Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 86/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 86/21.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 86/21.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski
Nar. novine, 86/21.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. "Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša"
Nar. novine, 86/21.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
090201 Zaštita okoliša


Pravilnik o obvezi izvješćivanja Europskoj komisiji i minimalnim ciljevima u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz
Nar. novine, 86/21.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za državljane država članica EGP-a i članove njihovih obitelji koji nisu državljani država članica EGP-a
Nar. novine, 86/21.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


Pravilnik o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji
Nar. novine, 86/21.
250102 Stranci u RH, azil
260201 Europska unija i RH


Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica
Nar. novine, 86/21.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Pravilnik o cijeni osobnih iskaznica
Nar. novine, 86/21.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Pravilnik o civilnim strelištima i drugim mjestima određenim za vježbe gađanja te prostorima za ispitivanje oružja i streljiva
Nar. novine, 86/21.
200202 Oružje i vojna oprema


Pravilnik o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika o oružju i napravama pravnih osoba, obrtnika i udruga
Nar. novine, 86/21.
200202 Oružje i vojna oprema


Odluka o donošenju Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2027. godine
Nar. novine, 86/21.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Odluka o proglašenju projekta "Hidroenergetski sustav Kosinj" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 86/21.
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija
090101 Održivi razvitak
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu
Nar. novine, 86/21.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o donošenju Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030.
Nar. novine, 86/21.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Uredba o središnjem informacijsko-tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih pristojbi
Nar. novine, 86/21.
250203 Upravne pristojbe


Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila
Nar. novine, 86/21.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
Nar. novine, 85/21.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
200302 Državna granica


Kolektivni ugovor za Hrvatsku elektroprivredu
Nar. novine, 85/21.
020501 Kolektivni ugovori


Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca
Nar. novine, 85/21.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o programu i načinu polaganja posebnog stručnog ispita i imenovanju ovlaštenih zemljišnoknjižnih referenata
Nar. novine, 85/21.
110102 Zemljišne knjige
170701 Obrazovne kvalifikacije


Kolektivni ugovor za zaposlene u Državnoj ergeli Đakovo i Lipik
Nar. novine, 84/21.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
Nar. novine, 84/21.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
200302 Državna granica


Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Primorsko-goranske i Istarske županije te za područje Grada Novalje, Grada Senja i Općine Karlobag
Nar. novine, 84/21.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja
Nar. novine, 84/21.
170201 Predškolski odgoj i obrazovanje


Odluka o zaprječivanju cestovnih komunikacija i putova na državnoj granici s Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom
Nar. novine, 84/21.
200301 Policija


Odluka o usvajanju "Programa dodjele potpora male vrijednosti mikro subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije"
Nar. novine, 84/21.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o prestanku sanacije Studentskog centra u Zagrebu Sveučilišta u Zagrebu
Nar. novine, 84/21.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju
210101 Ustanove, općenito


Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
Nar. novine, 84/21.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
Nar. novine, 84/21.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu
Nar. novine, 84/21.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
260401 Hrvati izvan RH


Uredba o razvrstavanju željezničkih pruga
Nar. novine, 84/21.
130701 Željeznice i željeznički promet


Kazneni zakon
Nar. novine, 84/21.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike
Nar. novine, 84/21.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Zakon o vodama
Nar. novine, 84/21.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
Nar. novine, 84/21.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Zakon o volonterstvu
Nar. novine, 84/21.
020601 Volonterstvo


Zakon o mirovinskom osiguranju
Nar. novine, 84/21.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
Nar. novine, 84/21.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
Nar. novine, 84/21.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


Zakon o gospodarenju otpadom
Nar. novine, 84/21.
090303 Gospodarenje otpadom


Kodeks odvjetničke etike
Nar. novine, 83/21.
240601 Odvjetništvo


Pravilnik o obrazovnom programu i ispitima za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje
Nar. novine, 83/21.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
170701 Obrazovne kvalifikacije


Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom
Nar. novine, 83/21.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
170701 Obrazovne kvalifikacije


Pravilnik o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar
Nar. novine, 83/21.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
170101 Obrazovanje i znanost, općenito


Odluka o porezima Općine Vidovec
Nar. novine, 83/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2021.
Nar. novine, 83/21.
220304 Službena statistika


Pravilnik o pomorskom peljarenju
Nar. novine, 83/21.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o raspremi pomorskih objekata
Nar. novine, 83/21.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova
Nar. novine, 83/21.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Nar. novine, 83/21.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih i dopunskih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 83/21.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o produžetku financiranja u 2021. godini provedbe Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine
Nar. novine, 83/21.
080301 Energija, općenito
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima
Nar. novine, 83/21.
090201 Zaštita okoliša


Odluka o osnivanju odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta
Nar. novine, 83/21.
220104 Državna znamenja, odlikovanja i priznanja


Pravilnik o kriterijima značajnosti i pokazateljima trenda koji ukazuju na nemogućnost kontinuiranog ispunjavanja uvjeta za rad središnje ugovorne strane i izdvajanju značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane
Nar. novine, 83/21.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 315 (izmijenjen 2019.) – Identificiranje i procjenjivanje rizika značajnih pogrešnih prikazivanja, i usklađujuće i posljedične izmjene i dopune drugih Međunarodnih standarda koje proizlaze iz Međunarodnog revizijskog standarda 315 i Međunarodnog standarda za povezane usluge 4400 (izmijenjen) - Angažmani za dogovorene postupke
Nar. novine, 82/21.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


(* ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 81/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine radi snažnog nevremena
Nar. novine, 81/21.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine radi snažnog potresa
Nar. novine, 81/21.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Pravilnik o sportskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu
Nar. novine, 81/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
180201 Sport


Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 81/21.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180104 Knjižnice


Naputak za vođenje registra životnog partnerstva
Nar. novine, 81/21.
250402 Životno partnerstvo


Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova
Nar. novine, 81/21.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca za prijavu oružja za ispaljivanje slijepog streljiva ili izvođenje glasnog pucanja
Nar. novine, 81/21.
200202 Oružje i vojna oprema


Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
Nar. novine, 80/21.
080301 Energija, općenito


Kodeks strukovne etike u obavljanju stručnih geodetskih poslova ovlaštenih inženjera geodezije
Nar. novine, 80/21.
100101 Prostorno uređenje i gradnja
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2021.
Nar. novine, 80/21.
220304 Službena statistika


Područje primjene i korištenje informacijskog sustava Hrvatske vatrogasne zajednice, prava, dužnosti i odgovornosti korisnika te sadržaj i zaštita osobnih podataka
Nar. novine, 80/21.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Pravilnik o sadržaju osobnih podataka, svrsi prikupljanja, roku čuvanja evidencije i načinu ovlašćivanja za korištenje podataka dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca u računalnim aplikacijama Hrvatske vatrogasne zajednice
Nar. novine, 80/21.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 80/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
Nar. novine, 80/21.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 80/21.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 80/21.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o uvjetima za odobrenje uključivanja učenika u srednjoškolsko obrazovanje kroz programe razmjene učenika
Nar. novine, 80/21.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
250102 Stranci u RH, azil


Pravilnik o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka "Plitvička jezera"
Nar. novine, 80/21.
090202 Zaštita prirode


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Autoceste Rijeka – Zagreb za 2020. godinu
Nar. novine, 79/21.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2020. godinu
Nar. novine, 79/21.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu
Nar. novine, 79/21.
130101 Promet općenito
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2020. godinu
Nar. novine, 79/21.
130101 Promet općenito
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu
Nar. novine, 79/21.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2020. godinu
Nar. novine, 79/21.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu
Nar. novine, 79/21.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2020. godinu
Nar. novine, 79/21.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2020. godinu
Nar. novine, 79/21.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu
Nar. novine, 79/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu
Nar. novine, 79/21.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


(* ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 78/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


(* ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 78/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Naputak o pravilima i metodama zaštite pri diseminaciji službenih statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku
Nar. novine, 78/21.
220304 Službena statistika


Naputak o načinu zaštite povjerljivih statističkih podataka u Državnom zavodu za statistiku
Nar. novine, 78/21.
220304 Službena statistika


Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije
Nar. novine, 78/21.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za temporomandibularne poremećaje" Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 78/21.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku neurokirurgiju" Klinici za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 78/21.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za parodontne bolesti" Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 78/21.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za nadomještanje bubrežne funkcije, plazmaferezu i aferezu" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 78/21.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za nasljedne i stečene bolesti hemostaze" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 78/21.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva Referentni centar Ministarstva zdravstva za primjenu telemedicine u gastroenterologiji i hepatologiji Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 78/21.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
Nar. novine, 78/21.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila
Nar. novine, 78/21.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "SA-09"
Nar. novine, 78/21.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 78/21.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Odluka o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
Nar. novine, 78/21.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 78/21.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
Nar. novine, 78/21.
210201 Udruge i civilno društvo


Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, rastepa, kvara i loma u procesima proizvodnje kozmetičkih proizvoda
Nar. novine, 77/21.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Statut političke stranke Zagreb je NAŠ!
Nar. novine, 77/21.
210201 Udruge i civilno društvo


Statut političke stranke Možemo! – politička platforma
Nar. novine, 77/21.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


Pravilnik o katastru infrastrukture
Nar. novine, 77/21.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o cijenama usluga koje obavlja Hrvatska revizorska komora
Nar. novine, 77/21.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


Statut Hrvatske revizorske komore
Nar. novine, 77/21.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


( * ne važi) Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva
Nar. novine, 76/21.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180107 Audiovizualne djelatnosti


Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere za područje Zadarske županije
Nar. novine, 76/21.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova te označivanju mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci
Nar. novine, 76/21.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca
Nar. novine, 76/21.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Uredba o uredskom poslovanju
Nar. novine, 75/21.
220301 Državna uprava, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravilnik o utvrđivanju liste likvidatora
Nar. novine, 75/21.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o plaćanju dijela premije u obliku neopozive obveze plaćanja i o poduzimanju mjera za smanjenje rizika nastupa osiguranog slučaja
Nar. novine, 75/21.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o obvezama kreditne institucije u odnosu na sustav osiguranja depozita
Nar. novine, 75/21.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o obvezama Hrvatske agencije za osiguranje depozita
Nar. novine, 75/21.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o obavještavanju poznatih vjerovnika
Nar. novine, 75/21.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o usvajanju Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija
Nar. novine, 75/21.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
180101 Kultura i umjetnost, općenito
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19
Nar. novine, 75/21.
140201 Turizam
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze
Nar. novine, 75/21.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski
Nar. novine, 75/21.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o donošenju programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenim djelatnostima iz prometnog sektora, turističkog te industrije kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-a 19
Nar. novine, 75/21.
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2021. godini
Nar. novine, 74/21.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Cjenik vatrogasnih intervencija
Nar. novine, 74/21.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (na dan 30. 4. 2021.)
Nar. novine, 74/21.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
Nar. novine, 74/21.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate