Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Rješenje o ovlašćivanju društva ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o. iz Zagreba, Maksimirska 57a, OIB: 51028550278, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 130/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva CERIUM d.o.o. iz Zagreba, Lašćinska cesta 143, OIB: 02674075906, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 130/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva SE.TR.ING. d.o.o. iz Zagreba, Vladimira Ruždjaka 9, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 130/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima
Nar. novine, 130/15.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o sazivanju prvog zasjedanja Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 130/15.
220203 Hrvatski sabor


( * ne važi) Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine
Nar. novine, 130/15.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Daruvara
Nar. novine, 130/15.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 130/15.
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
Nar. novine, 130/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o eksplozivnim tvarima
Nar. novine, 130/15.
090205 Zaštita od eksplozija


( * ne važi) Pravilnik o izvođenju javnih vatrometa
Nar. novine, 130/15.
090205 Zaštita od eksplozija


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Lanišće
Nar. novine, 129/15.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o izvješćivanju o hipotetskom kapitalu
Nar. novine, 129/15.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o postupku odobravanja metodologije za određivanje stupnja rizičnosti kreditnih institucija pri izračunu premija za osigurane depozite
Nar. novine, 129/15.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"
Nar. novine, 129/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture" (za razdoblje 2014. – 2020.)
Nar. novine, 129/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Statut Hrvatske gospodarske komore
Nar. novine, 129/15.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


( * ne važi) Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore
Nar. novine, 129/15.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Pravilnik o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila)
Nar. novine, 129/15.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
250601 Arbitraža, mirenje


( * ne važi) Pravilnik o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Nar. novine, 129/15.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
Nar. novine, 129/15.
130701 Željeznice i željeznički promet


Opći uvjeti za isporuku toplinske energije
Nar. novine, 129/15.
080301 Energija, općenito


(* ne važi) Plan numeriranja
Nar. novine, 129/15.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


(* ne važi) Pravilnik o dodjeli adresa i brojeva
Nar. novine, 129/15.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja
Nar. novine, 129/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Rješenje o ovlašćivanju društva ZAŠTITNI SUSTAVI ZAGREB d.o.o. iz Zagreba, Planinska 1a, OIB: 794574841010, za obavljanje sljedećih poslova zaštite na radu
Nar. novine, 129/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 129/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine
Nar. novine, 129/15.
190301 Liječništvo


Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"
Nar. novine, 129/15.
260201 Europska unija i RH


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 128/15.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju
Nar. novine, 128/15.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
Nar. novine, 128/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Naredba o kriterijima za određivanje visine lučkih pristojbi u lukama i pristaništima unutarnjih voda
Nar. novine, 128/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba


Pravilnik o tovarištima
Nar. novine, 128/15.
130301 Unutarnja plovidba


( * ne važi) Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
Nar. novine, 128/15.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2015. godini
Nar. novine, 128/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova
Nar. novine, 128/15.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o načinu i provođenju te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog razgovora
Nar. novine, 128/15.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. iz Rijeke, Liburnijska 3, OIB: 86167814130, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 128/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 128/15.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o standardnim ponudama
Nar. novine, 126/15.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
Nar. novine, 126/15.
140201 Turizam


Pravilnik o načinu vođenja Popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici
Nar. novine, 126/15.
140201 Turizam


Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2016. godini
Nar. novine, 126/15.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o vođenju računovodstva društva za dokup mirovine
Nar. novine, 125/15.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2016. godinu
Nar. novine, 125/15.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2015.
Nar. novine, 125/15.
220304 Službena statistika


Obvezatne upute broj FLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Gradskog izbornog povjerenstva Grada Gline u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravnima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Gline koji će se održati 20. prosinca 2015
Nar. novine, 125/15.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Gline
Nar. novine, 125/15.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 125/15.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Nar. novine, 125/15.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Rješenje kojim se dodjeljuje se naziv "Referentni centar Ministarstva zdravlja za neuroimunologiju i neurogenetiku" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb
Nar. novine, 125/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova
Nar. novine, 125/15.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


