Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Privremeni sporazum kojim se stvara okvir za Sporazum o gospodarskom partnerstvu između država Istočne i Južne Afrike, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, sastavljen u Grand Baieu 29. kolovoza 2009.
Nar. novine - Međunarodni ugovori, 1/17.
270801 Gospodarska suradnja, općenito (Međunarodno pravo)


Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2016. godinu
Nar. novine, 8/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Zagorski mlinci" zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 8/17.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Odluka o utvrđivanju sastava i imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave
Nar. novine, 8/17.
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


(* ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva državne imovine
Nar. novine, 8/17.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o Tarifi upravnih pristojbi
Nar. novine, 8/17.
050504 Posebne pristojbe na uvezenu robu


( * ne važi) Odluka o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (s Uputom)
Nar. novine, 7/17.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013
Nar. novine, 7/17.
160102 Banke, kreditne institucije


Rješenje Ministarstva zdravstva o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za afektivne poremećaje" Zavodu za integrativnu medicinu Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 7/17.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske
Nar. novine, 7/17.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka
Nar. novine, 7/17.
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
050304 Porez na promet nekretnina
050305 Porez na dobit


Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Nar. novine, 7/17.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500 – 2690 MHz
Nar. novine, 6/17.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Plan dodjele za frekvencijski pojas 440 – 470 MHz
Nar. novine, 6/17.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Plan dodjele za sustave točka – više točaka
Nar. novine, 6/17.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Plan dodjele za frekvencijske pojaseve koji se koriste za mikrovalne veze
Nar. novine, 6/17.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Plan dodjele za pokretne i nepokretne komunikacijske mreže u frekvencijskom pojasu 3400 – 3800 MHz
Nar. novine, 6/17.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za prirođene srčane bolesti odraslih" Klinici za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 6/17.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za intervencijsku kardiologiju" Klinici za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 6/17.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za kliničku farmakologiju" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 6/17.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine
Nar. novine, 6/17.
190301 Liječništvo


Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2016. godine
Nar. novine, Nar. novine, 6/17.
070801 Šumarstvo


Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2016. godine
Nar. novine, 6/17.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere M09 "Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 6/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o provedbi Podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", Podmjere 6.2. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" i Podmjere 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" u okviru Mjere M06 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 6/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o utvrđivanju Prijedloga urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Skijaški kompleks", Medvednica, za javnu raspravu
Nar. novine, 6/17.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o utvrđivanju Prijedloga urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Vršna zona", Medvednica, za javnu raspravu
Nar. novine, 6/17.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2016.
Nar. novine, 5/17.
220304 Službena statistika


Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2016.
Nar. novine, 5/17.
220304 Službena statistika


Rješenje o ovlašćivanju društva INGINSPEKT – INŽENJERING d.o.o. iz Zagreba, Lastovska 18/2, OIB: 22285684086, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 5/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom
Nar. novine, 5/17.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Naredba o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju lučke kapetanije
Nar. novine, 5/17.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba


Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini
Nar. novine, 5/17.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


( * ne važi) Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 5/17.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Odluka o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2017. godini
Nar. novine, 5/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba
Nar. novine, 5/17.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju
Nar. novine, 5/17.
200201 Obrana


Pravilnik o ocjenjivanju djelatnih vojnih osoba
Nar. novine, 5/17.
200201 Obrana


Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 5/17.
090201 Zaštita okoliša


Odluka o proglašenju "Kanjona rijeke Cetine" značajnim krajobrazom
Nar. novine, 4/17.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 4/17.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina
Nar. novine, 4/17.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj 2017. godine
Nar. novine, 4/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o ulovu i prometu igluna (Xiphias gladius)
Nar. novine, 4/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
Nar. novine, 4/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 4/17.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav
200402 Tajnost podataka, informacijska sigurnost


Pravilnik o udjelima UCITS fonda
Nar. novine, 3/17.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda
Nar. novine, 3/17.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 3/17.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Nar. novine, 3/17.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o utvrđivanju cijene obrtnice
Nar. novine, 3/17.
010201 Obrt


Odluka o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja
Nar. novine, 3/17
010201 Obrt


( * ne važi) Pravilnik o načinu plaćanja dijela premije za osigurane depozite u obliku neopozive obveze plaćanja
Nar. novine, 3/17.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o provedbi Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada
Nar. novine, 3/17.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke
260201 Europska unija i RH


Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine
Nar. novine, 3/17.
090303 Gospodarenje otpadom


Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (2007.-2013.)
Nar. novine, 3/17.
260201 Europska unija i RH


Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
Nar. novine, 3/17.
090201 Zaštita okoliša
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
Nar. novine, 3/17.
090201 Zaštita okoliša


Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu ROYAL CASINO d.o.o.
Nar. novine, 2/17.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Program polaganja ispita za poreznog savjetnika
Nar. novine, 2/17.
050308 Porezno savjetništvo


Pravilnik o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika
Nar. novine, 2/17.
050308 Porezno savjetništvo


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Agencije za upravljanje državnom imovinom za IV. - XII. 2011. godinu
Nar. novine, 2/17.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
Nar. novine, 2/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Burze
Nar. novine, 2/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. godinu
Nar. novine, 2/17.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
Nar. novine, 2/17.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Pravilnik o obliku i sadržaju dodatnih podataka za statističke i druge potrebe
Nar. novine, 2/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu
Nar. novine, 2/17.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


( * ne važi) Uredba o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi
Nar. novine, 2/17.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Nar. novine, 2/17.
220301 Državna uprava, općenito


(*ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane
Nar. novine, 2/17.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima tehničke ispravnosti automata za zabavne igre
Nar. novine, 1/17.
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o priređivanju zabavnih igara
Nar. novine, 1/17.
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama
Nar. novine, 1/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o obrascu prijave prometa nekretnina i evidenciji prometa nekretnina
Nar. novine, 1/17.
050304 Porez na promet nekretnina


( * ne važi) Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti
Nar. novine, 1/17.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Pravilnik o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 1/17.
050307 Porezna uprava


Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
Nar. novine, 1/17.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (na dan 31. 10. 2016.)
Nar. novine, 1/17.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


( * ne važi) Pravilnik o porezu na dohodak
Nar. novine, 1/17.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila
Nar. novine, 1/17.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Suglasnost da porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 1/17.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju
Nar. novine, 1/17.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Pravilnik o porezu na dobit
Nar. novine, 1/17.
050305 Porez na dobit


Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 1/17.
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Pravilnik o vođenju evidencije o plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnih vozila
Nar. novine, 1/17.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije
Nar. novine,1/17.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva
260201 Europska unija i RH
260301 Međunarodna suradnja RH
270501 Diplomatski i konzularni odnosi (Međunarodno pravo)


( * ne važi) Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza
Nar. novine, 1/17.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Pravilnik o međusobnim odnosima jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz članka 46. stavka 4. Zakona o lokalnim porezima
Nar. novine, 1/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o trošarinama
Nar. novine, 1/17.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2017.
Nar. novine, 118/16.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija