Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb
Nar. novine, 105/14.
080301 Energija, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb
Nar. novine, 105/14.
080301 Energija, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Dubrava, Velika Gorica i Samobor za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb
Nar. novine, 105/14.
080301 Energija, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak, za energetski subjekt HEP - Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
Nar. novine, 105/14.
080301 Energija, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Karlovac, za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac
Nar. novine, 105/14.
080301 Energija, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Karlovac, za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac
Nar. novine, 105/14.
080301 Energija, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka
Nar. novine, 105/14.
080301 Energija, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka
Nar. novine, 105/14.
080301 Energija, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar
Nar. novine, 105/14.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar
Nar. novine, 105/14.
080301 Energija, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Slavonija, za energetski subjekt Brod-plin d.o.o., Tome Skalice 4, Slavonski Brod
Nar. novine, 105/14.
080301 Energija, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Slavonija, za energetski subjekt Brod-plin d.o.o., Tome Skalice 4, Slavonski Brod
Nar. novine, 105/14.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa
Nar. novine, 105/14.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


( * ne važi) Odluka o visini naknade za sklapanje životnog partnerstva u službenim i izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena
Nar. novine, 105/14.
250402 Životno partnerstvo


Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2014. godine
Nar. novine, 105/14.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o mjerama za povećanje korištenja elektroničkih sustava za naplatu cestarine u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 105/14.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Odluka o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2013. godinu
Nar. novine, 105/14.
090201 Zaštita okoliša


Odluka o određivanju tijela i osoba ovlaštenih za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnog interesa potrošača
Nar. novine, 105/14.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Uredba o prestanku važenja Uredbe o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka radi zaštite kolektivnih interesa potrošača
Nar. novine, 105/14.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


( * ne važi) Odluka o donošenju Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole
Nar. novine, 104/14.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika
Nar. novine, 103/14.
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika
Nar. novine, 103/14.
240601 Odvjetništvo


Pravilnik o kontnom planu mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 103/14.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o vrednovanju imovine mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 103/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 103/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda
Nar. novine, 103/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 103/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda
Nar. novine, 103/14.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 103/14.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 103/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 103/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja dobrovoljnog mirovinskog fonda
Nar. novine, 103/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 103/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Indeks potrošačkih cijena
Nar. novine, 103/14.
220304 Službena statistika


Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
Nar. novine, 103/14.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o tjednim obvezama odgojno-obrazovnoga rada u umjetničkoj školi
Nar. novine, 103/14.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Program mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka
Nar. novine, 103/14.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima
Nar. novine, 103/14.
090303 Gospodarenje otpadom


( * ne važi) Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnih organizma crvene palmine pipe Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
Nar. novine, 103/14.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta i programa za očuvanje radnih mjesta
Nar. novine, 103/14.
230201 Državne potpore, općenito


Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-I-4113/2008 i dr. od 12. kolovoza 2014.
Nar. novine, 102/14.
220102 Ustavni sud


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Rakovica za dijelove k.o. Drežnik, Sadilovac i Rakovica
Nar. novine, 102/14.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Rakovica za dijelove k.o. Drežnik, Sadilovac i Rakovica
Nar. novine, 102/14.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept
Nar. novine, 102/14.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Pravilnik o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište
Nar. novine, 102/14.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2015. godinu
Nar. novine, 102/14.
140201 Turizam


Zakon o tržištu toplinske energije
Nar. novine, 102/14.
080301 Energija, općenito


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2014.
Nar. novine, 101/14.
220304 Službena statistika


Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014.
Nar. novine, 101/14.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5578/2013 i U-I-3633/2014 od 18. srpnja 2014.
Nar. novine, 101/14.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


