Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Kolektivni ugovor za djelatnost humanitarnog razminiranja (do 30. 6. 2014.)
Nar. novine, 66/14.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Pravilnik o podacima koje su izdavatelji čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja
Nar. novine, 66/14.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o izdvajanju poslovnih procesa leasing-društva
Nar. novine, 66/14.
160201 Leasing
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o leasingu te metodologiji izračuna efektivne kamatne stope
Nar. novine, 66/14.
160201 Leasing


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 66/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o posebnom standardu i mjerilima njegove primjene u provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika
Nar. novine, 66/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 66/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o izvješćivanju o izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku (s Uputom) (važi do 1. 1. 2023.)
Nar. novine, 66/14.
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
Nar. novine, 66/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o provedbi programa izravne potpore i pojedinih mjera državne potpore poljoprivredi u 2014. godini
Nar. novine, 66/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova
Nar. novine, 66/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o razvrstavanju i otvaranju vodnih putova na unutarnjim vodama
Nar. novine, 66/14.
130301 Unutarnja plovidba


( * ne važi) Pravilnik o označavanju službenih vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta
Nar. novine, 66/14.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o ugovoru o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni
Nar. novine, 66/14.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
140101 Ugostiteljstvo
140201 Turizam


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni
Nar. novine, 66/14.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
140101 Ugostiteljstvo
140201 Turizam


( * ne važi) Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga
Nar. novine, 66/14.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
120201 Elektronička trgovina
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Pravilnik o načinu izvršavanja mjera opreza
Nar. novine, 66/14.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Odluka o utvrđivanju visine najamnine za stanove u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane
Nar. novine, 66/14.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Odluka o rasporedu radnog vremena
Nar. novine, 66/14.
200201 Obrana


Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2014. godini
Nar. novine, 66/14.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Uredba o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela
Nar. novine, 66/14.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Kolektivni ugovor za putničke agencije (na neodređeno vrijeme)
Nar. novine, 65/14.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2014. godinu
Nar. novine, 65/14.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva
Nar. novine, 65/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2014. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2014. do 2016. godine
Nar. novine, 65/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše
Nar. novine, 65/14.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Odluka o otpisu dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake i naknade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 65/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Odluka o otpisu dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake i naknade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 65/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Odluka o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenima poplavom, za provedbu naknadne sjetve za 2014. godinu
Nar. novine, 65/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Odluka o pomoći poljoprivrednim proizvođačima na područjima zahvaćenim poplavom, za izgubljeni stočni fond
Nar. novine, 65/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika (za 2014. godinu)
Nar. novine, 64/14.
210201 Udruge i civilno društvo


Statut Hrvatske javnobilježničke komore
Nar. novine, 64/14.
240501 Javno bilježništvo


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Lista preventivno zaštićenih dobara
Nar. novine, 64/14.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Liste zaštićenih kulturnih dobara
Nar. novine, 64/14.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Pravilnik o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode
Nar. novine, 64/14.
090202 Zaštita prirode


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
Nar. novine, 64/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
Nar. novine, 64/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći
Nar. novine, 64/14.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Pravilnik o načinu vođenja registra pružatelja primarne pravne pomoći
Nar. novine, 64/14.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
210201 Udruge i civilno društvo
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
240101 Pravosuđe, općenito


Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o postupcima za ostvarivanje pravne pomoći
Nar. novine, 64/14.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
210201 Udruge i civilno društvo
240101 Pravosuđe, općenito


Indeks potrošačkih cijena u travnju 2014.
Nar. novine, 63/14.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
Nar. novine, 63/14.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2014."
Nar. novine, 63/14.
050101 Platni promet


Pravilnik o Registru objekata leasinga
Nar. novine, 63/14.
160201 Leasing
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o Kontnom planu leasing društva
Nar. novine, 63/14.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160201 Leasing
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 63/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara dobrovoljnog mirovinskog fonda
Nar. novine, 63/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Obvezatne upute broj EP VIII o načinu glasovanja birača na poplavljenim područjima
Nar. novine, 63/14.
220109 Izborni sustav
260201 Europska unija i RH


Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti
Nar. novine, 63/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190103 Zaštita pacijenata, zaštita zdravstvenih podataka


(* ne važi) Pravilnik o obliku i sadržaju Uvjerenja o položenom pomoćničkom ispitu
Nar. novine, 63/14.
010201 Obrt


(* ne važi) Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita
Nar. novine, 63/14.
010201 Obrt


( * ne važi) Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju
Nar. novine, 63/14.
010201 Obrt


( * ne važi) Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu strane robe
Nar. novine, 63/14.
220201 Predsjednik RH


Odluka o proglašenju projekta Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište, komponenta Projekta Rijeka Geteway, strateškim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 63/14.
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru
Nar. novine, 63/14.
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015.
Nar. novine, 62/14.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


(* ne važi) Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Nar. novine, 62/14.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170701 Obrazovne kvalifikacije


( * ne važi) Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 62/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
Nar. novine, 62/14.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma
Nar. novine, 62/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o izdavanju i prodaji kompleta prigodnih optjecajnih novčanica od 20 i 10 kuna
Nar. novine, 61/14.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o puštanju u optjecaj prigodne optjecajne novčanice od 20 kuna izdanje 30. svibnja 2014.
Nar. novine, 61/14.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Odluka o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala
Nar. novine, 61/14.
160102 Banke, kreditne institucije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Odluka o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik
Nar. novine, 61/14.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Pravilnik o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala
Nar. novine, 61/14.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih
Nar. novine, 61/14.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170501 Obrazovanje odraslih


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 61/14.
200301 Policija


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 61/14.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
Nar. novine, 61/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena duhana
Nar. novine, 61/14.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o obveznom sadržaju, elementima i načinu opremanja rudarskih projekata
Nar. novine, 61/14.
080301 Energija, općenito


Poslovnik o radu Povjerenstva za praćenje i unaprjeđivanje rada tijela kaznenog postupka i izvršavanja maloljetničkih sankcija
Nar. novine, 61/14.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


( * ne važi) Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva
Nar. novine, 61/14.
220201 Predsjednik RH


Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - Brodogradilišta 3. Maj
Nar. novine, 61/14.
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


Odluka o proglašenju projekta pod nazivom Rekonstrukcija TE Plomin - zamjena postojećeg bloka 1 s blokom C u cilju modernizacije i povećanja kapaciteta, strateškim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 61/14.
080301 Energija, općenito
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Odluka o utvrđivanju Liste dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i provedbi posljednje Javne dražbe za pokriće kapitalnih izdataka
Nar. novine, 61/14.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
Nar. novine, 61/14.
090201 Zaštita okoliša
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika (za 2014. godinu)
Nar. novine, 61/14.
210201 Udruge i civilno društvo


( * ne važi) Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste d.o.o. i I. dodatak Kolektivnog ugovora
Nar. novine, 60/14.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (u društvu za osiguranje)
Nar. novine, 60/14.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih osiguravajućih društava
Nar. novine, 60/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o primjeni odredaba Zakona o leasingu i drugih propisa na leasing društva u likvidaciji
Nar. novine, 60/14.
160201 Leasing


Pravilnik o kapitalu leasing društva
Nar. novine, 60/14.
160201 Leasing
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava
Nar. novine, 60/14.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o statusnim promjenama mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 60/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o sadržaju obavijesti o pripajanju obveznih mirovinskih fondova i načinu njene dostave
Nar. novine, 60/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova
Nar. novine, 60/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 60/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za debljinu" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 60/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Lista zaraznih bolesti čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 60/14.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o provjeri kakvoće lijeka
Nar. novine, 60/14.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Pravilnik o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu
Nar. novine, 60/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2014.
Nar. novine, 59/14.
220304 Službena statistika


Odluka o visini naknade za polaganje ispita za stjecanje početnih kvalifikacija vozača
Nar. novine, 59/14.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2013. godinu
Nar. novine, 59/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 59/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 59/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Plan prijama u državnu službu u Državno sudbeno vijeće za 2014.
Nar. novine, 59/14.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Pravilnik o ustroju, vođenju i korištenju podataka iz statističkih registara Državnog zavoda za statistiku
Nar. novine, 59/14.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o provedbi programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i plovilima za tegalj kaveza za transfer tuna za 2014. godinu
Nar. novine, 59/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda
Nar. novine, 59/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora rada izvršava pečaćenjem
Nar. novine, 59/14.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora rada
Nar. novine, 59/14.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


( * ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora rada
Nar. novine, 59/14.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


Pravilnik o službenoj odori inspektora rada
Nar. novine, 59/14.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)


( * ne važi) Odluka o donošenju Popisa robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
Nar. novine, 59/14.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema


Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima koji će se održati 15. lipnja 2014.
Nar. novine, 58/14.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vukovara i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika Grada Vukovara, Općinsko vijeće Općine Sunja i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Sunja, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Slunja, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Netretić i općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Bibinje
Nar. novine, 58/14.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS I i LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 58/14.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra
Nar. novine, 58/14.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


( * ne važi) Pravilnik o aerodromima
Nar. novine, 58/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vukovara i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika Grada Vukovara, Općinsko vijeće Općine Sunja i općinskog načelnika te zamjenika općinskog načelnika Općine Sunja, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Slunja, općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Netretić i općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Bibinje
Nar. novine, 58/14.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravilnik o svjetlovodnim i distribucijskim mrežama
Nar. novine, 57/14.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnice
Nar. novine, 57/14.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Naredba o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "noviteta"
Nar. novine, 57/14.
060301 Opća sigurnost proizvoda
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Rješenje o reprezentativnosti Sindikat Istre i Kvarnera, Danteov put 5, Pula
Nar. novine, 57/14.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Uredba o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole
Nar. novine, 57/14.
200301 Policija
200302 Državna granica


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/2013-02/008, urbroj: 580-06/41-2014-066 od 24. ožujka 2014. u postupku ocjene dopuštenosti namjere provedbe koncentracije poduzetnika koja nastaje stjecanjem izravne kontrole poduzetnika Agrokor d.d., nad poduzetnikom Poslovni sistem Mercator d.d., sa sjedištem u Republici Sloveniji
Nar. novine, 56/14.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


Rješenje o reprezentativnosti Sindikat Istre i Kvarnera, Danteov put 5, Pula
Nar. novine, 56/14.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije
Nar. novine, 56/14.
080301 Energija, općenito


Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije
Nar. novine, 56/14.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o geodetskom projektu
Nar. novine, 56/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurgiju štitne žlijezde" Klinici za tumore Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" Zagreb
Nar. novine, 56/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o ukidanju naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za autoimune bolesti središnjeg živčanog sustava" Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka
Nar. novine, 56/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem
Nar. novine, 56/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Naputak za primjenu odredbe članka 74. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 39/13)
Nar. novine, 56/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o dodjeli tržišne kompenzacije u ribarstvu
Nar. novine, 56/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 56/14.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o Registru prijevoznika i evidenciji posrednika u cestovnom prijevozu
Nar. novine, 56/14.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Rješenje o ovlašćivanju društva KONTROLA PLUS j.d.o.o. iz Zagreba, Folnegovićeva 10, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 56/14.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o troškovima vezanima za stavljanje na raspolaganje biocidnih proizvoda na tržište
Nar. novine, 55/14.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Obvezatne upute broj FMLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Lovinac u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za zamjenika općinskog načelnika Općine Lovinac iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine koji će se održati 8. lipnja 2014.
Nar. novine, 55/14.
210301 Političke stranke
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj MLN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Lovinac iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
Nar. novine, 55/14.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj MLN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 55/14.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravilnik o troškovima vezanima za stavljanje na raspolaganje biocidnih proizvoda na tržište
Nar. novine, 55/14.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Pravilnik o provedbi postupka odobravanja biocidnih proizvoda
Nar. novine, 55/14.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


( * ne važi) Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
Nar. novine, 55/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o načinu i uvjetima postupanja sa skladišnicom za žitarice i industrijsko bilje
Nar. novine, 55/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o dodjeli potpore za sufinanciranje dijela troškova u ribarstvu u segmentu potrošnje plinskog ulja obojenog plavom bojom
Nar. novine, 55/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o provedbi modela poticanja proizvodnje u ribarstvu
Nar. novine, 55/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o dodjeli činova i promicanju vojnih osoba u činove
Nar. novine, 55/14.
200201 Obrana


Odluka o zaprječivanju cestovnih komunikacija i putova na državnoj granici s Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom
Nar. novine, 55/14.
200301 Policija


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Lovinac iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
Nar. novine, 55/14.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Odluka o usvajanju kreditnog programa "Mikrokreditiranje - prvi korak u poduzetništvo" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije
Nar. novine, 55/14.
230201 Državne potpore, općenito


Uredba o osnivanju Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom
Nar. novine, 55/14.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu
090201 Zaštita okoliša
090205 Zaštita od eksplozija
210101 Ustanove, općenito


Uredba o načinu povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
Nar. novine, 55/14.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave
Nar. novine, 55/14.
050307 Porezna uprava


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma
Nar. novine, 55/14.
220301 Državna uprava, općenito