Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o uspostavi nacionalnog sustava za izdavanje EU digitalne COVID potvrde
Nar. novine, 60/21
150201 Digitalni sadržaji i usluge
260201 Europska unija i RH


Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "75. obljetnica osnivanja Hrvatske zajednice tehničke kulture, 1946. - 2021."
Nar. novine, 59/21
160101 Hrvatska narodna banka


Pravilnik o pristupu povjerljivim podacima Državnog zavoda za statistiku unutar sustava službene statistike
Nar. novine, 59/21
220304 Službena statistika


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Singapuru, sa sjedištem u Singapuru
Nar. novine, 59/21
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


( * ne važi) Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)
Nar. novine, 57/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o provedbi mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima te mjere Potpora za krizno skladištenje vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Nar. novine, 57/21.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2021. godini
Nar. novine, 57/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o rodovima, službama, strukama i njihovim specijalnostima
Nar. novine, 57/21.
200201 Obrana


Popis lijekova s utvrđenom najvišom dozvoljenom cijenom na veliko u postupku godišnjeg izračuna u 2021. godini
Nar. novine, 56/21.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 55/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Istarske županije
Nar. novine, 55/21.
200301 Policija


Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.
Nar. novine, 55/21.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Naputak o financijskom jamstvu
Nar. novine, 55/21.
090303 Gospodarenje otpadom


Odluka o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja postojeće sportske luke Zenta i postojeće sportske luke Špinut
Nar. novine, 55/21.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja tune i obavljanja turističko-edukacijske djelatnosti u akvatoriju Iškog kanala
Nar. novine, 55/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
220703 Koncesije


Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Porto Baroš na dijelu k.o. Stari Grad, Grad Rijeka
Nar. novine, 55/21.
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


Pravilnik o prihvatljivosti izdataka
Nar. novine, 54/21.
260201 Europska unija i RH


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geologija za 4. razred prirodoslovne gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 54/21.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važI) Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Nar. novine, 54/21.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Plan dodjele za frekvencijski pojas 3400 – 3800 MHz
Nar. novine, 53/21.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Plan dodjele za frekvencijski pojas 703 - 733/758 - 788 MHz
Nar. novine, 53/21.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Plan dodjele za frekvencijski pojas 26,5 – 27,5 GHz
Nar. novine, 53/21.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Odluka o općinskim porezima Općine Zadvarje
Nar. novine, 53/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava (važi do 30. 12. 2022.)
Nar. novine, 53/21.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja (važi do 30. 12. 2022.)
Nar. novine, 53/21.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o statističkom i nadzornom izvješćivanju
Nar. novine, 53/21.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva
Nar. novine, 53/21.
160102 Banke, kreditne institucije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Odluka o načinu primjene pojednostavljenih obveza iz područja sanacije na kreditne institucije
Nar. novine, 53/21.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o uvjetima i načinu provedbe sanacijskog nadzora i nalaganju sanacijskih mjera
Nar. novine, 53/21.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o minimalnom zahtjevu za regulatorni kapital i podložne obveze za kreditne institucije za koje sanacijski plan predviđa redovni postupak zbog insolventnosti
Nar. novine, 53/21.
160102 Banke, kreditne institucije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Odluka o minimalnom zahtjevu za regulatorni kapital i podložne obveze za kreditne institucije za koje sanacijski plan predviđa redovni postupak zbog insolventnosti
Nar. novine, 53/21.
160102 Banke, kreditne institucije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije
Nar. novine, 53/21.
200301 Policija


Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2021. godini
Nar. novine, 53/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o provedbi Programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2021. do 2023. godine
Nar. novine, 53/21.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
Nar. novine, 53/21.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o polaganju državne mature
Nar. novine, 53/21.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Indeks potrošačkih cijena u travnju 2021.
Nar. novine, 52/21.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Istarske županije
Nar. novine, 52/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 52/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 52/21.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
Nar. novine, 52/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 52/21.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba
Nar. novine, 52/21.
200301 Policija


Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda "Komiški rogač" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 52/21.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu
Nar. novine, 52/21.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za provedbu aktivnosti s ciljem pristupanja Republike Hrvatske Schengenskom prostoru
Nar. novine, 52/21.
220202 Vlada RH
260201 Europska unija i RH


Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2021.
Nar. novine, 52/21.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240601 Odvjetništvo


Zakon o prosvjetnoj inspekciji
Nar. novine, 52/21.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito


Zakon o deviznom poslovanju
Nar. novine, 52/21.
050101 Platni promet
050106 Devizno poslovanje


Zakon o biogorivima za prijevoz
Nar. novine, 52/21.
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


Zakon o poljoprivredi
Nar. novine, 52/21.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Zakon o veterinarstvu
Nar. novine, 52/21.
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
Nar. novine, 52/21.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Zakon o uzgoju domaćih životinja
Nar. novine, 52/21.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja
Nar. novine, 52/21.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu
Nar. novine, 52/21.
130101 Promet općenito
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Odluka o općinskim porezima Općine Luka
Nar. novine, 51/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 51/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova
Nar. novine, 51/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 51/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za minimalno invazivnu kirurgiju dječje dobi" Klinici za dječju kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Split
Nar. novine, 51/21.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 51/21.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge
Nar. novine, 51/21.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja upisnika ustanova socijalne skrbi
Nar. novine, 51/21.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća
Nar. novine, 51/21.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge
Nar. novine, 51/21.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o istragama velikih nesreća pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
Nar. novine, 51/21.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu
Nar. novine, 51/21.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


Pravilnik o načinu rada i postupanja po pritužbama
Nar. novine, 51/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 51/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2021.
Nar. novine, 51/21.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 51/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o potvrđivanju Pravilnika o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka
Nar. novine, 51/21.
200402 Tajnost podataka, informacijska sigurnost
220801 Pravo na pristup informacijama


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije
Nar. novine, 50/21.
200301 Policija


Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19
Nar. novine, 49/21.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o zelenoj javnoj nabavi u postupcima središnje javne nabave
Nar. novine, 49/21.
230301 Javna nabava


Odluka o osiguranju novčane pomoći za nabavu kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih kotlova u zgradama oštećenima potresom
Nar. novine, 49/21.
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi
100201 Obnova
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Osječko-baranjske županije
Nar. novine, 49/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije
Nar. novine, 49/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Istarske županije
Nar. novine, 49/21.
200301 Policija


Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini
Nar. novine, 49/21.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja
050501 Carinski propisi
220301 Državna uprava, općenito
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Pravilnik o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju
Nar. novine, 49/21.
200301 Policija


Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"
Nar. novine, 49/21.
260201 Europska unija i RH


Pravilnik o obrascu službene iskaznice, obliku i izgledu službene značke inspektora zaštite od požara
Nar. novine, 48/21.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Odluka o posebnoj sigurnosnoj mjeri obveznog sudjelovanja zdravstvenih ustanova i njihovih radnika te privatnih zdravstvenih radnika, u provođenju cijepljenja protiv bolesti COVID-19 za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 48/21.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Tehnički propis za asfaltne kolnike
Nar. novine, 48/21.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Lumblija« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 48/21.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o postupku i načinu polaganja naučničkog ispita
Nar. novine, 48/21.
010201 Obrt
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o obrascu službene iskaznice, obliku i izgledu službene značke službene osobe za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja
Nar. novine, 48/21.
200202 Oružje i vojna oprema


Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora Ministarstva za nadzor nad poslovima protuminskog djelovanja
Nar. novine, 48/21.
200301 Policija


Pravilnik o izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke službenika Ministarstva unutarnjih poslova s posebnim ovlastima i odgovornostima
Nar. novine, 48/21.
200301 Policija


Pravilnik o izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke inspektora civilne zaštite
Nar. novine, 48/21.
200301 Policija


Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca službene iskaznice i obliku i sadržaju značke inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost
Nar. novine, 48/21.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Pravilnik o obrascu službene iskaznice i obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor djelatnosti privatne zaštite
Nar. novine, 48/21.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Perugii
Nar. novine, 48/21.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


( * ne važi) Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote
Nar. novine, 48/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
Nar. novine, 47/21.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Istarske županije
Nar. novine, 47/21.
200301 Policija