Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva IMT j.d.o.o. iz Karlovca, Mala Švarča 10, OIB: 75516035780, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 49/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite
Nar. novine, 49/16.
200301 Policija


( * ne važi) Mreža hitne medicine
Nar. novine, 49/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190207 Hitna medicina


( * ne važi) Mreža telemedicinskih centara
Nar. novine, 49/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj kliničkih zdravstvenih ustanova
Nar. novine, 49/16.
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica
Nar. novine, 49/16.
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu strane robe
Nar. novine, 49/16.
220201 Predsjednik RH


Uredba o preuzimanju Direktive 2014/54/EU o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika
Nar. novine, 49/16.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


Zakon o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti
Nar. novine, 49/16.
220201 Predsjednik RH


Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava
Nar. novine, 49/16.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
Nar. novine, 49/16.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o radijskoj opremi
Nar. novine, 49/16.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Rješenje o ovlašćivanju društva GUSTAV ZAŠTITA j.d.o.o. iz Koprivnice, Ulica Miklinovec 118, OIB: 94355196473, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 48/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.
Nar. novine, 48/16.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Pravila organiziranja tržišta električne energije
Nar. novine, 48/16.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini
Nar. novine, 48/16.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o načinu postupanja i suradnje suca, stručnog radnika Centra za socijalnu skrb i policijskog službenika za mladež prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta
Nar. novine, 48/16.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite
Nar. novine, 47/16.
200301 Policija


Pravilnik o metodologiji za izradu analize rizika poslovanja kritičnih infrastruktura
Nar. novine, 47/16.
200301 Policija


Indeks potrošačkih cijena u travnju 2016.
Nar. novine, 47/16.
220304 Službena statistika


Odluka o troškovima smještaja u Prihvatilištu za tražitelje azila
Nar. novine, 47/16.
250102 Stranci u RH, azil


Odluka o smještaju zastupnika Hrvatskoga sabora u Zagrebu u vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika
Nar. novine, 47/16.
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2016. godinu
Nar. novine, 47/16.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjere 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjere 19.4. "Tekući troškovi i animacija" unutar Mjere 19 "Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD - lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 47/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o Registru "Ne zovi"
Nar. novine, 47/16.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku
Nar. novine, 47/16.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2016. - 2018.
Nar. novine, 47/16.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama Republike Hrvatske s naslova duga po kreditima i protestiranim državnim jamstvima u predstečajnim i stečajnim postupcima
Nar. novine, 47/16.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


( * ne važi) Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine
Nar. novine, 47/16.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Odluka o korištenju rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 47/16.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o davanju određenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanje Uredu predsjednice Republike Hrvatske i Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom
Nar. novine, 47/16.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


( * djelomično u primjeni) Odluka o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja
Nar. novine, 46/16.
050101 Platni promet


Odluka o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava (važi do 30. 12. 2022.)
Nar. novine, 46/16.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2016."
Nar. novine, 46/16.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2016."
Nar. novine, 46/16.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o nalozima za plaćanje
Nar. novine, 46/16.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Zemunik Donji za katastarsku općinu Zemunik
Nar. novine, 46/16.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Lička janjetina" oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 46/16.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva "Slavonski med" oznaka izvornosti
Nar. novine, 46/16.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica
Nar. novine, 46/16.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu ("Narodne novine", broj 26/16) u Razdjelu 02021 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije
Nar. novine, 46/16.
220108 Nacionalne manjine
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Rješenje o ovlašćivanju društva INSPEKT d.o.o. iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 15, OIB: 24609583524, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 46/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o donošenju nastavnog plana i programa za zanimanje Grafički tehničar pripreme (210394), prilagođenog programa za učenike s teškoćama, u obrazovnom sektoru Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje, u trajanju od četiri godine
Nar. novine, 46/16.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju


Odluka o donošenju nastavnog plana i okvirnog programa za zanimanje Tehničar zaštite prirode (330804) u obrazovnom sektoru Šumarstvo, prerada i obrada drva u trajanju od četiri godine
Nar. novine, 46/16.
070801 Šumarstvo
090202 Zaštita prirode
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Islamske zajednice u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa
Nar. novine, 46/16.
210201 Udruge i civilno društvo
210401 Vjerske zajednice


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog servisera
Nar. novine, 45/16.
060102 Mjeriteljstvo


( * ne važi) Rješenje kojim se ovlašćuje društvo IMT j.d.o.o. iz Karlovca, Mala Švarča 10, OIB: 75516035780, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 45/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2016. godinu
Nar. novine, 45/16.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2016. godinu
Nar. novine, 45/16.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2016.
Nar. novine, 45/16.
220304 Službena statistika


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 45/16.
200301 Policija


Sudski poslovnik
Nar. novine, 45/16.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o radu u sustavu eSpis
Nar. novine, 45/16.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Rješenje o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova
Nar. novine, 45/16.
200301 Policija


Odluka o Listi sigurnih zemalja podrijetla u postupku odobrenja međunarodne zaštite
Nar. novine, 45/16.
260301 Međunarodna suradnja RH
270601 Granice, vize, prihvat i predaja osoba (Međunarodno pravo)


Pravilnik o načinu obavljanja poslova razminiranja, kontrole kvalitete, općeg i tehničkog izvida i obilježavanja minski sumnjivog područja
Nar. novine, 45/16.
200301 Policija


Pravilnik o priređivanju lutrijskih igara
Nar. novine, 45/16.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
Nar. novine, 45/16.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


Pravilnik o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 45/16.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o višestrukoj sukladnosti
Nar. novine, 45/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere M08 "Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.6. "Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 45/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere M08 "Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 45/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o trošarinama
Nar. novine, 45/16.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu
Nar. novine, 45/16.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 45/16.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o registraciji i označavanju vozila
Nar. novine, 45/16.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 44/16.
210201 Udruge i civilno društvo
220202 Vlada RH


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata
Nar. novine, 44/16.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača
Nar. novine, 44/16.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Uredba o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2015. godini
Nar. novine, 44/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Opći porezni zakon
Nar. novine, 44/16.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata
Nar. novine, 44/16.
050101 Platni promet


Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
Nar. novine, 44/16.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012
Nar. novine, 44/16.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Odluka o pokretanju Projekta e-Građani
Nar. novine, 44/16.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
220202 Vlada RH


(* ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine
Nar. novine, 44/16.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 44/16.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru
Nar. novine, 44/16.
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


Uredba o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera
Nar. novine, 44/16.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama
Nar. novine, 44/16.
090201 Zaštita okoliša


Uredba o privremenoj izvanrednoj pomoći poljoprivrednicima u sektoru stočarstva
Nar. novine, 44/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017.
Nar. novine, 43/16.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Rješenje o prestanku ovlaštenja društvu EUROSIGURNOSTI d.o.o. iz Zagreba, Pile I. 1
Nar. novine, 43/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva ALFA SIGURNOST d.o.o. iz Zagreba, Bosutska 9, OIB: 47785989863, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 43/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju MLADENA BAŠIĆ iz Splita, Mosećka 54, OIB: 12471740675, za obavljenje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 43/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Obvezatne upute broj FLS I i FLN I - o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Gradskog izbornog povjerenstva Grada Vrgorca u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca koji će se održati 5. lipnja 2016.
Nar. novine, 43/16.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca
Nar. novine, 43/16.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS I i LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 43/16.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravlja za komunikacijske bolesti« Klinici za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata Kliničkog bolničkog centra »Sestre milosrdnice«, Zagreb
Nar. novine, 43/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Odluka o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove
Nar. novine, 43/16.
220301 Državna uprava, općenito
260201 Europska unija i RH


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca i gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Grada Vrgorca
Nar. novine, 43/16.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske
Nar. novine, 43/16.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
220201 Predsjednik RH


Odluka o osnivanju Vijeća za domovinsku sigurnost Predsjednice Republike Hrvatske
Nar. novine, 43/16.
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Kodeks strukovne etike članova Hrvatske komore arhitekata
Nar. novine, 43/16.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica
Nar. novine, 43/16.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Pravilnik o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, prosječne dnevne potrošnje i količina obveznih zaliha nafte i naftnih derivata
Nar. novine, 43/16.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini
Nar. novine, 43/16.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


( * ne važi) Odluka o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 43/16.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


( * ne važi) Uredba o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 43/16.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


( * djelomično u primjeni) Odluka o obliku, sadržaju i rokovima izvještavanja
Nar. novine, 42/16.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca
Nar. novine, 42/16.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe


Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru
Nar. novine, 42/16.
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra jedinica za unutarnju reviziju i Registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor
Nar. novine, 42/16.
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru
Nar. novine, 42/16.
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


Pravilnik Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita
Nar. novine, 42/16.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
Nar. novine, 42/16.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na toplinsku distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage
Nar. novine, 42/16.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama
Nar. novine, 42/16.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama, njihovom sadržaju, načinu i uvjetima izrade, izdavanja i održavanja
Nar. novine, 42/16.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-351/2016 od 20. 4. 2016.
Nar. novine, 41/16.
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito


Rješenje o ovlašćivanju društva SENTE KONTROLA d.o.o. iz Sesveta, Selčinska 11, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 41/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Poslovnik Povjerenika za informiranje
Nar. novine, 41/16.
220801 Pravo na pristup informacijama


( * ne važi) Odluka o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu
Nar. novine, 41/16.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Pravilnik o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama
Nar. novine, 41/16.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Burze
Nar. novine, 41/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja
Nar. novine, 41/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva
Nar. novine, 41/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava
Nar. novine, 41/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160202 Faktoring
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava
Nar. novine, 41/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160201 Leasing


( * ne važki) Odluka o porezima Općine Tisno
Nar. novine, 41/16.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Zakon o faktoringu
Nar. novine, 41/16.
160202 Faktoring


Pravilnik o znaku dobavljača predmeta od plemenitih kovina
Nar. novine, 41/16.
060202 Nadzor predmeta od plemenitih kovina


Pravilnik o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina
Nar. novine, 41/16.
060202 Nadzor predmeta od plemenitih kovina


Zakon o zaštiti od buke
Nar. novine, 41/16.
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja


( * ne važi) Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva
Nar. novine, 41/16.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka