Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 22/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
Nar. novine, 22/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada
Nar. novine, 22/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 22/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
Nar. novine, 22/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2020. godinu
Nar. novine, 22/20.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2020.
Nar. novine, 22/20.
220304 Službena statistika


Pravilnik o načinu vođenja Evidencije o ekshumiranim, identificiranim i neidentificiranim posmrtnim ostacima iz pojedinačnih, masovnih i asanacijskih grobnica
Nar. novine, 22/20.
220105 Domovinski rat


Pravilnik o načinu vođenja Evidencije o osobama nestalim u Domovinskom ratu i Evidencije smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa
Nar. novine, 22/20.
220105 Domovinski rat


Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima
Nar. novine, 22/20.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
210101 Ustanove, općenito


Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2019. godine
Nar. novine, 22/20.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu
Nar. novine, 22/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 22/20.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o prestanku koncesije pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Rabac
Nar. novine, 22/20.
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


Odluka o kriterijima za utvrđivanje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 22/20.
220201 Predsjednik RH


Odluka o uvođenju obveze organiziranja i pohađanja treninga za predstavnike Republike Hrvatske u nadzornim i revizijskim odborima
Nar. novine, 22/20.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2019. godini
Nar. novine, 22/20.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
Nar. novine, 22/20.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2020.
Nar. novine, 21/20.
220304 Službena statistika


Statut Hrvatske javnobilježničke komore
Nar. novine, 21/20.
240501 Javno bilježništvo


Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora Državnog inspektorata izvršava pečaćenjem
Nar. novine, 21/20.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Nar. novine, 21/20.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Nar. novine, 21/20.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


(* ne važi) Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja
Nar. novine, 21/20.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te obrascima za upis i izdavanje isprava
Nar. novine, 21/20.
220108 Nacionalne manjine


Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 21/20.
210201 Udruge i civilno društvo
210401 Vjerske zajednice


Pravilnik o prihvatljivosti izdataka
Nar. novine, 20/20.
260201 Europska unija i RH


Collective Bargaining Agreement for non-EU seafarers serving on board of Croatia flag vessels in the international shipping trade (2020)
Nar. novine, 20/20.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o lokalnim porezima Općine Mljet
Nar. novine, 20/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Vrlike
Nar. novine, 20/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
Nar. novine, 20/20.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Odluka o vrednovanju programa međunarodne vojne izobrazbe
Nar. novine, 20/20.
200201 Obrana


Odluka o iznosu novčane naknade za privremeno obnašanje druge dužnosti i iznosu novčane naknade za dodatnu dužnost
Nar. novine, 20/20.
200201 Obrana


Pravilnik o tajnosti podataka obrane
Nar. novine, 20/20.
200201 Obrana


Pravilnik o ocjenjivanju djelatnih vojnih osoba
Nar. novine, 20/20.
200201 Obrana


Pravilnik o obliku i sadržaju identifikacijske vojne iskaznice
Nar. novine, 20/20.
200201 Obrana


Pravilnik o organizaciji i načinu rada vojnoga zdravstvenog središta Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske
Nar. novine, 20/20.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
200201 Obrana


Odluka o osnivanju Ureda predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti
Nar. novine, 20/20.
220201 Predsjednik RH


Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2020. godinu
Nar. novine, 19/20.
220108 Nacionalne manjine


Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske
Nar. novine, 19/20.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Pravilnik o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima, davanju dozvola za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu lijekovima na veliko
Nar. novine, 19/20.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra
Nar. novine, 19/20.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
200201 Obrana


Pravilnik o načinu pripreme i postupku donošenja plana prijma u državnu službu za tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 19/20.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Uredba o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti
Nar. novine, 19/20.
220201 Predsjednik RH


Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskih voda
Nar. novine, 18/20.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o porezima Općine Ravna Gora
Nar. novine, 18/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Statut Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
Nar. novine, 18/20.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda "Dokazana kvaliteta"
Nar. novine, 18/20.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o diplomatskim i službenim putovnicama Republike Hrvatske
Nar. novine, 18/20.
250101 Državljanstvo, javne isprave
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Godišnji plan upravljanja državnom imovinom za 2020. godinu
Nar. novine, 18/20.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske
Nar. novine, 18/20.
220201 Predsjednik RH


Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021.
Nar. novine, 16/20.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Kolektivni ugovor za radnike u Odašiljačima i vezama (važi do 31. 10. 2021.)
Nar. novine, 17/20.
020501 Kolektivni ugovori


Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva
Nar. novine, 17/20.
080401 Industrija, općenito


( * ne važi) Odluka o objavi okvira profesionalnih načela, standarda i smjernica Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI)
Nar. novine, 17/20.
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


( * ne važi) Odluka o razvrstavanju javnih cesta
Nar. novine, 17/20.
140101 Ugostiteljstvo


Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca
Nar. novine, 17/20.
070801 Šumarstvo


Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite
Nar. novine, 17/20.
200301 Policija


Uredba o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje
Nar. novine, 17/20.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
220101 Ustav RH i ljudska prava


Zakon o tržištu kapitala
Nar. novine, 17/20.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom
Nar. novine, 16/20.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 16/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 16/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o mjernim jedinicama
Nar. novine, 16/20.
060102 Mjeriteljstvo


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija humanitarne pomoći
Nar. novine, 16/20.
190704 Humanitarna pomoć i solidarnost


Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2020. godini
Nar. novine, 16/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Nar. novine, 16/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije
Nar. novine, 16/20.
190704 Humanitarna pomoć i solidarnost


( * ne važi) Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći
Nar. novine, 16/20.
190704 Humanitarna pomoć i solidarnost


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija humanitarne pomoći
Nar. novine, 16/20.
190704 Humanitarna pomoć i solidarnost


Pravilnik o sufinanciranju sredstava za rad tijela nadležnih za provedbu postupka izvlaštenja
Nar. novine, 16/20.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra izvlaštenih nekretnina
Nar. novine, 16/20.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Odluka o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije
Nar. novine, 16/20.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
Nar. novine, 16/20.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva
Nar. novine, 16/20.
070801 Šumarstvo
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa
Nar. novine, 16/20.
050101 Platni promet


Zakon o obavljanju studentskih poslova
Nar. novine, 16/20.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Zakon o patentu
Nar. novine, 16/20.
040201 Patenti, žigovi, industrijski dizajn i dr.


Zakon o privatnoj zaštiti
Nar. novine, 16/20.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o statističkim standardima osiguranja
Nar. novine, 15/20.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Nar. novine, 15/20.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima
Nar. novine, 15/20.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 15/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje
Nar. novine, 15/20.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Pravilnik o vrstama alternativnih investicijskih fondova
Nar. novine, 15/20.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 15/20.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje
Nar. novine, 15/20.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državnoj granici
Nar. novine, 15/20.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost
200302 Državna granica
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova
Nar. novine, 15/20.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata
Nar. novine, 15/20.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o kartografskim znakovima
Nar. novine, 15/20.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o načinu čuvanja dokumentacije i podataka
Nar. novine, 15/20.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o postupku naplate i visini naknade prijepisa tonske snimke ročišta
Nar. novine, 15/20.
250501 Parnični postupak


Odluka o donošenju Akcijskog plana za prevenciju nasilja u školama 2020. – 2024.
Nar. novine, 15/20.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2020. godinu
Nar. novine, 14/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
Nar. novine, 14/20.
080301 Energija, općenito


Odluka o statističkom i nadzornom izvješćivanju
Nar. novine, 14/20.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (s Uputom)
Nar. novine, 14/20.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o naknadi za sigurnost plovidbe
Nar. novine, 14/20.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (do 23. 5. 2024.)
Nar. novine, 14/20.
090303 Gospodarenje otpadom


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Istarski med"/"Istrski med" zaštićena oznaka izvornosti
Nar. novine, 14/20.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici
Nar. novine, 14/20.
140101 Ugostiteljstvo
140201 Turizam


Pravilnik o manje složenim radovima
Nar. novine, 14/20.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 14/20.
210201 Udruge i civilno društvo


Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave
Nar. novine, 14/20.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o određivanju područja stalnoga graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Čepikuće
Nar. novine, 14/20.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Vitaljina
Nar. novine, 14/20.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Mali Prolog
Nar. novine, 14/20.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Metković
Nar. novine, 14/20.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Slano
Nar. novine, 14/20.
200301 Policija


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za pogranični promet Imotica
Nar. novine, 14/20.
200301 Policija


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Francuskoj Republici, sa sjedištem u Lyonu
Nar. novine, 14/20.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Pravilnik o odlikovanjima i priznanjima
Nar. novine, 14/20.
220104 Državna znamenja, odlikovanja i priznanja