Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Rješenje Agencije za azštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/2013-02/007 od 19. ožujka 2014. u postupku ocjene dopuštenosti namjere provedbe koncentracije poduzetnika koja nastaje promjenom kontrole nad poduzetnikom OT – Optima Telekom d.d i to stjecanjem kontrole nad poduzetnikom OT – Optima Telekom d.d. od strane poduzetnika Hrvatski Telekom d.d.
Nar. novine, 75/17.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


Odluka o općinskim porezima Općine Žakanje
Nar. novine, 75/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Tordinci
Nar. novine, 75/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Ližnjan - Lisignano
Nar. novine, 75/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima (Općina Klenovnik)
Nar. novine, 75/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluku o općinskim porezima Općine Gundinci
Nar. novine, 75/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Dugopolje
Nar. novine, 75/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Visa
Nar. novine, 75/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima (Grad Senj)
Nar. novine, 75/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluku o gradskim porezima Grada Lipika
Nar. novine, 75/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju, metodama i načinu provedbe psihološkog testiranja
Nar. novine, 75/17.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine
Nar. novine, 75/17.
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Gornji Kneginec
Nar. novine, 74/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Lasinja
Nar. novine, 74/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o visini stope prireza porezu na dohodak (Općina Marčana)
Nar. novine, 74/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Pirovac
Nar. novine, 74/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Kloštar Podravski
Nar. novine, 74/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


(* ne važi) Odluka o porezima Općine Murter-Kornati
Nar. novine, 74/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima (Grad Čakovec)
Nar. novine, 74/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Buja – Buie
Nar. novine, 74/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Opći uvjeti opskrbe plinom
Nar. novine, 74/17.
080301 Energija, općenito


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar (090524) u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina
Nar. novine, 74/17.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina
Nar. novine, 74/17.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije prehrambeni tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina
Nar. novine, 74/17.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Rudarska greblica" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 74/17.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Bjelovarski kvargl" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 74/17.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Varaždinski klipič" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 74/17.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 74/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017.
Nar. novine, 74/17.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 74/17.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Odluka o proglašenju projekta "Zaštita voda Rijeka - Odvodnja i uređaj za pročišćavanje voda (UPOV) u sklopu sustava javne odvodnje Grad" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 74/17.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o proglašenju projekta "Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Zabok i Zlatar, i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Oroslavje i Zlatar Bistrica" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 74/17.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o proglašenju projekta "Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s područja aglomeracije Rovinj" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 74/17.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 74/17.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o Koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika
Nar. novine, 74/17.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


( * ne važi) Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge
Nar. novine, 73/17.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 24. lipnja 2016. o izmjeni preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2016/4)
Nar. novine, 73/17.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Odluka o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 24. ožujka 2016. o izmjeni preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2016/3)
Nar. novine, 73/17.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Odluka o uvjetima i načinu provedbe aktivnosti i načinu nalaganja mjera u svrhu provedbe sanacijskih ovlasti
Nar. novine, 73/17.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi
Nar. novine, 73/17.
130401 Hrvatski registar brodova


( * ne važi) Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina
Nar. novine, 73/17.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini
Nar. novine, 73/17.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
Nar. novine, 73/17.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
Nar. novine, 73/17.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
Nar. novine, 73/17.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske
Nar. novine, 73/17.
200201 Obrana


( * ne važi) Zakon o željeznici
Nar. novine, 73/17.
130701 Željeznice i željeznički promet


Ovršni zakon
Nar. novine, 73/17.
030301 Ovršni postupak


Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike
Nar. novine, 73/17.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata
Nar. novine, 73/17.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Nar. novine, 73/17.
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja


Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 73/17.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Zakon o zaštiti svjedoka
Nar. novine, 73/17.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Zakon o pravobranitelju za djecu
Nar. novine, 73/11.
220101 Ustav RH i ljudska prava
240401 Pravobraniteljstvo


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 73/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji
Nar. novine, 73/17.
180401 Mediji, općenito


( * ne važi) Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Križevaca
Nar. novine, 73/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Lukač
Nar. novine, 73/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Ivankovo
Nar. novine, 72/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Otoka
Nar. novine, 72/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Mali Bukovec
Nar. novine, 72/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima (Grad Županja)
Nar. novine, 72/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o sadržaju te načinu i rokovima dostave redovitih izvješća leasing društava i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 72/17.
160201 Leasing
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi
Nar. novine, 72/17.
160201 Leasing


Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva
Nar. novine, 72/17.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
160201 Leasing


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o brodicama i jahtama
Nar. novine, 72/17.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju
Nar. novine, 72/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice
Nar. novine, 72/17.
140201 Turizam


( * ne važi) Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
Nar. novine, 72/17.
140201 Turizam


Pravilnik o izgledu i sadržaju službenih iskaznica i značaka službenika Porezne uprave
Nar. novine, 72/17.
050307 Porezna uprava


Pravilnik o obavljanju poslova nadzora državne granice
Nar. novine, 72/17.
200301 Policija
200302 Državna granica


( * ne važi) Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga
Nar. novine, 72/17.
130701 Željeznice i željeznički promet


Odluka o općinskim porezima Općine Ivankovo
Nar. novine, 72/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnoga ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 72/17.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o porezima Grada Otoka
Nar. novine, 72/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2017. godinu
Nar. novine, 72/17.
260201 Europska unija i RH


Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine
Nar. novine, 72/17.
090202 Zaštita prirode


Odluka o porezima Općine Mali Bukovec
Nar. novine, 72/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Zakon o elektroničkim komunikacijama
Nar. novine, 72/17.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
150301 Zaštita osobnih podataka (GDPR)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima (Grad Županja)
Nar. novine, 72/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vjerovnikom
Nar. novine, 72/17.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za elektroniku u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
Nar. novine, 71/17.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
Nar. novine, 71/17.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
Nar. novine, 71/17.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za elektroniku u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
Nar. novine, 71/17.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
Nar. novine, 71/17.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
Nar. novine, 71/17.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Metkovića
Nar. novine, 71/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za elektroniku (041424) u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
Nar. novine, 71/17.
080401 Industrija, općenito
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za mehatroniku (041524) u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
Nar. novine, 71/17.
080401 Industrija, općenito
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo (041624) u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo
Nar. novine, 71/17.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Nar. novine, 71/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Breznički Hum
Nar. novine, 70/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Vidovec
Nar. novine, 70/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Breznica
Nar. novine, 70/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Polača
Nar. novine, 70/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Općine Bale
Nar. novine, 70/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Staro Petrovo Selo
Nar. novine, 70/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2017.
Nar. novine, 70/17.
220304 Službena statistika


Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
Nar. novine, 70/17.
130701 Željeznice i željeznički promet


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničko-laboratorijsku imunodijagnostiku hematoloških i imunoloških bolesti" Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 70/17.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Odluka o danima rodova, službi, struka i posebnih dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske
Nar. novine, 70/17.
200201 Obrana


( * ne važi) Odluka o donošenju Popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
Nar. novine, 70/17.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema


Odluka o održavanju "Tjedna borbe protiv tuberkuloze" u razdoblju od 1. do 8. kolovoza u 2017. godini
Nar. novine, 70/17.
190704 Humanitarna pomoć i solidarnost


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju poslovne građevine ugostiteljsko-turističke namjene u sklopu projekta Sportsko-rekreativnog centra "Bijeli Vrh" u k.o. Vrhovine
Nar. novine, 70/17.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju ZIP LINE 3 žičare u sklopu projekta Sportsko-rekreativnog centra Bijeli Vrh u k.o. Rudopolje i k.o. Vrhovine
Nar. novine, 70/17.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju ZIP LINE 1 žičare u sklopu projekta Sportsko-rekreativnog centra Bijeli Vrh u k.o. Vrhovine i k.o. Rudopolje
Nar. novine, 70/17.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju skijališta "Panos" u sklopu projekta Sportsko-rekreativnog centra "Bijeli Vrh" u k.o. Vrhovine
Nar. novine, 70/17.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
Nar. novine, 70/17.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava
Nar. novine, 70/17.
130701 Željeznice i željeznički promet


( * ne važi) Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
Nar. novine, 70/17.
210301 Političke stranke


Zakon o osobnom imenu
Nar. novine, 70/17.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Zakon o udrugama
Nar. novine, 70/17.
210201 Udruge i civilno društvo


Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na "IPA prekogranični program Slovenija - Hrvatska" u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (podijeljeno upravljanje), potpisan u Bruxellesu 18. kolovoza 2008. i u Zagrebu 1. prosinca 2008. (2007.-2013.)
Nar. novine, 70/17.
271101 Zaduživanje, tehnička i financijska pomoć (Međunarodno pravo)


Prekršajni zakon
Nar. novine, 70/17.
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


Zakon o prestanku važenja Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem
Nar. novine, 70/17.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Zakon o kaznenom postupku
Nar. novine, 70/17.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
Nar. novine, 70/17.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu
Nar. novine, 70/17.
050101 Platni promet
160102 Banke, kreditne institucije


Zakon o osiguranju radničkih tražbina
Nar. novine, 70/17.
020301 Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca


Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja
Nar. novine, 70/17.
090205 Zaštita od eksplozija
200202 Oružje i vojna oprema


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Vladislavci
Nar. novine, 69/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Selnica
Nar. novine, 69/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima Grada Solina
Nar. novine, 69/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Pregrade
Nar. novine, 69/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Mljet
Nar. novine, 69/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima (Općina Kneževi Vinogradi)
Nar. novine, 69/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluku o porezima Općine Dubrovačko primorje
Nar. novine, 69/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Statut političke stranke Promijenimo Hrvatsku
Nar. novine, 69/17.
210201 Udruge i civilno društvo


Pravilnik o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima
Nar. novine, 69/17.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
Nar. novine, 69/17.
140101 Ugostiteljstvo


Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj
Nar. novine, 69/17.
140101 Ugostiteljstvo


Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Nar. novine, 69/17.
140101 Ugostiteljstvo


Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu
Nar. novine, 69/17.
230301 Javna nabava
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama
Nar. novine, 69/17.
230301 Javna nabava


Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama
Nar. novine, 69/17.
230301 Javna nabava


Poslovnik Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 69/17.
220203 Hrvatski sabor


Zakon o državnim potporama
Nar. novine, 69/17.
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade
Nar. novine, 69/17.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Zakon o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja
Nar. novine, 69/17.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Zakon o ravnopravnosti spolova
Nar. novine, 69/17
220101 Ustav RH i ljudska prava


( * ne važi) Zakon o strancima
Nar. novine, 69/17.
250102 Stranci u RH, azil


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti
Nar. novine, 69/17.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Zakon o koncesijama
Nar. novine, 69/17.
220703 Koncesije


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Krnjak
Nar. novine, 68/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Krnjak
Nar. novine, 68/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Klanjca
Nar. novine, 68/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Požege
Nar. novine, 68/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i kožne galanterije (331424) u obrazovnom sektoru tekstil i koža
Nar. novine, 68/17.
080401 Industrija, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i kožne galanterije u obrazovnom sektoru tekstil i koža
Nar. novine, 68/17.
080401 Industrija, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije tehničar modelar obuće i kožne galanterije u obrazovnom sektoru tekstil i koža
Nar. novine, 68/17.
080401 Industrija, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije modni tehničar (331524) u obrazovnom sektoru tekstil i koža
Nar. novine, 68/17.
080401 Industrija, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje kvalifikacije modni tehničar u obrazovnom sektoru tekstil i koža
Nar. novine, 68/17.
080401 Industrija, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje kvalifikacije modni tehničar u obrazovnom sektoru tekstil i koža
Nar. novine, 68/17.
080401 Industrija, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o troškovima u postupcima mirenja
Nar. novine, 67/17.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
250601 Arbitraža, mirenje


Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima, članovima tijela sudišta i drugim sudionicima u postupcima arbitraže pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Nar. novine, 67/17.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
250601 Arbitraža, mirenje


Odluka o troškovima mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u sporovima između korisnika platnih usluga koji su primatelji plaćanja i njihovih pružatelja platnih usluga koji se odnose na prava i obveze iz Uredbe (EU) 2015/751 i /ili Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa (Nar. novine, br. 50/16)
Nar. novine, 67/17.
010401 Financijsko poslovanje
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
050101 Platni promet
260201 Europska unija i RH
271102 Oporezivanje, platni sporazumi (Međunarodno pravo)


( * ne važe) Mrežna pravila prijenosnog sustava
Nar. novine, 67/17.
080301 Energija, općenito


Odluka o lokalnim porezima Grada Siska
Nar. novine, 67/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Ljubešćica
Nar. novine, 67/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika
Nar. novine, 67/17.
200301 Policija


(* ne važi) Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne opasnosti te davanju uputa stanovništvu
Nar. novine, 67/17.
200301 Policija


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2017.
Nar. novine, 67/17.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Mreža hitne medicine
Nar. novine, 67/17.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190207 Hitna medicina


Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu
Nar. novine, 67/17.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija
Nar. novine, 67/17.
220801 Pravo na pristup informacijama


( * ne važi) Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije
Nar. novine, 67/17.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Pravilnik o sadržaju i obliku Potvrde za sklapanje braka
Nar. novine, 67/17
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija
Nar. novine, 67/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


(* ne važi) Uredba o metodologijama vještačenja
Nar. novine, 67/17.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 66/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2016. godinu
Nar. novine, 66/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 66/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 66/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 66/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 66/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
Nar. novine, 66/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Borovo
Nar. novine, 65/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima Grada Vrgorca
Nar. novine, 65/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Virovitice
Nar. novine, 65/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Varaždinskih Toplica (važi do 31. 12. 2022.)
Nar. novine, 65/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Semeljci
Nar. novine, 65/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Petrijevci
Nar. novine, 65/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima (Grad Novi Marof)
Nar. novine, 65/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Nova Kapela
Nar. novine, 65/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Dubrava
Nar. novine, 65/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Daruvara
Nar. novine, 65/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Belog Manastira
Nar. novine, 65/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode
Nar. novine, 65/17.
090202 Zaštita prirode
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.
Nar. novine, 65/17.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi
Nar. novine, 65/17.
230301 Javna nabava


Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
Nar. novine, 65/17.
230301 Javna nabava


( * ne važi) Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave
Nar. novine, 65/17.
170501 Obrazovanje odraslih
230301 Javna nabava


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tipa operacije 4.3.3. "Ulaganje u šumsku infrastrukturu" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 65/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o Registru prekršaja u morskom ribarstvu
Nar. novine, 65/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o donošenju Strategije radiološke i nuklearne sigurnosti za razdoblje 2017. – 2025. godine
Nar. novine, 65/17.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


( * ne važi) Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Koalicijskih snaga INHERENT RESOLVE
Nar. novine, 65/17.
200201 Obrana


( * ne važi) Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Koalicijskih snaga INHERENT RESOLVE
Nar. novine, 65/17.
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije "EUNAVFOR MED SOPHIA"
Nar. novine, 65/17.
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj
Nar. novine, 65/17.
200201 Obrana


Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
Nar. novine, 65/17.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o prostornom uređenju
Nar. novine, 65/17.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o subvencioniranju stambenih kredita
Nar. novine, 65/17.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Vrbovca
Nar. novine, 64/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Općine Skrad
Nar. novine, 64/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Ivanca
Nar. novine, 64/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja
Nar. novine, 64/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Općine Gradec
Nar. novine, 64/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Ernestinovo
Nar. novine, 64/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Rješenje o ovlašćivanju društva SISAK INSPEKT d.o.o. iz Budaševa, Mace Medarić 31, OIB: 30524617802, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 64/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Plan prijma u državnu službu u Ured pučke pravobraniteljice za 2017. godinu
Nar. novine, 64/17.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Statut Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo
Nar. novine, 64/17.
010202 Zadruge


Lista zemljopisnih oznaka (vina)
Nar. novine, 64/17.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Odluku o ribolovnim mogućnostima za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2017. godini
Nar. novine, 64/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova
Nar. novine, 64/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja
Nar. novine, 64/17.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o parametrima kvalitete i kvalitativnim klasama pšenice u otkupu pšenice roda 2017. godine
Nar. novine, 64/17.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o mlijeku i mliječnim proizvodima
Nar. novine, 64/17.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
Nar. novine, 64/17.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (na dan 30. 4. 2017.)
Nar. novine, 64/17.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017. godine
Nar. novine, 63/17.
220304 Službena statistika