Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o dopuštenoj visini tehnoloških manjkova u procesima proizvodnje, prerade, manipulacije, skladištenja i transporta nafte, prirodnog plina, proizvoda prerade nafte i plina, plinskog kondenzata, sirovina za proizvodnju maziva i naftnih derivata i distribuciju prirodnog plina
Nar. novine, 28/16.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Odluka o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 28/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 28/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
Nar. novine, 28/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju travanj - lipanj 2016.
Nar. novine, 28/16.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova
Nar. novine, 28/16.
220101 Ustav RH i ljudska prava
220202 Vlada RH


Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine
Nar. novine, 28/16.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti
Nar. novine, 28/16.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi
Nar. novine, 28/16.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Rješenje o ovlašćivanju društva INDEL – ZAŠTITA d.o.o. iz Rijeke, Ružićeva 19, OIB: 99947716440, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 27/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama
Nar. novine, 27/16.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Odluka o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
Nar. novine, 27/16.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo
Nar. novine, 27/16.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Zakon o sanaciji javnih ustanova
Nar. novine, 27/16.
210101 Ustanove, općenito


Zakon o obrani
Nar. novine, 27/16.
200201 Obrana


Zakon o nadzoru državne granice
Nar. novine, 27/16.
200301 Policija
200302 Državna granica
270601 Granice, vize, prihvat i predaja osoba (Međunarodno pravo)


(* ne važi ) Uputa za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača
Nar. novine, 27/16.
050106 Devizno poslovanje


Pravilnik o sadržaju programa planiranog reosiguranja
Nar. novine, 27/16.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o statističkim standardima osiguranja
Nar. novine, 27/16.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja
Nar. novine, 27/16.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu
Nar. novine, 26/16.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu
Nar. novine, 26/16.
190401 Zdravstvene ustanove
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu
Nar. novine, 26/16.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu
Nar. novine, 26/16.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu
Nar. novine, 26/16.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu
Nar. novine, 26/16.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu
Nar. novine, 26/16.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
Nar. novine, 26/16.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Pravilnik o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima
Nar. novine, 25/16.
180402 Elektronički mediji


( * ne važi) Kolektivni ugovor za Državnu ergelu Đakovo i Lipik
Nar. novine, 25/16.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Indeks potrošačkih cijena u veljači 2016.
Nar. novine, 25/16.
220304 Službena statistika


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2013-01/048 od 4. veljače 2016. u upravnom postupku utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika Tisak d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 11a
Nar. novine, 25/16.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2015.
Nar. novine, 25/16.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2016.
Nar. novine, 25/16.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2016.
Nar. novine, 25/16.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2016.
Nar. novine, 25/16.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2016.
Nar. novine, 25/16.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 25/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
Nar. novine, 25/16.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca
Nar. novine, 25/16.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja
Nar. novine, 25/16.
160102 Banke, kreditne institucije
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
Nar. novine, 24/16.
130701 Željeznice i željeznički promet


Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem (važi do 31. 12. 2022.)
Nar. novine, 24/16.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture" (za razdoblje 2014. – 2020.)
Nar. novine, 24/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture" (za razdoblje 2014. – 2020.)
Nar. novine, 24/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"
Nar. novine, 24/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje
Nar. novine, 24/16.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Naputak o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor
Nar. novine, 24/16.
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


Rješenje o ovlašćivanju društva KOR – ING d.o.o. iz Donje Stubice, Matanci, Matanci 149, OIB: 20616205498, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 24/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu GERMANIA SPORT d.o.o.
Nar. novine, 24/16.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću na automatima trgovačkom društvu ŽETON d.o.o.
Nar. novine, 24/16.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu PARČINA EXPORT-IMPORT d.o.o.
Nar. novine, 24/16.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu CASINO RESORT OPERATOR d.o.o.
Nar. novine, 24/16.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Sporazuma o osnovici plaće u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 24/16.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 24/16.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Sporazuma o osnovici plaće za državne službenike i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 24/16.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 24/16.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Nar. novine, 24/16.
210101 Ustanove, općenito
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Pravilnik o statističkim standardima osiguranja
Nar. novine, 23/16.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Pravilnik o sadržaju programa planiranog reosiguranja
Nar. novine, 23/16.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja
Nar. novine, 23/16.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o priređivanju zabavnih igara
Nar. novine, 23/16.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
Nar. novine, 23/16.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina
Nar. novine, 23/16.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2016.
Nar. novine, 23/16.
220304 Službena statistika


Odluka o postupku odobravanja metodologije za određivanje stupnja rizičnosti kreditnih institucija pri izračunu premija za osigurane depozite
Nar. novine, 22/16.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove
Nar. novine, 22/16.
050106 Devizno poslovanje


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Produktivna ulaganja u akvakulturu"
Nar. novine, 22/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Odluka o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije i sustavnom praćenju razvojnih inicijativa i projekata od osobitog strateškog značaja
Nar. novine, 22/16.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske
Nar. novine, 22/16.
230201 Državne potpore, općenito


Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto plaća u Republici Hrvatskoj za 2015.
Nar. novine, 22/16.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2016. godini
Nar. novine, 22/16.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o ovlašćivanju društva Consulting & Engineering Studio d.o.o. iz Novigrada – Cittanova, Stancija Rosello 1, OIB: 88006576083, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 22/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
Nar. novine, 22/16.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3676/2015 i dr. od 9. veljače 2016.
Nar. novine, 21/16.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage
Nar. novine, 21/16.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila
Nar. novine, 21/16.
060102 Mjeriteljstvo


Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2015. godinu
Nar. novine, 21/16.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Statut Stranke Hrvatski vidik
Nar. novine, 21/16.
210201 Udruge i civilno društvo


Rješenje kojim se ukida Rješenje o ovlašćivanju društva SE.TR.ING. d.o.o. iz Zagreba, Vladimira Ruždjaka 9, za obavljanje poslova zaštite na radu (Nar. novine, br. 130/15)
Nar. novine, 21/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju Branke Kelave, vlasnice obrta »Svečnjak« trgovina i usluge iz općine Petrovsko, Preseka Petrovska 14, OIB: 15660942352, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 21/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Lista preventivno zaštićenih dobara
Nar. novine, 21/16.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Liste zaštićenih kulturnih dobara
Nar. novine, 21/16.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom
Nar. novine, 20/16.
090303 Gospodarenje otpadom


( * ne važi) Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma Grapevine flavescence doree MLO
Nar. novine, 20/16.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o sigurnosti dizala
Nar. novine, 20/16.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija
Nar. novine, 20/16.
220801 Pravo na pristup informacijama


( * ne važi) Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći
Nar. novine, 20/16.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. godinu
Nar. novine, 20/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Zakon o sportu
Nar. novine, 19/16.
180201 Sport


Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2016. godinu
Nar. novine, 19/16.
220108 Nacionalne manjine


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i praćenje virusnih zoonoza" Odjelu za virologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb
Nar. novine, 19/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za evocirane potencijale" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Split
Nar. novine, 19/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2016. godinu
Nar. novine, 19/16.
260201 Europska unija i RH


Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
Nar. novine, 19/16.
130701 Željeznice i željeznički promet


Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske
Nar. novine, 19/16.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske
Nar. novine, 19/16.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini
Nar. novine, 19/16.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji
Nar. novine, 19/16.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Pravila za statutarnu certifikaciju brodica i jahti
Nar. novine, 19/16.
130401 Hrvatski registar brodova