Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja bedrenice na zaraženom području
Nar. novine, 88/22
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Obvezatne upute broj LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Čeminac
Nar. novine, 88/22
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN II - obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika Općine Čeminac
Nar. novine, 88/22
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN III - o imenovanju članova proširenih sastava izbornih povjerenstava za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Čeminac
Nar. novine, 88/22
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN IV - o imenovanju članova biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Čeminac
Nar. novine, 88/22
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o donošenju Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024. godine uz Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine
Nar. novine, 88/22
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


( * ne važi) Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Nar. novine, 88/22
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova


Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2022./2023. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
Nar. novine, 88/22
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2022./2023. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
Nar. novine, 88/22
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o kriterijima za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno odnosno stvarno spajanje jedinica lokalne samouprave
Nar. novine, 88/22
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodovod d.o.o., Slavonski Brod
Nar. novine, 88/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važI) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice
Nar. novine, 88/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 88/22
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o premještanju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite
Nar. novine, 88/22
250102 Stranci u RH, azil
260201 Europska unija i RH
260301 Međunarodna suradnja RH


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Čeminac
Nar. novine, 88/22
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite za 2019. godinu
Nar. novine, 88/22
250102 Stranci u RH, azil


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Đurđevac III
Nar. novine, 88/22
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o ukidanju Odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 16. srpnja 2018. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike ( ESRB/2018/5)
Nar. novine, 88/22
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja naknade troškova prijevoza
Nar. novine, 88/22
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
200201 Obrana


Pravilnik o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora
Nar. novine, 88/22
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske
Nar. novine, 88/22
200301 Policija
200302 Državna granica


Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 88/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva IVS - Istarskog vodozaštitnog sustava d.o.o., Buzet
Nar. novine, 87/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova
Nar. novine, 85/22
080301 Energija, općenito


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Garešnica - centar za III. zonu
Nar. novine, 87/22
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta
Nar. novine, 87/22
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja bedrenice na zaraženom području
Nar. novine, 85/22
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda
Nar. novine, 87/22
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
190704 Humanitarna pomoć i solidarnost
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


(* ne važi) Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa
Nar. novine, 85/22
100201 Obnova
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata
Nar. novine, 87/22
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za razdoblje od 2022. do 2024. godine
Nar. novine, 85/22
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito
260401 Hrvati izvan RH


Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima
Nar. novine, 87/22
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 85/22
220202 Vlada RH


Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 85/22
220202 Vlada RH


Pravilnik o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi
Nar. novine, 87/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 85/22
220203 Hrvatski sabor
260401 Hrvati izvan RH


Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda
Nar. novine, 87/22
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Odluka o izboru članice i prestanku mandata člana Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 85/22
220203 Hrvatski sabor
260201 Europska unija i RH


Pravilnik o rezervama
Nar. novine, 87/22
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Odluka o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije
Nar. novine, 85/22
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
260201 Europska unija i RH


Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu
Nar. novine, 87/22
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija
080303 Nafta, plin
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina na području Grada Petrinje
Nar. novine, 85/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj na području pružanja vodnih usluga vodovoda Dubrovnik d.o.o.
Nar. novine, 85/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o.
Nar. novine, 85/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vode Pisarovina d.o.o.
Nar. novine, 85/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama
Nar. novine, 87/22
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodovod d.o.o., Blato
Nar. novine, 85/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Rješenje o imenovanju nacionalnog koordinatora za provedbu projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora
Nar. novine, 87/22
190704 Humanitarna pomoć i solidarnost
220202 Vlada RH
260201 Europska unija i RH


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodovod Korenica d.o.o.
Nar. novine, 85/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Rješenje o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak
Nar. novine, 87/22
160102 Banke, kreditne institucije
220202 Vlada RH
230201 Državne potpore, općenito


Rješenje o imenovanju predsjednika Skupštine Hrvatske Lutrije d.o.o.
Nar. novine, 87/22
180301 Igre na sreću i nagradne igre
220202 Vlada RH
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 85/22
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Rješenje o imenovanju predsjednika Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Nar. novine, 87/22
220202 Vlada RH
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu robe
Nar. novine, 85/22
050501 Carinski propisi


Rješenje o imenovanju predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalno vijeće
Nar. novine, 87/22
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
020502 Sindikati, udruge poslodavaca
220202 Vlada RH


Rješenje o imenovanju predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Hrvatskom odboru za produktivnost i konkurentnost
Nar. novine, 87/22
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
220202 Vlada RH


Odluka o osnivanju Koordinativnog tijela Vlade Republike Hrvatske za međuinstitucionalnu koordinaciju aktivnosti vezanih za unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama
Nar. novine, 85/22
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Rješenje o opozivu predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću
Nar. novine, 87/22
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
020502 Sindikati, udruge poslodavaca
220202 Vlada RH


Rješenje o opozivu predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Hrvatskom odboru za produktivnost i konkurentnost
Nar. novine, 87/22
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
220202 Vlada RH


Rješenje o razrješenju nacionalnog koordinatora za provedbu projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica Republici Hrvatskoj iz ostalih inozemnih izvora
Nar. novine, 87/22
190704 Humanitarna pomoć i solidarnost
220202 Vlada RH
260201 Europska unija i RH


Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Keniji, sa sjedištem u Pretoriji
Nar. novine, 85/22
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru
Nar. novine, 85/22
220203 Hrvatski sabor


Rješenje o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak
Nar. novine, 87/22
160102 Banke, kreditne institucije
220202 Vlada RH
230201 Državne potpore, općenito


Rješenje o razrješenju predsjednika Skupštine Hrvatske Lutrije d.o.o.
Nar. novine, 87/22
180301 Igre na sreću i nagradne igre
220202 Vlada RH
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o pristupanju izmjeni Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske
Nar. novine, 85/22
220102 Ustavni sud


Rješenje o razrješenju predsjednika Vijeća za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Nar. novine, 87/22
220202 Vlada RH
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


Odluka o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske
Nar. novine, 85/22
220101 Ustav RH i ljudska prava


Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2032. godine
Nar. novine, 87/22
090201 Zaštita okoliša
090301 Vode i vodno gospodarstvo
090303 Gospodarenje otpadom
130101 Promet općenito
130301 Unutarnja plovidba
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Odluka o proglašenju projekta "Dovršetak izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru" od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Nar. novine, 85/22
180106 Kazališta
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu
Nar. novine, 85/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije
Nar. novine, 85/22
180401 Mediji, općenito


Odluka o razrješenju člana Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 85/22
220203 Hrvatski sabor
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici
Nar. novine, 85/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore psihoterapeuta
Nar. novine, 85/22
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije osoba kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja
Nar. novine, 85/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju


Pravilnik o sadržaju i obliku službene iskaznice inspektora u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, načinu izdavanja i vođenju upisnika o izdanim iskaznicama
Nar. novine, 85/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Nar. novine, 85/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Nar. novine, 85/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Rješenje o imenovanju ministra financija
Nar. novine, 85/22
220202 Vlada RH
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Rješenje o imenovanju potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 85/22
220202 Vlada RH
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Rješenje o razrješenju potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra financija
Nar. novine, 85/22
220202 Vlada RH
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Statut Agencije za elektroničke medije
Nar. novine, 85/22
180402 Elektronički mediji


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 86/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave
Nar. novine, 85/22
220301 Državna uprava, općenito
240101 Pravosuđe, općenito


Naredba o zabrani primjene određenih tvari hormonskog ili tireostatskog učinka i beta-agonista na farmskim životinjama
Nar. novine, 83/22
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Odluka o izvješćivanju o novčanom tržištu
Nar. novine, 83/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja
Nar. novine, 83/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
Nar. novine, 83/22
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama
Nar. novine, 85/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


( * ne važi) Odluka o naknadi za razvoj Komunalnog društva Pag d.o.o., Pag
Nar. novine, 83/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o., Buzet
Nar. novine, 83/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva ODVODNJA d.o.o. Zadar
Nar. novine, 83/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o obveznoj pričuvi
Nar. novine, 83/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o osnovnim obilježjima i puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "Pelješki most, 2022."
Nar. novine, 83/22
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Pravilnik o alternativnoj identifikacijskoj oznaci za određenu hranu životinjskog podrijetla
Nar. novine, 83/22
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Nar. novine, 85/22
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o brzo smrznutoj hrani
Nar. novine, 83/22
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o mikrobiološkom razvrstavanju i postupku u slučaju onečišćenja živih školjkaša (važi do 1. 1. 2023.)
Nar. novine, 83/22
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu
Nar. novine, 85/22
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla
Nar. novine, 83/22
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o mjestima ulaska za pošiljke bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji podliježu fitosanitarnom pregledu pri unošenju iz trećih zemalja
Nar. novine, 83/22
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja
Nar. novine, 83/22
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla
Nar. novine, 83/22
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o posebnim pravilima organizacije i provedbe službenih kontrola koje se provode na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša (važi do 1. 1. 2023.)
Nar. novine, 83/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2022.
Nar. novine, 84/22
220304 Službena statistika


Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže
Nar. novine, 84/22
080301 Energija, općenito


Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije
Nar. novine, 84/22
080301 Energija, općenito


Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije
Nar. novine, 84/22
080301 Energija, općenito


Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu
Nar. novine, 84/22
080301 Energija, općenito


Odluka o imenovanju zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Puli - Pola, za potrebe rada Kaznenog odjela
Nar. novine, 84/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


Odluka o naknadi za razvoj sustava javne odvodnje trgovačkog društva 6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Umag
Nar. novine, 84/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj sustava javne odvodnje trgovačkog društva Poličnik d.o.o., Poličnik
Nar. novine, 84/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava
Nar. novine, 83/22
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vrelo d.o.o. za komunalne djelatnosti, Rab
Nar. novine, 84/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom
Nar. novine, 83/22
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravila o promjeni opskrbljivača i agregatora
Nar. novine, 84/22
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta proizvodnje
Nar. novine, 83/22
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
Nar. novine, 84/22
180402 Elektronički mediji


Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga
Nar. novine, 84/22
130601 Zračne luke i zračni promet


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 83/22
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora
Nar. novine, 84/22
190705 Edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost


( * ne važi) Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Nar. novine, 83/22
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Pravilnik o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom
Nar. novine, 84/22
080301 Energija, općenito


Rješenje kojim se Klinika za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za digitalnu ortodonciju"
Nar. novine, 84/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje kojim se Odjel za pedijatrijsku neurologiju Klinike za dječje bolesti Zagreb određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za praćenje rasta i razvoja djece predškolske dobi"
Nar. novine, 84/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje kojim se Odjel za solidne tumore Zavoda za pedijatrijsku onkologiju i hematologiju "Mladen Ćepulić" Klinike za dječje bolesti Zagreb određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za solidne tumore dječje dobi"
Nar. novine, 84/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Zakon o biljnom zdravstvu
Nar. novine, 83/22
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Rješenje kojim se Zavod za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i poremećaje prehrane Klinike za dječje bolesti Zagreb određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za dječju gastroenterologiju i poremećaje prehrane"
Nar. novine, 84/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu
Nar. novine, 83/22
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Zakon o hrani
Nar. novine, 83/22
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Rješenje o imenovanju glavne državne rizničarke
Nar. novine, 84/22
220301 Državna uprava, općenito


Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi
Nar. novine, 83/22
180101 Kultura i umjetnost, općenito
210101 Ustanove, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o imenovanju Nacionalne dužnosnice za ovjeravanje
Nar. novine, 84/22
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici
260201 Europska unija i RH
271101 Zaduživanje, tehnička i financijska pomoć (Međunarodno pravo)


Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/784 Europskog parlamenta i vijeća od 29. travnja 2021. o borbi protiv širenja terorističkog sadržaja na internetu
Nar. novine, 83/22
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito
200301 Policija
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav
200402 Tajnost podataka, informacijska sigurnost


Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Nacionalnog povjerenstva za medicinski pomognutu oplodnju
Nar. novine, 84/22
190210 Medicinski pomognuta oplodnja


Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2019/1111 od 25. lipnja 2019. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o međunarodnoj otmici djece
Nar. novine, 83/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti predsjednika Uprave Agencije za ugljikovodike
Nar. novine, 84/22
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Rješenje o razrješenju glavnog državnog rizničara
Nar. novine, 84/22
220301 Državna uprava, općenito


Zakon o provedbi uredbi Europske unije o sljedivosti i označavanju genetski modificirane hrane i hrane za životinje
Nar. novine, 83/22
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Rješenje o razrješenju Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje
Nar. novine, 84/22
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici
260201 Europska unija i RH
271101 Zaduživanje, tehnička i financijska pomoć (Međunarodno pravo)


Zakon o veterinarstvu
Nar. novine, 83/22
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Nacionalnog povjerenstva za medicinski pomognutu oplodnju
Nar. novine, 84/22
190210 Medicinski pomognuta oplodnja


Rješenje o razrješenju predsjednika Uprave Agencije za ugljikovodike
Nar. novine, 84/22
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda "Meso crne slavonske svinje" – zaštićena oznaka izvornosti
Nar. novine, 82/22
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Odluka o naknadi za razvoj sustava javne odvodnje trgovačkog društva 6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Umag
Nar. novine, 82/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Urednost d.o.o., Čepin
Nar. novine, 82/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva VIOP d.o.o., Pregrada
Nar. novine, 82/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o., Topusko
Nar. novine, 82/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o., Ogulin
Nar. novine, 82/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske
Nar. novine, 82/22
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
220102 Ustavni sud


Kodeks odvjetničke etike
Nar. novine, 81/22
240601 Odvjetništvo


( * ne važi) Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze
Nar. novine, 82/22
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2022. godini
Nar. novine, 81/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Gornja Motičina Nova
Nar. novine, 82/22
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o imenovanju općinske državne odvjetnice u Općinskom građanskom državnom odvjetništvu u Zagrebu
Nar. novine, 81/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu
Nar. novine, 81/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju sudaca Općinskog suda u Splitu, Stalna služba u Supetru
Nar. novine, 81/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinje Županijskog suda u Puli – Pola
Nar. novine, 81/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu
Nar. novine, 81/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku
Nar. novine, 81/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zlataru
Nar. novine, 81/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Puli – Pola
Nar. novine, 81/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom građanskom državnom odvjetništvu u Zagrebu
Nar. novine, 81/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku
Nar. novine, 81/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Gornja Pačetina
Nar. novine, 82/22
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o naknadi za razvoj društva Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica
Nar. novine, 81/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 82/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina na području Općine Klinča Sela
Nar. novine, 81/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina trgovačkog društva Sisački vodovod d.o.o., Sisak
Nar. novine, 81/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju na području Općine Bilice
Nar. novine, 81/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na području Općine Primošten
Nar. novine, 81/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju Evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te Evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva
Nar. novine, 82/22
250101 Državljanstvo, javne isprave


Odluka o naknadi za razvoj na području Općine Murter – Kornati
Nar. novine, 81/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Tisno
Nar. novine, 81/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Općine Rogoznica
Nar. novine, 81/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara
Nar. novine, 82/22
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Odluka o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Općine Tribunj
Nar. novine, 81/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na vodoopskrbnom području naselja Betina
Nar. novine, 81/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na vodoopskrbnom području naselja Tisno i Jezera
Nar. novine, 81/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Rješenje kojim se Klinika za očne bolesti Kliničke bolnice Sveti Duh određuje Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za nasljedne distrofije mrežnice
Nar. novine, 82/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Drenovački vodovod d.o.o., Drenovci
Nar. novine, 81/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Rješenje kojim se Zavod za medicinsku genetiku i reproduktivno zdravlje Klinike za dječje bolesti Zagreb određuje Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za praćenje kongenitalnih anomalija
Nar. novine, 82/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Komunalno poduzeće d.o.o., Knin
Nar. novine, 81/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Šibenika
Nar. novine, 81/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na području Općine Unešić
Nar. novine, 81/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Skradina
Nar. novine, 81/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Statut Stranke s Imenom i Prezimenom
Nar. novine, 82/22
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


Odluka o obvezi plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Vodica
Nar. novine, 81/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o obvezi plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje trgovačkog društva Vodovod i odvodnja Šibenik d.o.o., Šibenik (za Općinu Pirovac)
Nar. novine, 81/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu
Nar. novine, 81/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu
Nar. novine, 81/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 82/22
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o trajnom premještaju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru na mjesto zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu
Nar. novine, 81/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o trajnom premještaju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Gospiću na mjesto zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru
Nar. novine, 81/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o trajnom premještaju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru na mjesto zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku
Nar. novine, 81/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o trajnom premještaju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu na mjesto zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru
Nar. novine, 81/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o trajnom premještaju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom građanskom državnom odvjetništvu u Zagrebu na mjesto zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku
Nar. novine, 81/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Plan prijma u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2022. godinu
Nar. novine, 81/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
220801 Pravo na pristup informacijama


Pravilnik o vinarstvu
Nar. novine, 81/22
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Naredba o razvrstavanju luka otvorenih za javni promet na području Splitsko-dalmatinske županije
Nar. novine, 79/22
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Pravilnik o vinogradarstvu
Nar. novine, 81/22
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Rješenje kojim se Klinika za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i liječenje kroničnih i hiperreaktivnih bolesti gornjih dišnih putova"
Nar. novine, 81/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela
Nar. novine, 79/22
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
260201 Europska unija i RH


Rješenje kojim se Klinika za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za oštećenje jetre ksenobioticima"
Nar. novine, 81/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije
Nar. novine, 81/22
020601 Volonterstvo
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
260201 Europska unija i RH


Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova
Nar. novine, 81/22
130401 Hrvatski registar brodova


Rješenje o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika Općine Čeminac
Nar. novine, 81/22
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina na području Grada Nina i Općine Vir trgovačkog društva Vodovod-Vir d.o.o. za komunalne djelatnosti, Vir
Nar. novine, 79/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nar. novine, 81/22
090201 Zaštita okoliša


Odluka o naknadi za razvoj sustava javne odvodnje društva PRAGRANDE d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje, Pula
Nar. novine, 79/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Rješenje o razrješenju članice Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije
Nar. novine, 81/22
020601 Volonterstvo
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
260201 Europska unija i RH


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva IZVOR PLOČE d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Pula
Nar. novine, 79/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Standard za visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice
Nar. novine, 81/22
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180104 Knjižnice


( * ne važi) Statut Hrvatske odvjetničke komore
Nar. novine, 81/22
240601 Odvjetništvo


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Čazma
Nar. novine, 79/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, Metković
Nar. novine, 79/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o određivanju osjetljivih područja
Nar. novine, 79/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2022.
Nar. novine, 80/22
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Komunalije d.o.o., Novalja
Nar. novine, 80/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Ervenik
Nar. novine, 79/22
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru Društva za upravljanje UCITS fondovima
Nar. novine, 79/22
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Zakon o Državnom sudbenom vijeću
Nar. novine, 80/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću
Nar. novine, 80/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Zakon o kaznenom postupku
Nar. novine, 80/22
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Pravilnik o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem
Nar. novine, 79/22
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Zakon o parničnom postupku
Nar. novine, 80/22
250501 Parnični postupak


Zakon o prestanku važenja Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa
Nar. novine, 80/22
220301 Državna uprava, općenito


Zakon o Vladi Republike Hrvatske
Nar. novine, 80/22
220201 Predsjednik RH
220202 Vlada RH


Pravilnik o kriterijima značajnosti i pokazateljima trenda koji ukazuju na nemogućnost kontinuiranog ispunjavanja uvjeta za rad središnje ugovorne strane i izdvajanju značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane
Nar. novine, 79/22
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o naknadama i troškovima koje naplaćuje društvo za upravljanje
Nar. novine, 79/22
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Zakon o Zakladi "Hrvatska za djecu"
Nar. novine, 80/22
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju
210501 Zaklade


Pravilnik o obrazovnom programu i ispitima za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje
Nar. novine, 79/22
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
170701 Obrazovne kvalifikacije


Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom
Nar. novine, 79/22
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Agencije za elektroničke medije
Nar. novine, 78/22
180402 Elektronički mediji


Odluka o imenovanju predsjednika i šest članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija
Nar. novine, 78/22
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


( * ne važi) Odluka o naknadi za razvoj društva Komunalac d.o.o., Županja
Nar. novine, 78/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o provedbi Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka
Nar. novine, 79/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito


Odluka o naknadi za razvoj društva Krakom - Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Krapina
Nar. novine, 78/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina društva Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa
Nar. novine, 78/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina na području Općine Vrhovine društva Vreline d.o.o., Vrhovine
Nar. novine, 78/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 78/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
Nar. novine, 78/22
210301 Političke stranke


Pravilnik o dodacima prehrani
Nar. novine, 78/22
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati izravno iz imovine AIF-a s javnom ponudom
Nar. novine, 79/22
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača
Nar. novine, 78/22
180107 Audiovizualne djelatnosti
180402 Elektronički mediji


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za civilne stradalnike iz Domovinskog rata
Nar. novine, 78/22
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji
Nar. novine, 78/22
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Nar. novine, 79/22
210101 Ustanove, općenito
260201 Europska unija i RH


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade, prilagodbu prilaza do stana u zgradi i prilagodbu stana za djecu smrtno stradaloga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata
Nar. novine, 78/22
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju


Pravilnik o Programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina
Nar. novine, 78/22
110202 Posredovanje u prometu nekretnina


Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika
Nar. novine, 78/22
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


Pravilnik o uvjetnom otpustu uz elektronički nadzor
Nar. novine, 78/22
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


Rješenje kojim se Zavod za endokrinologiju i dijabetes Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes"
Nar. novine, 78/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o imenovanju dijela zamjenika članova Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
Nar. novine, 78/22
220108 Nacionalne manjine


Rješenje o razrješenju dijela zamjenika članova Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
Nar. novine, 78/22
220108 Nacionalne manjine


Rješenje o razrješenju glavne tajnice Ministarstva poljoprivrede
Nar. novine, 78/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Odluka o utvrđivanju plaće predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije
Nar. novine, 76/22
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o proizvodnji, označivanju, zaštićenim oznakama, stavljanju u promet i službenim kontrolama jakih alkoholnih pića
Nar. novine, 76/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
140101 Ugostiteljstvo


Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji
Nar. novine, 76/22
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Nar. novine, 76/22
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
Nar. novine, 76/22
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Zakon o elektroničkim komunikacijama
Nar. novine, 76/22
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
150301 Zaštita osobnih podataka (GDPR)


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 77/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190602 Medicinski proizvodi


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 77/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 77/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 77/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi
190602 Medicinski proizvodi


Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova
Nar. novine, 77/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Odluka o naknadi za razvoj društva Vode Vrbovsko d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Vrbovsko
Nar. novine, 75/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe društva Vodovod Pula d.o.o. za javnu vodoopskrbu, Pula
Nar. novine, 75/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina društva IVKOM-VODE d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Ivanec
Nar. novine, 75/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Komunalno d.o.o., Vrgorac
Nar. novine, 75/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Liburnijske vode d.o.o., Ičići
Nar. novine, 75/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Neretvansko-pelješko-korčulansko-lastovsko-mljetskog vodovoda d.o.o., Korčula
Nar. novine, 75/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Usluga d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Gospić
Nar. novine, 75/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Velika Gorica
Nar. novine, 75/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Zabok
Nar. novine, 75/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o proglašenju projekta "Frapa Resort Medine" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 75/22
140201 Turizam
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o proglašenju projekta "Marina Cavtat & Resort" strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske
Nar. novine, 75/22
140201 Turizam
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o usvajanju Programa "Investicijski zajmovi iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Nar. novine, 75/22
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o usvajanju Programa "Subvencija kamatne stope iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Nar. novine, 75/22
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava
Nar. novine, 75/22
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost
240101 Pravosuđe, općenito


Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije
Nar. novine, 75/22
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva
260201 Europska unija i RH
260301 Međunarodna suradnja RH
270501 Diplomatski i konzularni odnosi (Međunarodno pravo)


( * ne važi) Pravilnik o završnom ispitu u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike
Nar. novine, 75/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
170701 Obrazovne kvalifikacije
240101 Pravosuđe, općenito


Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
Nar. novine, 75/22
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita
Nar. novine, 75/22
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
Nar. novine, 75/22
100101 Prostorno uređenje i gradnja