Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Pravilnik o psihosocijalnoj zaštiti, mjerilima i načinu postupanja u pružanju pomoći vatrogascima
Nar. novine, 100/23
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Odluka o prestanku važenja Odluke o uspostavi prekogranične interoperabilnosti mobilne aplikacije za obavještavanje korisnika o izloženosti COVID-19 u svrhu javnozdravstvenog interesa praćenja i suzbijanja zaraznih bolesti
Nar. novine, 100/23
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze
Nar. novine, 100/23
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o institucijama za medijaciju
Nar. novine, 100/23
250601 Arbitraža, mirenje


Pravilnik o registru medijatora
Nar. novine, 100/23
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


Rješenje o imenovanju ravnatelja Zavoda za sigurnost informacijskih sustava
Nar. novine, 100/23
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


Kolektivni ugovor za graditeljstvo i Dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Nar. novine, 100/23
020501 Kolektivni ugovori
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 99/23
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Pravilnik o izvještavanju o stanju zaliha žitarica, uljarica, proizvoda od uljarica i certificiranog sjemena
Nar. novine, 99/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih oznaka i signalizacije na graničnom prijelazu
Nar. novine, 99/23
200301 Policija


Pravilnik o provedbi Programa potpore poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2023. godini
Nar. novine, 98/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi


Pravilnik o provedbi mjere I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti"
Nar. novine, 98/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Nar. novine, 98/23
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 98/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2023.
Nar. novine, 97/23
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2023.
Nar. novine, 97/23
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2023.
Nar. novine, 97/23
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o imenovanju sutkinja Županijskog suda u Sisku
Nar. novine, 97/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinja Županijskog suda u Varaždinu
Nar. novine, 97/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinje Visokog upravnog suda Republike Hrvatske
Nar. novine, 97/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sudaca Županijskog suda u Osijeku
Nar. novine, 97/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o razvrstavanju javnih cesta
Nar. novine, 97/23
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o naknadi štete od strogo zaštićenih životinja
Nar. novine, 97/23
090202 Zaštita prirode


Odluka o donošenju Akcijskog plana održavanja i izgradnje šumskih prometnica na području primorske Hrvatske za razdoblje do 2025. godine
Nar. novine, 97/23
070801 Šumarstvo
130101 Promet općenito
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja održivog turizma do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja održivog turizma za razdoblje do 2025. godine
Nar. novine, 97/23
140101 Ugostiteljstvo
140201 Turizam
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Odluka o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima
Nar. novine, 97/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Uredba o područjima matičnih ureda
Nar. novine, 97/23
220301 Državna uprava, općenito
250101 Državljanstvo, javne isprave


Pravilnik o sastavu i načinu rada Povjerenstva za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja
Nar. novine, 96/23
190706 Udomiteljstvo


Pravilnik o standardima kvalitete za pružanje usluge osobne asistencije
Nar. novine, 96/23
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra pravnih osoba koje pružaju uslugu osobne asistencije
Nar. novine, 96/23
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije
Nar. novine, 96/23
080301 Energija, općenito


Pravilnik o mjerilima za pružanje usluge osobne asistencije, utvrđivanju cijene, sadržaju obrasca za podnošenje prijave na javni poziv te načinu i uvjetima sklapanja ugovora
Nar. novine, 96/23
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o sastavu i načinu rada Komisije za procjenu potrebe korisnika za uslugom osobne asistencije
Nar. novine, 96/23
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju


Pravilnik o načinu korištenja Registra Unije
Nar. novine, 96/23
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode
260201 Europska unija i RH


Rješenje o razrješenju članice i dijela zamjenika članova i imenovanju člana i dijela zamjenika članova Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva
Nar. novine, 96/23
020601 Volonterstvo


Uredba o metodologijama vještačenja
Nar. novine, 96/23
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
250201 Upravni postupak
250501 Parnični postupak
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 i drugim pozivnim brojevima hitnih služba
Nar. novine, 95/23
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
Nar. novine, 95/23
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2023./2024. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
Nar. novine, 95/23
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2023./2024.
Nar. novine, 95/23
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2023.
Nar. novine, 92/23
220304 Službena statistika


Kolektivni ugovor za pomorce na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
Nar. novine, 93/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020501 Kolektivni ugovori
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o provedbi Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2023. godini
Nar. novine, 93/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o provedbi Programa potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge
Nar. novine, 93/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Rješenje o imenovanju ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije
Nar. novine, 93/23
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito
200201 Obrana
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


Pravilnik o provedbi Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje
Nar. novine, 91/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o sigurnosti na uređenim skijalištima
Nar. novine, 91/23
180201 Sport


Pravilnik o načinu pohađanja i završetka obrazovanja sportaša
Nar. novine, 91/23
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
180201 Sport


Pravilnik o obveznom dijelu sadržaja programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja za instruktora i trenera te stručnim uvjetima za njegovo provođenje
Nar. novine, 91/23
170501 Obrazovanje odraslih
170701 Obrazovne kvalifikacije
180201 Sport


Kolektivni ugovor za graditeljstvo i Dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Nar. novine, 94/23
020501 Kolektivni ugovori
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Nar. novine, 94/23
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 94/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva
Nar. novine, 95/23
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180107 Audiovizualne djelatnosti
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o prikupljanju granularnih podataka o kreditima i kreditnom riziku i podataka o nekretninama
Nar. novine, 95/23
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2023.
Nar. novine, 95/23
220304 Službena statistika


Odluka o statističkom i nadzornom izvješćivanju
Nar. novine, 90/23
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o kontroli projekata
Nar. novine, 90/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o jedinstvenoj metodologiji za procjenu potreba
Nar. novine, 90/23
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o donošenju Nastavnog plana posebnih kurikuluma za srednju školu
Nar. novine, 90/23
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Obvezatne upute broj LS III o imenovanju članova proširenih sastava izbornih povjerenstava
Nar. novine, 90/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravilnik o priređivanju zabavnih igara i tehnički uvjeti ispravnosti automata za zabavne igre
Nar. novine, 90/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2022. godinu
Nar. novine, 89/23
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2022. godinu
Nar. novine, 89/23
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2022. godinu
Nar. novine, 89/23
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2022. godinu
Nar. novine, 89/23
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2022. godinu
Nar. novine, 89/23
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2022. godinu
Nar. novine, 89/23
080301 Energija, općenito
090101 Održivi razvitak
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2022. godinu
Nar. novine, 89/23
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2022. godinu
Nar. novine, 89/23
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu
Nar. novine, 89/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu
Nar. novine, 89/23
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)