Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 12/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijaliste medicine rada
Nar. novine, 12/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Statut Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
Nar. novine, 12/14.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Statut Turističke zajednice Grada Zagreba
Nar. novine, 12/14.
140201 Turizam


Pravilnik o geodetskom projektu
Nar. novine, 12/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Nar. novine, 12/14.
220801 Pravo na pristup informacijama


Pravilnik o mjerilima za stavljanje lijekova na osnovnu i dopunsku listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 12/14.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o mjerilima i načinu za određivanja cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko
Nar. novine, 12/14.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Pravilnik o povezivanju podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja
Nar. novine, 12/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o utvrđivanju staža osiguranja na temelju plaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje
Nar. novine, 12/14.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Odluka o kriterijima raspodjele Državne kvote i trajne individualne kvote u 2014. godini.
Nar. novine, 12/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću
Nar. novine, 12/14.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Pravilnik o porezu na dobit
Nar. novine, 12/14.
050305 Porez na dobit


Odluka o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave
Nar. novine, 12/14.
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o načinu utvrđivanja visine novčane pomoći osobi osiguranoj na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove
Nar. novine, 12/14.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Odluka o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Nar. novine, 12/14.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Bolivarijanskoj Republici Venezueli, sa sjedištem u Caracasu
Nar. novine, 12/14.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 11/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 11/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 11/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj"
Nar. novine, 11/14.
140101 Ugostiteljstvo


Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2013. godine
Nar. novine, 11/14.
070801 Šumarstvo


Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2013. godine
Nar. novine, 11/14.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Pravilnik o provedbi sheme školskog voća
Nar. novine, 11/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
Nar. novine, 11/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza
Nar. novine, 11/14.
130701 Željeznice i željeznički promet


Pravilnik o stjecanju privilegije za obavljanje radiotelefonske komunikacije
Nar. novine, 11/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


(* ne važi) Pravilnik o mjerilima koja se koriste u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz
Nar. novine, 11/14.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


( * ne važi) Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka
Nar. novine, 11/14.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Odluka kojom se društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima oslobađaju plaćanja naknade za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a
Nar. novine, 10/14.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju poslova depozitara AIF-a
Nar. novine, 10/14.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o prijenosu poslova upravljanja AIF-ovima
Nar. novine, 10/14.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (s Uputama)
Nar. novine, 10/14.
050101 Platni promet
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Odluka o načinu otvaranja transakcijskih računa
Nar. novine, 10/14.
050101 Platni promet


( * ne važi) Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova
Nar. novine, 10/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o evidenciji pravomoćnih rješenja o provođenju istrage
Nar. novine, 10/14.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Odluka o određivanju tijela državne uprave i nositelja javnih ovlasti nadležnih za nadzor nad provedbom međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih pravnim aktima Europske unije
Nar. novine, 10/14.
260201 Europska unija i RH


Uredba o visini naknade za korištenje voda
Nar. novine, 10/14.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva
Nar. novine, 10/14.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i prirode
Nar. novine, 10/14.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 10/14.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Pravilnik o troškovima u postupku evidentiranja podružnica stranih odvjetničkih društava
Nar. novine, 9/14.
240601 Odvjetništvo


Pravilnik o troškovima u postupku izdavanja suglasnosti u vezi osnivanja i promjena u odvjetničkim društvima
Nar. novine, 9/14.
240601 Odvjetništvo


( * ne važi) Statut Hrvatske gospodarske komore
Nar. novine, 9/14.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 9/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 9/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata
Nar. novine, 9/14.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
Nar. novine, 9/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja
Nar. novine, 9/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o stranim jezicima u oružanim snagama Republike Hrvatske
Nar. novine, 9/14.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika
Nar. novine, 9/14.
050503 Slobodne zone, zastupanje u carinskom postupku


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova
Nar. novine, 9/14.
250501 Parnični postupak
250601 Arbitraža, mirenje


( * ne važi) Odluka o preporukama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu pravna osoba čiji je jedini osnivač ili član odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu Republika Hrvatska
Nar. novine, 9/14.
250501 Parnični postupak
250601 Arbitraža, mirenje


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 9/14.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj, sa sjedištem u Malmöu
Nar. novine, 9/14.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2013.
Nar. novine, 8/14.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala
Nar. novine, 8/14.
160102 Banke, kreditne institucije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Plan prijma u državnu službu u Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2014. godinu
Nar. novine, 8/14.
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Jasenice za katastarsku općinu Jasenice
Nar. novine, 8/14.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata
Nar. novine, 8/14.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


( * ne važi) Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2014. godinu
Nar. novine, 8/14.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Pravilnik o visini pristojbi za veterinarski pregled pošiljaka iz trećih zemalja
Nar. novine, 8/14.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 390/2013 od 9. svibnja 2013. o uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija
Nar. novine, 8/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem
Nar. novine, 8/14.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o upućivanju pravosudnih dužnosnika i državnih službenika u međunarodne organizacije i misije u inozemstvu
Nar. novine, 8/14.
240101 Pravosuđe, općenito


Uredba o okolišnoj dozvoli
Nar. novine, 8/14.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Odluka o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti čamaca za plovidbu i o visini naknade za baždarenje čamaca
Nar. novine, 7/14.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Tehnička pravila za statutarnu certifikaciju plovila unutarnje plovidbe
Nar. novine, 7/14.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2014. godini
Nar. novine, 7/14.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


( * ne važi) Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2014. godini
Nar. novine, 7/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Odluka o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2014. godini
Nar. novine, 7/14.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Odluka o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2014. godini
Nar. novine, 7/14.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2014. godini
Nar. novine, 7/14.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014. godini
Nar. novine, 7/14.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014. godinu
Nar. novine, 7/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Plan prijma u državnu službu u Stručnu službu Hrvatskoga sabora za 2014. godinu
Nar. novine, 7/14.
220201 Predsjednik RH


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2013.
Nar. novine, 6/14.
220304 Službena statistika


Kolektivni ugovor za vodno gospodarstvo (do 31. 12. 2013.)
Nar. novine, 6/14.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Popis kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike
Nar. novine, 6/14.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2014. godinu
Nar. novine, 6/14.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


( * ne važi) Odluka o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta
Nar. novine, 6/14.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova
Nar. novine, 6/14.
090201 Zaštita okoliša


Odluka o utvrđivanju nadležnih tijela za upravljanje i kontrolu provedbe Operativnog programa za ribarstvo
Nar. novine, 6/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije
Nar. novine, 6/14.
090303 Gospodarenje otpadom
271401 Zaštita okoliša (Međunarodno pravo)


Odluka Ustavnog sud Republike Hrvatske u povodu okončanja postupka nadzora nad ustavnošću i zakonitošću provođenja držanog referenduma održanog 1. prosinca 2013., na kojem je članak 62. Ustava Republike Hrvatske dopunjen novim stavkom 2., broj: SuP-O-1/2014. od 14. siječnja 2014.
Nar. novine, 5/14.
220102 Ustavni sud
220107 Javno okupljanje, građanska inicijativa


( * ne važi) Odluka o općinskom prirezu poreza na dohodak (Općina Perušić)
Nar. novine, 5/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Rješenje o reprezentativnosti Sindikata Istre i Kvarnera, Danteov trg 5, Pula, i Sindikata metalaca Hrvatske – Industrijski sindikat, Trg kralja Petra Krešimir IV. br. 2,, Zagreb
Nar. novine, 5/14.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Pravilnik o statusu i financiranju Pulskoga filmskog festivala
Nar. novine, 5/14.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari dopuštenih u biocidnim pripravcima
Nar. novine, 5/14.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika
Nar. novine, 5/14.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova
Nar. novine, 5/14.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o prihvatljivosti izdataka
Nar. novine, 5/14.
260201 Europska unija i RH


( * djelomično u primjeni) Poslovnik državnog odvjetništva
Nar. novine, 5/14.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Pravilnik o policijskom obrazovanju
Nar. novine, 5/14.
170701 Obrazovne kvalifikacije
200301 Policija


Pravilnik o službi na brodovima u Oružanim snagama Republike Hrvatske
Nar. novine, 5/14.
200201 Obrana


Pravilnik o zvanjima i stručnim ispitima pomoraca u Hrvatskoj ratnoj mornarici
Nar. novine, 5/14.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o određivanju službenog mjesta
Nar. novine, 5/14.
050501 Carinski propisi


( * ne važi) Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca
Nar. novine, 4/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe
Nar. novine, 4/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora
Nar. novine, 4/14.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve TPV 401 (izdanje 01)
Nar. novine, 4/14.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini
Nar. novine, 4/14.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Odluka o zatvaranju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, sa sjedištem u Bitoli
Nar. novine, 4/14.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj, sa sjedištem u Göteborgu
Nar. novine, 4/14.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Poljskoj, sa sjedištem u Opolama
Nar. novine, 4/14.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Anchorageu
Nar. novine, 4/14.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Daruvara
Nar. novine, 3/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom
Nar. novine, 3/14.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


Naredba o prestanku važenja Naredbe o povećanom odstrelu lisica
Nar. novine, 3/14.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Pravilnik o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska
Nar. novine, 3/14.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o očevidniku vađenja šljunka i pijeska
Nar. novine, 3/14.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o visini naknada u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i člankom 42. Uredbe (EZ) br. 396/2005
Nar. novine, 3/14.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga
Nar. novine, 3/14.
130701 Željeznice i željeznički promet


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Slavonskog Broda
Nar. novine, 2/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Pazina
Nar. novine, 2/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Kolektivni ugovor ARZ - ON d.o.o
Nar. novine, 2/14.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2014. godinu
Nar. novine, 2/14.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad
Nar. novine, 2/14.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva
Nar. novine, 2/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 2/14.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Benkovca
Nar. novine, 1/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (na dan 30. 11. 2013.)
Nar. novine, 1/14.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Eskontna stopa Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 1/14.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Statut Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 1/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu
Nar. novine, 1/14.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o prekršajnoj evidenciji i Registru neplaćenih kazni
Nar. novine, 1/14.
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine
Nar. novine, 1/14.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata
Nar. novine, 1/14.
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području Hrvatskog Podunavlja
Nar. novine, 1/14.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (primjenjuje se i na lokalne službenike i namještenike)
Nar. novine, 1/14.
020202 Državni (stručni) ispit


Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije
Nar. novine, 1/14.
080301 Energija, općenito
220703 Koncesije


Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske
Nar. novine, 1/14.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Uredba o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz
Nar. novine, 1/14.
080301 Energija, općenito