Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi
Nar. novine, 65/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove
Nar. novine, 65/13.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Udžbenički standard
Nar. novine, 65/13.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito


( * ne važi) Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima
Nar. novine, 65/13.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice
Nar. novine, 65/13.
140201 Turizam


( * ne važi) Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima
Nar. novine, 65/13.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o uspostavi programa procjene broja individualne mase živih tuna (Thunnus thynnus) prilikom stavljanja u uzgojne kaveze
Nar. novine, 65/13.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 65/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 65/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 65/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora
Nar. novine, 65/13.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada
Nar. novine, 64/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o provedbi programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i plovilima za tegalj kaveza za transfer tuna za 2013. godinu
Nar. novine, 64/13.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o tarifi troškova uredovanja izvan uredovnog prostora i izvan uredovnog vremena carinskog ureda
Nar. novine, 64/13.
050501 Carinski propisi


( * ne važi) Pravilnik o upravljanju carinskim kvotama
Nar. novine, 64/13.
050501 Carinski propisi


( * ne važi) Pravilnik o EORI broju
Nar. novine, 64/13.
050501 Carinski propisi


( * ne važi) Pravilnik o trošarinama
Nar. novine, 64/13.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine "Hoteli"
Nar. novine, 63/13.
140101 Ugostiteljstvo


( * ne važi) Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište
Nar. novine, 62/13.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Pravilnik o načinu procjene obilježja preminulog darivatelja i organa za presađivanje
Nar. novine, 62/13.
190103 Zaštita pacijenata, zaštita zdravstvenih podataka
190209 Presađivanje ljudskih organa


Pravilnik o standardima kvalitete i sigurnosti organa za presađivanje
Nar. novine, 62/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190209 Presađivanje ljudskih organa


Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od keramike koji dolaze u neposredan dodir s hranom
Nar. novine, 62/13.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta izrađenih od regenerirane celuloze koji dolaze u neposredan dodir s hranom
Nar. novine, 62/13.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


( * ne važi) Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
Nar. novine, 62/13.
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode
Nar. novine, 62/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o pobližim uvjetima za priznavanje i proglašavanje zaštićenih područja i provođenju sustavnih istraživanja u zaštićenim područjima
Nar. novine, 62/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o programu ispita za obavljanje gospodarskog ribolova, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova te o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra o izdanim uvjerenjima
Nar. novine, 62/13.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o smanjenoj učestalosti provjera zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
Nar. novine, 62/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o provedbi uredbi Komisije koje uređuju dodjelu financijskog doprinosa Zajednice
Nar. novine, 62/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 62/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2013. godini
Nar. novine, 62/13.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukama Vijeća Europske unije 2012/739/ZVSP, 2013/109/ZVSP i 2013/186/ZVSP u odnosu na Sirijsku Arapsku Republiku
Nar. novine, 62/13.
260201 Europska unija i RH


Izvješće o stanju u prostoru Republike Hrvatske 2008. - 2012.
Nar. novine, 61/13.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2013.
Nar. novine, 60/13.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Kolektivni ugovor za HEP grupu
Nar. novine, 60/13.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Odluka o upravljanju likvidnosnim rizikom
Nar. novine, 60/13.
160102 Banke, kreditne institucije


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kirurgiju tumora lica, čeljusti i usta" Klinici za kirurgiju tumora lica, čeljusti i usta Kliničke bolnice Dubrava, Zagreb
Nar. novine, 60/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija
Nar. novine, 60/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva A.D.V. GRUPA d.o.o. iz Kaštel Štafilića, Cesta dr. Franje Tuđmana 861, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 60/13.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o načinu rada i zadaćama Povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal
Nar. novine, 60/13.
070801 Šumarstvo


Pravilnik o postupku izdavanja informacijske isprave za šumski reprodukcijski materijal
Nar. novine, 60/13.
070801 Šumarstvo


Pravilnik o izradi nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata
Nar. novine, 60/13.
070801 Šumarstvo


Pravilnik o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i državama iz kojih se može uvoziti
Nar. novine, 60/13.
070801 Šumarstvo
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o zabrani stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala
Nar. novine, 60/13.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Odluka o privremenom olakšanom ulasku stranaca u Republiku Hrvatsku, na osnovi valjanih schengenskih dozvola boravaka i viza
Nar. novine, 60/13.
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije za Republiku Hrvatsku, za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 60/13.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom
Nar. novine, 60/13.
220201 Predsjednik RH


Indeks potrošačkih cijena u travnju 2013.
Nar. novine, 59/13.
220304 Službena statistika


Rješenje o reprezentativnosti Sindikata zaposlenika vodoopskrbe i odvodnje Hrvatske, Eleonore Patačić 1 b, Zagreb, i Samostalog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske, Zlatarska 14, Zagreb,za kolektivno pregovaranje radi sklapanja kolektivnog ugovora na razini poslodavca VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku, Dubrovnik, Vladimira Nazora 19
Nar. novine, 59/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti Sindikata radnika Radionice željezničkih vozila Čakovec, za kolektivno pregovaranje radi sklapanja kolektivnog ugovora na razini poslodavca Radionica željezničkih vozila Čakovec d.o.o., Kolodvorska 6
Nar. novine, 59/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti Sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske, Zagreb, Ljudevita Posavskog 5,za kolektivno pregovaranje radi sklapanja kolektivnog ugovora na razini poslodavca VODOPRIVREDA SISAK d.d., Sisak, Ruđera Boškovića 11
Nar. novine, 59/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti Sindikata trgovine Hrvatske, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. za kolektivno pregovaranje radi sklapanja kolektivnog ugovora na razini HRVATSKE UDRUGE POSLODAVACA – Udruge trgovine, Zagreb, Pavla Hatza 12
Nar. novine, 59/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti Sindikata radnika Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, za kolektivno pregovaranje radi sklapanja kolektivnog ugovora na razini poslodavca PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb, Račkoga 6
Nar. novine, 59/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Pravilnik o granicama ozračenja
Nar. novine, 59/13.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dječju nefrologiju, dijalizu i transplantaciju" Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 59/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o voćnim vinima
Nar. novine, 59/13.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik
Nar. novine, 59/13.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


( * ne važi) Sudski poslovnik
Nar. novine, 59/13.
240101 Pravosuđe, općenito


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2013-02/006 od 28. ožujka 2013. kojim se utvrđuje da se jamstvo Grada Karlovca, u iznosu od 30.000.000 kuna, za kreditno zaduženje poduzetnika Gradska toplana d.o.o., sa sjedištem u Karlovcu, kod Privredne banke Zagreb d.d., sa sjedištem u Zagrebu, za financiranje kupnje nekretnina i opreme za proizvodnju toplinske energije, sadržano u Odluci Gradskog vijeća Grada Karlovca o odobrenju kreditnog zaduženja od 20. prosinca 2012., ne odnosi na državnu potporu u smislu Zakona o državnim potporama
Nar. novine, 58/13.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
230201 Državne potpore, općenito


Obavijest o podnesenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva "Dalmatinska Maraska/Dalmatinska Maraška"
Nar. novine, 58/13.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine
Nar. novine, 58/13.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Naredba o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "noviteta"
Nar. novine, 58/13.
060301 Opća sigurnost proizvoda
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu
Nar. novine, 58/13.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Odluka o sanaciji Opće bolnice Bjelovar
Nar. novine, 58/13.
210101 Ustanove, općenito


Pravilnik o tehničkim zahtjevima i utvrđivanju sukladnosti strojeva koji se koriste na poslovima humanitarnog razminiranja
Nar. novine, 57/13.
200301 Policija


Pravilnik o tehničkim zahtjevima i ocjeni sukladnosti uređaja i opreme namijenjene poslovima humanitarnog razminiranja
Nar. novine, 57/13.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac, u gradu Karlovcu
Nar. novine, 57/13.
080301 Energija, općenito


Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Republika Hrvatska članica Europske unije 1. VII. 2013."
Nar. novine, 57/13.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Odluka o prikupljanju podataka o ostvarenim platnim transakcijama s inozemstvom između rezidenata i nerezidenata (s Uputom)
Nar. novine, 57/13.
050106 Devizno poslovanje


( * ne važi) Pravilnik o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve TPV 401 (izdanje 00)
Nar. novine, 57/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pretpakovine stalnih nazivnih količina punjenja označenih masom ili obujmom
Nar. novine, 57/13.
060102 Mjeriteljstvo


( * ne važi) Pravilnik o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja
Nar. novine, 57/13.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne osposobljenosti, stručnog usavršavanja, te načinu provođenja nadzora u području primjene ljudskih tkiva i stanica
Nar. novine, 57/13.
190208 Primjena ljudskih tkiva i stanica


( * ne važi) Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka
Nar. novine, 57/13.
090201 Zaštita okoliša


Naredba o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske u 2013. godini
Nar. novine, 57/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju pregleda inozemnih zrakoplova na stajanci i zahtjevima za potrebnim kvalifikacijama osoblja koje ih obavlja
Nar. novine, 57/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o izvješćivanju događaja povezanih sa sigurnošću u zračnom prometu
Nar. novine, 57/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova
Nar. novine, 57/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o načinu izvršavanja kazne maloljetničkog zatvora u kaznenom i prekršajnom postupku
Nar. novine, 57/13.
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


( * ne važi) Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva osiguranja
Nar. novine, 56/13.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o nazivnim količinama pretpakiranih proizvoda
Nar. novine, 56/13.
060102 Mjeriteljstvo


( * ne važi) Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za boce kao mjerne spremnike
Nar. novine, 56/13.
060102 Mjeriteljstvo


Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini
Nar. novine, 56/13.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


( * ne važi) Odluka o osnivanju Vijeća za genetski modificirane organizme
Nar. novine, 56/13.
090202 Zaštita prirode


Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Nar. novine, 56/13.
210101 Ustanove, općenito
260201 Europska unija i RH


Uredba o visini naknade za donošenje rješenja o izvedenom stanju
Nar. novine, 56/13.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima
Nar. novine, 56/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu
Nar. novine, 56/13.
070801 Šumarstvo


Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Nar. novine, 56/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti
Nar. novine, 56/13.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Zakon o zaštiti potrošača
Nar. novine, 56/13.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
120201 Elektronička trgovina
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Zakon o akreditaciji
Nar. novine, 56/13.
060101 Normizacija, akreditacija


( * ne važi) Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost
Nar. novine, 56/13.
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
Nar. novine, 56/13.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


( * ne važi) Zakon o izvršavanju kazne zatvora
Nar. novine, 56/13.
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


Zakon o kaznenom postupku
Nar. novine, 56/13.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Pomorski zakonik
Nar. novine, 56/13.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
Nar. novine, 56/13.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Zakon o vodama
Nar. novine, 56/13.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
Nar. novine, 56/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o građanskoj inicijativi
Nar. novine, 56/13.
220101 Ustav RH i ljudska prava


Zakon o informiranju potrošača o hrani
Nar. novine, 56/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka
Nar. novine, 56/13.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Zakon o kritičnim infrastrukturama
Nar. novine, 56/13.
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito
200301 Policija


Zakon o rudarstvu
Nar. novine, 56/13.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru
Nar. novine, 55/13.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe
Nar. novine, 55/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Rješenje o utvrđivanju troškova osposobljavanja i ispita za pravilnu uporabu vatrenog oružja te visini naknade ispitnom povjerenstvu
Nar. novine, 55/13.
200301 Policija


Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari
Nar. novine, 55/13.
090205 Zaštita od eksplozija


( * ne važi) Pravilnik o dodatku na plaću i načinu isplate plaće (djelatnih vojnih osoba)
Nar. novine, 55/13.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe
Nar. novine, 55/13.
210201 Udruge i civilno društvo


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u Novosibirsku
Nar. novine, 55/13.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine
Nar. novine, 55/13.
140201 Turizam


Zakon o zaštiti od buke
Nar. novine, 55/13.
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja


( * ne važi) Zakon o zemljišnim knjigama
Nar. novine, 55/13.
110102 Zemljišne knjige


Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba
Nar. novine, 55/13.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 54/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, radnika, medicinsko-tehničke opreme, kvalitete i sigurnosti za obavljanje djelatnosti uzimanja i presađivanja organa
Nar. novine, 54/13.
190209 Presađivanje ljudskih organa


( * ne važi) Pravilnik o načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija u području primjene ljudskih tkiva i stanica, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja te sadržaju i obliku tiskanice godišnjeg izvješća
Nar. novine, 54/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Pravilnik o načinu izvješćivanja, načinu vođenja evidencije i rokovima izvješćivanja o ozbiljnim štetnim događajima i ozbiljnim štetnim reakcijama u postupcima presađivanja ljudskih organa u svrhu liječenja
Nar. novine, 54/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190103 Zaštita pacijenata, zaštita zdravstvenih podataka
190209 Presađivanje ljudskih organa


Pravilnik o načinu i uvjetima odabira, procjene i praćenja zdravstvenog stanja živog darivatelja organa
Nar. novine, 54/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190209 Presađivanje ljudskih organa


Pravilnik o načinu vođenja medicinske dokumetnacije te osiguranju sljedivosti svih pribavljenih, dodijeljenih i presađenih ljudskih organa
Nar. novine, 54/13.
190103 Zaštita pacijenata, zaštita zdravstvenih podataka
190209 Presađivanje ljudskih organa


Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa
Nar. novine, 54/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 54/13.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Odluka o donošenju Strategije razvoja elektroničke javne nabave u Republici Hrvatskoj 2013. - 2016. godine
Nar. novine, 54/13.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
230301 Javna nabava


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva socijalne politike i mladih
Nar. novine, 54/13.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova
Nar. novine, 54/13.
130601 Zračne luke i zračni promet
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o osnivanju javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
Nar. novine, 54/13.
140201 Turizam
180105 Muzeji
210101 Ustanove, općenito
220105 Domovinski rat


Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana hitne medicinske službe"
Nar. novine, 54/13.
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe
190207 Hitna medicina
220203 Hrvatski sabor


( * ne važi) Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama
Nar. novine, 54/13.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva
Nar. novine, 54/13.
040201 Patenti, žigovi, industrijski dizajn i dr.


( * ne važi) Zakon o kreditnim institucijama
Nar. novine, 54/13.
160102 Banke, kreditne institucije


Zakon o financijskim konglomeratima
Nar. novine, 54/13.
160102 Banke, kreditne institucije
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci
Nar. novine, 54/13.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Zakon o tržištu kapitala
Nar. novine, 54/13.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Zakon o osiguranju
Nar. novine, 54/13.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Zakon o računovodstvu
Nar. novine, 54/13.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Zakon o cestama
Nar. novine, 54/13.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa
Nar. novine, 54/13.
050101 Platni promet


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza
Nar. novine, 54/13.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju
Nar. novine, 54/13.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Zakon o provedbi uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva
Nar. novine, 54/13.
070801 Šumarstvo
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti
Nar. novine, 54/13.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Zakon o provedbi carinskih propisa Europske unije
Nar. novine, 54/13.
050501 Carinski propisi


Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu
Nar. novine, 54/13.
130201 Pomorsko dobro, morske luke
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130601 Zračne luke i zračni promet
130701 Željeznice i željeznički promet
210101 Ustanove, općenito


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu
Nar. novine, 53/13.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Financijski plan Agencije za upravljanje državnom imovinom za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
Nar. novine, 53/13.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Financijski plan Hrvatskih cesta za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
Nar. novine, 53/13.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Financijski plan Hrvatskih voda za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
Nar. novine, 53/13.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Državni proračun Republike Hrvatske za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
Nar. novine, 53/13.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju
Nar. novine, 52/13.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Pravilnik o načinu izračuna pokazatelja likvidnosti i najmanjoj vrijednosti pokazatelja likvidnosti društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje
Nar. novine, 52/13.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2013. godinu
Nar. novine, 52/13.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Konačni službeni rezultati izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske utvrđeni i objavljeni 30. travnja 2013
Nar. novine, 52/13.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Pravilnik o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu
Nar. novine, 52/13.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o tehničkim pregledima vozila
Nar. novine, 52/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila
Nar. novine, 52/13.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike, kao i za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
Nar. novine, 52/13.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220301 Državna uprava, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o pokretanju Projekta e-Građani
Nar. novine, 52/13.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
220202 Vlada RH


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 52/13.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja
Nar. novine, 52/13.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo