6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
Promjene u: lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Zapošljavanje >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupanju prilikom opće procjene privremenosti rada upućenoga radnika i privremenosti poduzimanja ekonomskih aktivnosti poslodavca u Republici Hrvatskoj
      Nar. novine, 62/21

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Plaće - Ostala materijalna prava - Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca >>> pokaži sve promjene

    Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
      Nar. novine, 63/21

    Uredba o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi
      Nar. novine, 63/21

GRAĐANSKO PRAVO
Koncesije >>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje podmorskog ispusta sanitarnih otpadnih voda u akvatoriju otoka Žut, Općina Murter – Kornati
      Nar. novine, 63/21

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi
      Nar. novine, 64/21

    Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i podmladak domaće peradi
      Nar. novine, 65/21

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
      Nar. novine, 65/21

    Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u Jabučkom džepu
      Nar. novine, 65/21

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja >>> pokaži sve promjene

    Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
      Nar. novine, 65/21

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ugostiteljstvo - Turizam >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o oslobođenju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. godini
      Nar. novine, 64/21

    Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje borave na plovilu koje nije plovni objekt nautičkog turizma (nautičari)
      Nar. novine, 64/21

    Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici
      Nar. novine, 64/21

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba >>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rabac
      Nar. novine, 65/21

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Ceste - Cestovni promet >>> pokaži sve promjene

    Odluka o iznosima sufinanciranja, mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika
      Nar. novine, 65/21

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša >>> pokaži sve promjene

    Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu
      Nar. novine, 63/21

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Hrvatska narodna banka - Kreditne institucije >>> pokaži sve promjene

    Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "75. obljetnica osnivanja Hrvatske zajednice tehničke kulture, 1946. – 2021."
      Nar. novine, 61/21

    Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem
      Nar. novine, 63/21

    Odluka o izdavanju i prodaji numizmatičkih kompleta prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca nominalnih vrijednosti od 5, 2 i 1 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe s motivima devet apoena optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske i godinom kovanja „2021." u povodu Dana neovisnosti Republike Hrvatske, 25. lipnja 2021.
      Nar. novine, 65/21

JAVNE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije >>> pokaži sve promjene

    Statut stranke Za Zadar!
      Nar. novine, 62/21

JAVNE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva >>> pokaži sve promjene

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za upalne bolesti crijeva" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 61/21

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju oftalmologiju i strabizam" Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice "Sveti Duh"
      Nar. novine, 61/21

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za poremećaje autonomnog živčanog sustava" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 61/21

    Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za kontaktnu alergiju« Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
      Nar. novine, 62/21

    Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
      Nar. novine, 62/21

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za malformaciju glave i vrata" Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava
      Nar. novine, 64/21

    Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za maksilofacijalnu traumatologiju" Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava
      Nar. novine, 64/21

JAVNE DJELATNOSTI
Obrazovanje - Znanost >>> pokaži sve promjene

    Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022.
      Nar. novine, 61/21

    Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora
      Nar. novine, 62/21

    Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine
      Nar. novine, 64/21

JAVNE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija >>> pokaži sve promjene

    Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Hrvatske javnobilježničke komore
      Nar. novine, 64/21

    Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom u javnobilježničkim uredima
      Nar. novine, 64/21

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Ustavni sustav - Ustrojstvo državne vlasti >>> pokaži sve promjene

    Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
      Nar. novine, 65/21

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske >>> pokaži sve promjene

    Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
      Nar. novine, 61/21

    Pravilnik o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka
      Nar. novine, 61/21

    Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Požeško-slavonske županije
      Nar. novine, 63/21

    Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Vukovarsko-srijemske županije
      Nar. novine, 65/21

    Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Virovitičko-podravske županije
      Nar. novine, 65/21

    Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Općine Đulovac
      Nar. novine, 65/21

    Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
      Nar. novine, 65/21

    Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
      Nar. novine, 65/21

    Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
      Nar. novine, 65/21

    Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
      Nar. novine, 65/21

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Međunarodni odnosi >>> pokaži sve promjene

    Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Republici Čileu, sa sjedištem u Antofagasti
      Nar. novine, 61/21

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Čileu, sa sjedištem u Antofagasti
      Nar. novine, 61/21

    Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Čileu, sa sjedištem u Iquiqueu
      Nar. novine, 61/21