Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Integrirani popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica
Nar. novine, 58/18.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


( * ne važi) Odluka o cijenama usluga koje obavlja Hrvatska revizorska komora
Nar. novine, 58/18.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori
Nar. novine, 58/18.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


Statut Hrvatske revizorske komore
Nar. novine, 58/18.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


Odluka o porezima Općine Pićan
Nar. novine, 58/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Vijeća za regionalni razvoj
Nar. novine, 58/18.
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.
Nar. novine, 58/18.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2018. godini
Nar. novine, 58/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Zakon o doplatku za djecu
Nar. novine, 58/18.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
Nar. novine, 58/18.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Odluka o uspostavljanju sustava upravljanja i kontrole korištenja Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. godine i Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine
Nar. novine, 58/18.
260201 Europska unija i RH


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za šport
Nar. novine, 58/18.
180201 Sport
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
Nar. novine, 58/18.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 57/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o općinskim porezima Općine Žminj
Nar. novine, 57/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima (Grad Senj)
Nar. novine, 57/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Jakšić
Nar. novine, 57/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o mjerama pružatelja platnih usluga u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) 2015/847
Nar. novine, 57/18.
050101 Platni promet
050102 Sprječavanje pranja novca
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke
Nar. novine, 57/18.
050101 Platni promet
050102 Sprječavanje pranja novca
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata
Nar. novine, 57/18.
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Odluka o usvajanju Programa "Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj"
Nar. novine, 57/18.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o usvajanju Programa "Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj"
Nar. novine, 57/18.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata
Nar. novine, 57/18.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture
Nar. novine, 57/18.
010701 Poduzetnička infrastruktura


Zakon o društveno poticanoj stanogradnji
Nar. novine, 57/18.
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti
Nar. novine, 57/18.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Zakon o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja
Nar. novine, 57/18.
050503 Slobodne zone, zastupanje u carinskom postupku


Pravilnik o unutarnjem redu željezničkog sustava
Nar. novine, 57/18.
130701 Željeznice i željeznički promet


Pravilnik o autobusnim kolodvorima
Nar. novine, 57/18.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Pravilnik o daljinaru i najmanjem voznom vremenu
Nar. novine, 57/18.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Pravilnik o dozvolama u prijevozu tereta
Nar. novine, 57/18.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


( * ne važi) Pravilnik o putnom listu
Nar. novine, 57/18.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


( * ne važi) Pravilnik o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
Nar. novine, 57/18.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku povratka
Nar. novine, 57/18.
250101 Državljanstvo, javne isprave


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 57/18.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Zakon o terminalu za ukapljeni prirodni plin
Nar. novine, 57/18.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina
Nar. novine, 56/18.
080301 Energija, općenito


Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
Nar. novine, 56/18.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "Dubrovnik"
Nar. novine, 56/18.
160101 Hrvatska narodna banka


Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2018.
Nar. novine, 56/18.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije
Nar. novine, 56/18.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.
Nar. novine, 56/18.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019.
Nar. novine, 56/18.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva "Dalmatinska pečenica" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 56/18.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture
Nar. novine, 56/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
170501 Obrazovanje odraslih


(* ne važi) Uredba o metodologijama vještačenja
Nar. novine, 56/18.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju


Statut Hrvatske liječničke komore
Nar. novine, 55/18.
190301 Liječništvo


Rješenje o ovlašćivanju Igora Klema, vlasnika obrta KLEM HSE iz Zagreba, Slavenskog 1 (L-129), OIB: 93382617334, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 55/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
Nar. novine, 55/18.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca
Nar. novine, 55/18.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Dalmatinska panceta" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 55/18.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze
Nar. novine, 55/18.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Odluka o davanju odobrenja Osječko-baranjskoj županiji za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Pannon Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću" i odobrenju Konvencije
Nar. novine, 55/18.
260201 Europska unija i RH


Pravilnik o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja
Nar. novine, 54/18.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova
Nar. novine, 54/18.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Rješenje o osnivanju Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača i kandidata za vozače
Nar. novine, 54/18.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Statut Hrvatske demokratske zajednice
Nar. novine, 54/18.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2018.
Nar. novine, 54/18.
220304 Službena statistika


Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru
Nar. novine, 54/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
180201 Sport


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dermatološku onkologiju« Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 54/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za ovisnosti o drogama« Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra »Sestre milosrdnice«, Zagreb
Nar. novine, 54/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja i izgledu zajedničke jedinstvene oznake
Nar. novine, 54/18.
200202 Oružje i vojna oprema


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za tumore prostate« Klinici za urologiju Kliničkog bolničkog centra »Sestre milosrdnice«, Zagreb
Nar. novine, 54/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o načinu ispitivanja i označavanja vatrenog oružja, oružja iz kategorije C i naprava
Nar. novine, 54/18.
200202 Oružje i vojna oprema


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za uroginekologiju« Klinici za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 54/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Lista preventivno zaštićenih dobara
Nar. novine, 54/18.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Liste zaštićenih kulturnih dobara
Nar. novine, 54/18.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja
Nar. novine, 53/18.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2018.
Nar. novine, 53/18.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja građevine "Most kopno – Pelješac"
Nar. novine, 53/18.
100101 Prostorno uređenje i gradnja
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi gradnje i korištenja građevine "Most Ston"
Nar. novine, 53/18.
100101 Prostorno uređenje i gradnja
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


Odluka o pokretanju projekta e-Poslovanje
Nar. novine, 53/18.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o prometu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
Nar. novine, 53/18.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema


( * ne važi) Pravilnik o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 53/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 53/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o postupku prijenosa kapitaliziranih sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
Nar. novine, 53/18.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Plan prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu
Nar. novine, 52/18.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka
Nar. novine, 52/18.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
Nar. novine, 52/18.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Zakon o upravljanju državnom imovinom
Nar. novine, 52/18.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2017. godinu
Nar. novine, 52/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Vižinada – Visinada
Nar. novine, 52/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 52/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu robe
Nar. novine, 52/18.
050501 Carinski propisi


Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 52/18.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka


Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 51/18.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 51/18.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 51/18.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu
Nar. novine, 51/18.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2018."
Nar. novine, 51/18.
160101 Hrvatska narodna banka


Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje
Nar. novine, 51/18.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


( * ne važi) Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Nar. novine, 51/18.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2064/2010 od 23. travnja 2018.
Nar. novine, 51/18.
200301 Policija


Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (do 1. 3. 2022.)
Nar. novine, 51/18.
020501 Kolektivni ugovori


Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (do 1. 3. 2022.)
Nar. novine, 51/18.
020501 Kolektivni ugovori


Mrežna pravila transportnog sustava
Nar. novine, 50/18.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Pravila organiziranja tržišta električne energije
Nar. novine, 50/18.
080301 Energija, općenito


Pravila o organizaciji tržišta plina
Nar. novine, 50/18.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Pravila korištenja sustava skladišta plina
Nar. novine, 50/18.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (za razdoblje od 1. 7. 2018. do 31. 12. 2018.)
Nar. novine, 50/18.
080301 Energija, općenito


Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava
Nar. novine, 50/18.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Opći uvjeti opskrbe plinom
Nar. novine, 50/18.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti i sigurnosti igračaka
Nar. novine, 50/18.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe
Nar. novine, 50/18.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


( * ne važi) Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača
Nar. novine, 50/18.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza
Nar. novine, 50/18.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Odluka o otpisu zakonskih zateznih kamata na potraživanja koja je Republika Hrvatska ostvarila prema zaposlenicima na području Hrvatskog Podunavlja temeljem pravomoćnih rješenja o protuovrsi i presuda radi povrata stečenog bez osnove
Nar. novine, 50/18.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije
Nar. novine, 50/18.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
260201 Europska unija i RH


Odluka o osnivanju Radne skupine za pregovore o Višegodišnjem financijskom okviru EU za razdoblje nakon 2020.
Nar. novine, 50/18.
220301 Državna uprava, općenito
260201 Europska unija i RH


Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2018. godinu
Nar. novine, 50/18.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240601 Odvjetništvo


( * ne važi) Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 50/18
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija
070801 Šumarstvo