Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Kolektivni ugovor za zaposlene u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu
Nar. novine, 141/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020501 Kolektivni ugovori
020502 Sindikati, udruge poslodavaca
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Vinica
Nar. novine, 141/23
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Veliko Trgovišće
Nar. novine, 141/23
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak Općine Molve
Nar. novine, 141/23
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Crnac
Nar. novine, 141/23
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
Nar. novine, 141/23
130701 Željeznice i željeznički promet


Pravilnik o provedbi mjere III.1."Pripremna potpora"
Nar. novine, 141/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine
Nar. novine, 141/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o provedbi Programa potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge
Nar. novine, 141/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o provedbi Programa potpore za očuvanje proizvodnje prasadi na području zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge
Nar. novine, 141/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu rada, rada na daljinu i rada u nepunom radnom vremenu
Nar. novine, 141/23
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Statut stranke Hrvatsko bilo
Nar. novine, 140/23
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Vidovec
Nar. novine, 140/23
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Trpanj
Nar. novine, 140/23
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Stankovci
Nar. novine, 140/23
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu na području Općine Gračišće
Nar. novine, 140/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)
140201 Turizam


Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak Općine Gračišće
Nar. novine, 140/23
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Gračišće
Nar. novine, 140/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Gornji Kneginec
Nar. novine, 140/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Rješenje kojim se Zavod za obiteljsku stomatologiju Klinike za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje referentnim centrom Ministarstva zdravstva za forenzična vještačenja u stomatologiji
Nar. novine, 140/23
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna
Nar. novine, 140/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o provedbi mjera Programa potpore uzgojnim udruženjima za provođenje genomskog vrednovanja kao nadogradnje genetskog vrednovanja grla za razdoblje od 2024. do 2026. godine
Nar. novine, 140/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o provedbi intervencija iz sektora vina unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.
Nar. novine, 140/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Rješenje o razrješenju zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu
Nar. novine, 140/23
230301 Javna nabava


Rješenje o imenovanju glavnog tajnika Ministarstva financija
Nar. novine, 140/23
050101 Platni promet
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Rješenje o razrješenju državnog tajnika u Ministarstvu financija
Nar. novine, 140/23
050101 Platni promet
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Rješenje o imenovanju državne tajnice u Ministarstvu financija
Nar. novine, 140/23
050101 Platni promet
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 139/23
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda
Nar. novine, 139/23
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju
Nar. novine, 139/23
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Nar. novine, 139/23
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Naputak o Očevidniku kazališta
Nar. novine, 139/23
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180106 Kazališta


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 139/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Severin
Nar. novine, 138/23
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Hrašćina
Nar. novine, 138/23
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Hrašćina
Nar. novine, 138/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika
Nar. novine, 138/23
240601 Odvjetništvo


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru
Nar. novine, 138/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Puli - Pola
Nar. novine, 138/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2023.
Nar. novine, 138/23
220304 Službena statistika


Pravilnik o polaganju stručnog ispita za inspektora Državnog inspektorata
Nar. novine, 138/23
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica
Nar. novine, 138/23
190208 Primjena ljudskih tkiva i stanica
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o odobravanju letova inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru
Nar. novine, 138/23
130601 Zračne luke i zračni promet


Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 138/23
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Kolektivni ugovor za pomorce na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
Nar. novine, 138/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020501 Kolektivni ugovori
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o Nacionalnom informacijskom sustavu u sportu
Nar. novine, 138/23
180201 Sport


Pravilnik o kategorizaciji sportaša
Nar. novine, 138/23
180201 Sport


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatskog hidrografskog instituta
Nar. novine, 138/23
130501 Hidrografska djelatnost


Rješenje o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika Vlade Republike Hrvatske u povjerenstvima Gospodarsko-socijalnog vijeća
Nar. novine, 138/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
220202 Vlada RH


Rješenje o imenovanju potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra obrane
Nar. novine, 138/23
200201 Obrana
220202 Vlada RH


Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 138/23
200201 Obrana
220202 Vlada RH
220203 Hrvatski sabor


Pravilnik o Europskoj kartici zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 137/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2023.
Nar. novine, 137/23
220304 Službena statistika


Pravilnik o žigu
Nar. novine, 137/23
040201 Patenti, žigovi, industrijski dizajn i dr.


Popis oznaka usklađenih hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda
Nar. novine, 137/23
060301 Opća sigurnost proizvoda
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku
Nar. novine, 137/23
090303 Gospodarenje otpadom


Pravilnik o boravku u prihvatnom centru za strance i načinu izračuna troškova prisilnog udaljenja
Nar. novine, 137/23
250102 Stranci u RH, azil


Rješenje o razrješenju ministra obrane
Nar. novine, 137/23
200201 Obrana


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2023. godinu
Nar. novine, 136/23
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2023. godinu
Nar. novine, 136/23
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2023. godinu
Nar. novine, 136/23
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2023. godinu
Nar. novine, 136/23
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu
Nar. novine, 136/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2023. godinu
Nar. novine, 136/23
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2023. godinu
Nar. novine, 136/23
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2023. godinu
Nar. novine, 136/23
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu
Nar. novine, 136/23
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu
Nar. novine, 136/23
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 135/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi
190602 Medicinski proizvodi


Odluka o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske
Nar. novine, 135/23
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
220102 Ustavni sud


Odluka o pravilima rada sustava TARGET-HR
Nar. novine, 135/23
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga
Nar. novine, 135/23
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Odluka o imenovanju sudaca Općinskog suda u Sesvetama
Nar. novine, 135/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinje Županijskog suda u Puli - Pola
Nar. novine, 135/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinja Županijskog suda u Rijeci
Nar. novine, 135/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine
Nar. novine, 135/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o provedbi Programa potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje afričke svinjske kuge
Nar. novine, 135/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o programu i načinu polaganja posebnog stručnog ispita i imenovanju ovlaštenih zemljišnoknjižnih referenata
Nar. novine, 135/23
110102 Zemljišne knjige
170701 Obrazovne kvalifikacije


Rješenje o razrješenju i imenovanju dijela zamjenika članova Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva
Nar. novine, 135/23
020601 Volonterstvo


Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
Nar. novine, 135/23
210201 Udruge i civilno društvo


Odluka o uspostavi informacijskog sustava Jedinstvene elektroničke evidencije rada putem digitalnih radnih platformi
Nar. novine, 135/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
Nar. novine, 134/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 134/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o donošenju Mreže hitne medicine i sanitetskog prijevoza
Nar. novine, 134/23
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190207 Hitna medicina


Pravilnik o provedbi mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"
Nar. novine, 134/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o provedbi mjere II.2. "Produktivna ulaganja u akvakulturu"
Nar. novine, 134/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda
Nar. novine, 134/23
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite
Nar. novine, 134/23
200301 Policija


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara
Nar. novine, 134/23
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Rješenje o razrješenju i imenovanju pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 134/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o razrješenju i imenovanju pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 134/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o razrješenju i imenovanju pomoćnice ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 134/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o razrješenju i imenovanju pomoćnice ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 134/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o razrješenju i imenovanju pomoćnice ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 134/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o razrješenju i imenovanju pomoćnice ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 134/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o imenovanju ravnateljice Hrvatskoga zavoda za socijalni rad
Nar. novine, 134/23
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Rješenje o razrješenju glavnog tajnika Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Nar. novine, 134/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra
Nar. novine, 133/23
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
200201 Obrana


Zakon o mjerama ograničavanja
Nar. novine, 133/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva
260201 Europska unija i RH
260301 Međunarodna suradnja RH


Zakon o povlasticama u prometu
Nar. novine, 133/23
130101 Promet općenito
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130701 Željeznice i željeznički promet
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.
Nar. novine, 132/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Nar. novine, 132/23
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 132/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Pitomača
Nar. novine, 131/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Vodica
Nar. novine, 131/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 131/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 131/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2023.
Nar. novine, 131/23
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
220304 Službena statistika


Rješenje kojim se Zavod za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu Klinike za unutarnje bolesti Kliničke bolnice Dubrava određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za bolesti pankreato-bilijarnog kanalnog sustava"
Nar. novine, 131/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje kojim se Klinika za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za neuroendokrinologiju"
Nar. novine, 131/23
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova
Nar. novine, 131/23
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Odluka o nastavku potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Nar. novine, 131/23
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2023. godinu
Nar. novine, 131/23
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave za 2024. godinu
Nar. novine, 131/23
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2023.
Nar. novine, 131/23
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240601 Odvjetništvo


Uredba o provedbi Uredbe (EU) 2022/1925 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2022. o pravednim tržištima s mogućnošću neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru i izmjeni direktiva (EU) 2019/1937 i (EU) 2020/1828 (Akt o digitalnim tržištima)
Nar. novine, 131/23
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
150201 Digitalni sadržaji i usluge


Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 130/23
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 130/23
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Odluka o izboru četiri člana Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije
Nar. novine, 130/23
180401 Mediji, općenito


Zakon o trgovačkim društvima
Nar. novine, 130/23
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene