Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera
Nar. novine, 23/14.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Kolektivni ugovor za graditeljstvo (na neodređeno vrijeme)
Nar. novine, 142/13.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Odluka o obveznoj pričuvi
Nar. novine, 142/13.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o kamatnim stopama i naknadama Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 142/13.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o upisu obveznih blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 142/13.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2014. godinu
Nar. novine, 142/13.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
Nar. novine, 142/13.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda
Nar. novine, 142/13.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s ograničenom sposobnosti kretanja
Nar. novine, 142/13.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknade za emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
Nar. novine, 142/13.
090201 Zaštita okoliša


Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine
Nar. novine, 142/13.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina
Nar. novine, 142/13.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Pravilnik o agrotehničkim mjerama
Nar. novine, 142/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti
Nar. novine, 142/13.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda
Nar. novine, 142/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Pravilnik o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa
Nar. novine, 142/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


Rješenje o ovlašćivanju Državne uprava za zaštitu i spašavanje iz Zagreba, Nehajska 5, za obavljanje određenih poslova zaštite na radu za vlastite potrebe
Nar. novine, 142/13.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika
Nar. novine, 142/13.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


( * ne važi) Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina i registrima
Nar. novine, 142/13.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


( * ne važi) Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina
Nar. novine, 142/13.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Pravilnik o tehničkom pregledu rudarskih objekata i postrojenja
Nar. novine, 142/13.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Pravilnik o sadržaju i načinu izrade rudarsko-geoloških studija
Nar. novine, 142/13.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


( * ne važi) Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana
Nar. novine, 142/13.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Statut Hrvatske stranke reda
Nar. novine, 141/13.
210201 Udruge i civilno društvo


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sveti Ilija za katastarsku općinu Beletinec i dijelove katastarskih općina Sveti Ilija i Biškupec II
Nar. novine, 141/13.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o uvjetima za oslobađanje od plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje poljoprivrednika starijih od 65 godina
Nar. novine, 141/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju
Nar. novine, 141/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima
Nar. novine, 141/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o keksima i keksima srodnim proizvodima
Nar. novine, 141/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o smrznutim desertima
Nar. novine, 141/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o sirevima i proizvodima od sireva
Nar. novine, 141/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o kakvoći uniflornog meda
Nar. novine, 141/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o jestivim uljima i mastima
Nar. novine, 141/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o soli
Nar. novine, 141/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o pivu
Nar. novine, 141/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o uvjetima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih trećih zemalja u pogranično područje Republike Hrvatske
Nar. novine, 141/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o metodologiji utvrđivanja tržišne cijene za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom
Nar. novine, 141/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Odluka o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2014. godini
Nar. novine, 141/13.
080301 Energija, općenito


Uredba o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište
Nar. novine, 141/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Uredba o financijskoj strukturi omotnice za mjere iz Programa izravne potpore za 2013. godinu
Nar. novine, 141/13.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
Nar. novine, 141/13.
040101 Autorsko i srodna prava


( * ne važi) Zakon o državnim potporama
Nar. novine, 141/13.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine
Nar. novine, 141/13.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti
Nar. novine, 141/13.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Zakon o leasingu
Nar. novine, 141/13.
160201 Leasing


Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2013. godine
Nar. novine, 140/13.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o načinu i provođenju te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog razgovora
Nar. novine, 140/13.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kliničku neuroendokrinologiju i bolesti hipofize" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" Zagreb
Nar. novine, 140/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja
Nar. novine, 140/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
Nar. novine, 140/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste
Nar. novine, 140/13.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o ustroju i organizaciji Središnjeg informacijskog sustava malog gospodarstva
Nar. novine, 140/13.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
010701 Poduzetnička infrastruktura
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o Registru vojnih zrakoplova i znacima državne pripadnosti vojnih zrakoplova
Nar. novine, 140/13.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila
Nar. novine, 140/13.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
Nar. novine, 140/13.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
Nar. novine, 140/13.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Uredba o plaćama policijskih službenika
Nar. novine, 140/13.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
Nar. novine, 140/13.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova
Nar. novine, 140/13.
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o postupku odobravanja i uporabi pomoćnih nastavnih sredstava za nastavne predmete u osnovnim školama, gimnazijama, umjetničkim školama i općeobrazovne predmete u strukovnim školama
Nar. novine, 139/13.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o prestanku važenja Odluke o nastavnom planu i programu te organizaciji pedagoško-psihološkog obrazovanja učitelja u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu
Nar. novine, 139/13.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine
Nar. novine, 139/13.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EU NAVFOR Somalija - ATALANTA" (u 2014. godini)
Nar. novine, 139/13.
200201 Obrana


( * ne važi) Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru ISAF u Afganistanu (u 2014. godini)
Nar. novine, 139/13.
200201 Obrana


( * ne važi) Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu (u 2014. godini)
Nar. novine, 139/13.
200201 Obrana


( * ne važi) Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Nar. novine, 139/13.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje
Nar. novine, 139/13.
110201 Stanovanje, poslovni prostori
160102 Banke, kreditne institucije


Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2013.
Nar. novine, 138/13.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Prosječna mjesečna bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2013.
Nar. novine, 138/13.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2013.
Nar. novine, 138/13.
220304 Službena statistika


Priopćenje Ustavnog suda Republike Hrvatske o narodnom ustavotvornom referendumu o definiciji braka broj: SuS-1/2013 od 14. studenoga 2013.
Nar. novine, 138/13.
220102 Ustavni sud
220108 Nacionalne manjine


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za zaštitu zdravlja starijih osoba" Centru za gerontologiju Zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb
Nar. novine, 138/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Lista tradicionalnih izraza za vino
Nar. novine, 138/13.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Naputak o provedbi projekta "Hrvatsko gospodarstvo i NATO"
Nar. novine, 138/13.
270101 Međunarodne organizacije (Međunarodno pravo)


( * ne važi) Odluka o visini naknade za stanovanje
Nar. novine, 138/13.
200201 Obrana


Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2013. godinu
Nar. novine, 138/13.
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2013. godini
Nar. novine, 138/13.
220108 Nacionalne manjine
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja povjerljivih statističkih podataka za znanstvene svrhe
Nar. novine, 137/13.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje
Nar. novine, 137/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije
Nar. novine, 137/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o oralnom cijepljenju lisica
Nar. novine, 137/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


( * ne važi) Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca
Nar. novine, 137/13.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini
Nar. novine, 137/13.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o brodicama i jahtama
Nar. novine, 137/13.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima
Nar. novine, 137/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe državnog referenduma
Nar. novine, 137/13.
220107 Javno okupljanje, građanska inicijativa
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Odluka o uvođenju radne obveze doktorima medicine u bolničkim zdravstvenim ustanovama
Nar. novine, 137/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
Nar. novine, 137/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o prirezu poreza na dohodak (Grad Ilok)
Nar. novine, 136/13.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o prirezu i porezu na dohodak (Općina Sveti Lovreč)
Nar. novine, 136/13.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 136/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 136/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o metodologiji za izračun operativnih troškova tijekom razdoblja eksploatacije vozila za cestovni prijevoz
Nar. novine, 136/13.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za ginekološku i perinatalnu patologiju" Zavodu za ginekološku i perinatalnu patologiju Kliničkog zavoda za patologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 136/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za jednofotonsku emisijsku scintigrafiju" Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 136/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za izvantjelesnu oksigenaciju akutno-respiratorno ugroženih bolesnika" Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
Nar. novine, 136/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Strategija razvoja poduzetništva Republike Hrvatske 2013. - 2020.
Nar. novine, 136/13.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


( * ne važi) Odluka o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta
Nar. novine, 136/13.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2013. godine
Nar. novine, 135/13.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za prvo polugodište 2013. godine
Nar. novine, 135/13.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2013. godine
Nar. novine, 135/13.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijaskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2013.
Nar. novine, 135/13.
130101 Promet općenito
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2013. godine
Nar. novine, 135/13.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2013. godine
Nar. novine, 135/13.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2013. godine
Nar. novine, 135/13.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Obvezatne upute broj - DR VII, o načinu glasovanja birača, osoba s invaliditetom, nepismenih te birača koji ne mogu pristupiti na glasačko mjesto
Nar. novine, 134/13.
220101 Ustav RH i ljudska prava


Obvezatne upute broj - DR VI, o referendumskoj šutnji
Nar. novine, 134/13.
220107 Javno okupljanje, građanska inicijativa


Obvezatne upute broj - DR V, o načinu uređenja glasačkog mjesta za provedbu državnog referenduma
Nar. novine, 134/13.
220107 Javno okupljanje, građanska inicijativa


Obvezatne upute broj - DR IV, o pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, nevladinih udruga i stranih promatrača
Nar. novine, 134/13.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke
220107 Javno okupljanje, građanska inicijativa


Obvezatne upute broj - DR III, o glasovanju birača na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, birača članova posade pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i birača lišenih slobode
Nar. novine, 134/13.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
200201 Obrana
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj - DR II, obrasci za provedbu državnog referenduma
Nar. novine, 134/13.
220107 Javno okupljanje, građanska inicijativa


Obvezatne upute broj - DR I, provedba referenduma, redoslijed radnji i tijek rokova
Nar. novine, 134/13.
220107 Javno okupljanje, građanska inicijativa


( * ne važi) Pravilnik o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
Nar. novine, 134/13.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji


( * ne važi) Plan dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije u frekvencijskim pojasevima 148,5 KHz - 1492,0 MHz
Nar. novine, 134/13.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o sadržaju i izgledu obrasca potvrde za nošenje lijeka koji sadrži drogu ili psihotropne tvari u svrhu liječenja u države Schengenskog prostora
Nar. novine, 134/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190601 Ljekarništvo, lijekovi
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Pravilnik o dodjeli stambenog kredita članovima obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata
Nar. novine, 134/13.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


(* ne važi) Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta
Nar. novine, 134/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra zrakoplovnog osoblja
Nar. novine, 134/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenih carinskih službenika prilikom zaustavljanja plovnih objekata na moru i unutarnjim vodama
Nar. novine, 134/13.
050502 Carinska služba


Pravilnik o načinu postupanja ovlaštenih carinskih službenika prilikom zaustavljanja prometnih sredstava na cestama
Nar. novine, 134/13.
050502 Carinska služba


Pravilnik o izdavanju upozorenja i naredbi ovlaštenog carinskog službenika
Nar. novine, 134/13.
050502 Carinska služba


Pravilnik o načinu nošenja i uporabi vatrenog oružja ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija Carinske uprave
Nar. novine, 134/13.
050502 Carinska služba
200202 Oružje i vojna oprema


Pravilnik o načinu uporabe sredstava prisile ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija Carinske uprave
Nar. novine, 134/13.
050502 Carinska služba


Odluka o raspisivanju državnog referenduma
Nar. novine, 134/13.
220107 Javno okupljanje, građanska inicijativa
220203 Hrvatski sabor


Odluka o popisu postupaka liječenja koji se provode u okviru planirane prekogranične zdravstvene zaštite
Nar. novine, 133/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo medicinskim proizvodima
Nar. novine, 133/13.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva ZANOS d.o.o. iz Zagreba, Slavenskog 33, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 133/13.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o hrani za životinje za posebne hranidbene namjere
Nar. novine, 133/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 133/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, pomorska oprema
Nar. novine, 133/13.
130401 Hrvatski registar brodova


( * djelomično u primjeni) Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
Nar. novine, 133/13.
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


Odluka o vrsti i visini financijske potpore prognanicima i povratnicima
Nar. novine, 133/13.
190702 Prognanici, povratnici i izbjeglice


Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
Nar. novine, 133/13.
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja
Nar. novine, 133/13.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Uredba o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika
Nar. novine, 133/13.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Zakon o mirovinskom osiguranju
Nar. novine, 133/13.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske
Nar. novine, 133/13.
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o postupku homologacije mehaničkih spojnica za povezivanje motornih i priključnih vozila i njihove ugradbe na ta vozila TPV 150 ( izdanje 01)
Nar. novine, 132/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o postupku homologacije tipa pokazivača smjera za motorna vozila i njihove prikolice TPV 123 (izdanje 01)
Nar. novine, 132/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima
Nar. novine, 132/13.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Pravilnik o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca
Nar. novine, 132/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
200302 Državna granica


( * ne važi) Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
Nar. novine, 132/13.
080301 Energija, općenito