Promjene u: kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2022.
Nar. novine, 92/22
220304 Službena statistika


Naredba o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 92/22
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Odluka o izdavanju kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2022.«
Nar. novine, 92/22
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka


Pravilnik o provedbi Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2022. godini
Nar. novine, 92/22
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora Državnog inspektorata
Nar. novine, 92/22
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj trgovačkog društva Otok Ugljan d.o.o., Preko
Nar. novine, 91/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o efektivnoj kamatnoj stopi
Nar. novine, 91/22
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge
Nar. novine, 91/22
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160102 Banke, kreditne institucije
260201 Europska unija i RH


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu, rokovima dostave i sadržaju izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 91/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 91/22
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2022. godini
Nar. novine, 90/22
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Zadar
Nar. novine, 90/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 90/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 90/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova
Nar. novine, 90/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske
Nar. novine, 90/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa
Nar. novine, 90/22
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 90/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o opozivu i imenovanju zamjenika predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću
Nar. novine, 90/22
020502 Sindikati, udruge poslodavaca
220202 Vlada RH


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
Nar. novine, 90/22
220108 Nacionalne manjine
220202 Vlada RH


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
Nar. novine, 90/22
200301 Policija


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Nar. novine, 90/22
260201 Europska unija i RH


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Nar. novine, 90/22
220202 Vlada RH


Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Mješovitom povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica, za provedbu odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i odredaba Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa sklopljenih između Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica
Nar. novine, 90/22
210401 Vjerske zajednice
220202 Vlada RH


Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda
Nar. novine, 89/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o općinskim porezima Općine Lećevica
Nar. novine, 89/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o najmu stambenih jedinica
Nar. novine, 89/22
110201 Stanovanje, poslovni prostori
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara
Nar. novine, 89/22
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju ispunjavati prostori u kojima će se obavljati djelatnost popravljanja, prepravljanja i/ili onesposobljavanja oružja
Nar. novine, 89/22
200202 Oružje i vojna oprema


Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Nar. novine, 89/22
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 89/22
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin