Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
Nar. novine, 29/23.

Obvezatne upute broj LS IV – o imenovanju članova biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora članova Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica
Nar. novine, 29/23.

Obvezatne upute broj LS III – o imenovanju članova proširenih sastava izbornih povjerenstava za provedbu prijevremenih izbora članova Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica
Nar. novine, 29/23.

Obvezatne upute broj LS II – obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima članova Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica
Nar. novine, 29/23.

Obvezatne upute broj LS I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora članova Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica
Nar. novine, 29/23.

Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2023.
Nar. novine, 29/23.

Pravilnik o provedbi Programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za 2023. godinu
Nar. novine, 29/23.

Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica
Nar. novine, 29/23.

Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 29/23.

Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja
Nar. novine, 27/19. 96/20. 29/23.