Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Mrežna pravila transportnog sustava
Nar. novine, 31/19.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Pravilnik o pravilima izdavanja certifikata o sukladnosti s propisima o hrani
Nar. novine, 31/19.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća
Nar. novine, 31/19.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode
Nar. novine, 31/19.
090202 Zaštita prirode


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Novigradska dagnja" zaštićena oznaka izvornosti
Nar. novine, 31/19.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Goranski medun" zaštićena oznaka izvornosti
Nar. novine, 31/19.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o odštetnom cjeniku
Nar. novine, 31/19.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Dubrovačke ljetne igre
Nar. novine, 31/19.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180106 Kazališta


Odluka o vrednovanju programa međunarodne vojne izobrazbe
Nar. novine, 31/19.
200201 Obrana


Pravilnik o dodatnom usavršavanju medicinskih sestara
Nar. novine, 31/19.
190302 Sestrinstvo


( * ne važi) Odluka o objavi okvira revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI)
Nar. novine, 31/19.
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


Pravilnik o postupku izbora i načinu rada udruga registriranih za obavljanje djelatnosti iz područja zaštite ljudskih prava i neovisnih stručnjaka u Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja
Nar. novine, 31/19.
220101 Ustav RH i ljudska prava
240101 Pravosuđe, općenito


Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja
Nar. novine, 31/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Obvezatne upute broj EP II, Obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora
Nar. novine, 30/19.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
260201 Europska unija i RH


Obvezatne upute broj EP I, Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 30/19.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva
260201 Europska unija i RH


Obvezatne upute broj EP V, O pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača
Nar. novine, 30/19.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj EP IV, O zaštiti osobnih podataka
Nar. novine, 30/19.
150301 Zaštita osobnih podataka (GDPR)
220109 Izborni sustav
260201 Europska unija i RH


Obvezatne upute broj EP III, Postupak kandidiranja
Nar. novine, 30/19.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
260201 Europska unija i RH


Odluka o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske
Nar. novine, 30/19
220109 Izborni sustav
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Kolektivni ugovor ugostiteljstva (do 31. XII. 2019.)
Nar. novine, 28/19.
020501 Kolektivni ugovori


Statut Hrvatske poljoprivredne komore
Nar. novine, 29/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja
Nar. novine, 29/18.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o vrstama alternativnih investicijskih fondova
Nar. novine, 28/19.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Odluka o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za 2019. godinu
Nar. novine, 28/19.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu
Nar. novine, 28/19.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi ) Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Radiooprema
Nar. novine, 28/19.
130401 Hrvatski registar brodova


Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi
Nar. novine, 28/19.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem
Nar. novine, 28/19.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova
Nar. novine, 28/19.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za potrebe inspekcijskih nadzora i službenih kontrola i referentni laboratoriji za ispitivanje predmeta opće uporabe
Nar. novine, 28/19.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


Pravilnik o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu
Nar. novine, 28/19.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
Nar. novine, 28/19.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o odgovarajućem smještaju
Nar. novine, 28/19.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad
Nar. novine, 28/19.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za pogranični promet, Preseka
Nar. novine, 28/19.
200301 Policija


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za pogranični promet, Sveti Martin na Muri
Nar. novine, 28/19.
200301 Policija


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu, Čakovec
Nar. novine, 28/19.
200301 Policija


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za pogranični promet, Banfi
Nar. novine, 28/19.
200301 Policija


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu, Bukovje
Nar. novine, 28/19.
200301 Policija


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu, Trnovec
Nar. novine, 28/19.
200301 Policija


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu, Mursko Središće
Nar. novine, 28/19.
200301 Policija


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu, Goričan
Nar. novine, 28/19.
200301 Policija


Pravilnik o načinu provedbe zaštitnih mjera zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji te mjere udaljenja iz zajedničkog kućanstva
Nar. novine, 28/19.
200301 Policija
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 28/19.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Odluka o donošenju Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske
Nar. novine, 28/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu
Nar. novine, 28/19.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
220202 Vlada RH
270101 Međunarodne organizacije (Međunarodno pravo)


Uredba o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina
Nar. novine, 28/19.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Uredba o snimanju iz zraka
Nar. novine, 28/19.
200201 Obrana


Odluka o osnivanju Radne skupine Predsjednice Republike Hrvatske za izradu smjernica za daljnju fiskalnu decentralizaciju i regionalni razvoj Republike Hrvatske
Nar. novine, 28/19.
050301 Porezi i porezni sustav općenito
220201 Predsjednik RH


Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o usklađivanju tehničkih propisa i upravnih postupaka u području civilnog zrakoplovstva
Nar. novine, 28/19.
130601 Zračne luke i zračni promet


Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma
Nar. novine, 29/19.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


( * ne važi) Uredba o snimanju iz zraka
Nar. novine, 28/19.
200201 Obrana


Odluka o osnivanju Radne skupine Predsjednice Republike Hrvatske za izradu smjernica za daljnju fiskalnu decentralizaciju i regionalni razvoj Republike Hrvatske
Nar. novine, 28/19.
050301 Porezi i porezni sustav općenito
220201 Predsjednik RH


Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2019.
Nar. novine, 27/19.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2018.
Nar. novine, 27/19.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2019.
Nar. novine, 27/19.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2019.
Nar. novine, 27/19.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2019.
Nar. novine, 27/19.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2019.
Nar. novine, 27/19.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624
Nar. novine, 27/19.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja
Nar. novine, 27/19.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Indeks potrošačkih cijena u veljači 2019.
Nar. novine, 27/19.
220304 Službena statistika


Pravilnik o dodjeli braniteljskih zahvalnica
Nar. novine, 27/19.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tjelesne i zdravstvene kulture za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 27/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Povijest za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 27/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu
Nar. novine, 27/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu
Nar. novine, 27/19.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


Pravilnik o dodjeli činova i promicanju vojnih osoba u činove
Nar. novine, 27/19.
200201 Obrana


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice
Nar. novine, 27/19.
130601 Zračne luke i zračni promet


Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2019. godinu
Nar. novine, 27/19.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za donošenje odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela javne ceste
Nar. novine, 27/19.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Odluka o donošenju Programa zbrinjavanja stanovnika zgrada i uklanjanja ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice
Nar. novine, 27/19.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu
Nar. novine, 27/19.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o Upisniku privatnih šumoposjednika
Nar. novine, 26/19.
070801 Šumarstvo


Etički kodeks državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
Nar. novine, 26/19.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2019.
Nar. novine, 26/19.
220304 Službena statistika


Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u središnjem klirinškom depozitarnom društvu
Nar. novine, 26/19.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi središnjeg klirinškog depozitarnog društva i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva
Nar. novine, 26/19.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati iz imovine AIF-a
Nar. novine, 26/19.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o udjelima AIF-ova
Nar. novine, 26/19.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a
Nar. novine, 26/19.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o prijenosu upravljanja AIF-om
Nar. novine, 26/19.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 26/19.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 26/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 26/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 26/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata za katastarsku općinu Čorkova Uvala
Nar. novine, 26/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 26/19.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


( * ne važi) Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini
Nar. novine, 26/19.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


(* ne važi) Odluka o Popisu izvornih i ugroženih pasmina domaćih životinja
Nar. novine, 26/19.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Nar. novine, 26/19.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o ocjenjivanju djelatnih vojnih osoba
Nar. novine, 26/19.
200201 Obrana


Poslovnik Državnoodvjetničkog vijeća
Nar. novine, 25/19.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


( * ne važe) Pravila o sadržaju psihološkoga testiranja
Nar. novine, 25/19.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2018.
Nar. novine, 25/19.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Pravilnik o postupanju Hanfe u vezi naknada za usluge uređenog tržišta
Nar. novine, 25/19.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o postupanju Hanfe u vezi naknada za usluge uređenog tržišta
Nar. novine, 25/19.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o kriterijima za ispunjavanje uvjeta za imenovanje vezanog zastupnika i registru vezanih zastupnika
Nar. novine, 25/19.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za statusne promjene UAIF-a, potrebnoj dokumentaciji i sadržaju dokumentacije koja se prilaže zahtjevu
Nar. novine, 25/19.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o obavljanju poslova depozitara AIF-a
Nar. novine, 25/19.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima
Nar. novine, 25/19.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o dodatnim organizacijskim zahtjevima društava za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
Nar. novine, 25/19.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom
Nar. novine, 25/19.
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom ( za razdoblje od 1. 4. 2019. do 30. 6. 2019.)
Nar. novine, 25/19.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o najmu stambenih jedinica
Nar. novine, 25/19.
110201 Stanovanje, poslovni prostori
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Pravilnik o informacijskom sustavu u sportu
Nar. novine, 25/19.
150301 Zaštita osobnih podataka (GDPR)
180201 Sport
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza
Nar. novine, 25/19.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu
Nar. novine, 25/19.
130601 Zračne luke i zračni promet


Zakon o akvakulturi
Nar. novine, 25/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Nar. novine, 25/19.
140101 Ugostiteljstvo


Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbi (EZ) 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ
Nar. novine, 25/19.
050101 Platni promet
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
150201 Digitalni sadržaji i usluge


Zakon o Državnom uredu za reviziju
Nar. novine, 25/19.
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 24/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko-planinskog područja
Nar. novine, 24/19.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC100, dionica Osor - Nerezine
Nar. novine, 24/19.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


( * ne važi) Uredba o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja
Nar. novine, 24/19.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
Nar. novine, 24/19.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Uredba o plaćama policijskih službenika
Nar. novine, 24/19.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
Nar. novine, 24/19.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
Nar. novine, 24/19.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Nar. novine, 24/19.
230201 Državne potpore, općenito


(* ne važi) Odluka o kontnom planu za kreditne institucije
Nar. novine, 23/19.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače
Nar. novine, 23/19.
060202 Nadzor predmeta od plemenitih kovina
060301 Opća sigurnost proizvoda
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog (P2) poljoprivrednog zemljišta
Nar. novine, 23/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o uvjetima i postupku predlaganja kandidata za imenovanje europskog tužitelja
Nar. novine, 23/19.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Nar. novine, 23/19.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Pušća
Nar. novine, 22/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini suca i načinu njegova podnošenja
Nar. novine, 22/19.
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o potrebnim znanjima i stručnosti osoblja kreditnih institucija i kreditnih posrednika te o zahtjevima i postupku za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja
Nar. novine, 22/19.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160102 Banke, kreditne institucije
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o odbijanju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija i sadržaju revizije za potrebe Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 22/19.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575 /2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu
Nar. novine, 22/19.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Nar. novine, 22/19.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije
Nar. novine, 22/19.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja
090303 Gospodarenje otpadom


Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture
Nar. novine, 22/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
170501 Obrazovanje odraslih


Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta
Nar. novine, 22/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o agrotehničkim mjerama
Nar. novine, 22/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2019. godini
Nar. novine, 22/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o donošenju Strategije za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 22/19.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
260201 Europska unija i RH


Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Zdravlje za osnovne škole i srednje škole u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 21/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom
Nar. novine, 21/19.
090205 Zaštita od eksplozija


Pravilnik o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla
Nar. novine, 21/19.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Nar. novine, 21/19.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu
Nar. novine, 21/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata
Nar. novine, 21/19.
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Zakon o privatizaciji INA - Industrije nafte d.d.
Nar. novine, 21/19.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)