Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Kula Norinska
Nar. novine, 36/15.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o dodjeli državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture
Nar. novine, 36/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima
Nar. novine, 36/15.
050307 Porezna uprava
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 36/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala Splitsko ljeto
Nar. novine, 36/15.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180106 Kazališta


Pravilnik o prehrani pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske
Nar. novine, 36/15.
200201 Obrana


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja
Nar. novine, 36/15.
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o pokretanju postupka za određivanje sjedišta Ureda predsjednice Republike Hrvatske
Nar. novine, 36/15.
220201 Predsjednik RH


Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža
Nar. novine, 36/15.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama (za 2015.)
Nar. novine, 36/15.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Pravilnik o korištenju osobnih automobila, mobilnih telefona, redovitih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica i sredstava reprezentacije
Nar. novine, 36/15.
090202 Zaštita prirode
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena povrća
Nar. novine, 36/15.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini
Nar. novine, 36/15.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine
Nar. novine, 36/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu
Nar. novine, 36/15.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020401 Zaštita života i zdravlja na radu
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina
Nar. novine, 36/15.
060202 Nadzor predmeta od plemenitih kovina


Zakon o pogrebničkoj djelatnosti
Nar. novine, 36/15.
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja
Nar. novine, 35/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2015. godini
Nar. novine, 35/15.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
Nar. novine, 35/15.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o dodjeljivanju ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima
Nar. novine, 35/15.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240501 Javno bilježništvo
250301 Nasljeđivanje


( * ne važi) Odluka o potvrđivanju Konačne liste vlasnika špekulativnih zaliha šećera
Nar. novine, 35/15.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Sudski poslovnik

240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


( * ne važi) Pravilnik o naknadama za dežurstva sudaca, državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika
Nar. novine, 35/15.
240101 Pravosuđe, općenito


Pravilnik o radu u sustavu eSpis
Nar. novine, 35/15.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za borbu protiv nasilja u sportu
Nar. novine, 35/15.
180201 Sport
220202 Vlada RH


Pravilnik o odorama ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija Carinske uprave
Nar. novine, 34/15.
050502 Carinska služba


( * ne važi) Pravilnik o određivanju područja s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima
Nar. novine, 34/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Statut Hrvatske komore arhitekata
Nar. novine, 34/15.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Odluka o iznosu naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije
Nar. novine, 34/15.
080301 Energija, općenito


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 34/15.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


( * ne važi) Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta
Nar. novine, 34/15.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe - Ceratitis capitata (Wiedemann)
Nar. novine, 34/15.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Naredba o prestanku važenja Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje palminog drvotoča Paysandisia archon (Burmeister, 1880)
Nar. novine, 34/15.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Naredba o prestanku važenja Naredbe o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja Pepino mosaic virusa
Nar. novine, 34/15.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu
Nar. novine, 34/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava
Nar. novine, 33/15.
080301 Energija, općenito


Odluka o zatvaranju za promet postojećega pješačkog prijelaza preko pruge
Nar. novine, 33/15.
130701 Željeznice i željeznički promet


Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe
Nar. novine, 33/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o Tehničkom nadzornom tijelu
Nar. novine, 33/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Zakon o nasljeđivanju
Nar. novine, 33/15.
250301 Nasljeđivanje


Statut Hrvatske javnobilježničke komore
Nar. novine, 33/15.
240501 Javno bilježništvo


Zakon o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja
Nar. novine, 33/15.
220101 Ustav RH i ljudska prava
240401 Pravobraniteljstvo


( * ne važi) Zakon o državnom odvjetništvu
Nar. novine, 33/15.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Zakon o sudovima
Nar. novine, 33/15.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Zakon o policiji
Nar. novine, 33/15.
200301 Policija


Zakon o mirovinskom osiguranju
Nar. novine, 33/15.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 32/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za poremećaje mokrenja djece" Zavodu za nefrologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 32/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika
Nar. novine, 32/15.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
Nar. novine, 32/15.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


Pravilnik o elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa
Nar. novine, 32/15.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora
Nar. novine, 32/15.
020501 Kolektivni ugovori


Pravilnik o djelatnostima koje se smatraju industrijom
Nar. novine, 32/15.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad
Nar. novine, 32/15.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga
Nar. novine, 32/15.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima
Nar. novine, 32/15.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine
Nar. novine, 32/15.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2015. godine
Nar. novine, 32/15.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama
Nar. novine, 32/15.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 32/15.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Uredba o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja
Nar. novine, 32/15.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o plaćama policijskih službenika
Nar. novine, 32/15.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
Nar. novine, 32/15.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 32/15.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
Nar. novine, 32/15.
220301 Državna uprava, općenito


Posebne uzance za promet blokova i ploča od kamena, mramora i granita
Nar. novine, 32/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva "Krčko maslinovo ulje"
Nar. novine, 32/15.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za zaštitu oznake izvornosti naziva "Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje"
Nar. novine, 32/15.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2015. godini
Nar. novine, 32/15.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2015."
Nar. novine, 31/15.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Nar. novine, 31/15.
020501 Kolektivni ugovori


Indeks potrošačkih cijena u veljači 2015.
Nar. novine, 31/15.
220304 Službena statistika


Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova
Nar. novine, 31/15.
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica
Nar. novine, 31/15.
190401 Zdravstvene ustanove


Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu
Nar. novine, 31/15.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije
Nar. novine, 31/15.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o zvanjima, znakovlju i uvjetima postavljanja u zvanje službenika pravosudne policije
Nar. novine, 31/15.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
170701 Obrazovne kvalifikacije
240101 Pravosuđe, općenito


Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2015."
Nar. novine, 31/15.
160101 Hrvatska narodna banka


Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju
Nar. novine, 31/15.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


( * ne važi) Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila
Nar. novine, 31/15.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Pravilnik o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija
Nar. novine, 31/15.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2015. godinu
Nar. novine, 31/15.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
Nar. novine, 31/15.
080301 Energija, općenito


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Podgora za dio katastarske općine Živogošće
Nar. novine, 31/15.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Zakon o prestanku važenja Zakona o listi tjelesnih oštećenja
Nar. novine, 30/15.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Zakon o osiguranju
Nar. novine, 30/15.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Zakon o poljoprivredi
Nar. novine, 30/15.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Odluka o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 29/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 29/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 29/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 29/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima
Nar. novine, 28/15.
180402 Elektronički mediji


( * ne važi) Pravilnik o vrstama alternativnih investicijskih fondova
Nar. novine, 28/15.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima
Nar. novine, 28/15.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
Nar. novine, 28/15.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
Nar. novine, 28/15.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o čuvanju šuma
Nar. novine, 28/15.
070801 Šumarstvo


Naredba o visini naknade za tehnički pregled i baždarenje čamaca za javne namjene i čamaca za gospodarske namjene za prijevoz putnika i stvari
Nar. novine, 28/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba


( * ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora žičara za prijevoz osoba
Nar. novine, 28/15.
130801 Žičare


Pravilnik o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja
Nar. novine, 28/15.
200301 Policija


Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane
Nar. novine, 28/15.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Odluka o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina
Nar. novine, 28/15.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo
Nar. novine, 28/15.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Lista arbitara u postupcima bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Nar. novine, 27/15.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Pravilnik o službenoj iskaznici i znački mjeriteljskog inspektora
Nar. novine, 27/15.
060102 Mjeriteljstvo


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
Nar. novine, 27/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Popis referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje
Nar. novine, 27/15.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje
Nar. novine, 27/15.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
Nar. novine, 27/15.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca
Nar. novine, 27/15.
070801 Šumarstvo


Rješenje o ovlašćivanju društva HAZ PROJEKT d.o.o. iz Čakovca, J. Kozarca 15, OIB: 37807449200, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 27/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva ENERGOZAVOD-ZAŠTITA d.o.o. iz Zagreba, Travanjska 9, OIB: 05217895832, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 27/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva ATEST-KONTROLA d.o.o. iz Zagreba, Ul. Svetog Mateja 124, OIB: 14013273931, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 27/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva VIK-HR d.o.o. iz Zagreba, Zagrebačka cesta 231, OIB: 77964845376, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 27/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva BAPP d.o.o. iz Zagreba, M. Divkovića 17, OIB: 77413192596, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 27/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva ANPARO d.o.o. iz Zagreba, Horvaćanska cesta 27, OIB: 36885326631, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 27/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d. iz Osijeka, Trg L. Mirskog 3/III, OIB: 83442273157, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 27/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju
Nar. novine, 27/15.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o izvješćivanju o novčanom tržištu (s Uputama)
Nar. novine, 27/15.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
160502 Novčani fondovi
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera i investicijskog savjetnika
Nar. novine, 26/15.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170501 Obrazovanje odraslih


( * ne važi) Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a i malog UAIF-a te stjecanju kvalificiranog udjela UAIF-a
Nar. novine, 26/15.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima
Nar. novine, 26/15.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za nuđenje udjela UCITS fonda
Nar. novine, 26/15.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda
Nar. novine, 26/15.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o planovima oporavka investicijskih društava
Nar. novine, 26/15.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Naredba o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "noviteta"
Nar. novine, 26/15.
060301 Opća sigurnost proizvoda
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom
Nar. novine, 26/15.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije za investicije i konkurentnost
Nar. novine, 26/15.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


Zakon o društveno poticanoj stanogradnji
Nar. novine, 26/15.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Opći porezni zakon
Nar. novine, 26/15.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2015./2016.
Nar. novine, 26/15.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 26/15.
200301 Policija


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 26/15.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije
Nar. novine, 26/15.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Rješenje o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja
Nar. novine, 26/15.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva
Nar. novine, 26/15.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Nar. novine, 26/15.
210201 Udruge i civilno društvo
220301 Državna uprava, općenito


Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine
Nar. novine, 26/15.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. - 2016.
Nar. novine, 26/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata
Nar. novine, 26/15.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Pomorski zakonik
Nar. novine, 26/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
Nar. novine, 26/15.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost
260201 Europska unija i RH
260301 Međunarodna suradnja RH


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 25/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi
Nar. novine, 25/15.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Rješenje o ovlašćivanju društva POLUS d.o.o. iz Vukovara, M. Marulića 9, OIB: 19498671843, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 25/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva ATESTI I ZAŠTITA d.o.o. iz Splita, B. Papandopula 15, OIB: 12338109450, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 25/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva ANPARO KONTROLA d.o.o. iz Zagreba, Platana 2, OIB: 46546695181, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 25/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva ZAŠTITA PROJEKT d.o.o. iz Karlovca, V. Nazora 8, OIB: 76701744214, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 25/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva IRI SISAK d.o.o. iz Siska, B. Kavurića bb, OIB: 76527483540, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 25/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva ATESTI I PROCJENE d.o.o. iz iz Kaštel Novog, Uskočka 1, OIB: 31825851448, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 25/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Angoli, sa sjedištem u Luandi
Nar. novine, 25/15.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka u povodu Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma o donošenju Zakona o obavljanju pratećih i neosnovnih djelatnosti u javnom sektoru
Nar. novine, 25/15.
220102 Ustavni sud
220107 Javno okupljanje, građanska inicijativa


Odluka u povodu Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma o uređenju pitanja davanja hrvatskih autocesta u koncesiju
Nar. novine, 25/15.
130101 Promet općenito
130901 Javne i nerazvrstane ceste
220703 Koncesije


Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2015. godinu
Nar. novine, 25/15.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Jakšić
Nar. novine, 25/15.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
Nar. novine, 24/15.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o prenosivosti broja
Nar. novine, 24/15.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Nar. novine, 24/15.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Lista preventivno zaštićenih dobara
Nar. novine, 24/15.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Liste zaštićenih kulturnih dobara
Nar. novine, 24/15.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
Nar. novine, 24/15.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju


Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o sadržaju i načinu davanja potvrde o usklađenosti glavnog projekta sa sanitarno-tehničkim uvjetima gradnje i vrstama građevina koje podliježu sanitarnom nadzoru
Nar. novine, 24/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o građevinama koje podliježu sanitarnom nadzoru te načinu obavljanja sanitarnog nadzora tijekom njihove gradnje
Nar. novine, 24/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
Nar. novine, 24/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Rješenje o ovlašćivanju društva BROD INSPEKT d.o.o. iz Slavonskog Broda, Vinogorska 77, OIB: 82708765782, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 24/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva INSPEKT. PAZIN d.o.o. iz Pazina, Lovrin, Sarčija 28A, OIB: 33665964163, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 24/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
Nar. novine, 24/15.
080301 Energija, općenito