Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Kloštar Podravski
Nar. novine, 79/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
Nar. novine, 79/14.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji


( * ne važi) Pravilnik o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima
Nar. novine, 79/14.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
Nar. novine, 79/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina
Nar. novine, 79/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova
Nar. novine, 79/14.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Pravilnik o uvjetima za izradu projekata i građenje rudarskih objekata i postrojenja
Nar. novine, 79/14.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Pravilnik o obveznom sadržaju projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja
Nar. novine, 79/14.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


(* ne važi) Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita
Nar. novine, 78/14.
010201 Obrt


( * ne važi) Odluka o planovima oporavka kreditnih institucija
Nar. novine, 78/14.
160102 Banke, kreditne institucije


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za bolesti i kirurgiju stražnjeg očnog segmenta" Klinici za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 78/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
Nar. novine, 78/14.
140101 Ugostiteljstvo


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja
Nar. novine, 78/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom
Nar. novine, 78/14.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti
Nar. novine, 78/14.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici
Nar. novine, 78/14.
200301 Policija
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Odluka o donošenju Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine
Nar. novine, 78/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske
Nar. novine, 78/14.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Pravilnik o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača (izdanje 01)
Nar. novine, 77/14.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o postupku homologacije određenih sastavnih dijelova i značajki motornih vozila na dva ili tri kotača TPV 212 (izdanje 01) - DIO 5.: mjere protiv onečišćavanja zraka koje prouzrokuju motorna vozila na dva ili tri kotača
Nar. novine, 77/14.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila na dva ili tri kotača, s obzirom na ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju TPV 208 ( izdanje 01)
Nar. novine, 77/14.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 77/14.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost znanosti i visokog obrazovanja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 77/14.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za utvrđivanje stvarnih obveza Vlade Republike Hrvatske u realizaciji plaćanja izgradnje višenamjenske gradske dvorane Športsko-rekreativnog centra "Višnjik" u Zadru
Nar. novine, 77/14.
180201 Sport
220202 Vlada RH


Pravilnik o sadržaju ispita predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći
Nar. novine, 77/14.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 77/14.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 77/14.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o donošenju Strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2014. do 2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 2014. do 2020. godine
Nar. novine, 77/14.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za građenje i rekonstrukciju međunarodnih graničnih prijelaza
Nar. novine, 77/14.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 77/14.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS)
Nar. novine, 77/14.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije
Nar. novine, 77/14.
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi


Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2014.
Nar. novine, 76/14.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Statut Hrvatske revizorske komore
Nar. novine, 76/14.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


( * ne važi) Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
Nar. novine, 76/14.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice
Nar. novine, 76/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje
Nar. novine, 76/14.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Nar. novine, 76/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
Nar. novine, 76/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o radu Inspektorata obrane
Nar. novine, 76/14.
200201 Obrana


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice
Nar. novine, 76/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom
Nar. novine, 76/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa
Nar. novine, 76/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu
Nar. novine, 76/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva
Nar. novine, 76/14.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 76/14.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija
070801 Šumarstvo


( * djelomično u primjeni) Zakon o područjima posebne državne skrbi
Nar. novine, 76/14.
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o zadrugama
Nar. novine, 76/14.
010202 Zadruge


Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
Nar. novine, 76/14.
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije


Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
Nar. novine, 75/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o ophodnji javnih cesta
Nar. novine, 75/14.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Obiteljski zakon
Nar. novine, 75/14.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Pravilnik o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 74/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi
Nar. novine, 74/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 74/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o donošenju Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske
Nar. novine, 74/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Uredba o procjeni vrijednosti nekretnina
Nar. novine, 74/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
Nar. novine, 74/14.
010301 Sloboda pružanja usluga


Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
Nar. novine, 74/14.
230301 Javna nabava


Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju
Nar. novine, 74/14.
260201 Europska unija i RH


Zakon o mjeriteljstvu
Nar. novine, 74/14.
060102 Mjeriteljstvo


Zakon o udrugama
Nar. novine, 74/14.
210201 Udruge i civilno društvo


Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade
Nar. novine, 74/14.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u svibnju 2014.
Nar. novine, 73/14.
220304 Službena statistika


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (za razdoblje od 1. 7. 2014. do 31. 12. 2014.)
Nar. novine, 73/14.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o primicima radnika (kreditnih institucija)
Nar. novine, 73/14.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata
Nar. novine, 73/14.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Nar. novine, 73/14.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge
Nar. novine, 73/14.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Pravilnik o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza
Nar. novine, 73/14.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


( * ne važi) Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2015. godinu
Nar. novine, 73/14.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama ( do 12. XII. 2016.)
Nar. novine, 72/14.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Pravilnik o promidžbenim aktivnostima i mrežnoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 72/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela
Nar. novine, 72/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 72/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o vođenju računovodstva društva za dokup mirovine
Nar. novine, 72/14.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o ulaganjima društva za dokup mirovine
Nar. novine, 72/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o statusnim promjenama dobrovoljnih mirovinskih fondova
Nar. novine, 72/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija
Nar. novine, 72/14.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
120201 Elektronička trgovina
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
150201 Digitalni sadržaji i usluge


Odluka o pomoći poslodavcima i samostalnim obveznicima plaćanja doprinosa na područjima zahvaćenim poplavama (do 31. 12. 2014.)
Nar. novine, 72/14.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Odluka o proglašenju projekta pod nazivom Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCGO) sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, strateškim projektom Republike Hrvatske (2007.-2015.)
Nar. novine, 72/14.
090303 Gospodarenje otpadom
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2014. godini
Nar. novine, 72/14.
220108 Nacionalne manjine
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o provedbi pripremnih radnji u svrhu obnove stambenih zgrada oštećenih poplavom na području Vukovarsko-srijemske županije
Nar. novine, 72/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o utvrđivanju visine najmanjeg iznosa jamstvenog kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 72/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu
Nar. novine, 72/14.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


( * ne važi) Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika
Nar. novine, 72/14.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti
Nar. novine, 72/14.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra
210101 Ustanove, općenito


(* ne važi) Pravilnik o dodatnim jamstvima u trgovini svinjama u odnosu na bolest Aujeszkoga
Nar. novine, 71/14.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa
Nar. novine, 71/14.
220301 Državna uprava, općenito


Zakon o hidrografskoj djelatnosti
Nar. novine, 71/14.
130501 Hidrografska djelatnost


( * ne važi) Zakon o elektroničkim komunikacijama
Nar. novine, 71/14.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
150301 Zaštita osobnih podataka (GDPR)


( * ne važi) Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga
Nar. novine, 71/14.
130701 Željeznice i željeznički promet


Zakon o zaštiti na radu
Nar. novine, 71/14.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenim poplavom, za izgubljeni stočni fond
Nar. novine, 70/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Statut Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nar. novine, 70/14.
090201 Zaštita okoliša


Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja
Nar. novine, 70/14.
200301 Policija


Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području zaštite i spašavanja
Nar. novine, 70/14.
200301 Policija


Izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
Nar. novine, 70/14.
220109 Izborni sustav
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Pravilnik o trošarinama
Nar. novine, 70/14.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Statut Hrvatske javnobilježničke komore
Nar. novine, 69/14.
240501 Javno bilježništvo


Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine
Nar. novine, 69/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Statut Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata
Nar. novine, 69/14.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa Međunarodne smotre folklora Zagreb
Nar. novine, 69/14.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180106 Kazališta


Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2014./2015.
Nar. novine, 69/14.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Rješenje o ovlašćivanju društva ORSUS grupa d.o.o. iz Zagreba, Ulica Gupčeve lipe 20, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 69/14.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o mjerilima i načinu za određivanja cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko
Nar. novine, 69/14.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
Nar. novine, 69/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o nacionalnom znaku zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
Nar. novine, 69/14.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu
Nar. novine, 69/14.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu
Nar. novine, 69/14.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Odluka o osnivanju trgovačkog društva Zrakoplovno-tehnički centar d.d.
Nar. novine, 69/14.
200201 Obrana


Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
Nar. novine, 69/14.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke
260201 Europska unija i RH


Odluka o uvođenju naplate cestarine za korištenje autoceste A11 Zagreb - Sisak
Nar. novine, 69/14.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za rekonstrukciju dionice državne ceste D54 s priključkom na Winnetouland Jasenice kao dijela "Zabavnog parka Pariževačka glavica" u k.o. Jasenice
Nar. novine, 69/14.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju zone 3. Winnetoulanda Jasenice kao dijela "Zabavnog parka Pariževačka glavica" u k.o. Jasenice
Nar. novine, 69/14.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju zone 2. Winnetoulanda Jasenice kao dijela "Zabavnog parka Pariževačka glavica" u k.o. Jasenice
Nar. novine, 69/14.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju zone 1. Winnetoulanda Jasenice kao dijela "Zabavnog parka Pariževačka glavica" u k.o. Jasenice
Nar. novine, 69/14.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


( * ne važi) Zakon o upravnim pristojbama (i Tarifa)
Nar. novine, 69/14.
250203 Upravne pristojbe


Pravilnik o reviziji izvještaja leasing društva
Nar. novine, 68/14.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


( * ne važi) Pravilnik o organizacijskim zahtjevima leasing društva
Nar. novine, 68/14.
160201 Leasing


Pravilnik o obavljanju poslova leasinga leasing društava iz država članica i trećih država na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 68/14.
160201 Leasing
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)
260201 Europska unija i RH


Pravilnik o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom
Nar. novine, 68/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
Nar. novine, 68/14.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
Nar. novine, 68/14.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


( * ne važi) Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini
Nar. novine, 68/14.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Odluka o donošenju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu
Nar. novine, 68/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o povratu sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna
Nar. novine, 68/14.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna
Nar. novine, 68/14.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


( * ne važi) Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
Nar. novine, 67/14.
200301 Policija


Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
Nar. novine, 67/14.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava
Nar. novine, 67/14.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju
190211 Ostale djelatnosti i područja u zdravstvu


( * ne važi) Uredba o uslužnim područjima
Nar. novine, 67/14.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad i naknadama troškova članovima Povjerenstva za fiskalnu politiku
Nar. novine, 67/14.
050101 Platni promet
220203 Hrvatski sabor