Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Zadar
Nar. novine, 100/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o obavljanju poslova depozitara AIF-a
Nar. novine, 100/22
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a
Nar. novine, 100/22
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o upravljanju rizicima, adekvatnosti kapitala, likvidnosti i korištenju mogućnosti i diskrecijskih prava iz Uredbe (EU) 2019/2033
Nar. novine, 100/22
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o stjecanju i povećanju kvalificiranog udjela u malom i srednjem UAIF-u
Nar. novine, 100/22
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o sanaciji investicijskih društava
Nar. novine, 100/22
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o nagradnim natjecanjima i sudjelovanju gledatelja ili slušatelja u audiovizualnom ili radijskom programu
Nar. novine, 100/22
180107 Audiovizualne djelatnosti
180402 Elektronički mediji


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
Nar. novine, 100/22
080301 Energija, općenito


Pravilnik o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
Nar. novine, 100/22
080301 Energija, općenito


( * ne važI) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice
Nar. novine, 100/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Rješenje kojim se Klinika za plućne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za dijagnostiku, liječenje i praćenje tumora pluća, sredoprsja i pleure«.
Nar. novine, 100/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje kojim se Klinika za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za bolesti i kirurgiju stražnjeg očnog segmenta« Kliniki za očne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 100/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje kojim se Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja i Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuju »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za pozitronsku emisijsku tomografiju (PET) i PET/CT« Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja i Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 100/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Odluka o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 31. prosinca 2023. godine
Nar. novine, 100/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena repa
Nar. novine, 100/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju sekundarne pravne pomoći
Nar. novine, 100/22
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
240101 Pravosuđe, općenito


Pravilnik o visini nagrade za rad odvjetnika prilikom obrana po službenoj dužnosti, obrana na teret proračunskih sredstava i odvjetnika kao opunomoćenika djeteta žrtve kaznenog djela
Nar. novine, 100/22
240601 Odvjetništvo


Pravilnik o tehničkim pregledima vozila
Nar. novine, 100/22
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o tehničkim pregledima vozila na cesti
Nar. novine, 100/22
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Nar. novine, 100/22
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem
Nar. novine, 99/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa"
Nar. novine, 99/22
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Obiteljskog centra, doma socijalne skrbi i drugih pružatelja usluga
Nar. novine, 99/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190702 Prognanici, povratnici i izbjeglice
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
190704 Humanitarna pomoć i solidarnost
190705 Edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost
190706 Udomiteljstvo
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju
190709 Djelatnost dadilje
210201 Udruge i civilno društvo
210401 Vjerske zajednice


Rješenje o imenovanju državne tajnice u Ministarstvu zdravstva
Nar. novine, 99/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Rješenje o razrješenju državnog tajnika u Ministarstvu zdravstva
Nar. novine, 99/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Nar. novine, 99/22
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Rješenje o imenovanju ravnateljice Uprave za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe Europske unije u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Nar. novine, 99/22
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova


Odluka o produžetku financiranja u 2022. godini provedbe Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine
Nar. novine, 99/22
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova


Odluka o donošenju Srednjoročnog plana razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2031. godine i Akcijskog plana za provedbu Srednjoročnog plana razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2024. godine
Nar. novine, 99/22
130101 Promet općenito
130201 Pomorsko dobro, morske luke
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Odluka o promjeni naziva Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar u Nacionalnu memorijalnu bolnicu »Dr. Juraj Njavro« Vukovar
Nar. novine, 99/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove
210101 Ustanove, općenito


Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova
Nar. novine, 99/22
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 99/22
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 874,4–880,0 MHz, 919,4–925,0 MHz i 1 900–1 910 MHz za željezničke pokretne radijske komunikacije (RMR)
Nar. novine, 99/22.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz
Nar. novine, 99/22.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2022.
Nar. novine, 99/22.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2022.
Nar. novine, 99/22.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2022.
Nar. novine, 99/22.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 98/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u kaznenom postupku
Nar. novine, 97/22.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 97/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o sadržaju obavijesti o bitnim elementima preračunavanja
Nar. novine, 97/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.
Nar. novine, 97/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
220301 Državna uprava, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.
Nar. novine, 96/22
260201 Europska unija i RH


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 96/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.
Nar. novine, 96/22
260201 Europska unija i RH


Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2022.
Nar. novine, 96/22
220304 Službena statistika


Pravilnik o provedbi Programa sufinanciranja analize sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama (GMO) za razdoblje od 2022. – 2024. godine
Nar. novine, 96/22
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u 20. nadopuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj
Nar. novine, 96/22
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
260301 Međunarodna suradnja RH
270101 Međunarodne organizacije (Međunarodno pravo)
270201 Međunarodni ugovori (Međunarodno pravo)
271101 Zaduživanje, tehnička i financijska pomoć (Međunarodno pravo)


Odluka o sadržaju Izjave o interesima i nepristranosti
Nar. novine, 96/22
220202 Vlada RH
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o sadržaju obrazaca o podacima o posebnim savjetnicima i članovima savjeta
Nar. novine, 96/22
220202 Vlada RH
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača
Nar. novine, 96/22
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Odluka o povećanju sigurnosti opskrbe plinom izgradnjom plinovoda Zlobin – Bosiljevo i povećanjem kapaciteta LNG terminala na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje
Nar. novine, 96/22
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito


Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa Fonda za unutarnju sigurnost, Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za integrirano upravljanje granicama Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za programsko razdoblje 2021. – 2027.
Nar. novine, 96/22.
190702 Prognanici, povratnici i izbjeglice
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito
200302 Državna granica
250102 Stranci u RH, azil
260201 Europska unija i RH


Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem »Ulaganje za radna mjesta i rast«, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.
Nar. novine, 96/22.
260201 Europska unija i RH


Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 96/22.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
220301 Državna uprava, općenito
260201 Europska unija i RH


Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. – 2027.
Nar. novine, 96/22.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
260201 Europska unija i RH


Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027.
Nar. novine, 96/22.
260201 Europska unija i RH


Pravilnik o vrstama nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica Ministarstva unutarnjih poslova te uvjetima i postupku njihove dodjele
Nar. novine, 95/22
200301 Policija
220104 Državna znamenja, odlikovanja i priznanja


Kolektivni ugovor za graditeljstvo i Dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Nar. novine, 94/22
020501 Kolektivni ugovori
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 94/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva VIOP d.o.o., Pregrada
Nar. novine, 93/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Kolektivni ugovor za graditeljstvo i Dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Nar. novine, 93/22
020501 Kolektivni ugovori
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Rješenje o razrješenju predstojnika Ureda potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 93/22
220202 Vlada RH


Odluka o opozivu izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske
Nar. novine, 93/22
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva
260301 Međunarodna suradnja RH


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2022.
Nar. novine, 92/22
220304 Službena statistika


Naredba o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 92/22
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


( * ne važi) Odluka o izdavanju kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2022."
Nar. novine, 92/22
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka


Pravilnik o provedbi Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2022. godini
Nar. novine, 92/22
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora Državnog inspektorata
Nar. novine, 92/22
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj trgovačkog društva Otok Ugljan d.o.o., Preko
Nar. novine, 91/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o efektivnoj kamatnoj stopi
Nar. novine, 91/22
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge
Nar. novine, 91/22
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160102 Banke, kreditne institucije
260201 Europska unija i RH


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu, rokovima dostave i sadržaju izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 91/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 91/22
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2022. godini
Nar. novine, 90/22
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodovod d.o.o. Zadar
Nar. novine, 90/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 90/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 90/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova
Nar. novine, 90/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske
Nar. novine, 90/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa
Nar. novine, 90/22
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 90/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o opozivu i imenovanju zamjenika predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću
Nar. novine, 90/22
020502 Sindikati, udruge poslodavaca
220202 Vlada RH


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
Nar. novine, 90/22
220108 Nacionalne manjine
220202 Vlada RH


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
Nar. novine, 90/22
200301 Policija


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Nar. novine, 90/22
260201 Europska unija i RH


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Nar. novine, 90/22
220202 Vlada RH


Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Mješovitom povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica, za provedbu odredaba Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i odredaba Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa sklopljenih između Vlade Republike Hrvatske i crkava, odnosno vjerskih zajednica
Nar. novine, 90/22
210401 Vjerske zajednice
220202 Vlada RH


Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda
Nar. novine, 89/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o općinskim porezima Općine Lećevica
Nar. novine, 89/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o najmu stambenih jedinica
Nar. novine, 89/22
110201 Stanovanje, poslovni prostori
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara
Nar. novine, 89/22
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Pravilnik o prostornim, tehničkim i sigurnosnim zahtjevima koje moraju ispunjavati prostori u kojima će se obavljati djelatnost popravljanja, prepravljanja i/ili onesposobljavanja oružja
Nar. novine, 89/22
200202 Oružje i vojna oprema


( * ne važi) Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Nar. novine, 89/22
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 89/22
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin