Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o gradskim porezima Grada Osijeka
Nar. novine, 32/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije
Nar. novine, 32/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije
Nar. novine, 32/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 32/21.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
Nar. novine, 32/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 32/21.
200301 Policija


Odluka o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske za 2021. godinu
Nar. novine, 32/21.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi
Nar. novine, 32/21.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o davanju odobrenja za paralelni uvoz lijeka
Nar. novine, 32/21.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o uvjetima i načinu utvrđivanja zahtjeva dobre proizvođačke prakse i dobre prakse u prometu na veliko djelatnih tvari te o postupku upisa u očevidnik proizvođača, uvoznika i veleprodaja djelatnih tvari i davanju potvrde o provođenju dobre proizvođačke prakse
Nar. novine, 32/21.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima, davanju dozvola za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu lijekovima na veliko
Nar. novine, 32/21.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda
Nar. novine, 32/21.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o uvjetima za davanje proizvodne dozvole, zahtjevima dobre proizvođačke prakse te potvrdi o provođenju dobre proizvođačke prakse za lijekove
Nar. novine, 32/21.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet
Nar. novine, 32/21.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
Nar. novine, 32/21.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo medicinskim proizvodima
Nar. novine, 32/21.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 32/21.
130601 Zračne luke i zračni promet


Obavijest o izmjeni specifikacije proizvoda "Novigradska dagnja" zaštićena oznaka izvornosti
Nar. novine, 32/21.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Odluka o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine
Nar. novine, 32/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. "Osiguranje akvakulturnih stokova"
Nar. novine, 32/21.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.9. "Prijelaz na sustave za okolišno upravljanje i reviziju te na ekološku akvakulturu"
Nar. novine, 32/21.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima
Nar. novine, 32/21.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila
Nar. novine, 32/21.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
Nar. novine, 32/21.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Istarske županije
Nar. novine, 31/21.
200301 Policija


Pravilnik o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 31/21.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba
Nar. novine, 30/21.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Statut političke stranke Matija Posavec – Nezavisna lista
Nar. novine, 30/21.
210201 Udruge i civilno društvo


Odluka o postupanju s neprikladnim i sumnjivim gotovim novcem (važi do 31. 12. 2022.)
Nar. novine, 30/21.
050102 Sprječavanje pranja novca
050105 Zaštita u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije
Nar. novine, 30/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba (do 31. III. 2021.)
Nar. novine, 30/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje, Općine Ston, Grada Metkovića, Grada Ploče, Grada Opuzena, Općine Pojezerje, Općine Slivno, Općine Kula Norinska, Općine Zažablje, Općine Janjina, Općine Trpanj, Općine Orebić, Grada Korčule, Općine Lumbarda, Općine Smokvica, Općine Blato i Općine Vela Luka (do 11. 4. 2021.)
Nar. novine, 30/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije
Nar. novine, 30/21.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)
Nar. novine, 30/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem
Nar. novine, 30/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o Službenom registru specijaliziranih subjekata
Nar. novine, 30/21.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta
Nar. novine, 30/21.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta
Nar. novine, 30/21.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Odluka o stavljanju izvan snage Općih obvezujućih pravila za uzgoj svinja s obrascem zahtjeva
Nar. novine, 30/21.
090201 Zaštita okoliša


Odluka o stavljanju izvan snage Općih obvezujućih pravila za uzgoj peradi s obrascem zahtjeva
Nar. novine, 30/21.
090201 Zaštita okoliša


Odluka o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske
Nar. novine, 30/21.
080401 Industrija, općenito
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o prijenosu sredstava i usklađivanju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 30/21.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
Nar. novine, 30/21.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
Nar. novine, 30/21.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Zakon o prijevozu u cestovnom prometu
Nar. novine, 30/21.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine
Nar. novine, 29/21.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih alkoholnih pića, etilnog alkohola, međuproizvoda i piva
Nar. novine, 29/21.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Statut Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG – BICRO)
Nar. novine, 29/21.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


Odluka o porezima Grada Imotskog
Nar. novine, 29/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Otoka
Nar. novine, 29/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje, Općine Ston, Grada Metkovića, Grada Ploče, Grada Opuzena, Općine Pojezerje, Općine Slivno, Općine Kula Norinska i Općine Zažablje
Nar. novine, 29/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Karlovačke županije
Nar. novine, 29/21.
200301 Policija


Pravilnik o provođenju sustavnog praćenja zdravstvene ispravnosti, odnosno sukladnosti predmeta opće uporabe
Nar. novine, 29/21.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra obiteljskih medijatora, uvjetima stručne osposobljenosti obiteljskih medijatora, prostornim uvjetima i načinu provođenja obiteljske medijacije
Nar. novine, 29/21.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Pravilnik o polaganju državnog ispita
Nar. novine, 29/21.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
050104 Financijska agencija (FINA)


Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru
Nar. novine, 29/21.
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazilu, sa sjedištem u Rio de Janeiru
Nar. novine, 29/21.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2021. do 2024. godine
Nar. novine, 29/21.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021.
Nar. novine, 28/21
080301 Energija, općenito


Odluka o ukidanju Odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 8. siječnja 2018. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2018/1)
Nar. novine, 28/21
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o ukidanju Odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 24. lipnja 2016. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2016/4)
Nar. novine, 28/21
160101 Hrvatska narodna banka


Indeks potrošačkih cijena u veljači 2021.
Nar. novine, 28/21
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije
Nar. novine, 28/21
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije
Nar. novine, 28/21
200301 Policija


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota balona
Nar. novine, 28/21
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica
Nar. novine, 28/21
130601 Zračne luke i zračni promet


( * djelomično u primjeni) Naredba o mjerama sprječavanja pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 28/21
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
Nar. novine, 28/21
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku
Nar. novine, 28/21
030301 Ovršni postupak


Odluka o donošenju Akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (2021. - 2026.)
Nar. novine, 28/21
090201 Zaštita okoliša


Odluka o usvajanju Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija
Nar. novine, 28/21
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
180101 Kultura i umjetnost, općenito
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o gradskim porezima Grada Vodica
Nar. novine, 27/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Grada Labina
Nar. novine, 27/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 27/21.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2021.
Nar. novine, 27/21.
220304 Službena statistika


Pravilnik o postupku izbora županijskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika županijskog vatrogasnog zapovjednika odnosno vatrogasnog zapovjednika Grada Zagreba
Nar. novine, 27/21.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom
Nar. novine, 27/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama
Nar. novine, 27/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima za dostavu izvješća Centra za posebno skrbništvo
Nar. novine, 27/21.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Pravilnik o popisu stanišnih tipova i karti staništa
Nar. novine, 27/21.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
090202 Zaštita prirode


Pravilnik o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na prvu razinu dočasničke izobrazbe
Nar. novine, 27/21.
200301 Policija


Pravilnik o načinu ispitivanja i označavanja vatrenog oružja, oružja iz kategorije C i naprava
Nar. novine, 27/21.
200202 Oružje i vojna oprema


Pravilnik o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica
Nar. novine, 27/21.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Statut političke stranke Nezavisna lista Osejava
Nar. novine, 26/21.
210201 Udruge i civilno društvo


Odluka o porezima Grada Umaga – Umago
Nar. novine, 26/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija
Nar. novine, 26/21.
160102 Banke, kreditne institucije


Naputak o ustroju, vođenju i korištenju podataka iz statističkih registara Državnog zavoda za statistiku
Nar. novine, 26/21.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje, Općine Ston, Grada Metkovića, Grada Ploče, Grada Opuzena, Općine Pojezerje, Općine Slivno, Općine Kula Norinska i Općine Zažablje
Nar. novine, 26/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (do 31. III. 2021.)
Nar. novine, 26/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 26/21.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 26/21.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 26/21.
200301 Policija


Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske
Nar. novine, 26/21.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona
Nar. novine, 26/21.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


( * ne važi) Odluka o osnivanju Savjeta za mlade
Nar. novine, 26/21.
220202 Vlada RH


Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine
Nar. novine, 26/21.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 26/21.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o Državnoj ergeli Đakovo i Lipik
Nar. novine, 26/21.
210101 Ustanove, općenito


Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 26/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
250102 Stranci u RH, azil


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu
Nar. novine, 25/21.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu
Nar. novine, 25/21.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu
Nar. novine, 25/21.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2019. godinu
Nar. novine, 25/21.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2019. godinu
Nar. novine, 25/21.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu
Nar. novine, 25/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu
Nar. novine, 25/21.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Pravilnik o mirenju Centra za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori
Nar. novine, 24/21.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
250601 Arbitraža, mirenje


Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 24/21.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 24/21.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (za razdoblje od 1. 4. 2021. do 30. 6. 2021.)
Nar. novine, 24/21.
080301 Energija, općenito


Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2021.
Nar. novine, 24/21.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2020.
Nar. novine, 24/21.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2021.
Nar. novine, 24/21.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2021.
Nar. novine, 24/21.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije
Nar. novine, 24/21.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Nar. novine, 24/21.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o trofejima divljači
Nar. novine, 24/21.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2021.
Nar. novine, 24/21.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2021.
Nar. novine, 24/21.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o općinskim porezima Općine Petlovac
Nar. novine, 24/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Umaga – Umago
Nar. novine, 24/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o minimalnim uvjetima radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta te o obliku izvješća stručnog povjerenstva o radu zaposlenika u postupku reizbora
Nar. novine, 24/21.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Plan prijma u državnu službu u Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2021. godinu
Nar. novine, 24/21.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu
Nar. novine, 23/21.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o donošenju Programa potpore u odgoju i obrazovanju pripadnika romske nacionalne manjine za razdoblje 2021. do 2023. godine
Nar. novine, 23/21.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
220108 Nacionalne manjine


Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje da korisnike stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije privremeno oslobodi plaćanja najamnine zbog posljedica potresa nakon 28. prosinca 2020. godine
Nar. novine, 23/21.
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja zakupnine, najamnine i naknade za korištenje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske zbog potresa koji je pogodio područje Sisačko- moslavačke županije, Karlovačke županije, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba
Nar. novine, 23/21.
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj javne odvodnje na području Grada Labina i Općina Raše, Kršana, Sv. Nedelje i Pićna
Nar. novine, 22/21.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
Nar. novine, 22/21.
130701 Željeznice i željeznički promet


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2021.
Nar. novine, 22/21.
220304 Službena statistika


Pravilnik o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta
Nar. novine, 22/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 21/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 21/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Statut Hrvatske psihološke komore
Nar. novine, 21/21.
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije


( * ne važi) Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta
Nar. novine, 21/21.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
Nar. novine, 21/21.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba (do 31. III. 2021.)
Nar. novine, 21/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje, Općine Ston, Grada Metkovića, Grada Ploče, Grada Opuzena, Općine Pojezerje, Općine Slivno, Općine Kula Norinska i Općine Zažablje
Nar. novine, 21/21.
200301 Policija


Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija
Nar. novine, 21/21.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija