Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o visini naknade za korištenje vozila Hrvatskog autokluba u svrhu polaganja vozačkog ispita
Nar. novine, 139/22
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o porezima Grada Zlatara
Nar. novine, 139/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Požege
Nar. novine, 139/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji
Nar. novine, 139/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka
Nar. novine, 139/22
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditnih institucija
Nar. novine, 139/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga
Nar. novine, 139/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o primjeni odredbi Zakona o kreditnim institucijama na kreditne institucije u likvidaciji
Nar. novine, 139/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o eksternalizaciji
Nar. novine, 139/22
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucija
Nar. novine, 139/22
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva
Nar. novine, 139/22
160102 Banke, kreditne institucije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Odluka o odbijanju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija i sadržaju revizije za potrebe Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 139/22
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja, izvješćivanja i prestanka podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 139/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija
Nar. novine, 139/22
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o obvezi rezerviranja sredstava za sudske sporove koji se vode protiv kreditne institucije
Nar. novine, 139/22
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o raspoređivanju plasmana i potencijalnih obveza kreditnih unija te o utvrđivanju izloženosti kreditnom riziku
Nar. novine, 139/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važI) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice
Nar. novine, 139/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine
Nar. novine, 139/22
170701 Obrazovne kvalifikacije
190207 Hitna medicina
190302 Sestrinstvo


Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje azijske strizibube – Anoplophora chinensis (forster 1771 )
Nar. novine, 139/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Nar. novine, 139/22
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
260201 Europska unija i RH


Rješenje o razrješenju vršiteljice dužnosti ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Nar. novine, 139/22
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
260201 Europska unija i RH


Rješenje o razrješenju državnog tajnika u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Nar. novine, 139/22
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 139/22
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o općinskim porezima Općine Vrbanja
Nar. novine, 138/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o prestanku važenja Odluke o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001 o utvrđivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1339/2001
Nar. novine, 138/22
050101 Platni promet
050105 Zaštita u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima


Odluka o izdavanju i prodaji numizmatičkoga kompleta prigodnoga zlatnoga kovanog novca "Hum i Zvjezdarnica Višnjan"
Nar. novine, 138/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Nar. novine, 138/22
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Nar. novine, 138/22
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina
Nar. novine, 138/22
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Pravilnik o utvrđivanju rezervi i eksploataciji mineralnih sirovina
Nar. novine, 138/22
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenih službenih osoba vojne policije u provedbi nadzora vojnog prometa i upravljanja prometom
Nar. novine, 138/22
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK
200201 Obrana


Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Nar. novine, 138/22
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o donošenju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu
Nar. novine, 138/22
130601 Zračne luke i zračni promet
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


( * ne važi) Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Nar. novine, 138/22
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za prvo polugodište 2022. godine
Nar. novine, 136/22
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za prvo polugodište 2022. godine
Nar. novine, 136/22
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za prvo polugodište 2022. godine
Nar. novine, 136/22
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2022. godine
Nar. novine, 136/22
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za prvo polugodište 2022. godine
Nar. novine, 136/22
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2022. godine
Nar. novine, 136/22
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2022. godine
Nar. novine, 136/22
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2022. godine
Nar. novine, 136/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2022. godine
Nar. novine, 136/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2022. godine
Nar. novine, 136/22
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2022.
Nar. novine, 135/22
220304 Službena statistika


( * ne važi) Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 135/22
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Pravilnik o provedbi mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – kompenzacija"
Nar. novine, 135/22
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
Nar. novine, 135/22
110202 Posredovanje u prometu nekretnina


Rješenje o imenovanju ravnateljice Uprave za željezničku infrastrukturu i promet u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture
Nar. novine, 135/22
130101 Promet općenito
130701 Željeznice i željeznički promet


Rješenje o imenovanju ravnatelja Uprave za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture
Nar. novine, 135/22
130901 Javne i nerazvrstane ceste
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Rješenje o imenovanju ravnatelja Uprave za ljudske potencijale u Ministarstvu unutarnjih poslova
Nar. novine, 135/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito


Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru
Nar. novine, 135/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 135/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o prestanku važenja Odluke o izvješćivanju o izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku
Nar. novine, 137/22
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o prestanku važenja Odluke o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja
Nar. novine, 137/22
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru
Nar. novine, 137/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o poništenju Odluke o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku i imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku
Nar. novine, 137/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu
Nar. novine, 137/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku
Nar. novine, 137/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora
Nar. novine, 137/22
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Statut Hrvatske odvjetničke komore
Nar. novine, 137/22
240601 Odvjetništvo


Odluka o općinskim porezima Općine Križ
Nar. novine, 137/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Breznica
Nar. novine, 137/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Zadra
Nar. novine, 137/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o visini naknada za pregled vozila radi izdavanja potvrde o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe
Nar. novine, 137/22
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove
Nar. novine, 137/22
050101 Platni promet
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o uvjetima odobravanja i povrata kredita dobivenog uz autokolateralizaciju
Nar. novine, 137/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o uvjetima odobravanja i povrata unutardnevnoga kredita
Nar. novine, 137/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o TIPS usluzi za sporedne sustave koji namiruju instant plaćanja
Nar. novine, 137/22
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
260201 Europska unija i RH
271102 Oporezivanje, platni sporazumi (Međunarodno pravo)


Odluka o postupcima namire za sporedne sustave
Nar. novine, 137/22
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
260201 Europska unija i RH
271102 Oporezivanje, platni sporazumi (Međunarodno pravo)


Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR
Nar. novine, 137/22
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
260201 Europska unija i RH
271102 Oporezivanje, platni sporazumi (Međunarodno pravo)


Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR
Nar. novine, 137/22
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
260201 Europska unija i RH
271102 Oporezivanje, platni sporazumi (Međunarodno pravo)


Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR
Nar. novine, 137/22
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
260201 Europska unija i RH
271102 Oporezivanje, platni sporazumi (Međunarodno pravo)


Odluka o gradskim porezima Grada Slatine
Nar. novine, 134/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica
Nar. novine, 134/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Statut Hrvatskog zavoda za socijalni rad
Nar. novine, 134/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o kontroli provjere autentičnosti i prikladnosti gotovog novca eura
Nar. novine, 134/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem
Nar. novine, 134/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o usporedbi jediničnih cijena alternativnih i konvencionalnih goriva
Nar. novine, 134/22
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija
090201 Zaštita okoliša
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Pravilnik o registru identifikacijskih kodova i infrastrukture za alternativna goriva
Nar. novine, 134/22
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija
090201 Zaštita okoliša
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 134/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
Nar. novine, 134/22
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija
Nar. novine, 134/22
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Rješenje o imenovanju ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Nar. novine, 134/22
220101 Ustav RH i ljudska prava
220108 Nacionalne manjine


Rješenje o imenovanju ravnateljice Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju
Nar. novine, 134/22
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije
220202 Vlada RH


Rješenje o razrješenju predsjednice i članice i imenovanju predsjednice, zamjenice predsjednice i članice Povjerenstva za rješavanje odštetnih zahtjeva radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu
Nar. novine, 134/22
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020401 Zaštita života i zdravlja na radu
030102 Posebna odgovornost RH za štetu


Pravilnik o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 133/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 133/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o pravilima rada sustava TARGET-HR
Nar. novine, 133/22
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o prestanku rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja i Nacionalnoga klirinškog sustava
Nar. novine, 133/22
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem eura
Nar. novine, 133/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * djelomično u primjeni) Odluka o zamjeni gotovog novca kune u povlačenju
Nar. novine, 133/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o imenovanju sudaca Općinskog suda u Metkoviću
Nar. novine, 133/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sudaca Općinskog suda u Koprivnici
Nar. novine, 133/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sudaca Općinskog suda u Virovitici
Nar. novine, 133/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinja Općinskog suda u Vukovaru
Nar. novine, 133/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku
Nar. novine, 133/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sudaca Trgovačkog suda u Zagrebu
Nar. novine, 133/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2022.
Nar. novine, 133/22
220304 Službena statistika


Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi
Nar. novine, 133/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o akreditaciji agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Nar. novine, 133/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o postupku i mjerilima objave javnog poziva za provođenje komasacije te mjerilima za odabir određenog područja prema javnom pozivu
Nar. novine, 133/22
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o maticama, osobniku, očevidniku, osobnom listu i evidencijama koje se vode u zatvorskom sustavu
Nar. novine, 133/22
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 133/22
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Odluka o osnovici za izračun iznosa naknade za rad udomitelja i iznosa opskrbnine za 2023. godinu
Nar. novine, 133/22
190706 Udomiteljstvo


Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje do 2027. godine
Nar. novine, 133/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Zakon o državnim maticama
Nar. novine, 133/22
250101 Državljanstvo, javne isprave


Pravilnik o regulatornom kapitalu društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
Nar. novine, 132/22
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o regulatornom kapitalu društva za upravljanje UCITS fondovima
Nar. novine, 132/22
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravila o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca prvostupanjskih, županijskih i visokih sudova
Nar. novine, 132/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravila o načinu provođenja i ocjenjivanja pisane radnje kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji nisu pravosudni dužnosnici te načinu provođenja i ocjenjivanja razgovora kandidata za suca Vrhovnog suda Republike Hrvatske
Nar. novine, 132/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravila o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja
Nar. novine, 132/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 132/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi
190602 Medicinski proizvodi


Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova
Nar. novine, 132/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 132/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 132/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 132/22
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


( * ne važi) Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove
Nar. novine, 132/22
100201 Obnova
230301 Javna nabava


Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda
Nar. novine, 132/22
190704 Humanitarna pomoć i solidarnost
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
Nar. novine, 132/22
080301 Energija, općenito


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu
Nar. novine, 131/22
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 131/22
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 131/22
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 131/22
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 131/22
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 131/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 131/22
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 131/22
080301 Energija, općenito
090101 Održivi razvitak
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 131/22
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 131/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 131/22
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu
Nar. novine, 130/22
220301 Državna uprava, općenito
230301 Javna nabava


Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
Nar. novine, 130/22
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu
Nar. novine, 130/22
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o donošenju Strategije razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine
Nar. novine, 130/22
130701 Željeznice i željeznički promet


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 130/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj, Splitska 2
Nar. novine, 129/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373 o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom/pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom i za njihov nadzor
Nar. novine, 129/22
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 129/22
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi
Nar. novine, 129/22
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o načinu provođenja i sadržaju upravnog nadzora
Nar. novine, 129/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o obrascu izvješća o provođenju programa i projekata
Nar. novine, 129/22
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Pravilnik o obrascu izvješća o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi
Nar. novine, 129/22
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Pravilnik o načinu provedbe nadzora nad pravilnim i zakonitim obavljanjem javnobilježničke službe
Nar. novine, 129/22
240501 Javno bilježništvo


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana i zamjenika člana Savjeta za razvoj civilnoga društva
Nar. novine, 129/22
210201 Udruge i civilno društvo


Rješenje o razrješenju predstavnika i zamjenice predstavnika i imenovanju predstavnice i zamjenice predstavnice Vlade Republike Hrvatske u Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe
Nar. novine, 129/22
220202 Vlada RH


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Biskupija
Nar. novine, 128/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o određivanju dana izbora za članove Državnoga sudbenoga vijeća iz reda sudaca
Nar. novine, 128/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda "Dokazana kvaliteta"
Nar. novine, 128/22
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz rudarstva
Nar. novine, 128/22
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja
170701 Obrazovne kvalifikacije


Pravilnik o Jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina
Nar. novine, 128/22
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Rješenje o razrješenju glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave
Nar. novine, 128/22
100101 Prostorno uređenje i gradnja
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost
220301 Državna uprava, općenito


Rješenje o razrješenju i imenovanju dijela članova Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Mađarskoj
Nar. novine, 128/22
271601 Ljudska prava, manjine (Međunarodno pravo)


Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Nar. novine, 128/22
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Rješenje o imenovanju zamjenika ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Nar. novine, 128/22
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Zakon o zemljišnim knjigama
Nar. novine, 128/22
110102 Zemljišne knjige


Zakon o potrošačkom kreditiranju
Nar. novine, 128/22
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160102 Banke, kreditne institucije


Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju
Nar. novine, 128/22
110201 Stanovanje, poslovni prostori
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160102 Banke, kreditne institucije


Zakon o prestanku važenja Zakona o elektroničkoj ispravi
Nar. novine, 128/22
010501 Elektronički potpis, elektronička isprava