Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Etički kodeks državnih službenika
Nar. novine, 13/12.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Pravilnik o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
Nar. novine, 12/12.
080301 Energija, općenito


Izvadak iz Odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2012. godinu
Nar. novine, 11/12.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


( * ne važi) Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva
Nar. novine, 4/12.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


( * ne važi) Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
Nar. novine, 6/12.
170501 Obrazovanje odraslih
230301 Javna nabava


( * ne važi) Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
Nar. novine, 6/12.
230301 Javna nabava


( * ne važi) Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi
Nar. novine, 10/12.
230301 Javna nabava


( * ne važi) Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama
Nar. novine, 10/12.
230301 Javna nabava


( * ne važi) Uredba o objavama javne nabave
Nar. novine, 10/12.
230301 Javna nabava


( * ne važi) Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2012. godine
Nar. novine, 3/12.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2012. godinu
Nar. novine, 12/12.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Uredba o Carinskoj tarifi za 2012. godinu
Nar. novine, 5/12.
050501 Carinski propisi


( * ne važi) Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Vuka
Nar. novine, 8/12.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Ljubešćica
Nar. novine, 1/12.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima i prirezu poreza na dohodak Općine Ervenik
Nar. novine, 9/12.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak (Grad Vinkovci)
Nar. novine, 1/12.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak (Grad Sv. Ivan Zelina)
Nar. novine, 1/12.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak (Grad Knin)
Nar. novine, 9/12.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o objavljivanju kodeksa etike za profesionalne računovođe
Nar. novine, 1/12.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 12/12.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o vrstama i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravilima za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovom vrednovanju, usklađenosti, pravilima za upotrebu izvedenih financijskih instrumenata te načinu i rokovima izvješćivanja
Nar. novine, 1/12.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Nar. novine, 12/12.
160102 Banke, kreditne institucije
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Odluka o obveznoj pričuvi
Nar. novine, 12/12
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja
Nar. novine, 13/12.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Nar. novine, 5/12.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 7/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova
Nar. novine, 12/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Nar. novine, 12/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2011.
Nar. novine, 9/12.
220304 Službena statistika


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2011.
Nar. novine, 6/12.
220304 Službena statistika


Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa
Nar. novine, 4/12.
210201 Udruge i civilno društvo


Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa
Nar. novine, 4/12.
210201 Udruge i civilno društvo
210401 Vjerske zajednice


Statut Pokreta za modernu Hrvatsku
Nar. novine, 1/12
210201 Udruge i civilno društvo


( * ne važi) Tarifni sustav za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
Nar. novine, 2/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Tarifni sustav za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki
Nar. novine, 13/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Tarifni sustav za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
Nar. novine, 13/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
Nar. novine, 12/12. 15/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Popis institucija uključenih u sustav zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje obveznih na suradnju s Hrvatskom agencijom za hranu
Nar. novine, 13/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 13/12.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
090301 Vode i vodno gospodarstvo
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja afričke svinjske kuge
Nar. novine, 12/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Naredba o popisu trećih zemalja, njihovih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz svježeg mesa u Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 12/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Odluka o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava
Nar. novine, 3/12.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Etički kodeks državnih službenika
Nar. novine, 13/12.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Ovršni zakon
Nar. novine, 12/12.
030301 Ovršni postupak


Zakon o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika
Nar. novine, 12/12.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Deklaracija o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji kao strateškom interesu Republike Hrvatske
Nar. novine, 11/12.
260201 Europska unija i RH


Pravilnik o postupku odobravanja većih učinaka pirotehničara, postupku kontrole odobrenih većih učinaka pirotehničara i načinu postupanja po prigovoru protiv odluke pirotehničkog nadzornika
Nar. novine, 8/12.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog graničnog pomorskog prijelaza I. kategorije Rijeka
Nar. novine, 6/12.
200301 Policija


Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja
Nar. novine, 11/12.
200301 Policija


Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru
Nar. novine, 12/12.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
220203 Hrvatski sabor
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


(* ne važi) Zakon o sprječavanju sukoba interesa
Nar. novine, 12/12.
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


( * ne važi) Odluka o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, te načinu odobravanja službenih putovanja
Nar. novine, 5/12.
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Lokve
Nar. novine, 13/12.
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Višnjan-Visignano
Nar. novine, 13/12.
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Klis
Nar. novine, 13/12.
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Goričan
Nar. novine, 13/12.
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Iloka
Nar. novine, 13/12.
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
Nar. novine, 10/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju obrasca zastupničke iskaznice
Nar. novine, 11/12.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 5/12.
220201 Predsjednik RH


Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 3/12.
220202 Vlada RH


( * ne važi) Uredba o računanju vremena u 2012. godini
Nar. novine, 5/12.
220101 Ustav RH i ljudska prava


( * ne važi) Plan dodjele radiofrekvencijskog spektra za frekvencijski pojas 71-76/81-86 GHz
Nar. novine, 12/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Zakon o naknadi za pružanje usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama
Nar. novine, 12/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na sprečavanje elektromagnetskih smetnja (elektromagnetska kompatibilnost) TPV 306 (izdanje 01)
Nar. novine, 1/12.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila
Nar. novine, 1/12. 6/12(ispr.)
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o padobranstvu
Nar. novine, 12/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o katastarskoj izmjeri na području grada Đurđevca (naselja Đurđevac i Grkine) za k.o. Đurđevac I, Đurđevac II i dio k.o. Virje
Nar. novine, 6/12.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Eskontna stopa Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 1/08.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate