Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2013. godinu
Nar. novine, 132/12.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
Nar. novine, 132/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu
Nar. novine, 132/12.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
Nar. novine, 132/12.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
Nar. novine, 132/12.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
Nar. novine, 132/12.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
Nar. novine, 132/12.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Državni proračun Republike Hrvatske za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
Nar. novine, 132/12.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 131/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 131/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/12-02/004 od 20. studenoga 2012. kojim se odobrava državna potpora za kinematografsku i audiovizualnu djelatnost sadržana u prijedlogu Programa državne potpore za dodjelu sredstava za promicanje audiovizualnog stvaralaštva
Nar. novine, 131/12.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
230201 Državne potpore, općenito


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/12-02/013 od 25. listopada 2012. kojim se odobrava državna potpora sadržana u zahtjevu za izdavanje jamstva Grada Splita poduzetniku Hrvatski nogometni klub Hajduk Split, športsko dioničko društvo (dalje: HNK Hajduk š.d.d.) sa sjedištem u Splitu, za provedbu Plana sanacije u iznosu od 30.000.000 kuna (trideset milijuna kuna) uvećano za kamate i troškove kredita
Nar. novine, 131/12.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 131/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama
Nar. novine, 131/12.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Pravilnik o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama
Nar. novine, 131/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190302 Sestrinstvo
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o stjecanju statusa specijalista hitne medicine
Nar. novine, 131/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190207 Hitna medicina


( * ne važi) Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
Nar. novine, 131/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo
Nar. novine, 131/12.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o mesnim proizvodima
Nar. novine, 131/12.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Zakon o trošarinama
Nar. novine, 131/12.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu strane robe
Nar. novine, 131/12.
220201 Predsjednik RH


Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
Nar. novine, 131/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge
Nar. novine, 130/12.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o dodjeli Državne nagrade za volontiranje u 2012. godini
Nar. novine, 130/12.
220104 Državna znamenja, odlikovanja i priznanja


( * ne važi) Tehnički propis o građevnim proizvodima
Nar. novine, 130/12.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Odluka o razvrstavanju javnih cesta
Nar. novine, 130/12.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca iz članka 64. stavka 2. Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 130/12.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


Pravilnik o Programu i načinu provedbe osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja
Nar. novine, 130/12.
200301 Policija


Pravilnik o posebnim uvjetima što ih moraju ispunjavati ustanove i druge pravne osobe koje će osposobljavati građane za pravilnu uporabu vatrenog oružja
Nar. novine, 130/12.
200301 Policija


Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2012. godini
Nar. novine, 130/12.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
Nar. novine, 130/12.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Odluka o objavljivanju pravila o državnoj potpori za osiguranje kratkoročnih izvoznih kredita
Nar. novine, 130/12.
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 130/12.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Odluka o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu određenog poljoprivrednog proizvoda (svinjske šunke i komadi od njih - važila do 31. III. 2013.)
Nar. novine, 130/12.
050502 Carinska služba


( * ne važi) Uredba o Uredu za suzbijanje zlouporabe droga
Nar. novine, 130/12.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Uredba o snimanju iz zraka
Nar. novine, 130/12.
200201 Obrana


Zakon o policiji
Nar. novine, 130/12.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače
Nar. novine, 129/12.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/12-02/008 od 25. listopada 2012. kojim se odobrava državna potpora u obliku subvencije u ukupnom iznosu od 11.550.000,00 kuna za male, srednje i velike poduzetnike za temeljna, primijenjena i razvojna istraživanja sadržana u Prijedlogu Programa potpora za znanstveno-istraživačke projekte kroz Fond "Jedinstvo uz pomoć znanja" jer je u skladu sa Zakonom o državnim potporama
Nar. novine, 129/12.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 129/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 129/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu
Nar. novine, 129/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine
Nar. novine, 129/12.
190301 Liječništvo


