Odluka o gradskim porezima Grada Slatine
Nar. novine, 134/22.

Odluka o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica
Nar. novine, 134/22.

Statut Hrvatskog zavoda za socijalni rad
Nar. novine, 134/22.

Odluka o kontroli provjere autentičnosti i prikladnosti gotovog novca eura
Nar. novine, 134/22.

Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem
Nar. novine, 134/22.

Pravilnik o usporedbi jediničnih cijena alternativnih i konvencionalnih goriva
Nar. novine, 134/22.

Pravilnik o registru identifikacijskih kodova i infrastrukture za alternativna goriva
Nar. novine, 134/22.

Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 134/22.

Rješenje o imenovanju ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Nar. novine, 134/22.

Rješenje o imenovanju ravnateljice Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju
Nar. novine, 134/22.

Rješenje o razrješenju predsjednice i članice i imenovanju predsjednice, zamjenice predsjednice i članice Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu
Nar. novine, 134/22.

Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija
Nar. novine, 119/15. 134/22.

Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
Nar. novine, 1/15. 25/17. 96/18. 103/18(ispr.). 134/22.