Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o zatvaranju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Austriji, sa sjedištem u Innsbrucku
Nar. novine, 38/12.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


( * ne važi) Odluka o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti s osnovama za sklapanje ugovora
Nar. novine, 38/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 38/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 38/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 38/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 38/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o fizičkom osiguranju radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata
Nar. novine, 38/12.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


( * ne važi) Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta
Nar. novine, 38/12.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje"
Nar. novine, 38/12.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres"
Nar. novine, 38/12.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o hitnim mjerama koje se primjenjuju na sjeme piskavice i određeno sjeme i mahunarke uvezene iz Egipta
Nar. novine, 38/12.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta proizvodnje
Nar. novine, 38/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Sudski poslovnik
Nar. novine, 38/12.
240101 Pravosuđe, općenito


Odluka o naknadi za organiziranje tržišta električne energije
Nar. novine, 38/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce
Nar. novine, 38/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina
Nar. novine, 38/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke
Nar. novine, 37/12.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (s Uputama)
Nar. novine, 37/12.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o izvješćima o jamstvenom kapitalu i kapitalnim zahtjevima kreditnih institucija
Nar. novine, 37/12.
160102 Banke, kreditne institucije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Odluka o nadzornim izvještajima kreditnih institucija
Nar. novine, 37/12.
160102 Banke, kreditne institucije


Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2012. godini
Nar. novine, 37/12.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Državni proračun Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
Nar. novine, 36/12.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare i nenaplativosti za osiguranike koji su sami za sebe obveznici doprinosa i obveznici plaćanja doprinosa
Nar. novine, 36/12.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2011.
Nar. novine, 36/12.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2012.
Nar. novine, 36/12.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2012.
Nar. novine, 36/12.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2012.
Nar. novine, 36/12.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2012.
Nar. novine, 36/12.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Donja Motičina za katastarsku općinu Donja Motičina
Nar. novine, 36/12.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Polača za katastarsku općinu Polača i dio katastarske općine Tinj
Nar. novine, 36/12.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Podstrana za katastarsku općinu Gornja Podstrana
Nar. novine, 36/12.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel
Nar. novine, 36/12.
140101 Ugostiteljstvo


( * ne važi) Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji goveda
Nar. novine, 36/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


(* ne važi) Pravilnik o smjernicama i postupku elektroničkog označavanja ovaca i koza
Nar. novine, 36/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme
Nar. novine, 36/12.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Pravilnik o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa
Nar. novine, 36/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama
Nar. novine, 36/12.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


( * ne važi) Odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukama Vijeća Europske unije 2010/413/ZVSP, 2011/299/ZVSP, 2012/35/ZVSP i 2012/635/ZVSP u svezi sa situacijom u Islamskoj Republici Iranu
Nar. novine, 36/12.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome
Nar. novine, 36/12.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
Nar. novine, 36/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o Uredu za suzbijanje zlouporabe droga
Nar. novine, 36/12.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra
Nar. novine, 35/12.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Popis kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike
Nar. novine, 35/12.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz
Nar. novine, 35/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja influence ptica
Nar. novine, 35/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva ALFA ATESTA d.o.o. iz Splita, Poljička cesta 32, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 35/12.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o priznanjima i nagradama iz područja zaštite od požara
Nar. novine, 35/12.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


( * ne važi) Pravilnik o vojnom letenju
Nar. novine, 35/12.
200201 Obrana


Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka Sjeverni Velebit
Nar. novine, 35/12.
090202 Zaštita prirode


( * ne važki) Odluka o porezima Općine Tisno
Nar. novine, 34/12.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Statut Hrvatske turističke zajednice
Nar. novine, 34/12.
140201 Turizam


Pravilnik o minimumu informacija u prospektu, formatu prospekta i objavi prospekta i oglasa u vezi s prospektom
Nar. novine, 34/12.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/2011-05/001 od 6. veljače 2012.
Nar. novine, 34/12.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
230201 Državne potpore, općenito


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/07-02/12 od 13. listopada 2011. kojim se odobrava državna potpora za restrukturiranje sadržana u Programu restrukturiranja Brodograđevne industrije 3. Maj d.d., sa sjedištem u Rijeci, kojeg je izradio poduzetnik Jadranska ulaganja, d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu
Nar. novine, 34/12.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
230201 Državne potpore, općenito


Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje izolater
Nar. novine, 34/12.
010201 Obrt


Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje maser
Nar. novine, 34/12.
010201 Obrt


Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje keramičar
Nar. novine, 34/12.
010201 Obrt


Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje cvjećar aranžer
Nar. novine, 34/12.
010201 Obrt


Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pečenjar
Nar. novine, 34/12.
010201 Obrt


Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje podopolagač
Nar. novine, 34/12.
010201 Obrt


Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje prerađivač plastičnih masa
Nar. novine, 34/12.
010201 Obrt


Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje priprematelj bureka i pizza
Nar. novine, 34/12.
010201 Obrt


Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje priprematelj jednostavnih jela i slastica
Nar. novine, 34/12.
010201 Obrt


Program ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje vulkanizer
Nar. novine, 34/12.
010201 Obrt


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog međunarodnog pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije Dubrovnik
Nar. novine, 34/12.
200301 Policija


Odluka o osnivanju Međuresornog povjerenstva za NATO
Nar. novine, 34/12.
271502 Rat i obrana, vojna suradnja, humanitarno pravo (Međunarodno pravo)


Odluka o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2012. godinu
Nar. novine, 34/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o određivanju Referentnog centra za more Agencije za zaštitu okoliša
Nar. novine, 34/12.
090201 Zaštita okoliša


Odluka o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća Hrvatskoj radioteleviziji za 2012. godinu
Nar. novine, 34/12.
180401 Mediji, općenito


Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (HZN)
Nar. novine, 34/12.
060101 Normizacija, akreditacija


Uredba o Uredu za udruge
Nar. novine, 34/12.
210201 Udruge i civilno društvo


Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta
Nar. novine, 34/12.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Zakon o carinskoj službi
Nar. novine, 34/12.
050502 Carinska služba


( * ne važi) Zakon o izvlaštenju
Nar. novine, 34/12.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Zakon o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
Nar. novine, 34/12.
220101 Ustav RH i ljudska prava
220108 Nacionalne manjine


( * ne važi) Zakon o državnim službenicima
Nar. novine, 34/12.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima
Nar. novine, 34/12.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


Indeks potrošačkih cijena u veljači 2012.
Nar. novine, 33/12.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Belog Manastira
Nar. novine, 33/12.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na zaštitu pješaka i drugih nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu TPV 158 (izdanje 01)
Nar. novine. 33/12.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Naredba o uklanjanju strane svojte iz prirode na području Republike Hrvatske
Nar. novine. 33/12.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu
Nar. novine. 33/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi u Republiku Hrvatsku
Nar. novine. 33/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o stolnim vodama
Nar. novine. 33/12.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
090301 Vode i vodno gospodarstvo
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


( * ne važi) Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima
Nar. novine, 33/12.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Tunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (tetrapturus belone)
Nar. novine, 33/12.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o zahtjevima sljedivosti za hranu životinjskog podrijetla
Nar. novine, 33/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava (u 2012.)
Nar. novine, 33/12.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi
Nar. novine, 33/12.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Naputak za dosljednu provedbu Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 33/12.
220101 Ustav RH i ljudska prava
220108 Nacionalne manjine


Pravilnik o provedbi mjere 301 "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture" unutar IPARD programa
Nar. novine, 33/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Zakon o socijalnoj skrbi
Nar. novine, 33/12.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara - medicinskih tehničara
Nar. novine, 32/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima
Nar. novine, 32/12.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Rješenje o utvrđivanju cijene izdavanja detektivske iskaznice s kožnim povezom
Nar. novine, 32/12.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku azila
Nar. novine, 32/12.
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
Nar. novine, 32/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu
Nar. novine, 31/12.
200201 Obrana


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2012.
Nar. novine, 31/12.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 31/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Rješenje o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja
Nar. novine, 31/12.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


( * ne važi) Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu strane robe
Nar. novine, 31/12.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za zapošljavanje
Nar. novine, 31/12.
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave
Nar. novine, 31/12.
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Uredba o prestanku važenja Uredbe o Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave i Poslovnika o radu Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave
Nar. novine, 31/12.
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Uredba o osnivanju Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO)
Nar. novine, 31/12.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
210101 Ustanove, općenito
230201 Državne potpore, općenito


Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu
Nar. novine, 31/12.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 31/12.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom
Nar. novine, 31/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za središnju javnu nabavu
Nar. novine, 31/12.
220301 Državna uprava, općenito


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2012.
Nar. novine, 31/12.
220304 Službena statistika


Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto-plaća u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2011.
Nar. novine, 30/12.
220304 Službena statistika


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 30/12.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 30/12.
200301 Policija


Odluka o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu
Nar. novine, 30/12.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2012. godini
Nar. novine, 30/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


(* ne važi) Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda
Nar. novine, 30/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima (Općina Bilje)
Nar. novine, 29/12.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita
Nar. novine, 29/12.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2011. godinu
Nar. novine, 29/12.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Uputa o načinu prikazivanja i provođenja zaštite vojnih i drugih objekata posebno važnih za obranu na kartografskim proizvodima
Nar. novine, 29/12.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o mjerilima za određivanje cijena ortopedskih i drugih pomagala
Nar. novine, 29/12.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2011. godine
Nar. novine, 29/12.
070801 Šumarstvo


Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2011. godine
Nar. novine, 29/12.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama
Nar. novine, 29/12.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A dijela I Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije
Nar. novine, 29/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
Nar. novine, 29/12.
240101 Pravosuđe, općenito


( * ne važi) Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga
Nar. novine, 29/12.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o dragovoljnom služenju vojnog roka
Nar. novine, 29/12.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu
Nar. novine, 29/12.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 29/12.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Nar. novine, 29/12.
210101 Ustanove, općenito
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)
Nar. novine, 29/12.
260201 Europska unija i RH


Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarijus
Nar. novine, 28/12.
190202 Stomatološka djelatnost
190301 Liječništvo


( * ne važi)Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
Nar. novine, 28/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja
Nar. novine, 28/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva branitelja
Nar. novine, 28/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva
Nar. novine, 28/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave
Nar. novine, 28/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa
Nar. novine, 28/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Nar. novine, 27/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
Nar. novine, 27/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
Nar. novine, 27/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i prirode
Nar. novine, 27/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
Nar. novine, 27/12.
220301 Državna uprava, općenito