Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Statut političke stranke PRAVEDNA HRVATSKA
Nar. novine, 113/22
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


Odluka o naknadi za razvoj Primošten odvodnje d.o.o.
Nar. novine, 113/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o općinskim porezima Općine Prgomet
Nar. novine, 113/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/22-02/0011, urbroj: 567-06-22-02 od 26. rujna 2022. kojom se koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za šire područje Grada Duge Rese (gradovi Duga Resa i Karlovac i Općina Netretić) daje trgovačkom društvu Radio Mrežnica d.o.o., Duga Resa
Nar. novine, 113/22
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220703 Koncesije


Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/22-02/0010, urbroj: 567-06-22-02 od 26. rujna 2022. kojom se koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije za područje Splitsko-dalmatinske i dijela Dubrovačko-neretvanske županije daje trgovačkom društvu Televizija Jadran d.o.o., Split
Nar. novine, 113/22
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220703 Koncesije


Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: 612-12/22-02/0009, urbroj: 567-06-22-02 od 26. rujna 2022. kojom se koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za područje Međimurske županije daje trgovačkom društvu Hrvatski radio Čakovec d.o.o., Čakovec
Nar. novine, 113/22
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220703 Koncesije


Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknada
Nar. novine, 113/22
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji


( * ne važI) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice
Nar. novine, 113/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu propisivanja i izdavanja lijekova i pripravaka koji se koriste u veterinarskoj medicini
Nar. novine, 113/22
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi te sadržaj obrazaca za izradu godišnjeg statističkog izvješća sustava socijalne skrbi
Nar. novine, 113/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220304 Službena statistika


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za poštanske i financijske usluge (170224) u obrazovnom sektoru promet i logistika
Nar. novine, 113/22
130101 Promet općenito
131001 Poštanske i kurirske usluge
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata
Nar. novine, 113/22
170601 Visoko obrazovanje i znanost
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Zagreb
Nar. novine, 113/22
050503 Slobodne zone, zastupanje u carinskom postupku
220703 Koncesije


( * ne važi) Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Nar. novine, 113/22
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Zakon o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 113/22
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Odluka o općinskim porezima Općine Šestanovac
Nar. novine, 112/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 112/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 112/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 112/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi
190602 Medicinski proizvodi


Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova
Nar. novine, 112/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Odluka o prihvaćanju izvješća o radu i o razrješenju glavnog tajnika Ustavnog suda Republike Hrvatske
Nar. novine, 112/22
220102 Ustavni sud


Naredba o popisu iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru
Nar. novine, 112/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o porezu na dohodak
Nar. novine, 112/22
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Odluka o razrješenju zamjenika tajnika Hrvatskoga sabora i tajnika sjednice Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 112/22
220203 Hrvatski sabor


Odluka o prestanku mandata člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 112/22
220203 Hrvatski sabor
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o razrješenju članice Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 112/22
180201 Sport
220203 Hrvatski sabor
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Odluka o razrješenju članice i izboru člana Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji
Nar. novine, 112/22
220203 Hrvatski sabor
260301 Međunarodna suradnja RH


Odluka o razrješenju predsjednice i izboru predsjednika Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 112/22
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji
220203 Hrvatski sabor


Odluka o razrješenju člana, izboru članova i prestanku mandata člana Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 112/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
220203 Hrvatski sabor


Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika, izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 112/22
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode
220203 Hrvatski sabor


Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 112/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220203 Hrvatski sabor


Odluka o razrješenju članice i izboru člana Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 112/22
220203 Hrvatski sabor
240101 Pravosuđe, općenito


Odluka o izboru i prestanku mandata člana Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 112/22
220101 Ustav RH i ljudska prava
220108 Nacionalne manjine
220203 Hrvatski sabor


Odluka o prestanku zastupničkog mandata zamjenika zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru
Nar. novine, 112/22
220203 Hrvatski sabor


Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika u Hrvatskom saboru
Nar. novine, 112/22
220203 Hrvatski sabor


Pravila korištenja sustava skladišta plina
Nar. novine, 111/22
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
Nar. novine, 111/22
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem (važi do 31. 12. 2022.)
Nar. novine, 111/22
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
Nar. novine, 111/22
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Pravilnik o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka "Krka"
Nar. novine, 111/22
090202 Zaštita prirode


Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode
Nar. novine, 111/22
090202 Zaštita prirode
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova u područjima ekološke mreže
Nar. novine, 111/22
090202 Zaštita prirode


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 111/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o primjerenom upravljanju informacijskim sustavom
Nar. novine, 110/22
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o planovima oporavka kreditnih institucija
Nar. novine, 110/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi9 Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster)
Nar. novine, 110/22
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o provedbi mjera Programa potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva za razdoblje 2021. – 2023. godine
Nar. novine, 110/22
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede
Nar. novine, 110/22
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Rješenje o razrješenju ravnatelja Uprave za industriju, poduzetništvo i obrt u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja
Nar. novine, 110/22
010201 Obrt
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
010701 Poduzetnička infrastruktura
080401 Industrija, općenito


Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga
Nar. novine, 110/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi
Nar. novine, 110/22
170701 Obrazovne kvalifikacije
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa
Nar. novine, 110/22
170601 Visoko obrazovanje i znanost
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
250102 Stranci u RH, azil


Statut Hrvatske psihološke komore
Nar. novine, 109/22
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije


Odluka o naknadi za razvoj Komunalnog društva Pag d.o.o.
Nar. novine, 109/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2022.
Nar. novine, 109/22
220304 Službena statistika


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Đakova za dijelove katastarskih općina Ivanovci Đakovački i Viškovci
Nar. novine, 109/22
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Vrbovca za katastarsku općinu Vrbovec i dijelove katastarskih općina: Luka, Brčevec i Poljana
Nar. novine, 109/22
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Radiooprema
Nar. novine, 109/22
130401 Hrvatski registar brodova


Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprječavanje onečišćenja
Nar. novine, 109/22
090201 Zaštita okoliša
130401 Hrvatski registar brodova


Pravilnik o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta proizvodnje
Nar. novine, 109/22
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – psihoterapeut odnosno savjetodavni terapeut u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 109/22
170701 Obrazovne kvalifikacije
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije


Rješenje o imenovanju privremene ravnateljice Hrvatskoga zavoda za socijalni rad
Nar. novine, 109/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Rješenje o razrješenju privremene ravnateljice Hrvatskoga zavoda za socijalni rad
Nar. novine, 109/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskoga zavoda za socijalni rad
Nar. novine, 109/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Rješenje o imenovanju članice Revizijskog odbora Financijske agencije
Nar. novine, 109/22
050104 Financijska agencija (FINA)


Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja
Nar. novine, 109/22
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
Nar. novine, 108/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. (važi do 30. 6. 2023.)
Nar. novine, 108/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava
Nar. novine, 108/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin
Nar. novine, 108/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina
Nar. novine, 108/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o cjeniku nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge
Nar. novine, 108/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora transportnog sustava
Nar. novine, 108/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
Nar. novine, 108/22
080303 Nafta, plin


Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina
Nar. novine, 108/22
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina
Nar. novine, 108/22
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
Nar. novine, 108/22
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
Nar. novine, 108/22
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. listopada 2022. do 31. prosinca 2022.
Nar. novine, 108/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji
Nar. novine, 108/22
050101 Platni promet
050106 Devizno poslovanje


Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem (važi do 31. 12. 2022.)
Nar. novine, 108/22
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija
Nar. novine, 108/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o statističkom i nadzornom izvješćivanju
Nar. novine, 108/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija
Nar. novine, 108/22
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih unija
Nar. novine, 108/22
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o financijskim izvještajima kreditnih unija
Nar. novine, 108/22
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o nadzornim izvještajima kreditnih unija
Nar. novine, 108/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 108/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Kolektivni ugovor za Lika ceste d.o.o.
Nar. novine, 107/22
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020501 Kolektivni ugovori
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Naputak o sadržaju, obliku i načinu izvješćivanja o ostvarenim prihodima pružatelja medijskih usluga u prethodnoj godini
Nar. novine, 107/22
180402 Elektronički mediji


Obvezatne upute broj LN IV o imenovanju članova biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Suhopolje
Nar. novine, 107/22
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN III o imenovanju članova proširenih sastava izbornih povjerenstava za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Suhopolje
Nar. novine, 107/22
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN II - obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika Općine Suhopolje
Nar. novine, 107/22
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Suhopolje
Nar. novine, 107/22
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Naputak o preračunavanju vremenskih serija statističkih podataka iz djelokruga Državnog zavoda za statistiku iz kune u euro
Nar. novine, 107/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
220304 Službena statistika


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Proložac za k.o. Postranje
Nar. novine, 107/22
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Ploča za dijelove k.o. Pasičina i k.o. Plina – naselje Staševica
Nar. novine, 107/22
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Legrad za katastarsku općinu Veliki Otok
Nar. novine, 107/22
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2022. godini
Nar. novine, 107/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2023. godine
Nar. novine, 107/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela
Nar. novine, 107/22
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
260201 Europska unija i RH


Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu polaganja i korištenja elektroenergetskog kabela – Podmorska 110 kV kabelska veza Hvar – Korčula, na dijelu k.o. Pitve, Općina Jelsa, Splitsko-dalmatinska županija i dijelu k.o. Vela Luka, Općina Vela Luka, Dubrovačko-neretvanska županija
Nar. novine, 107/22
080301 Energija, općenito
100101 Prostorno uređenje i gradnja
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Suhopolje
Nar. novine, 107/22
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o određivanju tijela i osoba ovlaštenih za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača
Nar. novine, 107/22
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
210201 Udruge i civilno društvo
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 107/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
020501 Kolektivni ugovori
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Kolektivnom ugovor u za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 107/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
020501 Kolektivni ugovori
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka
Nar. novine, 107/22
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti
Nar. novine, 106/22
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Pravilnik o gospodarenju otpadom
Nar. novine, 106/22
090303 Gospodarenje otpadom


( * ne važi) Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije
Nar. novine, 106/22
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 220 (izmijenjen) – Upravljanje kvalitetom za reviziju financijskih izvještaja, Međunarodnog standarda upravljanja kvalitetom 1 – Upravljanje kvalitetom za društva koja obavljaju reviziju ili uvide u financijske izvještaje ili druge angažmane za izražavanje uvjerenja ili povezane usluge, Međunarodnog standarda upravljanja kvalitetom 2 – Pregledi kvalitete angažmana
Nar. novine, 105/22
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


Odluka o predopskrbi i posrednoj predopskrbi gotovim novcem eura
Nar. novine, 105/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 105/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji
Nar. novine, 104/22
160102 Banke, kreditne institucije


Rješenje kojim se Odjel za intervencijsku kardiologiju Klinike za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za intervencijsku kardiologiju"
Nar. novine, 104/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje kojim se Klinika za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za perinatalnu medicinu"
Nar. novine, 104/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje kojim se Služba za kliničku mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za dijagnostiku spolno prenosivih infekcija"
Nar. novine, 104/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 104/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 104/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2022. godini
Nar. novine, 104/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Nar. novine, 104/22
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


Rješenje o razrješenju ravnatelja Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju u Ministarstvu poljoprivrede
Nar. novine, 104/22
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Zaključak u vezi s energetskom obnovom stambenih prostora na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 104/22
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
100101 Prostorno uređenje i gradnja
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Zaključak u vezi s poticanjem ulaganja u solarne elektrane
Nar. novine, 104/22
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija
090201 Zaštita okoliša
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zaključak u vezi s mjerom potpore za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na učinke invazije Rusije na Ukrajinu
Nar. novine, 104/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Zaključak o pomoći poljoprivrednim proizvođačima radi poremećaja na tržištu u 2022. godini
Nar. novine, 104/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Zaključak u vezi s mjerom potpore sektoru ribarstva i akvakulture kao pomoć uslijed poremećaja tržišta uzrokovanog agresivnim ratom Rusije protiv Ukrajine i njegovim učincima na lanac opskrbe proizvodima ribarstva i akvakulture
Nar. novine, 104/22
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Zaključak u vezi s mjerom potpore za kompenzaciju rasta cijena energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda
Nar. novine, 104/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Zaključak u vezi s pomoći potrebitim građanima u snabdijevanju ogrjevnim drvom
Nar. novine, 104/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Zaključak u vezi s potporom studentskim centrima za održiv sustav prehrane te potporom studentima nižeg socio-ekonomskog statusa
Nar. novine, 104/22
170601 Visoko obrazovanje i znanost
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Zaključak u vezi s naknadom za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje
Nar. novine, 104/22
080301 Energija, općenito
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190706 Udomiteljstvo


Zaključak u vezi s izmjenom Pravilnika o porezu na dohodak radi povećanja iznosa neoporezivih primitaka
Nar. novine, 104/22
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2022. godinu
Nar. novine, 104/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o isplati novčanog primanja nezaposlenim osobama radi ublažavanja posljedica porasta cijena
Nar. novine, 104/22
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena
Nar. novine, 104/22
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata
Nar. novine, 104/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


( * ne važi) Odluka o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda
Nar. novine, 104/22
010303 Mjere kontrole cijena


Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad
Nar. novine, 104/22
080301 Energija, općenito
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Uredba o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika
Nar. novine, 104/22
080303 Nafta, plin
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


( * ne važi) Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije
Nar. novine, 104/22
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Opći uvjeti opskrbe plinom
Nar. novine, 103/22
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Odluka o preračunavanju vremenskih serija podataka u nadležnosti Hrvatske narodne banke iz valute kuna u valutu euro
Nar. novine, 103/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog suda u Slavonskom Brodu
Nar. novine, 103/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu
Nar. novine, 103/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju suca Općinskog suda u Slavonskom Brodu
Nar. novine, 103/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog suda u Rijeci
Nar. novine, 103/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinje Županijskog suda u Osijeku
Nar. novine, 103/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o kriterijima slabijeg imovnog stanja polaznika srednje škole radi plaćanja troškova smještaja u učeničkom domu
Nar. novine, 103/22
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o stručnoj osposobljenosti osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima
Nar. novine, 103/22
090205 Zaštita od eksplozija
130301 Unutarnja plovidba
170501 Obrazovanje odraslih
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Kazahstanu, sa sjedištem u Shymkentu
Nar. novine, 103/22
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistanu, sa sjedištem u Karachiju
Nar. novine, 103/22
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Kazahstanu, sa sjedištem u Shymkentu
Nar. novine, 103/22
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistanu, sa sjedištem u Karachiju
Nar. novine, 103/22
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistanu, sa sjedištem u Karachiju
Nar. novine, 103/22
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Opći uvjeti opskrbe plinom
Nar. novine, 103/22
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Odluka o preračunavanju vremenskih serija podataka u nadležnosti Hrvatske narodne banke iz valute kuna u valutu euro
Nar. novine, 103/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog suda u Slavonskom Brodu
Nar. novine, 103/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu
Nar. novine, 103/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju suca Općinskog suda u Slavonskom Brodu
Nar. novine, 103/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog suda u Rijeci
Nar. novine, 103/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinje Županijskog suda u Osijeku
Nar. novine, 103/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o kriterijima slabijeg imovnog stanja polaznika srednje škole radi plaćanja troškova smještaja u učeničkom domu
Nar. novine, 103/22
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o stručnoj osposobljenosti osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari unutarnjim vodnim putovima
Nar. novine, 103/22
090205 Zaštita od eksplozija
130301 Unutarnja plovidba
170501 Obrazovanje odraslih
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Kazahstanu, sa sjedištem u Shymkentu
Nar. novine, 103/22
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistanu, sa sjedištem u Karachiju
Nar. novine, 103/22
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Kazahstanu, sa sjedištem u Shymkentu
Nar. novine, 103/22
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistanu, sa sjedištem u Karachiju
Nar. novine, 103/22
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistanu, sa sjedištem u Karachiju
Nar. novine, 103/22
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Pravilnik o porezu na dohodak
Nar. novine, 102/22
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


( * ne važi) Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 102/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Komunalac d.o.o., Biograd na Moru
Nar. novine, 101/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o službenoj odori, označavanju i korištenju označenih prijevoznih sredstava Državnog inspektorata
Nar. novine, 101/22
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o službenom certificiranju pošiljaka za izvoz u treće zemlje
Nar. novine, 101/22
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o načinu evidentiranja i vođenju Registra subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata
Nar. novine, 101/22
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o žitaricama i proizvodima od žitarica
Nar. novine, 101/22
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o popisu stanišnih tipova i karti staništa
Nar. novine, 101/22
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
090202 Zaštita prirode


Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja
Nar. novine, 101/22
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija
080303 Nafta, plin


Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Klinike za ortopediju Lovran
Nar. novine, 101/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Nar. novine, 101/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika Općine Suhopolje
Nar. novine, 101/22
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o imenovanju državnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja
Nar. novine, 101/22
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


Rješenje o razrješenju ravnateljice Uprave za zatvorski sustav i probaciju u Ministarstvu pravosuđa i uprave
Nar. novine, 101/22
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


Rješenje o imenovanju glavnog ravnatelja policije u Ministarstvu unutarnjih poslova
Nar. novine, 101/22
200301 Policija


Rješenje o razrješenju glavnog ravnatelja policije u Ministarstvu unutarnjih poslova
Nar. novine, 101/22
200301 Policija


Rješenje o imenovanju zamjenice glavne ravnateljice Državnog zavoda za statistiku
Nar. novine, 101/22
220304 Službena statistika


Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.
Nar. novine, 101/22
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Uredba o postupku davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka
Nar. novine, 101/22
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo