Pravni portal ingbiro.com sastoji se od 3 zasebno pretraživa dijela:

 • Propisa (digitalizirano izdanje ING Registra propisa),
 • Sudske prakse (digitalizirano izdanje ING Pregleda sudske prakse),
 • Stručnih članaka (eHPR i zbornici).

Svaki dio portala moguće je pregledati kroz stablo - područja prava, kao i prilikom pretraživanja ograničiti na pretragu pojedinog područja prava.

Kako pretraživati i gdje?

Ovisno o početnim saznanjima i potrebama, odaberite dio portala koji želite pretraživati.

Tražite li određeni propis i njegove izmjene, najbolje je započeti s pretraživanjem u dijelu PROPISI >> Propisi - PRETRAŽIVAČ koji obuhvaća:

 • dnevno ažurirani pregled zakonodavstva,
 • poveznice s tekstom propisa i njegovim izmjenama te povezanim (provedbenim) propisima te EU propisima,
 • urednički pročišćene tekstove propisa,
 • poveznice s 17.000 principijelnih uređenih sudskih odluka i 4.000 stručno-znanstvenih članaka.

Pretraživanje u dijelu Propisi moguće je odabirom sljedećih opcija:

 1. Ograničavanje pretraživanja:
  • Naziv propisa (default) (upisivanje točnog naziva propisa ili korijena riječi iz naziva propisa (npr. Zakon o poljoprivredi /Zakon poljoprivred), odnosno nekih riječi ili korijena riječi koje propis sadrži (npr. ako napišete zakon trgovački, naći ćete Zakon o trgovačkim društvima)
  • Izvor propisa (upisivanje broja službenoga glasila u kojem je objavljen temeljni propis ili njegove izmjene)
  • Sve (pretraživanje kroz sve podatke unesene u Propisi o traženom propisu: naslov, izvor i druge informacije o propisu unesene po izboru urednika npr. struktura propisa)
 2. Način pretraživanja:
  • Sve riječi (default)
  • Točno upisan niz znakova (preporučamo odabrati kada znate točan naziv propisa, npr. ako napišete zakon o trgovačkim, potencijalno dobivate sve propise koji sadrže, uz ostalo, i baš taj sklop znakova, a u konkretnom slučaju samo Zakon o trgovačkim društvima jer od svih propisa on jedini sadrži i taj sklop znakova)
  • Bilo koja riječ

Pronalaskom i odabirom traženog propisa s liste ispod nalaze se 4 zasebne rubrike koje prikazuju povezani dokumenti, i to:

 • U dijelu Propisi RH prikazuju se povezani propisi - prije svega provedbeni propisi, prednici/sljednici. 
 • U dijelu Propisi EU prikazuju se propisi EU na koji se poziva u Propisima RH.
 • U dijelu Sudska praksa prikazuju se povezane sudske odluke koje se prikazuju po abecednom redu nomenklaturnog pojma od najnovije prema starijoj sudskoj odluci.
 • U dijelu Hrvatska pravna revija prikazuju se povezani stručni i znanstveni članci.

Propis možete potražiti "šetnjom" kroz područja prava ili uz pomoć pojmovnog kazala.

NOVO za naše pretplatnike je brza i jednostavna mogućnost usporedbe odredbi članaka propisa sa svim izmjenama i dopunama relevantnog zakona.

Upute: U lijevom prozoru nalazi se odredba članka čiji tekst želite usporediti te je potrebno napraviti sljedeće korake:

 1. U desnom prozoru odaberite s kojim zakonskim tekstom želite usporediti odabrani članak. Tekst odabranog članka može se uspoređivati sa svim verzijama zakona neovisno o tome jesu li stupile na snagu prije ili nakon što je odabrani članak stupio na snagu.
 2. Nakon što ste odabrali članak, kliknite na tipku "Usporedi" koja se nalazi ispod tekstova odabranih članaka. Tekst označen crvenom bojom upućuje na odredbe koje više ne važe, dok tekst označen zelenom bojom upućuje na važeće odredbe propisa.

Tražite li sudsku odluku, krenite u potragu za njom kroz dio Sudska praksa koji obuhvaća:

 • Pretragu putem navođenja broja članka i naziva pojedinog zakona
 • Pretragu putem novog Nomenklaturnog kazala
 • Pretragu putem ključne (ključnih) riječi

Primjeri pretrage: Tražimo odluke iz nasljednog prava kojima je presuđeno o pravu na nužni dio na temelju članka 70. Zakona o nasljeđivanju.

Najbrže i ujedno najjednostavnije do konkretne sudske odluke može se doći pretragom putem navođenja broja članka i naziva pojedinog zakona.

Za početak pretraživanja nužno je iz izbornika odabrati SUDSKA PRAKSA >> Sudska praksa - PRETRAŽIVAČ. Nakon toga je moguće pretraživati dio Sudska praksa.

Ako znamo koji je članak pojedinog zakona aktualan za donošenje pojedine sudske odluke, u polje "pretraži" upisujemo broj članka i naziv zakona. Ako se u polje "pretraži" upiše npr. "čl. 70. Zakona o nasljeđivanju" pa nam se otvori veći broj odluka (otvaraju se i one odluke iz obrazloženja u kojima čl. 70. nije bio ključan za presuđenje), pomoć možemo potražiti u dijelu pretraživača koji se odnosi na ograničavanje pretraživanja tako da ispod kliknemo na dio koji se odnosi na Zakon, kada će nam se otvoriti samo one odluke koje su bile ključne za presuđenje u konkretnom predmetu.

Napomena: U polje "pretraži" mora se ispred broja članka upisati kratica "čl.", koja se može i izostaviti, ali se ispred broja članka ne smije upisati "članak", jer pretraživač ne prepoznaje riječ "članak".

Drugi način pretraživanja je pomoću Nomenklaturnog kazala

Ovaj način pretrage je veoma jednostavan.

Omogućuje nam da dođemo do sudskih odluka koje su bile uređene prethodnim zakonima koji više nisu na snazi, a na isti ili drugačiji način su uređivali pojedino pravno pitanje (u ovom slučaju Zakon o nasljeđivanju - "Narodne novine", br. 52/71, 47/78 i 56/00).

Treći način pretraživanja: Pretraga putem ključne (ključnih) riječi

Ovo je najbrži način pretraživanja koji neće uvijek dati sve rezultate zato što korisnik neće uvijek točno upisati sve riječi nužne za pretragu po ovome pojmu. Za uspješno pretraživanje na ovaj način potrebno je u pretraživač upisati pojam pretrage npr. riječi "pravo na nužni dio" i pritom u stavci koja se odnosi na način pretraživanja označiti "Točno upisan niz znakova", nakon čega će se otvoriti odluke koje zadovoljavaju ovaj uvjet pretrage.

Napomena: Ako ne ograničimo pretragu na "Točno upisan niz znakova", može nam se pojaviti preveliki broj odluka u kojima se spominju riječi (u ovom slučaju "pravo na nužni dio") prema kojima tražimo određenu odluku pa je u tome slučaju potrebno pregledati sve otvorene odluke da bismo došli do one koju tražimo.

Tražite li stručni ili znanstveni članak nekog autora ili određenog naziva, pretragu započnite u dijelu STRUČNI ČLANCI >> e-HPR - PRETRAŽIVAČ koji sadrži:

 • više od 4.000 znanstvenih i stručnih članaka eminentnih pravnih stručnjaka,

Pretraživanje je moguće po autoru, nazivu članka ili pojmovima iz sažetka članka.