Odluka o općinskim porezima Općine Šenkovec
Nar. novine, 154/23.

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Sv. Lovreč
Nar. novine, 154/23.

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Žakanje
Nar. novine, 154/23.

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Zdenci
Nar. novine, 154/23.

Odluka o porezima Općine Sv. Lovreč
Nar. novine, 154/23.

Odluka o porezima Općine Zdenci
Nar. novine, 154/23.

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Stari Mikanovci
Nar. novine, 154/23.

Odluka o lokalnim porezima Općine Stari Mikanovci
Nar. novine, 154/23.

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Mrkopalj
Nar. novine, 154/23.

Odluka o lokalnim porezima Općine Mrkopalj
Nar. novine, 154/23.

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Milna
Nar. novine, 154/23.

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Klakar
Nar. novine, 154/23.

Odluka o općinskim porezima Općine Kapela
Nar. novine, 154/23.

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Vuka
Nar. novine, 154/23.

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Gornji Bogićevci
Nar. novine, 154/23.

Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak Općine Draganić
Nar. novine, 154/23.

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Udbina
Nar. novine, 154/23.

Odluka o općinskim porezima Općine Civljane
Nar. novine, 154/23.

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Čađavica
Nar. novine, 154/23.

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Svetog Ivana Zeline
Nar. novine, 154/23.

Odluka o ukidanju prireza porezu na dohodak Grada Vrgorca
Nar. novine, 154/23.

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Pule – Pola
Nar. novine, 154/23.

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Omiša
Nar. novine, 154/23.

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Grada Ogulina
Nar. novine, 154/23.

Odluka o porezima Grada Ogulina
Nar. novine, 154/23.

Odluka o gradskim porezima Grada Knina
Nar. novine, 154/23.

Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Duge Rese
Nar. novine, 154/23.

Odluka o porezima Grada Duge Rese
Nar. novine, 154/23.

Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak Grada Gospića
Nar. novine, 154/23.

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Gospića
Nar. novine, 154/23.

Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera ovlaštenog tijela
Nar. novine, 154/23.

Pravilnik o obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja Državnog zavoda za mjeriteljstvo
Nar. novine, 154/23.

Pravilnik o provedbi intervencije 73.02. "Obnova poljoprivrednog potencijala" iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.
Nar. novine, 154/23.

Pravilnik o upisu sorti u sortnu listu voćnih vrsta i Sortnu listu loze
Nar. novine, 154/23.

Odluka o porezima Grada Benkovca
Nar. novine, 154/23.

Pravilnik o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira
Nar. novine, 154/23.

Pravilnik o provedbi intervencija u sektoru voća i povrća
Nar. novine, 154/23.

( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 154/23.

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
Nar. novine, 154/23.

Sporazum o utvrđivanju sljedništva pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 154/23.

Rješenje o imenovanju ministra gospodarstva i održivog razvoja
Nar. novine, 154/23.

Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 154/23.

Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj"
Nar. novine, 154/23.

Odluka o imenovanju zamjenika člana i prestanku mandata zamjenika člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative
Nar. novine, 154/23.

Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS)
Nar. novine, 154/23.

Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru
Nar. novine, 154/23.

Odluka o prelasku granice Republike Hrvatske Oružanih snaga država članica NATO-a i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranih u okviru novog modela snaga NATO-a u 2024. godini
Nar. novine, 154/23.

Odluka o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnosti u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a
Nar. novine, 154/23.

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije „EUNAVFOR MED IRINI“
Nar. novine, 154/23.

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije "EUNAVFOR – ATALANTA"
Nar. novine, 154/23.

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Koalicijskih snaga "INHERENT RESOLVE"
Nar. novine, 154/23.

Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "SEA GUARDIAN" u Sredozemlju
Nar. novine, 154/23.

Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "NATO MISIJI U IRAKU"
Nar. novine, 154/23.

Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a u Republici Bugarskoj
Nar. novine, 154/23.

Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane budnosti NATO-a u Mađarskoj
Nar. novine, 154/23.

Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj
Nar. novine, 154/23.

Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 153/22. 14/23. 22/23. 26/23. 37/23. 46/23. 73/23. 81/23. 108/23. 124/23. 135/23(ispr.). 154/23. 14/24.

Pravilnik o provedbi tehničkih aspekata uspostave i primjene sustava sljedivosti duhanskih proizvoda
Nar. novine, 61/18. 110/18. 154/23.

Odluka o gradskim porezima Grada Vrgorca
Nar. novine, 65/17. Čl. 2. Odluke o ukidanju prireza porezu na dohodak Grada Vrgorca - 154/23.