Odluka o proglašenju Dana žalosti u Republici Hrvatskoj povodom žrtava terorističkih napada u Parizu
Nar. novine, 125/15.
220203 Hrvatski sabor


(* ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost
Nar. novine, 125/15.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


( * ne važi) Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
Nar. novine, 125/15.
090303 Gospodarenje otpadom


Strategija razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020. godine i Akcijski plan provedbe Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020. godine
Nar. novine, 125/15.
131001 Poštanske i kurirske usluge


Pravilnik o načinu obračuna i isplate jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja pripadaju Republici Hrvatskoj kao članu Umirovljeničkog fonda
Nar. novine, 124/15.
160503 Privatizacijski investicijski fondovi i ostali investicijski fondovi


Odluka o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava za tijela državne uprave/proračunske korisnike državnog proračuna
Nar. novine, 124/15.
220301 Državna uprava, općenito
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija
Nar. novine, 124/15.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini
Nar. novine, 124/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije
Nar. novine, 124/15.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Naredba o visini naknade za obrasce, isprave i knjige koje izdaju Ministarstvo i lučke kapetanije na unutarnjim vodama
Nar. novine, 124/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba


( * ne važi) Naredba o kriterijima za određivanje visine lučkih pristojbi u lukama i pristaništima unutarnjih voda
Nar. novine, 124/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba


Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca
Nar. novine, 124/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodova
Nar. novine, 124/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o načinu, uvjetima i postupku određivanja, označavanja i vođenja evidencije imena i oznaka pomorskih objekata
Nar. novine, 124/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o načinu vođenja i podacima koji se unose u upisnike pomorskih objekata, vođenju postupka EOP upisa, obrascima, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis
Nar. novine, 124/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju
Nar. novine, 124/15.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 124/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 124/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2015.
Nar. novine, 124/15.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 124/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o ovlašćivanju društva ZAŠTITAINSPEKT d.o.o. iz Osijeka, Adama Reisnera 95/a, OIB: 28737940650, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 124/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti
Nar. novine, 124/15.
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe


Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi
Nar. novine, 124/15.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju stručnih geodetskih poslova u komasaciji
Nar. novine, 124/15.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (primjenjuje se i na lokalne službenike i namještenike)
Nar. novine, 124/15.
020202 Državni (stručni) ispit


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju stručnih geodetskih poslova u komasaciji
Nar. novine, 123/15.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


( * ne važi) Odluka o donošenju nastavnog plana i programa izborne nastave iz nastavnog predmeta Informatika za II., III. i IV. razred obrazovnog programa Opća gimnazija
Nar. novine, 123/15.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o obveznom savjetovanju
Nar. novine, 123/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Pravilnik o načinu pribavljanja mišljenja djeteta
Nar. novine, 123/15.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Pravilnik o obiteljskoj medijaciji
Nar. novine, 123/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Pravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta
Nar. novine, 123/15.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi
Nar. novine, 123/15.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Pravilnik o minimalnim uvjetima za početak rada i pružanje usluga ustanova za pružanje podrške i usluga braniteljsko-stradalničkoj populaciji i drugim osobama
Nar. novine, 123/15.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere M02 "Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 123/15.
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o izdavanju Europske profesionalne kartice
Nar. novine, 123/15.
010301 Sloboda pružanja usluga


Pravilnik o izdavanju EU potvrde
Nar. novine, 123/15.
010301 Sloboda pružanja usluga


Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća
Nar. novine, 123/15.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
080301 Energija, općenito


Sudski poslovnik
Nar. novine, 123/15.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


( * djelomično u primjeni) Poslovnik državnog odvjetništva
Nar. novine, 123/15.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Pravilnik o radu u sustavu JCMS
Nar. novine, 123/15.
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


Pravilnik o stalnim sudskim vještacima
Nar. novine, 123/15.
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o radu u sustavu eSpis
Nar. novine, 123/15.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o naknadi troškova u prekršajnom postupku
Nar. novine, 123/15.
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


( * ne važi) Pravilnik o postupku utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova službenika pravosudne policije te o izboru članova i načinu rada zdravstvene komisije
Nar. novine, 123/15.
240101 Pravosuđe, općenito


Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja pripadaju Republici Hrvatskoj kao članu Umirovljeničkog fonda
Nar. novine, 122/15.
160503 Privatizacijski investicijski fondovi i ostali investicijski fondovi


Odluka o postupku davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka
Nar. novine, 122/15.
220201 Predsjednik RH
220202 Vlada RH
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u prvom tromjesečju 2016. godine
Nar. novine, 122/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u prvom tromjesečju 2016. godine
Nar. novine, 122/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u prvom tromjesečju 2016. godine
Nar. novine, 122/15.
190401 Zdravstvene ustanove
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u prvom tromjesečju 2016. godine
Nar. novine, 122/15.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2016. godine
Nar. novine, 122/15.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Gline
Nar. novine, 122/15.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 122/15.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku
Nar. novine, 122/15.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u prvom tromjesečju 2016. godine
Nar. novine, 122/15.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
Nar. novine, 122/15.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Rješenje o ovlašćivanju društva ZVONIVAN POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. iz Dumovca, Bilogorska 17/F, OIB: 06285857413, za obaljvanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 122/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina
Nar. novine, 122/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja
Nar. novine, 122/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2015. godini
Nar. novine, 122/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o zaštitnim i sigurnosnim zonama oko vojnih lokacija i građevina
Nar. novine, 122/15.
200201 Obrana


Pravilnik o postupku utvrđivanja štete i njezine visine
Nar. novine, 122/15.
200201 Obrana


Pravilnik o stegovnoj odgovornosti
Nar. novine, 122/15.
200201 Obrana


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u prvom tromjesečju 2016. godine
Nar. novine, 122/15.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda
Nar. novine, 122/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Grad Zagreb)
Nar. novine, 121/15.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnoga razvoja
Nar. novine, 121/15.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija
Nar. novine, 121/15.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora
Nar. novine, 121/15.
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o ustrojavanju, sadržaju i načinu vođenja središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja
Nar. novine, 121/15.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Pravila organiziranja tržišta električne energije
Nar. novine, 121/15.
080301 Energija, općenito


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o gospodarenju otpadom
Nar. novine, 121/15.
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja


( * ne važi) Pravilnik o željezničkim vozilima
Nar. novine, 121/15.
130701 Željeznice i željeznički promet


Odluka o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 120/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 120/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 120/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 120/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o Državnoj nagradi za humanitarni rad
Nar. novine, 120/15.
220104 Državna znamenja, odlikovanja i priznanja


( * ne važi) Pravilnik o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći
Nar. novine, 120/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije
Nar. novine, 120/15.
190704 Humanitarna pomoć i solidarnost


( * ne važi) Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći
Nar. novine, 120/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći
Nar. novine, 120/15.
190704 Humanitarna pomoć i solidarnost


( * ne važi) Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija
Nar. novine, 120/15.
190704 Humanitarna pomoć i solidarnost


Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi
Nar. novine, 120/15.
240502 Javnobilježniče pristojbe i tarifa


( * ne važi) Zakon o trošarinama
Nar. novine, 120/15.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Pravilnik o provedbi podmjere 6.4. "Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti" unutar Mjere M06 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 120/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o naknadama u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina
Nar. novine, 120/15.
060202 Nadzor predmeta od plemenitih kovina


( * ne važi) Pravilnik o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe
Nar. novine, 120/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o aerodromima na vodi
Nar. novine, 120/15.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Program vozačkog ispita
Nar. novine, 120/15.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK