Promjene u: listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.

RADNO PRAVO - INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Autorsko pravo i srodna prava >>> pokaži sve promjene

    Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
      Nar. novine, 111/21.

GRAĐANSKO PRAVO
Stvarnopravni odnosi >>> pokaži sve promjene

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Nacionalnog parka Krka (NP Krka)
      Nar. novine, 108/21

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Nacionalnog parka Risnjak (NP Risnjak)
      Nar. novine, 108/21

    Odluka o katastarskoj izmjeri na području Nacionalnog parka Brijuni (NP Brijuni)
      Nar. novine, 108/21

    Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Garešnica-centar za II. zonu
      Nar. novine, 108/21

    Višegodišnji program katastarskih izmjera građevinskih područja za razdoblje 2021. – 2030.
      Nar. novine, 109/21.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Poljoprivreda >>> pokaži sve promjene

    Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
      Nar. novine, 110/21.

    Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za privremeni smještaj kućnih ljubimaca
      Nar. novine, 110/21.

    Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine
      Nar. novine, 110/21.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Šumarstvo >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o postupku, načinu ostvarivanja prava i načinu korištenja sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
      Nar. novine, 107/21

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Lovstvo - Ribarstvo >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom
      Nar. novine, 110/21.

    Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru
      Nar. novine, 112/21.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Energetika - Geološka istraživanja >>> pokaži sve promjene

    Zakon o tržištu električne energije
      Nar. novine, 111/21.

    Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
      Nar. novine, 112/21.

GOSPODARSKE PROIZVODNE DJELATNOSTI
Prostorno uređenje i gradnja >>> pokaži sve promjene

    Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda
      Nar. novine, 107/21

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pomorsko dobro - Pomorska i unutarnja plovidba >>> pokaži sve promjene

    Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Brodotrogir
      Nar. novine, 107/21

    Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Ličko-senjske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Novalja
      Nar. novine, 112/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zračne luke - Zračni promet >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o helidromima
      Nar. novine, 109/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Pošta - Elektroničke komunikacije >>> pokaži sve promjene

    Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga
      Nar. novine, 110/21.

    Pravilnik o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga
      Nar. novine, 112/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Vodno i komunalno gospodarstvo >>> pokaži sve promjene

    Odluka o naknadi za razvoj na području Međimurske županije
      Nar. novine, 110/21.

GOSPODARSKE USLUŽNE DJELATNOSTI - ZAŠTITA OKOLIŠA
Zaštita okoliša >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za gradnju nuklearnog postrojenja
      Nar. novine, 108/21

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Investicijski fondovi >>> pokaži sve promjene

    Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
      Nar. novine, 110/21.

    Zakon o alternativnim investicijskim fondovima
      Nar. novine, 110/21.

FINANCIJSKE DJELATNOSTI - TRGOVINA
Trgovina - Pravo zaštite potrošača >>> pokaži sve promjene

    Uredba o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
      Nar. novine, 107/21

JAVNE I OSTALE DJELATNOSTI
Ustanove - Udruge - Zaklade i fundacije >>> pokaži sve promjene

    Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
      Nar. novine, 107/21

JAVNE I OSTALE DJELATNOSTI
Statistika >>> pokaži sve promjene

    Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2021.
      Nar. novine, 110/21.

JAVNE I OSTALE DJELATNOSTI
Mirovinsko osiguranje >>> pokaži sve promjene

    Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19
      Nar. novine, 107/21

JAVNE I OSTALE DJELATNOSTI
Sustav zdravstvene zaštite stanovništva >>> pokaži sve promjene

    Statut Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 107/21

    Statut Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
      Nar. novine, 108/21

    Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021. godini
      Nar. novine, 109/21.

JAVNE I OSTALE DJELATNOSTI
Sustav socijalne skrbi - Hrvatski branitelji >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja
      Nar. novine, 109/21.

    Pravilnik o državnoj nagradi za volontiranje
      Nar. novine, 109/21.

    Odluka o kriterijima za izbor i način izbora člana i zamjenika člana Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva
      Nar. novine, 109/21.

JAVNE I OSTALE DJELATNOSTI
Kultura i umjetnost - Sport i rekreacija >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
      Nar. novine, 107/21

JAVNE I OSTALE DJELATNOSTI
Mediji >>> pokaži sve promjene

    Zakon o elektroničkim medijima
      Nar. novine, 111/21.

JAVNE FINANCIJE
Porezni sustav >>> pokaži sve promjene

    Odluka o porezima Općine Plitvička Jezera
      Nar. novine, 112/21.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Nacionalna sigurnost Republike Hrvatske >>> pokaži sve promjene

    Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SARS-CoV-2
      Nar. novine, 108/21

    Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere koju su zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni djelatnici obvezni provoditi prilikom prijema pacijenata
      Nar. novine, 108/21

    Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika na virus SARS-CoV-2
      Nar. novine, 108/21

    Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
      Nar. novine, 112/21.

    Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
      Nar. novine, 112/21.

    Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
      Nar. novine, 112/21.

    Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski
      Nar. novine, 112/21.

    Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
      Nar. novine, 112/21.

USTROJSTVO VLASTI - UPRAVNI I SUDSKI POSTUPCI
Statusna prava građana - Upravni postupak - Upravni spor >>> pokaži sve promjene

    Pravilnik o načinu i postupku davanja svečane prisege
      Nar. novine, 108/21

    Pravilnik o vizama
      Nar. novine, 109/21.

    Zakon o upravnim sporovima
      Nar. novine, 110/21.

    Zakon o općem upravnom postupku
      Nar. novine, 110/21.