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru
Nar. novine, 12/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
180201 Sport


( * ne važi) Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred trgovačkim sudovima
Nar. novine, 12/18.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
250501 Parnični postupak


Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe
Nar. novine, 12/18.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Zakon o zaštiti okoliša
Nar. novine, 12/18.
090201 Zaštita okoliša


Rješenje o ovlašćivanju INSPEKTA d.o.o. iz Osijeka, Ivana Gundulića 36b, OIB: 94111057103, za obavljanje zaštite na radu
Nar. novine, 11/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva DALEKOVOD d.d. iz Zagreba, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222 za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 11/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini
Nar. novine, 11/18.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o proglašenju projekta LNG terminal (izgradnja prihvatnog terminala za ukapljeni prirodni plin na otoku Krku) strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 11/18.
080303 Nafta, plin
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 11/18.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o proglašenju projekta "Aglomeracija Umag - Savudrija – Novigrad istarski" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 11/18.
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o proglašenju projekta "Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 11/18.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o proglašenju projekta "Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Petrinja" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 11/18.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o proglašenju 1. ožujka Nacionalnim danom edukacijskih rehabilitatora
Nar. novine, 11/18.
190705 Edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost
220203 Hrvatski sabor