( * ne važi) Pravilnik o organizacijskim zahtjevima mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 101/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i trajanju obrazovnog programa, uvjetima za pristup ispitu i sadržaju ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 101/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i trajanju obrazovnog programa, uvjetima za pristup ispitu i sadržaju ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova
Nar. novine, 101/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o postupku naknade štete članovima dobrovoljnog mirovinskog fonda i/ili dobrovoljnom mirovinskom fondu
Nar. novine, 101/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o postupku naknade štete članovima obveznog mirovinskog fonda i/ili obveznom mirovinskom fondu
Nar. novine, 101/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje
Nar. novine, 101/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova
Nar. novine, 101/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova
Nar. novine, 101/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster)
Nar. novine, 101/14.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom
Nar. novine, 101/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2014. godini
Nar. novine, 101/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom
Nar. novine, 101/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Zakon o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika
Nar. novine, 100/14
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


( * ne važi) Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2014. godinu
Nar. novine, 100/14.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika
Nar. novine, 99/14.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Obvezatne upute broj FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Preseka u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Preseka koji će se održati 14. rujna 2014.
Nar. novine, 99/14.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Preseka
Nar. novine, 99/14.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 99/14.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravilnik o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva u okviru obveznog mirovinskog osiguranja
Nar. novine, 99/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o prestanku važenja Odluke o obvezi dostavljanja izvješća o kamatnim stopama na kredite i depozite
Nar. novine, 99/14.
160102 Banke, kreditne institucije


Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca izvatka i potvrde koji se izdaju iz registra životnog partnerstva
Nar. novine, 99/14.
250402 Životno partnerstvo


Pravilnik o obrascu izvatka i potvrde koji se izdaju iz registra životnog partnerstva
Nar. novine, 99/14.
250402 Životno partnerstvo


( * ne važi) Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije
Nar. novine, 99/14.
250402 Životno partnerstvo


( * ne važi) Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica
Nar. novine, 99/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. "Proizvodne investicije u akvakulturi"
Nar. novine, 99/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju
Nar. novine, 99/14.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o načinu provedbe posebne zaštite maloljetnika u postupku povratka
Nar. novine, 99/14.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Pravilnik o obliku i sadržaju identifikacijske vojne iskaznice
Nar. novine, 99/14.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o ponudi mirovinskih programa mirovinskih osiguravajućih društava
Nar. novine, 98/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 98/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 98/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o reviziji izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 98/14.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda
Nar. novine, 98/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o dodatnim djelatnostima investicijskih društava
Nar. novine, 98/14.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Odluka o donošenju Programa energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. - 2020. godine s detaljnim planom energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje 2014. - 2016. godine
Nar. novine, 98/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra
Nar. novine, 97/14.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama
Nar. novine, 97/14.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
Nar. novine, 97/14.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica
Nar. novine, 97/14.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala
Nar. novine, 97/14.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
Nar. novine, 97/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o preraspodjeli ostatka izlovne kvote za plivarice tunolovke za 2014. godinu
Nar. novine, 97/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom
Nar. novine, 97/14.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom
Nar. novine, 97/14.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Nigeriji, sa sjedištem u Abuji
Nar. novine, 97/14.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2013. godinu
Nar. novine, 96/14.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za X. - XII. mjesec 2013. godine
Nar. novine, 96/14.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za I. - IX. mjesec 2013. godine
Nar. novine, 96/14.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2013. godinu
Nar. novine, 96/14.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2013. godinu
Nar. novine, 96/14.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2013. godinu
Nar. novine, 96/14.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2013. godinu
Nar. novine, 96/14.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu
Nar. novine, 96/14.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


( * ne važi) Plan prijma u državnu službu u Ured Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2014. godinu
Nar. novine, 95/14.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu
Nar. novine, 95/14.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o evidenciji zadruga i zadružnih saveza
Nar. novine, 95/14.
010202 Zadruge


( * ne važi) Rješenje o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja
Nar. novine, 95/14.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


( * ne važi) Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini
Nar. novine, 95/14.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


( * ne važi) Pravilnik o izgledu i sadržaju službenih iskaznica i značaka službenika Porezne uprave
Nar. novine, 95/14.
050307 Porezna uprava


( * ne važi) Pravilnik o provođenju unutarnjeg nadzora i unutarnje kontrole u Poreznoj upravi
Nar. novine, 95/14.
050307 Porezna uprava


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Aneksa Granskom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 95/14.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca