Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 8/21.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 8/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije (do 15. II. 2021.)
Nar. novine, 8/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (do 31. III. 2021.)
Nar. novine, 8/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba (do 28. II. 2021.)
Nar. novine, 8/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 8/21.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije
Nar. novine, 8/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Karlovačke županije
Nar. novine, 8/21.
200301 Policija


Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje
Nar. novine, 8/21.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene – Brodogradilištu Split
Nar. novine, 8/21.
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


Odluka o usvajanju "Programa dodjele potpora male vrijednosti mikro subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije"
Nar. novine, 8/21.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2020. godinu
Nar. novine, 7/21.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za operatera sustava poravnanja, te minimalnim standardima koji se primjenjuju na sustav upravljanja rizicima i informacijski sustav tog operatera
Nar. novine, 7/21.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o načinu rada mentora u državnoj školi za pravosudne dužnosnike
Nar. novine, 7/21.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
020202 Državni (stručni) ispit
170701 Obrazovne kvalifikacije
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o registru zgrada
Nar. novine, 7/21.
100101 Prostorno uređenje i gradnja
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Osječko-baranjske županije (do 15. 2. 2021.)
Nar. novine, 7/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije (do 28. 2. 2021.)
Nar. novine, 7/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije
Nar. novine, 7/21.
200301 Policija


Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za signalizaciju
Nar. novine, 7/21.
130401 Hrvatski registar brodova


Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije
Nar. novine, 7/21.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Pravilnik o ophodnji javnih cesta
Nar. novine, 7/21.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini
Nar. novine, 7/21.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2021. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
Nar. novine, 7/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju
Nar. novine, 7/21.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (2021. – 2022.) (važi do 31. 12. 2022.)
Nar. novine, 6/21.
020501 Kolektivni ugovori


Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2020.
Nar. novine, 6/21.
220304 Službena statistika


Poslovnik Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra
Nar. novine, 6/21.
110102 Zemljišne knjige


Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca, registarskih, pokusnih, prenosivih i izvoznih pločica
Nar. novine, 6/21.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista
Nar. novine, 6/21.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Pravilnik o načinu provjere poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva
Nar. novine, 6/21.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Odluka o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 6/21.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
Nar. novine, 6/21.
210201 Udruge i civilno društvo


Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu u 2021. godini
Nar. novine, 5/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na području Grada Novigrada - Cittanova (do 31. 12. 2021.)
Nar. novine, 5/21.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine (do 31. 3. 2021.)
Nar. novine, 5/21.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine (do 31. 1. 2021.)
Nar. novine, 5/21.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


(* ne važi) Pravilnik o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima
Nar. novine, 5/21.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o vatrogasnoj tehnici
Nar. novine, 5/21.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


( * ne važ) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije (do 21. II. 2021.)
Nar. novine, 5/21.
200301 Policija


Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme
Nar. novine, 5/21.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala
Nar. novine, 5/21.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180107 Audiovizualne djelatnosti


Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 5/21.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
210101 Ustanove, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/21-07/19, urbroj: 50301-04/12-21-1 od 18. siječnja 2021.
Nar. novine, 5/21.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
220301 Državna uprava, općenito


Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/21-07/18, urbroj: 50301-05/14-21/1 od 18. siječnja 2021.
Nar. novine, 5/21.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19
Nar. novine, 5/21.
130101 Promet općenito
160102 Banke, kreditne institucije
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede za poduzimanje izvanredne mjere pomoći za ublažavanje posljedica šteta od potresa nastalih na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije – nabava stočne hrane za hranidbu stoke
Nar. novine, 5/21.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti


Pravilnik o obliku i načinu vođenja jedinstvenog upisnika genetski modificiranih organizama i načinu određivanja troškova ispisa
Nar. novine, 4/21.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
090202 Zaštita prirode


Odluka o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja, izvješćivanja i prestanka podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 4/21.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o primicima radnika
Nar. novine, 4/21.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala
Nar. novine, 4/21.
160102 Banke, kreditne institucije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Odluka o privremenom ograničenju raspodjela
Nar. novine, 4/21.
160102 Banke, kreditne institucije


Naputak o načinu provođenja popisa osoba iz članaka 33. do 36. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine
Nar. novine, 4/21.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (do 31. III. 2021.)
Nar. novine, 4/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Bjelovarsko-bilogorske županije
Nar. novine, 4/21.
200301 Policija


Pravilnik o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza
Nar. novine, 4/21.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


( * ne važi) Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini
Nar. novine, 4/21.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o načinu oglašavanja i isticanja naziva privatne prakse psihoterapeuta i savjetodavnog terapeuta, uvjetima prostora i opreme za rad psihoterapeuta i savjetodavnog psihoterapeuta te načinu vođenja i čuvanja dokumentacije
Nar. novine, 4/21.
190103 Zaštita pacijenata, zaštita zdravstvenih podataka
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije


Pravilnik o provođenju stručnog nadzora nad radom psihoterapeuta i savjetodavnih terapeuta
Nar. novine, 4/21.
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije


Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini
Nar. novine, 4/21.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Zaključak Vlade Republike Hrvatske u vezi provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije
Nar. novine, 4/21.
090303 Gospodarenje otpadom


Odluka o pokretanju postupka izrade Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom
Nar. novine, 4/21.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Visoko
Nar. novine, 3/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Zakon o vodnim uslugama
Nar. novine, 3/21.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Statut Hrvatske turističke zajednice
Nar. novine, 3/21.
140201 Turizam


Statut Hrvatske komore socijalnih pedagoga
Nar. novine, 3/21.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Statut političke stranke Zajedno za Murter
Nar. novine, 3/21.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2021.
Nar. novine, 3/21.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2020.
Nar. novine, 3/21.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (do 31. III. 2021.)
Nar. novine, 3/21.
200301 Policija


Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere zabrane posjeta korisnicima domova za starije i nemoćne osobe te korisnicima drugih ustanova koje pružaju uslugu smještaja u sustavu socijalne skrbi na području Zadarske županije (do 31. 1. 2021.)
Nar. novine, 3/21.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o održavanju cesta
Nar. novine, 3/21.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Odluka o rang-listi sudionika u malom obalnom ribolovu
Nar. novine, 3/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom
Nar. novine, 3/21.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 2/21.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 2/21.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 2/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije
Nar. novine, 2/21.
200301 Policija


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova
Nar. novine, 2/21.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini
Nar. novine, 2/21.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o edukacijama, stručnim znanjima i vještinama potrebnim za komunikaciju s djetetom i odraslom osobom pravnika s položenim pravosudnim ispitom te dodatnim stručnim znanjima, vještinama i kompetencijama socijalnog radnika, psihologa i socijalnog pedagoga zaposlenog u centru za posebno skrbništvo
Nar. novine, 2/21.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona
Nar. novine, 2/21.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Pravilnik o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu
Nar. novine, 2/21.
200201 Obrana


Pravilnik o načinu obavljanja poslova razminiranja i kontrole kvalitete vojnih lokacija i/ili građevina
Nar. novine, 2/21.
200301 Policija


Pravilnik o osposobljavanju pirotehničara, voditelja radilišta, polaganju stručnog ispita i obavljanju kontrole kvalitete za potrebe obrane
Nar. novine, 2/21.
200301 Policija


Pravilnik o načinu stjecanja statusa ovlaštene osobe Obalne straže Republike Hrvatske
Nar. novine, 2/21.
200201 Obrana


Odluka o davanju naknadne suglasnosti na Statut Hrvatskog registra brodova
Nar. novine, 2/21.
130401 Hrvatski registar brodova


Odluka o odobrenju plaćenog dopusta državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama s područja pogođenog potresom
Nar. novine, 2/21.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi
100201 Obnova


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
Nar. novine, 2/21.
130101 Promet općenito
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
Nar. novine, 2/21.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode
090201 Zaštita okoliša


Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (na dan 31. 10. 2020.)
Nar. novine, 1/21.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
Nar. novine, 1/21.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 1/21.
200301 Policija


Odluka o iznimnom prestanku primjene pojedinih nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije
Nar. novine, 1/21.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
Nar. novine, 1/21.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza opasnih roba zrakom
Nar. novine, 1/21.
090205 Zaštita od eksplozija


Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima
Nar. novine, 1/21.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 1/21.
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Pravilnik o porezu na dobit
Nar. novine, 1/21.
050305 Porez na dobit


Pravilnik o porezu na dohodak
Nar. novine, 1/21.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti​
Nar. novine, 1/21.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu
Nar. novine, 1/21.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti
140201 Turizam


Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Nar. novine, 1/21.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Odluka o proglašenju Dana žalosti u Republici Hrvatskoj povodom tragičnog stradanja osmero mladih pripadnika hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini
Nar. novine, 1/21.
220202 Vlada RH


Odluka o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom
Nar. novine, 1/21.
200301 Policija