Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o gradskim porezima Grada Svete Nedelje
Nar. novine, 120/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije
Nar. novine, 120/18.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti hidrografske izmjere ovlaštenih pravnih osoba
Nar. novine, 120/18.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Nar. novine, 120/18.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
Nar. novine, 120/18.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o službenim sjedištima javnih bilježnika
Nar. novine, 120/18.
240501 Javno bilježništvo


Pravilnik o dodjeljivanju ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima
Nar. novine, 120/18.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240501 Javno bilježništvo
250301 Nasljeđivanje


( * ne važi) Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (2019. - 2020.)
Nar. novine, 119/18.
020501 Kolektivni ugovori


Rješenje o ovlašćivanju društva KRALJ-ZAŠTITA j.d.o.o. iz Zagreba, Ehrlichova 13, OIB: 17663591370, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 119/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
Nar. novine, 119/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 119/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
Nar. novine, 119/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Ploča
Nar. novine, 119/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Dicmo
Nar. novine, 119/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za početak rada veteranskih centara
Nar. novine, 119/18.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


(*ne važi) Pravilnik o Evidenciji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Nar. novine, 119/18.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


( * ne važi) Pravilnik o mjerama za poticanje korištenja biogoriva u prijevozu
Nar. novine, 119/18.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine
Nar. novine, 119/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Odluka o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju
Nar. novine, 119/18.
100101 Prostorno uređenje i gradnja
230301 Javna nabava


Pravilnik o radu u sustavu JCMS
Nar. novine, 119/18.
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


Pravilnik o radu u sustavu eSpis
Nar. novine, 119/18.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Sudski poslovnik
Nar. novine, 119/18.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja djelatnih vojnih osoba
Nar. novine, 119/18.
200201 Obrana


Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Radoboj
Nar. novine, 118/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba (za 2019.)
Nar. novine, 118/18.
050305 Porez na dobit


Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
Nar. novine, 118/18.
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o potpomognutim područjima
Nar. novine, 118/18.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o brdsko-planinskim područjima
Nar. novine, 118/18.
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite
Nar. novine, 118/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima
Nar. novine, 118/18.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Zakon o sudskim pristojbama
Nar. novine, 118/18.
240202 Sudske pristojbe


Akcijski plan za radon za razdoblje 2019. – 2024.
Nar. novine, 118/18.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


( * ne važi) Pravilnik o načinu i uvjetima primjene zahtjeva održivosti u proizvodnji i korištenju biogoriva
Nar. novine, 118/18.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja
Nar. novine, 118/18.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Kazneni zakon
Nar. novine, 118/18.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Prekršajni zakon
Nar. novine, 118/18.
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


Zakon o protuminskom djelovanju
Nar. novine, 118/18.
200202 Oružje i vojna oprema
200301 Policija


Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti
Nar. novine, 118/18.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Zakon o sustavu civilne zaštite
Nar. novine, 118/18.
200301 Policija
220301 Državna uprava, općenito
220303 Upravna inspekcija
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
Nar. novine, 118/18.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
Nar. novine, 118/18.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006
Nar. novine, 118/18.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ
Nar. novine, 118/18.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Zakon o zaštiti zraka
Nar. novine, 118/18.
090201 Zaštita okoliša


Zakon o zaštiti okoliša
Nar. novine, 118/18.
090201 Zaštita okoliša


Zakon o poljoprivredi
Nar. novine, 118/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Zakon o lučkim kapetanijama
Nar. novine, 118/18.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Zakon o Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe
Nar. novine, 118/18.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Zakon o prestanku važenja Zakona o poticanju zapošljavanja
Nar. novine, 118/18.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Zakon o tržištu rada
Nar. novine, 118/18.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Zakon o minimalnoj plaći
Nar. novine, 118/18.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Deklaracija Hrvatskoga sabora o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini
Nar. novine, 118/18.
220101 Ustav RH i ljudska prava
220203 Hrvatski sabor
260401 Hrvati izvan RH


Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke
Nar. novine, 117/18.
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja


Pravilnik o načinu pružanja zdravstvene zaštite strancu koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 116/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba
Nar. novine, 116/18.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti
Nar. novine, 116/18.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom
Nar. novine, 116/18.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti
Nar. novine, 116/18.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane
Nar. novine, 116/18.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o carinskoj provedbi prava intelektualnog vlasništva
Nar. novine, 116/18.
050501 Carinski propisi


Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu
Nar. novine, 116/18.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju prava priređivanja igara klađenja
Nar. novine, 116/18.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću na automatima
Nar. novine, 116/18.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima
Nar. novine, 116/18.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe
Nar. novine, 116/18.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2019. godinu
Nar. novine, 116/18.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Zakon o računovodstvu
Nar. novine, 116/18.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
210201 Udruge i civilno društvo


Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu
Nar. novine, 116/18.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Zakon o otocima
Nar. novine, 116/18.
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
230201 Državne potpore, općenito


Rješenje o ovlašćivanju društva Zaštita Na Radu Krešimir d.o.o. iz Zagreba, Ulica Hrvoja Macanovića 35, OIB: 74661546156, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 116/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno-tehničkog pregleda za žičare
Nar. novine, 116/18.
130801 Žičare


Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2019. godinu
Nar. novine, 116/18.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana
Nar. novine, 116/18.
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 116/18.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil
270701 Rad, zapošljavanje (Međunarodno pravo)


Odluka o produžetku financiranja provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine
Nar. novine, 116/18.
080301 Energija, općenito


Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019.
Nar. novine, 116/18.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada državnim službenicima zaposlenima na poslovima protuminskog djelovanja
Nar. novine, 116/18.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


(* ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava
Nar. novine, 116/18.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Nar. novine, 116/18.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o visini naknade za zaštitu voda
Nar. novine, 116/18.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije
Nar. novine, 116/18.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
Nar. novine, 116/18.
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


Uredba o posebnoj naknadi za okoliš zbog nestavljanja biogoriva na tržište i zbog nesmanjivanja emisije stakleničkih plinova
Nar. novine, 116/18.
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
Nar. novine, 116/18.
220301 Državna uprava, općenito


Zakon o energetskoj učinkovitosti
Nar. novine, 116/18.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave
Nar. novine, 116/18.
220301 Državna uprava, općenito


Zakon o Vladi Republike Hrvatske
Nar. novine, 116/18.
220201 Predsjednik RH
220202 Vlada RH


Pravilnik o prihvatljivosti izdataka
Nar. novine, 115/18.
260201 Europska unija i RH


Naredba o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači
Nar. novine, 115/18.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda
Nar. novine, 115/18.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Zakon o kemikalijama
Nar. novine, 115/18.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


( * ne važi) Zakon o genetski modificiranim organizmima
Nar. novine, 115/18.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
Nar. novine, 115/18.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Zakon o provedbi uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija
Nar. novine, 115/18.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija
Nar. novine, 115/18.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija)
Nar. novine, 115/18.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006
Nar. novine, 115/18.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Zakon o poljoprivrednom zemljištu
Nar. novine, 115/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Zakon o veterinarstvu
Nar. novine, 115/18.
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


( * ne važi) Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu
Nar. novine, 115/18.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Zakon o hrani
Nar. novine, 115/18.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Zakon o šumama
Nar. novine, 115/18.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
Nar. novine, 115/18.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla
Nar. novine, 115/18.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Zakon o biljnom zdravstvu
Nar. novine, 115/18.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Zakon o održivoj uporabi pesticida
Nar. novine, 115/18.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Zakon o državnom inspektoratu
Nar. novine, 115/18.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


Zakon o uzgoju domaćih životinja
Nar. novine, 115/18.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


(* ne važi) Odluka o porezima Općine Murter-Kornati
Nar. novine, 115/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Dubravica
Nar. novine, 115/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija
Nar. novine, 115/18.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008
Nar. novine, 115/18.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
090201 Zaštita okoliša
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190211 Ostale djelatnosti i područja u zdravstvu


Zakon o prestanku važenja Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost
Nar. novine, 115/18.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o udomiteljstvu
Nar. novine, 115/18.
190706 Udomiteljstvo


Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima
Nar. novine, 115/18.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 115/18.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Zakon o obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 115/18.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju
Nar. novine, 115/18.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Zakon o mirovinskom osiguranju
Nar. novine, 115/18.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem
Nar. novine, 115/18.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluku o najvišem postotku naknade depozitaru za 2019. godinu
Nar. novine, 114/18.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a
Nar. novine, 114/18.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu
Nar. novine, 114/18.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda
Nar. novine, 114/18.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 114/18.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o vođenju službenog registra propisanih informacija
Nar. novine, 114/18.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važ) Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija
Nar. novine, 114/18.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 114/18.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o sadržaju i strukturi godišnjeg izvještaja izdavatelja te obliku i načinu njegovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 114/18.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu i rokovima dostavljanja podataka o prometu na tržištu stranih sredstava plaćanja
Nar. novine, 114/18.
050101 Platni promet
050106 Devizno poslovanje


Indeks potrošačkih cijena u studenome 2018.
Nar. novine, 114/18.
220304 Službena statistika


Rješenje o verifikaciji i dodjelii naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku hitnih stanja" Kliničkom zavodu za kemiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb
Nar. novine, 114/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
Nar. novine, 114/18.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske
Nar. novine, 114/18.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Zakon o poticanju ulaganja
Nar. novine, 114/18.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja
Nar. novine, 114/18.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda
Nar. novine, 114/18.
190104 Prevencija bolesti i ovisnosti
190211 Ostale djelatnosti i područja u zdravstvu


Rješenje o ovlašćivanju društva ZGI d.o.o. iz Zagreba, Vrandučka 5a, OIB: 47820841973, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 114/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o postupku i uvjetima ugošćavanja istraživača državljana trećih zemalja
Nar. novine, 114/18.
250102 Stranci u RH, azil


Zakon o prostornom uređenju
Nar. novine, 114/18.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
Nar. novine, 114/18.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o javno-privatnom partnerstvu
Nar. novine, 114/18.
220702 Javno-privatno partnerstvo


Zakon o zadrugama
Nar. novine, 114/18.
010202 Zadruge


Zakon o provedbi uredbi Europske unije o sljedivosti i označavanju genetski modificirane hrane i hrane za životinje
Nar. novine, 114/18.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti
Nar. novine, 114/18.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani
Nar. novine, 114/18.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima
Nar. novine, 114/18.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja
Nar. novine, 114/18.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima
Nar. novine, 114/18.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Zakon o kontaminantima
Nar. novine, 114/18.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima
Nar. novine, 114/18.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
Nar. novine, 114/18.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


Zakon o predmetima opće uporabe
Nar. novine, 114/18.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


Zakon o zaštiti od buke
Nar. novine, 114/18.
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu
Nar. novine, 113/18.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
Nar. novine, 113/18.
190401 Zdravstvene ustanove
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
Nar. novine, 113/18.
190401 Zdravstvene ustanove
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
Nar. novine, 113/18.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
Nar. novine, 113/18.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
Nar. novine, 113/18.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
Nar. novine, 113/18.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu
Nar. novine, 113/18.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
Nar. novine, 113/18.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu
Nar. novine, 112/18.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
Nar. novine, 112/18.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o proglašenju projekta "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Krapina" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 112/18.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o proglašenju projekta "Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Sinj" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 112/18.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode
Nar. novine, 112/18.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Statut Turističke zajednice Varaždinske županije
Nar. novine, 112/18.
140201 Turizam


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije
Nar. novine, 112/18.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije
Nar. novine, 112/18.
080301 Energija, općenito


Rješenje o ovlašćivanju društva MEM USLUGE j.d.o.o. iz Dugog Sela, Zagrebačka 132, OIB: 35137641334, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 112/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva PROATEST d.o.o. iz Zagreba, Zagrebačka cesta 130a, OIB: 31332543180, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 112/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva ZANAR SEDAM d.o.o. iz Zagreba, Kopernikova 1, OIB: 90144855536, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 112/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi
Nar. novine, 112/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Rješenje o ovlašćivanju društva ATEST-KONTROLA d.o.o. iz Zagreba, Jazbina 63A, OIB: 14013273931, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 112/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja
Nar. novine, 112/18.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


(* ne važi) Pravilnik o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija
Nar. novine, 112/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o načinu postupanja i suradnje suca, stručnog radnika Centra za socijalnu skrb i policijskog službenika za mladež prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta
Nar. novine, 112/18.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Osnovne škole Dragutina Kušlana
Nar. novine, 112/18.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Uredba o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem
Nar. novine, 112/18.
090201 Zaštita okoliša


Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora
Nar. novine, 112/18.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Zakon o Središnjem registru državne imovine
Nar. novine, 112/18.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
Nar. novine, 112/18
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
Nar. novine, 111/18.
080301 Energija, općenito


Naputak o donošenju i izvršavanju Programa uređenja i održavanja plovnih putova za razdoblje od 2018. do 2022. godine
Nar. novine, 111/18.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 111/18.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Nar. novine, 111/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena žitarica
Nar. novine, 111/18.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji
Nar. novine, 111/18.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
Nar. novine, 111/18.
080301 Energija, općenito


Zakon o mjeriteljstvu
Nar. novine, 111/18.
060102 Mjeriteljstvo


Zakon o zaštiti biljnih sorti
Nar. novine, 111/18.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji
Nar. novine, 111/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Zakon o akvakulturi
Nar. novine, 111/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Zakon o prestanku važenja Zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi
Nar. novine, 111/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Zakon o Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu
Nar. novine, 111/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu
Nar. novine, 111/18
030102 Posebna odgovornost RH za štetu


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Knina
Nar. novine, 111/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Mali Bukovec
Nar. novine, 111/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucija
Nar. novine, 111/18.
160102 Banke, kreditne institucije


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2018.
Nar. novine, 111/18.
220304 Službena statistika


Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata
Nar. novine, 111/18.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.3. "Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tip operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 111/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o proglašenju projekta "Projekt zaštite od poplava Grada Karlovca" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 111/18.
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi
090301 Vode i vodno gospodarstvo
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o fiskalnoj odgovornosti
Nar. novine, 111/18.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Pravilnik o planovima oporavka investicijskih društava
Nar. novine, 110/18.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o upravljanju rizicima, adekvatnosti kapitala i likvidnosti investicijskih društava
Nar. novine, 110/18.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Veliki Bukovec
Nar. novine, 110/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka
Nar. novine, 110/18.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture" za razdoblje 2017. – 2020.
Nar. novine, 110/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o provedbi tehničkih aspekata uspostave i primjene sustava sljedivosti duhanskih proizvoda
Nar. novine, 110/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190104 Prevencija bolesti i ovisnosti


Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Nar. novine, 110/18.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Zakon o komunalnom gospodarstvu
Nar. novine, 110/18.
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Pravilnik o načinu provedbe zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti
Nar. novine, 110/18.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Pravilnik o Upisniku proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji
Nar. novine, 110/18.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost
Nar. novine, 110/18.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora
Nar. novine, 110/18.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva
271502 Rat i obrana, vojna suradnja, humanitarno pravo (Međunarodno pravo)


Odluka o minimalnom sadržaju evidencije o stambenim nekretninama
Nar. novine, 109/18.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važ) Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova
Nar. novine, 109/18.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske
Nar. novine, 109/18.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila
Nar. novine, 109/18.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Statut Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije
Nar. novine, 109/18.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Rješenje o ovlašćivanju društva A1 KONTROL CENTAR d.o.o. iz Zagreba, Savska cesta 41, OIB: 88971125612, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 109/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva MESSER CROATIA PLIN d.o.o. iz Zaprešića, Industrijska 1, OIB: 32179081874, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 109/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva SECURITY CONSULTING d.o.o. iz Zagreba, Klenovščak 6, OIB: 09053321457, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 109/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva F. M. KONZALTING d.o.o. iz Rijeke, Turkovo 14/2, OIB: 57205891864, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 109/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o prijenosu podataka u središnju bazu tahografskih podataka te načinu vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika
Nar. novine, 109/18.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine
Nar. novine, 109/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Uredba o plaćama policijskih službenika
Nar. novine, 109/18.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
Nar. novine, 109/18.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
Nar. novine, 109/18.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o visini minimalne plaće
Nar. novine, 109/18.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu
Nar. novine, 108/18.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
Nar. novine, 108/18.
190401 Zdravstvene ustanove
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
Nar. novine, 108/18.
190401 Zdravstvene ustanove
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
Nar. novine, 108/18.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
Nar. novine, 108/18.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
Nar. novine, 108/18.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
Nar. novine, 108/18.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu
Nar. novine, 108/18.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Bilje
Nar. novine, 108/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2018. godine
Nar. novine, 107/18.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2018. godine
Nar. novine, 107/18.
190401 Zdravstvene ustanove
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2018. godine
Nar. novine, 107/18.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2018. godine
Nar. novine, 107/18.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2018. godine
Nar. novine, 107/18.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2018. godine
Nar. novine, 107/18.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2018. godine
Nar. novine, 107/18.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2018. godine
Nar. novine, 107/18.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo