Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Gospić
Nar. novine, 108/23.

Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. listopada 2023. do 31. prosinca 2023.
Nar. novine, 108/23.

Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 108/23.

Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2023.
Nar. novine, 108/23.

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Nastavnog plana i okvirnog programa za područje ZDRAVSTVA za zanimanje farmaceutski tehničar/farmaceutska tehničarka (240404)
Nar. novine, 108/23.

Odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnog kurikuluma za stjecanje strukovne kvalifikacije zrakoplovni tehničar ZIM (010514) u obrazovnom sektoru STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA
Nar. novine, 108/23.

Odluka o donošenju izmjena i dopuna strukovnog dijela nastavnog plana i programa za stjecanje srednje stručne spreme u obrazovnom sektoru STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA za zanimanje CNC OPERATER/CNC OPERATERKA (012703)
Nar. novine, 108/23.

Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 153/22. 14/23. 22/23. 26/23. 37/23. 46/23. 73/23. 81/23. 108/23.

Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije strojarski računalni tehničar (015324) u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Nar. novine, 84/17. 52/23. 108/23.

Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za vozila i vozna sredstva (011224) u obrazovnom sektoru promet i logistika
Nar. novine, 83/17. 108/23.

Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku (041524) u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
Nar. novine, 71/17. 52/23. 108/23.

Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za elektroniku (041424) u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
Nar. novine, 71/17. 2/22. 108/23.