Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti vina naziva "Ponikve"
Nar. novine, 48/15.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Popis referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje
Nar. novine, 48/15.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje
Nar. novine, 48/15.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama
Nar. novine, 48/15.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru dredžama
Nar. novine, 48/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Zakon o poljoprivrednom zemljištu
Nar. novine, 48/15.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Obvezatne upute broj VM VII - obrasci za postupak izbora
Nar. novine, 48/15.
210301 Političke stranke
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj VM VI - o načinu glasovanja birača - osoba s invaliditetom, slijepih i slabovidnih birača, nepismenih birača, te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto
Nar. novine, 48/15.
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj VM V - o načinu uređenja biračkog mjesta
Nar. novine, 48/15.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute VM IV - o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 48/15.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj VM III - postupak kandidiranja
Nar. novine, 48/15.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj VM II - obrasci za postupak kandidiranja
Nar. novine, 48/15.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj VM I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 48/15.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 48/15.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o osnivanju Pododbora za izradu Nacrta prijedloga zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Nar. novine, 48/15.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Prosječna mjesečna bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2014.
Nar. novine, 47/15.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2014.
Nar. novine, 47/15.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Pravila o ustupanju neiskorištenih isključivih prava
Nar. novine, 47/15.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji


Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 47/15.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 47/15.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Strateški plan Hrvatske zaklade za znanost 2014. - 2018.
Nar. novine, 47/15.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost
210501 Zaklade


( * ne važi) Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu
Nar. novine, 47/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća
Nar. novine, 47/15.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


(* ne važi) Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari
Nar. novine, 47/15.
090205 Zaštita od eksplozija


Odluka o općinskim porezima (Općina Hrvatska Dubica)
Nar. novine, 47/15.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2015. godinu ("Narodne novine", broj 148/14) u Razdjelu 02021 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije
Nar. novine, 46/15.
220108 Nacionalne manjine
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za primjenu telemedicine u gastroenterologiji i hepatologiji" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 46/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 46/15.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Poslovnik o radu Povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama
Nar. novine, 46/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
Nar. novine, 46/15.
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o proglašenju Nacionalnog dana oboljelih od multiple skleroze (26. rujan)
Nar. novine, 46/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
220203 Hrvatski sabor


Pravilnik o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i državama iz kojih se može uvoziti
Nar. novine, 46/15.
070801 Šumarstvo
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica
Nar. novine, 46/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o organizacijama proizvođača u ribarstvu i akvakulturi i međustrukovnim organizacijama
Nar. novine, 46/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. godine
Nar. novine, 46/15.
090303 Gospodarenje otpadom


Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o potvrđivanju Konačne liste vlasnika špekulativnih zaliha šećera
Nar. novine, 46/15.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo
Nar. novine, 46/15.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (s Uputama)
Nar. novine, 45/15.
050101 Platni promet
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Kolektivni ugovor ugostiteljstva (važio do 31. XII. 2017.)
Nar. novine, 44/15.
020501 Kolektivni ugovori


Pravilnik o obliku i načinu vođenja evidencije o izdanim rješenjima o odobrenju za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje
Nar. novine, 44/15.
060102 Mjeriteljstvo


( * ne važi) Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
Nar. novine, 44/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom
Nar. novine, 44/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2015.
Nar. novine, 43/15.
220304 Službena statistika


Pravilnik o stručnom nadzoru
Nar. novine, 43/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o načinu oglašavanja o lijekovima
Nar. novine, 43/15.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


(* ne važi) Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu
Nar. novine, 43/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o jedinstvenim kriterijima za analizu poslovanja domova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska i decentraliziranih domova za starije i nemoćne osobe čiji su osnivači jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb
Nar. novine, 43/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Državi Kuvajtu, sa sjedištem u Kuvajtu
Nar. novine, 43/15.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o davanju odobrenja općinama Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Vidovec, Goričan i Kotoriba za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Regija Mura - Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću" i odobrenju Konvencije
Nar. novine, 43/15.
260201 Europska unija i RH


Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava
Nar. novine, 43/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi
Nar. novine, 43/15.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom
Nar. novine, 43/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe ovjesne jedrilice, parajedrilice, padobrana s pogonom i jedrilice prazne mase od 80/100 kg
Nar. novine, 43/15.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Podmjere 19.1. "Pripremna pomoć" u okviru Mjere 19. "LEADER - CLLD" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 43/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Uredba o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon
Nar. novine, 43/15.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje
Nar. novine, 43/15.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-6241/2014 od 18. ožujka 2015.
Nar. novine, 42/15.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-6241/2014 od 18. ožujka 2015.
Nar. novine, 42/15.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Statut Hrvatske komore socijalnih radnika
Nar. novine, 42/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga
Nar. novine, 42/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 42/15.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o ustrojstvu i načinu vođenja zbirki s automatskom obradom podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika
Nar. novine, 42/15.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Pravilnik o provedbi Podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", Podmjere 6.2. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" i Podmjere 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" u okviru Mjere M06 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 42/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 42/15.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Odluka o prestanku važenja Odluke o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma palminog drvotoča Paysandisia archon (Burmeister, 1880)
Nar. novine, 42/15.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 41/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite
Nar. novine, 41/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 41/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
Nar. novine, 41/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
Nar. novine, 41/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
Nar. novine, 41/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o reviziji i nadzoru medicinskog vještačenja u mirovinskom osiguranju
Nar. novine, 40/15.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Uredba o plaćama policijskih službenika
Nar. novine, 40/15.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
Nar. novine, 40/15.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu
Nar. novine, 40/15.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva branitelja
Nar. novine, 40/15.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji
Nar. novine, 40/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji
Nar. novine, 40/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama
Nar. novine, 40/15.
090303 Gospodarenje otpadom


Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja pješačkog mosta na Velikom jezeru u Nacionalnom parku Mljet
Nar. novine, 40/15.
090202 Zaštita prirode
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


Odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka
Nar. novine, 40/15.
050503 Slobodne zone, zastupanje u carinskom postupku


Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obavljenim inspekcijskim pregledima mjeriteljskog inspektora
Nar. novine, 39/15.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - manjih kotlova i peći na biomasu
Nar. novine, 39/15.
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


Obavijest o zaprimljenom Zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva "Korčulansko maslinovo ulje"
Nar. novine, 39/15.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti
Nar. novine, 39/15.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 38/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosti boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2015.
Nar. novine, 38/15.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosti boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2015.
Nar. novine, 38/15.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2015.
Nar. novine, 38/15.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2015.
Nar. novine, 38/15.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2015.
Nar. novine, 38/15.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2015.
Nar. novine, 38/15.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji
Nar. novine, 38/15.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 38/15.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil
270701 Rad, zapošljavanje (Međunarodno pravo)


( * ne važi) Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 38/15.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 38/15.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Pravilnik o sigurnosti igračaka
Nar. novine, 38/15.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


( * ne važi) Pravilnik o dodjeli potpore za "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 38/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 38/15.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015. godini
Nar. novine, 38/15.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, opreme i djelatnika Vojno zdravstvenog središta Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske
Nar. novine, 37/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Odluka o troškovima u postupcima arbitraže
Nar. novine, 37/15.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
250601 Arbitraža, mirenje


Šumsko-odštetni cjenik
Nar. novine, 37/15.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica
Nar. novine, 37/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini
Nar. novine, 37/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru
Nar. novine, 37/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
180201 Sport


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom
Nar. novine, 37/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom
Nar. novine, 37/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
Nar. novine, 37/15.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja
Nar. novine, 37/15.
010201 Obrt


( * ne važi) Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda
Nar. novine, 37/15.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje