Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnovici za plaće u državnim službama
Nar. novine, 123/16.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Nar. novine, 123/16.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Čabra
Nar. novine, 123/16.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Rješenje o ovlašćivanju društva IMT j.d.o.o. iz Karlovca, Mala Švarča 10, OIB: 75516035780, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 123/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku kardiologiju" Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 123/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za sustavni eritemski lupus i srodne bolesti" Zavodu za kliničku imunologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 123/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijske neuromuskularne bolesti" Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 123/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za psihijatrijsku neurobiologiju" Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" Zagreb
Nar. novine, 123/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes" Zavodu za endokrinologiju i dijabetes Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 123/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za solidne tumore dječje dobi" Odjelu za solidne tumore Klinike za dječje bolesti Zagreb
Nar. novine, 123/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolničke infekcije" Kliničkom zavodu za kliničku i molekularnu mikrobiologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 123/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za psorijazu" Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Nar. novine, 123/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu
Nar. novine, 123/16.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja
Nar. novine, 123/16.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju (od 1. 7. 2016. do 30. 6. 2017.)
Nar. novine, 123/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti"
Nar. novine, 123/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom
Nar. novine, 123/16.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2017. godini
Nar. novine, 123/16.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba (za 2017.)
Nar. novine, 123/16.
050305 Porez na dobit


Pravilnik o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici
Nar. novine, 123/16
200301 Policija
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Odluka o prestanku koncesije za osnivanje Slobodne zone Varaždin d.o.o.
Nar. novine, 123/16.
050503 Slobodne zone, zastupanje u carinskom postupku
220703 Koncesije


Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2017. godini
Nar. novine, 123/16.
160102 Banke, kreditne institucije
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama
Nar. novine, 123/16.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine
Nar. novine, 123/16.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


( * ne važi) Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
Nar. novine, 123/16.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Zakon o tržištu kapitala
Nar. novine, 123/16.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore
Nar. novine, 122/16.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


( * ne važi) Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. – 2021. godina
Nar. novine, 122/16
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina
Nar. novine, 122/16.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine
Nar. novine, 122/16.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
Nar. novine, 122/16.
080301 Energija, općenito


Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Protupožarna zaštita
Nar. novine, 122/16.
130401 Hrvatski registar brodova


( * ne važi) Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije
Nar. novine, 122/16.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava
Nar. novine, 122/16.
130701 Željeznice i željeznički promet


Pravilnik o primjeni Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine
Nar. novine, 122/16.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2017. godinu
Nar. novine, 122/16.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Odluka o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila
Nar. novine, 122/16.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak (Grad Pregrada)
Nar. novine, 121/16.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 121/16.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 121/16.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 121/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 121/16.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2017. godinu
Nar. novine, 121/16.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2017. godinu
Nar. novine, 121/16.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Odluka o prodajnim cijenama prigodnoga zlatnog kovanog novca izdanja Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 121/16.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Odluka o kratkoročnom kreditu za likvidnost
Nar. novine, 121/16.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o polaganju novčanog depozita kod Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 121/16.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Odluka o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (s Uputama)
Nar. novine, 121/16.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti
Nar. novine, 121/16.
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
Nar. novine, 121/16.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova
Nar. novine, 121/16.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
250601 Arbitraža, mirenje


Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa
Nar. novine, 121/16.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o postupku utvrđivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti voćnih vrsta u svrhu priznavanja sorti
Nar. novine, 121/16.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Odluka o vrednovanju programa međunarodne vojne izobrazbe
Nar. novine, 121/16.
200201 Obrana


( * ne važi) Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga
Nar. novine, 121/16.
200201 Obrana


( * ne važi) Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu
Nar. novine, 121/16.
200201 Obrana


Pravilnik o prehrani pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske
Nar. novine, 121/16.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju
Nar. novine, 121/16.
200201 Obrana


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 121/16.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o osnivanju Vijeća za domovinsku sigurnost Predsjednice Republike Hrvatske
Nar. novine, 121/16.
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito
220201 Predsjednik RH


Zakon o lokalnim izborima
Nar. novine, 121/16.
220109 Izborni sustav


Zakon o policiji
Nar. novine, 121/16.
200301 Policija


( * ne važi) Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Nar. novine, 121/16.
140201 Turizam


Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Nar. novine, 121/16.
140101 Ugostiteljstvo


( * ne važi) Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
Nar. novine, 121/16.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina
Nar. novine, 121/16
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu
Nar. novine, 119/16.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu
Nar. novine, 119/16.
190401 Zdravstvene ustanove
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu
Nar. novine, 119/16.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu
Nar. novine, 119/16.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu
Nar. novine, 119/16.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu
Nar. novine, 119/16.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu
Nar. novine, 119/16.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
Nar. novine, 119/16.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke (s Uputom)
Nar. novine, 120/16.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru Mjere II.13. "Osiguranje akvakulturnih stokova"
Nar. novine, 120/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Kolektivni ugovor za radnike u Odašiljačima i vezama
Nar. novine, 120/16.
020501 Kolektivni ugovori


Indeks potrošačkih cijena u studenome 2016.
Nar. novine, 120/16.
220304 Službena statistika


Pravilnik o obvezi vođenja evidencije obračunskih komunalnih mjerila u uporabi
Nar. novine, 120/16.
060102 Mjeriteljstvo


Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2017. godinu
Nar. novine, 120/16.
060101 Normizacija, akreditacija
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode
090201 Zaštita okoliša


Zakon o računovodstvu
Nar. novine, 120/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
210201 Udruge i civilno društvo


Zakon o javnoj nabavi
Nar. novine, 120/16.
230301 Javna nabava


Zakon o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika
Nar. novine, 120/16.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Zakon o javnom bilježništvu
Nar. novine, 120/16.
240501 Javno bilježništvo


Zakon o mirovinskom osiguranju
Nar. novine, 120/16.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
Nar. novine, 120/16.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Zakon o kombiniranom prijevozu tereta
Nar. novine, 120/16.
130101 Promet općenito
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva
Nar. novine, 120/16.
090201 Zaštita okoliša
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva KONSPEKT d.o.o. iz Zagreba, Ulica Josipa Marohnića 3, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 118/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti i podsustava žičara
Nar. novine, 118/16.
130801 Žičare


Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini
Nar. novine, 118/16.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom
Nar. novine, 118/16.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
Nar. novine, 118/16.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o upisu sorti u Popis sorti voćnih vrsta
Nar. novine, 118/16.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti"
Nar. novine, 118/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2016. godini
Nar. novine, 118/16.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


( * ne važi) Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu
Nar. novine, 118/16.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
Nar. novine, 118/16.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za šport
Nar. novine, 118/16.
180201 Sport
220301 Državna uprava, općenito


Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2016. godine
Nar. novine, 117/16.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2016. godine
Nar. novine, 117/16.
190401 Zdravstvene ustanove
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2016. godine
Nar. novine, 117/16.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2016. godine
Nar. novine, 117/16.
080301 Energija, općenito
090202 Zaštita prirode
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2016. godine
Nar. novine, 117/16.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2016. godine
Nar. novine, 117/16.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2016. godine
Nar. novine, 117/16.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2016. godine
Nar. novine, 117/16.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


( * ne važi) Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
Nar. novine, 116/16.
080301 Energija, općenito


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2016.
Nar. novine, 116/16.
220304 Službena statistika


Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za za kirurgiju glave i vrata dječje dobi" Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Nar. novine, 116/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o iskaznici i znački sanitarnog inspektora
Nar. novine, 116/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra
Nar. novine, 116/16.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Pravilnik o naknadi za sigurnost plovidbe
Nar. novine, 116/16.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel
Nar. novine, 116/16.
090201 Zaštita okoliša


Pravilnik o Nacionalnoj mreži lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu
Nar. novine, 116/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o izvođenju nastave dijela nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom na nekom od svjetskih jezika u srednjoj školi
Nar. novine, 116/16.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka kojom se utvrđuje lista miritelja Gospodarsko-socijalnog vijeća za kolektivne radne sporove
Nar. novine, 116/16.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


Zakon o porezu na dohodak
Nar. novine, 115/16.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Zakon o lokalnim porezima
Nar. novine, 115/16.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Zakon o porezu na promet nekretnina
Nar. novine, 115/16.
050304 Porez na promet nekretnina


Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza
Nar. novine, 115/16.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Zakon o upravnim pristojbama
Nar. novine, 115/16.
250203 Upravne pristojbe


Zakon o Poreznoj upravi
Nar. novine, 115/16.
050307 Porezna uprava


Opći porezni zakon
Nar. novine, 115/16.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


( * ne važi) Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 115/16.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 115/16.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih športskih saveza
Nar. novine, 115/16.
180201 Sport


Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Nar. novine, 115/16.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Zakon o carinskoj službi
Nar. novine, 115/16.
050502 Carinska služba


Zakon o posebnom porezu na motorna vozila
Nar. novine, 115/16.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Zakon o trošarinama
Nar. novine, 115/16.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Zakon o doprinosima
Nar. novine, 115/16
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Zakon o porezu na dobit
Nar. novine, 115/16.
050305 Porez na dobit


Zakon o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 115/16.
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću na automatima trgovačkom društvu ALTERA GAME d.o.o.
Nar. novine, 115/16.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


( * ne važi) Uredba o kriterijima za bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje
Nar. novine, 115/16.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu
Nar. novine, 115/16.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Uredba o visini minimalne plaće
Nar. novine, 115/16.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 115/16.
220201 Predsjednik RH


Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2015. godinu
Nar. novine, 114/16
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu
Nar. novine, 114/16
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2015. godinu
Nar. novine, 114/16
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2015. godinu
Nar. novine, 114/16
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2015. godinu
Nar. novine, 114/16
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2015. godinu
Nar. novine, 114/16
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2015. godinu
Nar. novine, 114/16
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu
Nar. novine, 114/16
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Rješenje o ovlašćivanju društva ANPARO KONTROLA d.o.o. iz Zagreba, Platana 2, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 113/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva ENERGO INSPEKT d.o.o. iz Samobora, J. Jelačića 47a, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 113/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva FIMM j.d.o.o. iz Đurđenovca, Radnička 20, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 113/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Poslovnik Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 113/16.
220203 Hrvatski sabor


Pravilnik o sadržaju, načinu provedbe i ocjenjivanju na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti te na razgovoru u postupku upisa u državnu školu za pravosudne dužnosnike
Nar. novine, 113/16.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
170701 Obrazovne kvalifikacije
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite
Nar. novine, 113/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o kazeinima i kazeinatima namijenjenim prehrani ljudi
Nar. novine, 113/16
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državljanstvu, obrascu i cijeni obrasca domovnice
Nar. novine, 113/16.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept
Nar. novine, 113/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
Nar. novine, 113/16.
140201 Turizam


Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2017. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 113/16.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva
Nar. novine, 113/16.
160102 Banke, kreditne institucije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
Nar. novine, 113/16
090303 Gospodarenje otpadom


Rješenje Ministarstva zdravstva o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za kirurško liječenje mozgovnih žilnih anomalija i aneurizmi" Klinici za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 113/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
Nar. novine, 113/16.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge
Nar. novine, 112/16
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 112/16
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora
Nar. novine, 112/16
060102 Mjeriteljstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu
Nar. novine, 111/16
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu
Nar. novine, 111/16
190401 Zdravstvene ustanove
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu
Nar. novine, 111/16
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu
Nar. novine, 111/16
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu
Nar. novine, 111/16
190401 Zdravstvene ustanove
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu
Nar. novine, 111/16
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
Nar. novine, 111/16
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu
Nar. novine, 111/16
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2016. godinu i projekcije plana za 2017. i 2018. godinu
Nar. novine, 111/16
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo