Pravilnik o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga
Nar. novine, 112/21.

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Ličko-senjske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja
Nar. novine, 112/21.

Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 112/21.

Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 95/21. 100/21. 106/21. 112/21.

Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
Nar. novine, 84/21. 85/21(ispr.). 90/21. 95/21. 100/21. 106/21. 112/21.

Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski
Nar. novine, 75/21. 86/21. 90/21. 95/21. 100/21. 106/21. 112/21.

Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 143/20. 2/21. 8/21. 14/21. 20/21. 26/21. 32/21. 40/21. 46/21. 52/21. 58/21. 65/21. 73/21. 80/21. 86/21. 90/21. 95/21. 100/21. 106/21. 112/21.

Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 138/20. 2/21. 8/21. 14/21. 20/21. 26/21. 32/21. 40/21. 46/21. 52/21. 58/21. 65/21. 73/21. 80/21. 86/21. 90/21. 95/21. 100/21. 106/21. 112/21.

Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru
Nar. novine, 10/20. 145/20. 112/21.

Odluka o porezima Općine Plitvička Jezera
Nar. novine, 5/18. 112/21.