(* ne važi) Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
Nar. novine, 129/12.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za ispunjavanje kriterija za određivanje velikih poreznih obveznika za koje je nadležan Ured za velike porezne obveznike
Nar. novine, 129/12.
050307 Porezna uprava


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Austriji, sa sjedištem u St. Pöltenu
Nar. novine, 129/12.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Prosječna mjesečna neto-plaća u Republici Hrvatskoj za razdoblje siječanj - kolovoz 2012.
Nar. novine, 128/12.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Prosječna mjesečna bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2012.
Nar. novine, 128/12.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja broj: klasa: UP/I 430-01/11-83/002 od 25. listopada 2012.kojom se naknadno odobrava državna potpora dodijeljena poduzetniku Brković d.o.o. za preradu otpadnih materijala, trgovinu i usluge, sa sjedištem u Svetoj Nedelji, u iznosu od 1.700.000,00 kuna, sadržana u Odluci Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, klase: 024-04/08-03/003, urbroja: 563-03-RP-08-12, od 27. svibnja 2008., jer je u skladu sa Zakonom o državnim potporama
Nar. novine, 128/12.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, 9. XII. 2011."
Nar. novine, 128/12.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Odluka o korekciji prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca izdanja Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 128/12.
160101 Hrvatska narodna banka


Poslovnik Državnog sudbenog vijeća
Nar. novine, 128/12.
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


( * ne važi) Mreža telemedicinskih centara
Nar. novine, 128/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Odluka o imenovanju Državnog povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama
Nar. novine, 128/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti
Nar. novine, 128/12.
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe


Rješenje o ovlašćivanju društva ABS SISAK d.o.o. iz Siska, Braće Kavurića 12, za obavljanje poslova zaštite na radu za vlastite potrebe
Nar. novine, 128/12.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Naredba o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz u ili provoz određenih vrsta živih životinja
Nar. novine, 128/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o provedbi obvezatnih mjera u odobrenim objektima radi smanjenja mikrobioloških i drugih onečišćenja mesa, mesnih proizvoda i ostalih proizvoda životinjskoga podrijetla namijenjenih prehrani ljudi
Nar. novine, 128/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o upravljanju i nadzoru balastnih voda
Nar. novine, 128/12.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2012. godinu
Nar. novine, 128/12.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Odluka o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, te načinu odobravanja službenih putovanja
Nar. novine, 128/12.
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


( * ne važi) Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 128/12.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2012. godine
Nar. novine, 127/12.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za prvo polugodište 2012. godine
Nar. novine, 127/12.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2012. godine
Nar. novine, 127/12.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2012. godine
Nar. novine, 127/12.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2012. godine
Nar. novine, 127/12.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2012. godine
Nar. novine, 127/12.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2012. godine
Nar. novine, 127/12.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2012.
Nar. novine, 126/12.
220304 Službena statistika


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2012.
Nar. novine, 126/12.
220304 Službena statistika


Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske Broj: U-I-2414/2011, U-I-3890/2011, U-I-4720/2012 od 7. studenoga 2012.
Nar. novine, 126/12.
220102 Ustavni sud
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja UP/I 430-01/2012-02/12 od 6. rujna 2012. kojim se utvrđuje da otpis duga poduzetnika Vodovod i kanalizacija d.o.o., sa sjedištem u Splitu, na dan 25. srpnja 2012., u iznosu od 29.427.781.75, kn s osnove kamata nastalog neplaćanjem naknade za koncesiju na iznos glavnice od 19.321.869,70 kn za potrebe javne vodoopskrbe, sadržan u zahtjevu Ministarstva poljoprivrede od 27. srpnja 2012., klasa: 325-08/11-01/528, ne odnosi na državnu potporu u smislu Zakona o državnim potporama.
Nar. novine, 126/12.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Odluka o posebnom standardu i mjerilima njegove primjene u provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika
Nar. novine, 126/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
Nar. novine, 126/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 126/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2012. godini
Nar. novine, 126/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera
Nar. novine, 126/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje
Nar. novine, 126/12.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji
Nar. novine, 126/12.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Nar. novine, 126/12.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Godišnji provedben plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2012. godine
Nar. novine, 125/12.
220304 Službena statistika


Pravilnik o iskaznici i znački inspektora zaštite kulturnih dobara te načinu vođenja očevidnika o obavljenim pregledima
Nar. novine, 124/12.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Pravilnik o obrascu i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima prosvjetnih inspektora
Nar. novine, 124/12.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika centra za socijalnu skrb, doma socijalne skrbi i druge pravne osobe koja pruža socijalne usluge
Nar. novine, 124/12.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o prikupljanju i izvještavanju o cijenama uvezenih proizvoda ribarstva
Nar. novine, 124/12.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje
Nar. novine, 124/12.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 124/12.
210201 Udruge i civilno društvo
210401 Vjerske zajednice


( * ne važi) Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače
Nar. novine, 124/12.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o psihosocijalnoj zaštiti zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova
Nar. novine, 124/12.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o dražbovatelju za obavljanje poslova dražbe emisijskih jedinica i izboru dražbenog sustava
Nar. novine, 124/12.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
Nar. novine, 124/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 124/12.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Bangladešu, sa sjedištem u Dhaki
Nar. novine, 124/12.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 030-02/2010-01/023, urbroj: 580-06/41-2012-235 od 6. rujna 2012. u postupku utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika Europlakat d.o.o.
Nar. novine, 123/12.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


( * ne važi) Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora
Nar. novine, 123/12.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


( * ne važi) Odluka o uvjetima i načinu isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu
Nar. novine, 123/12.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
Nar. novine, 123/12.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o opsegu i sadržaju plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela
Nar. novine, 123/12.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


( * ne važi) Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje
Nar. novine, 123/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o obilježavanju brašna evidencijskim markicama
Nar. novine, 123/12.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica i za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste
Nar. novine, 123/12.
130701 Željeznice i željeznički promet


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zrakoplovnog osoblja
Nar. novine, 123/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje pružaju usluge ukrcaja osoba za naoružanu pratnju na brodove hrvatske državne pripadnosti
Nar. novine, 123/12.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele
Nar. novine, 123/12.
200201 Obrana


( * ne važi) Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
123/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje kojim se iz registra investicijskih fondova Republike Hrvatske koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, s danom 31. listopada 2012. godine, a nakon završetka postupka pripajanja, briše otvoreni investicijski fond s javnom ponudom C-Zenit, kojim upravlja CEBA INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba
Nar. novine, 122/12.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za zatajivanje srca i transplantacijsku kardiologiju" Klinici za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 122/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor" Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma Thalassotherapia Opatija
Nar. novine, 122/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za medicinsko-biokemijsku dijagnostiku hitnih stanja" Kliničkom zavodu za kemiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" Zagreb
Nar. novine, 122/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2012. godini
Nar. novine, 122/12.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe ovlaštene za održavanje željezničkih vozila
Nar. novine, 122/12.
130701 Željeznice i željeznički promet


(* ne važi) Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari
Nar. novine, 122/12.
090205 Zaštita od eksplozija


Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2017. godine
Nar. novine, 122/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190104 Prevencija bolesti i ovisnosti


Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu
Nar. novine, 121/12.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o polaganju ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja stalnog boravka
Nar. novine, 121/12.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Poslovnik Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 121/12.
220202 Vlada RH


( * ne važi) Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
Nar. novine, 121/12.
080301 Energija, općenito


Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka
Nar. novine, 121/12.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o proglašenju "Dana prava osoba s duševnim smetnjama" u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 121/12.
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije
190301 Liječništvo
220203 Hrvatski sabor


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 121/12.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Uredba o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 121/12.
220201 Predsjednik RH