Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Obvezatne upute broj Z VI – o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača, slijepih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
Nar. novine, 62/20.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220109 Izborni sustav


( * ne važi ) Odluka o porezima Grada Varaždina
Nar. novine, 72/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Statut Agencije za mobilnost i programe Europske unije
Nar. novine, 72/19.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
260201 Europska unija i RH


Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima
Nar. novine, 72/19.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Nar. novine, 72/19.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
Nar. novine, 72/19.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Pravilnik o sadržaju i obliku državnog žiga
Nar. novine, 72/19.
060202 Nadzor predmeta od plemenitih kovina


Pravilnik o pojedinačnom prevođenju katastarskih čestica katastra zemljišta u katastar nekretnina
Nar. novine, 72/19.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost
110102 Zemljišne knjige


Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza
Nar. novine, 72/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190207 Hitna medicina
190401 Zdravstvene ustanove


Odluka o donošenju Nastavnog plana za nastavne predmete Matematika, Hrvatski jezik i strani jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 72/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o proglašenju projekta »Napredna geotermalna energana s internalizacijom ugljikovih spojeva AAT Geothermae« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 72/19.
080301 Energija, općenito
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o objavljivanju Međunarodnog standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjen), Međunarodnog revizijskog standarda 540 (izmijenjen)
Nar. novine, 71/19.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


Odluka o trajnom ograničenju stavljanja na tržište, distribucije i prodaje ugovora za razlike (CFD-ova) malim ulagateljima
Nar. novine, 71/19.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Odluka o trajnoj zabrani stavljanja na tržište, distribucije i prodaje binarnih opcija malim ulagateljima
Nar. novine, 71/19.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Otočnog vijeća
Nar. novine, 71/19.
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti


Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja
Nar. novine, 71/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o doznaci stabala, obilježbi šumskih proizvoda, teretnom listu (popratnici) i šumskom redu
Nar. novine, 71/19.
070801 Šumarstvo


Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe
Nar. novine, 71/19.
140201 Turizam


Pravilnik o načinu vođenja evidencija, izdavanja potvrda te unosa izvješća o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma u informacijski sustav za nadzor financiranja
Nar. novine, 71/19.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


( * ne važi) Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu robe
Nar. novine, 71/19.
050501 Carinski propisi


Odluka o općinskim porezima Općine Donji Andrijevci
Nar. novine, 70/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
Nar. novine, 70/19.
130701 Željeznice i željeznički promet


Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
Nar. novine, 70/19.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o stručnom osposobljavanju ovlaštenih osoba
Nar. novine, 70/19.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
170501 Obrazovanje odraslih


Pravilnik o soli
Nar. novine, 70/19.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela
Nar. novine, 70/19.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180107 Audiovizualne djelatnosti


Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
Nar. novine, 70/19.
220301 Državna uprava, općenito


Zakon o kreditnim institucijama
Nar. novine, 70/19.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
Nar. novine, 70/19.
010301 Sloboda pružanja usluga
170701 Obrazovne kvalifikacije


Zakon o obrani
Nar. novine, 70/19.
200201 Obrana


Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Nar. novine, 70/19.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Zakon o policijskim poslovima i ovlastima
Nar. novine, 70/19.
200301 Policija


Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
Nar. novine, 70/19.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost
260201 Europska unija i RH
260301 Međunarodna suradnja RH


Zakon o parničnom postupku
Nar. novine, 70/19.
250501 Parnični postupak


( * ne važi) Zakon o državnim službenicima
Nar. novine, 70/19.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Zakon o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 70/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Zakon o osobama nestalim u Domovinskom ratu
Nar. novine, 70/19.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


Odluka o lokalnim porezima Općine Ružić
Nar. novine, 69/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 69/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 69/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 69/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 69/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o postupku stavljanja ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala i određivanja cijena ortopedskih i drugih pomagala
Nar. novine, 69/19.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu
Nar. novine, 69/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. "Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena"
Nar. novine, 69/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Tehničke kulture za osnovne škole u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 69/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 69/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze
Nar. novine, 69/19.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o izgledu, sadržaju i vođenju dokumentacije u protuminskom djelovanju
Nar. novine, 69/19.
200301 Policija


Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
Nar. novine, 69/19.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
Nar. novine, 69/19.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Odluka o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a (u 2020. i 2021. godini)
Nar. novine, 69/19.
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "NATO MISIJI U IRAKU" (u 2020. i 2021. godini)
Nar. novine, 69/19.
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji koalicijskih snaga "INHERENT RESOLVE" (u 2020. i 2021. godini)
Nar. novine, 69/19.
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Litvi u (2019. i 2020. godini)
Nar. novine, 69/19.
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "SEA GUARDIAN" u Sredozemlju (u 2019. godini)
Nar. novine, 69/19.
200201 Obrana


Nacionalni program športa 2019. – 2026.
Nar. novine, 69/19.
180201 Sport


( * ne važi) Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880 - 915/925 -960 MHz i 1710 - 1785/1805 - 1880 MHz
Nar. novine, 68/19.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Plan dodjele za frekvencijski pojas 791 - 821/832 - 862 MHz
Nar. novine, 68/19.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Plan dodjele za frekvencijski pojas 1920 - 980/2110 - 2170 MHz
Nar. novine, 68/19.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500 - 2690 MHz
Nar. novine, 68/19.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama
Nar. novine, 68/19.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Statut Turističke zajednice Osječko-baranjske županije
Nar. novine, 68/19.
140201 Turizam


Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
Nar. novine, 68/19.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje
Nar. novine, 68/19.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje
Nar. novine, 68/19.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Naputak o podacima koje sadrži izvješće o smrtnoj ozljedi nastaloj u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad
Nar. novine, 68/19.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja naknade troškova prijevoza vode vodonoscem i/ili autocisternom i razlike do pune cijene vode
Nar. novine, 68/19.
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti


Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima
Nar. novine, 68/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina
Nar. novine, 68/19.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi
Nar. novine, 68/19.
140101 Ugostiteljstvo


Pravilnik o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma
Nar. novine, 68/19.
140201 Turizam


Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova
Nar. novine, 68/19.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


Kodeks dentalne etike i deontologije
Nar. novine, 67/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190202 Stomatološka djelatnost


( * ne važi) Statut Hrvatske odvjetničke komore
Nar. novine, 67/19.
240601 Odvjetništvo


Odluka o sustavu upravljanja
Nar. novine, 67/19.
160102 Banke, kreditne institucije


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2019.
Nar. novine, 67/19.
220304 Službena statistika


Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucija
Nar. novine, 67/19.
160102 Banke, kreditne institucije


Popis sorti brisanih iz Sortne liste Republike Hrvatske
Nar. novine, 67/19.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru Mjere II.13. "Osiguranje akvakulturnih stokova"
Nar. novine, 67/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o povećanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019. u djelatnosti Turizam i ugostiteljstvo
Nar. novine, 67/19.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Podatak o etalonskoj cijeni građenja
Nar. novine, 67/19.
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku
Nar. novine, 67/19.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike
Nar. novine, 67/19.
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o vrstama vojnih medalja, uvjetima i postupku njihove dodjele
Nar. novine, 67/19.
200201 Obrana


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Brela
Nar. novine, 66/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o utvrđivanju nastanka osiguranog slučaja u sustavu zaštite ulagatelja na tržištu kapitala
Nar. novine, 66/19.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 66/19.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o redovitom doprinosu članova, načinu raspolaganja sredstvima i financijskim izvještajima fonda za zaštitu ulagatelja
Nar. novine, 66/19
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga
Nar. novine, 66/19.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Odluka o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 24. lipnja 2016. o izmjeni preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2016/4)
Nar. novine, 66/19.
160101 Hrvatska narodna banka


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za zdravstveni turizam i medicinski programirani odmor« Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma Thalassotherapia Opatija
Nar. novine, 66/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za ehokardiografiju" Klinici za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 66/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dermatoskopiju" Klinici za kožne i spolne bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb
Nar. novine, 66/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


(* ne važi) Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja
Nar. novine, 66/19.
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Nar. novine, 66/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o donošenju nastavnog plana za osnovnu školu
Nar. novine, 66/19.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Zakon o policiji
Nar. novine, 66/19.
200301 Policija


Zakon o društveno poticanoj stanogradnji
Nar. novine, 66/19.
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o subvencioniranju stambenih kredita
Nar. novine, 66/19.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti
Nar. novine, 66/19.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
Nar. novine, 66/19.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika
Nar. novine, 66/19.
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Zakon o sustavu državne uprave
Nar. novine, 66/19.
220301 Državna uprava, općenito


Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka
Nar. novine, 66/19.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji
Nar. novine, 66/19.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti
Nar. novine, 66/19.
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi


Zakon o vodnim uslugama
Nar. novine, 66/19.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Zakon o vodama
Nar. novine, 66/19.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Statut Hrvatske komore dentalne medicine
Nar. novine, 65/19.
190202 Stomatološka djelatnost


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju nefrologiju, dijalizu i transplantaciju" Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 65/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar ministarstva zdravstva za endodonciju« Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 65/19.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o osnovama financiranja visoke naobrazbe na javnim visokim učilištima
Nar. novine, 65/19.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


( * ne važi) Pravilnik o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 65/19.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu
Nar. novine, 65/19.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene


Pravilnik o Registru šteta od prirodnih nepogoda
Nar. novine, 65/19.
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi


Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije
Nar. novine, 65/19.
050501 Carinski propisi


Odluka o davanju ovlasti Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka središnje javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. stavkom 1. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu
Nar. novine, 65/19.
220301 Državna uprava, općenito
230301 Javna nabava


Odluka o općinskim porezima Općine Breznica
Nar. novine, 64/19.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (na dan 30. 4. 2019.)
Nar. novine, 64/19.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
Nar. novine, 64/19.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
Nar. novine, 64/19.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine
Nar. novine, 64/19.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi
Nar. novine, 64/19.
240502 Javnobilježniče pristojbe i tarifa


Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
Nar. novine, 64/19.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije