Promjene u: ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
Nar. novine, 29/23
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito


Obvezatne upute broj LS IV – o imenovanju članova biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora članova Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica
Nar. novine, 29/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS III – o imenovanju članova proširenih sastava izbornih povjerenstava za provedbu prijevremenih izbora članova Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica
Nar. novine, 29/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS II – obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima članova Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica
Nar. novine, 29/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora članova Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica
Nar. novine, 29/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja
Nar. novine, 29/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2023.
Nar. novine, 29/23
220304 Službena statistika


Pravilnik o provedbi Programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za 2023. godinu
Nar. novine, 29/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica
Nar. novine, 29/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 29/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek
Nar. novine, 28/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za produženo liječenje - Duga Resa
Nar. novine, 28/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru
Nar. novine, 28/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Županijske bolnice Čakovec
Nar. novine, 28/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o razrješenju člana i imenovanju članice Upravnog vijeća Opće bolnice Karlovac
Nar. novine, 28/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik
Nar. novine, 28/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Thalassotherapije specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija
Nar. novine, 28/23
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekta za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Nar. novine, 28/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova


Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove
Nar. novine, 28/23
100201 Obnova
230301 Javna nabava


Pravilnik o provedbi Mjere 2. iz programa državne Potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda
Nar. novine, 28/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
080301 Energija, općenito


Naputak o preračunavanju vremenskih serija statističkih podataka iz djelokruga Ministarstva financija iz kune u euro
Nar. novine, 28/23
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Split
Nar. novine, 28/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Opće bolnice Pula
Nar. novine, 28/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o razrješenju člana i imenovanju članice Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Požega
Nar. novine, 28/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o razrješenju člana i imenovanju članice Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vinkovci
Nar. novine, 28/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje
Nar. novine, 28/23
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito


Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika, članova i zamjenika članova Kriznog tima za Plan intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske
Nar. novine, 28/23
080303 Nafta, plin


Rješenje o imenovanju glavnog tajnika Ministarstva zdravstva
Nar. novine, 28/23
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Odluka o sustavu upravljanja i praćenja provedbe važnih projekata od zajedničkog europskog interesa (VPZEI)
Nar. novine, 28/23
260201 Europska unija i RH


Odluka o donošenju Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za razdoblje do 2024. godine
Nar. novine, 28/23
220101 Ustav RH i ljudska prava
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Odluka o određivanju iznosa razlike između jediničnih cijena za centralne toplinske sustave i zatvorene toplinske sustave u odnosu na krajnje cijene isporučene toplinske energije
Nar. novine, 28/23
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito


Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Nar. novine, 28/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Nar. novine, 28/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja
220301 Državna uprava, općenito
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Uredba o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
Nar. novine, 28/23
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


Uredba o sustavu jamstva podrijetla energije
Nar. novine, 28/23
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova u svrhu stjecanja prava vlasništva Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
Nar. novine, 28/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
110201 Stanovanje, poslovni prostori
110202 Posredovanje u prometu nekretnina


Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2023.
Nar. novine, 27/23
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2022.
Nar. novine, 27/23
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2023.
Nar. novine, 27/23
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2023.
Nar. novine, 27/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020401 Zaštita života i zdravlja na radu
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2023.
Nar. novine, 27/23
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2023.
Nar. novine, 27/23
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija
Nar. novine, 27/23
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o statističkom i nadzornom izvješćivanju
Nar. novine, 27/23
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o imenovanju sudaca Općinskog suda u Karlovcu
Nar. novine, 27/23
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinje Županijskog suda u Zadru
Nar. novine, 27/23
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju suca Županijskog suda u Šibeniku
Nar. novine, 27/23
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sudaca Županijskog suda u Karlovcu
Nar. novine, 27/23
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinja Županijskog suda u Bjelovaru
Nar. novine, 27/23
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Rješenje kojim se Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za sustavni eritemski lupus i srodne bolesti"
Nar. novine, 27/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje kojim se Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za primarne imunodeficijencije odraslih"
Nar. novine, 27/23
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima
Nar. novine, 27/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti


Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe
Nar. novine, 27/23
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180104 Knjižnice


Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji
Nar. novine, 27/23
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i uvjetima korištenja evidencije o osobama koje ne mogu biti članovi uprave trgovačkog društva
Nar. novine, 27/23
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene


Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu
Nar. novine, 27/23
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza
Nar. novine, 27/23
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima prestane služba
Nar. novine, 27/23
200201 Obrana


Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije
Nar. novine, 27/23
180401 Mediji, općenito


Odluka o razrješenju članice Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije
Nar. novine, 27/23
180401 Mediji, općenito


Odluka o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 27/23
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito
220203 Hrvatski sabor


Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 27/23
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito
220203 Hrvatski sabor


Odluka o izboru potpredsjednika i članova Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
Nar. novine, 27/23
220109 Izborni sustav


Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 30/23
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o vrednovanju imovine mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 30/23
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o kontnom planu mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 30/23
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 30/23
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/22-09/0001, urbroj: 114-06-23-02 od 9. ožujka 2023. o dodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija 01/22 profitnim pružateljima elektroničkih publikacija, neprofitnim pružateljima elektroničkih publikacija te neprofitnim proizvođačima audiovizualnog i radijskog programa za 2023. godinu
Nar. novine, 30/23
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Goveđari
Nar. novine, 30/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu zdravstva
Nar. novine, 30/23
020402 Zaštita prijavitelja nepravilnosti, zaštita dostojanstva


Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
Nar. novine, 30/23
230301 Javna nabava


Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa
Nar. novine, 30/23
210201 Udruge i civilno društvo
210401 Vjerske zajednice


Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj i Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa
Nar. novine, 30/23
210201 Udruge i civilno društvo
210401 Vjerske zajednice


Zakon o morskom ribarstvu
Nar. novine, 30/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Zakon o akvakulturi
Nar. novine, 30/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije
Nar. novine, 30/23
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
260201 Europska unija i RH


Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu
Nar. novine, 30/23
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito


Zakon o Pravosudnoj akademiji
Nar. novine, 30/23
170701 Obrazovne kvalifikacije
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Zakon o službenoj iskaznici
Nar. novine, 30/23
220301 Državna uprava, općenito


Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
Nar. novine, 30/23
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Nar. novine, 30/23
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Pravilnik o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 30/23
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 30/23
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu
Nar. novine, 25/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Đelekovec za dio katastarske općine Imbriovec
Nar. novine, 26/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova
Nar. novine, 26/23
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o sadržaju, formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU
Nar. novine, 26/23
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode


Rješenje o razrješenju ravnatelja Direkcije za korištenje službenih zrakoplova
Nar. novine, 26/23
130601 Zračne luke i zračni promet
220301 Državna uprava, općenito


Rješenje o razrješenju vršiteljice dužnosti predsjednika i dijela članova i imenovanju predsjednice i dijela članova Službeničkog suda
Nar. novine, 26/23
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Rješenje o razrješenju glavnog tajnika Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Nar. novine, 26/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o troškovima mirenja i postupaka u potrošačkim sporovima pred Sudom časti Hrvatske obrtničke komore i pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori
Nar. novine, 26/23
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Odluka o naknadama troškova i nagradama sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom časti Hrvatske obrtničke komore
Nar. novine, 26/23
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 26/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 26/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190602 Medicinski proizvodi


Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 26/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi
190602 Medicinski proizvodi


Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Državnog sudbenog vijeća
Nar. novine, 26/23
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2023.
Nar. novine, 26/23
220304 Službena statistika


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Petrinje za dio katastarske općine Petrinja (jug)
Nar. novine, 26/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Gline za katastarsku općinu Prekopa i dijelove katastarskih općina Majske poljane i Kihalac
Nar. novine, 26/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izvođenje radova na eksploatacijskom polju ciglarske gline "Cerje Tužno"
Nar. novine, 26/23
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za dogradnju i adaptaciju dječjeg vrtića i osnovne škole u Dramlju, Grad Crikvenica
Nar. novine, 26/23
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Osnovne škole Čulinec s dvodijelnom sportskom dvoranom i dječjim vrtićem
Nar. novine, 26/23
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Odluka o određivanju tijela koje utvrđuje najviše cijene usluga, radova i građevnih proizvoda koje se mogu prihvatiti za isplatu novčanih pomoći prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Nar. novine, 26/23
010303 Mjere kontrole cijena
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o načinu plaćanja i visini zajedničke pričuve za zgrade oštećene potresom na području Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Nar. novine, 26/23
100201 Obnova
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o sufinanciranju troškova režija za privremeno stambeno zbrinjavanje prema Programu zbrinjavanja korisnika mobilnih stambenih jedinica na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Nar. novine, 26/23
100201 Obnova
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o rasporedu neutrošenih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu
Nar. novine, 26/23
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 26/23
020501 Kolektivni ugovori
020502 Sindikati, udruge poslodavaca
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 26/23
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 26/23
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o plaćama policijskih službenika
Nar. novine, 26/23
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
200301 Policija


Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Češkoj Republici, sa sjedištem u Brnu
Nar. novine, 26/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o opozivu počasnog konzula Republike Hrvatske u Češkoj Republici, sa sjedištem u Brnu
Nar. novine, 26/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora
Nar. novine, 24/23
220109 Izborni sustav
220203 Hrvatski sabor


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o razrješenju dužnosti općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu i razrješenju dužnosti zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zlataru
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Čakovcu
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Gospiću
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Vukovaru
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Koprivnici
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2022.
Nar. novine, 24/23
220304 Službena statistika


Pravilnik o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.
Nar. novine, 24/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o dokumentaciji i postupku provođenja javnog natječaja za zakup zajedničkog pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 24/23
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o visini naknade za rad udomitelja
Nar. novine, 24/23
190706 Udomiteljstvo