Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Statut Hrvatske zore stranke naroda
Nar. novine, 121/13.
210201 Udruge i civilno društvo


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-0372013-01/003, urbroj: 580-05/84-2013-038 od 5. rujna 2013. u upravnom postupku utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma protiv Brodogradilišta "Viktor Lenac" d.d. i poduzetnika Jadroagent d.d., sa sjedištem u Rijeci
Nar. novine, 121/13.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


( * ne važi) Odluka o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (s Uputama)
Nar. novine, 121/13.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o nadzornim izvještajima kreditnih institucija
Nar. novine, 121/13.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje
Nar. novine, 121/13.
080301 Energija, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki u tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Ivan Goran Kovačića 8, Ogulin, u Gradu Ogulinu
Nar. novine, 121/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu
Nar. novine, 121/13.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva)
Nar. novine, 121/13.
110102 Zemljišne knjige


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa
Nar. novine, 121/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom
Nar. novine, 121/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu
Nar. novine, 121/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Zakon o kazalištima
Nar. novine, 121/13.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180106 Kazališta


( * ne važi) Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 121/13.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Zakon o porezu na dohodak
Nar. novine, 120/13.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata
Nar. novine, 120/13.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


( * ne važi) Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine
Nar. novine, 120/13.
190301 Liječništvo


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije
Nar. novine, 120/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Pravilnik o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake
Nar. novine, 120/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Rješenje o prestanku ovlaštenja društvu BRODOSPLIT-BRODOGRADILIŠTE d.o.o. iz Splita, Put Supavla 21,
Nar. novine, 120/13.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini
Nar. novine, 120/13.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


( * ne važi) Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
Nar. novine, 120/13.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 120/13.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


( * ne važi) Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju
Nar. novine, 119/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 119/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 119/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme
Nar. novine, 119/13.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti
Nar. novine, 119/13.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Uredba o osnivanju Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima
Nar. novine, 119/13.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Uredba o osnivanju Veleučilišta u Virovitici
Nar. novine, 119/13.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Uredba o osnivanju Međimurskog veleučilišta u Čakovcu
Nar. novine, 119/13.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Uredba o osnivanju Veleučilišta u Slavonskom Brodu
Nar. novine, 119/13.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Uredba o osnivanju Veleučilišta u Rijeci
Nar. novine, 119/13.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Uredba o osnivanju Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu
Nar. novine, 119/13.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Uredba o osnivanju Veleučilišta u Šibeniku
Nar. novine, 119/13.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Uredba o osnivanju Veleučilišta u Karlovcu
Nar. novine, 119/13.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Uredba o osnivanju Zdravstvenog veleučilišta (u Zagrebu)
Nar. novine, 119/13.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Uredba o osnivanju Tehničkog veleučilišta u Zagrebu
Nar. novine, 119/13.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Uredba o osnivanju Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Nar. novine, 119/13.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Uredba o osnivanju Veleučilišta u Požegi
Nar. novine, 119/13.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Uredba o osnivanju Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću
Nar. novine, 119/13.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2013.
Nar. novine, 118/13.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu (na dohodak) Općine Vladislavci
Nar. novine, 118/13.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 118/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju studentske isprave
Nar. novine, 118/13.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


( * ne važi) Rješenje o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja
Nar. novine, 118/13.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


Rješenje o određivanju područja graničnog prijelaza za međunarodni cestovni promet putnika Dvor
Nar. novine, 118/13.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica
Nar. novine, 118/13.
250101 Državljanstvo, javne isprave


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom
Nar. novine, 118/13.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad središnjem klirinškom depozitarnom društvu
Nar. novine, 117/13.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi
Nar. novine, 117/13.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi burze i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave burze
Nar. novine, 117/13.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o izdavanju odobrenja vezanom zastupniku
Nar. novine, 117/13.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, te o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku
Nar. novine, 117/13.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja suglasnosti za članstvo u upravi investicijskog društva
Nar. novine, 117/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Rješenje o reprezentativnosti Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2, Zagreb, za kolektivno pregovaranje radi sklapanja kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba
Nar. novine, 116/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti Sindikata turizma i usluga Hrvatske, Trg kralja Petra Krešimira 2, Zagrebza kolektivno pregovaranje radi sklapanja kolektivnog ugovora na razini poslodavca Adria grupa d.o.o., Heinzelova 53 a, Zagreb
Nar. novine, 116/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti Sindikata radnika Sladorane d.d., Naselje Šećerana 63, Županja, registarski broj US 6, i Sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske, Ljudevita Posavskog 5, Zagreb, za kolektivno pregovaranje radi sklapanja kolektivnog ugovora na razini poslodavca Sladorana Tvornica šećera dioničko društvo, Šećerana 63, Županja
Nar. novine, 116/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge
Nar. novine, 116/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Lista tvari zabranjenih u sportu
Nar. novine, 116/13.
180201 Sport


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1178/2011 o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura vezano za članove posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu u skladu s Uredbom (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća
Nar. novine, 116/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge
Nar. novine, 116/13.
080301 Energija, općenito


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2013.
Nar. novine, 115/13.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Statut Hrvatske odvjetničke komore
Nar. novine, 115/13.
240601 Odvjetništvo


( * ne važi) Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za skrbnika
Nar. novine, 115/13.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate naknade za provođenje nadzora nad roditeljskom skrbi
Nar. novine, 115/13.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Statut Hrvatske komore socijalnih radnika
Nar. novine, 114/13.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine
Nar. novine, 114/13.
190301 Liječništvo


( * ne važi) Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu
Nar. novine, 114/13.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini
Nar. novine, 114/13.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1079/2012 o utvrđivanju zahtjeva za razmak između govornih kanala za Jedinstveno europsko nebo
Nar. novine, 114/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 1033/2006 o utvrđivanju zahtjeva o postupcima za planove leta u fazi prije polijetanja za Jedinstveno europsko nebo
Nar. novine, 114/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 1207/2011 o utvrđivanju zahtjeva u vezi s učinkovitošću i interoperabilnošću nadzora za Jedinstveno europsko nebo
Nar. novine, 114/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EU) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ
Nar. novine, 114/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1332/2011 o zahtjevima uporabe zajedničkog zračnog prostora i operativnim procedurama za izbjegavanje sudara u zraku
Nar. novine, 114/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o provedbi Uredbe Komisije (EZ) br. 1032/2006 o utvrđivanju zahtjeva za automatske sustave za razmjenu podataka o letu u svrhu obavješćivanja, koordinacije i prijenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa
Nar. novine, 114/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture
Nar. novine, 114/13.
010701 Poduzetnička infrastruktura


Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Sveti Ilija
Nar. novine, 113/13.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 034-03/2013-01/029, urbroj: 580-05/84-2013-004 od 1. kolovoza 2013. kojim se prihvaćaju mjere, uvjeti i rokovi predloženi od poduzetnika Societe Generale – Splitska banka d.d., sa sjedištem u Splitu, Ruđera Boškovića 16, kojima se navedeni poduzetnik obvezao da će do kraja rujna 2013. skupini klijenata izvršiti povrat sredstava
Nar. novine, 113/13.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/11-00/002 od 27. lipnja 2013. kojim se odobrava državna potpora za restrukturiranje u obliku dokapitalizacije i pretvaranja potraživanja u temeljni kapital poduzetnika Croatia banka d.d. sadržana u Planu restrukturiranja poduzetnika Croatia banka d.d. sa sjedištem u Zagrebu
Nar. novine, 113/13.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
230201 Državne potpore, općenito


Rješenje kojim se utvrđuje da Centar banka d.d., Zagreb, zbog razloga izravno povezanih s njezinom financijskom situacijom, dana 2. rujna 2013. godine nije bila sposobna isplatiti dospjele depozite utvrđene Zakonom o osiguranju depozita te da se ne može očekivati da će ih biti sposobna isplatiti u budućnosti
Nar. novine, 113/13.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o osnivanju Hrvatskog IPPC foruma
Nar. novine, 113/13.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u prometu preko granice Republike Hrvatske
Nar. novine, 113/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik
Nar. novine, 113/13.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Nar. novine, 113/13.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o dodjeljivanju trajnih novčanih mjesečnih naknada osvajačima medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih i svjetskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim sportovima i disciplinama
Nar. novine, 113/13.
180201 Sport


( * ne važi) Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva
Nar. novine, 113/13.
090201 Zaštita okoliša


Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2013. godinu
Nar. novine, 112/13.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 112/13.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Obvezatne upute broj FLS i FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima koji će se održati 13. listopada 2013.
Nar. novine, 112/13.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


Obvezatne upute broj LS II i LN II - o obrascima za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Karlobag i članove općinskih vijeća Općine Sopje i Općine Ivanska
Nar. novine, 112/13.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS i LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 112/13.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravilnik o provedbi mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa
Nar. novine, 112/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda
Nar. novine, 112/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o normizaciji u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske
Nar. novine, 112/13.
200201 Obrana


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Karlobag
Nar. novine, 112/13.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Sopje i Općinsko vijeće Općine Ivanska
Nar. novine, 112/13.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi
Nar. novine, 112/13.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Nar. novine, 112/13.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
010401 Financijsko poslovanje


( * ne važi) Zakon o mirovinskom osiguranju
Nar. novine, 112/13.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/10-00/01 od 25. travnja 2013. kojim se utvrđuje da državne potpore, dodijeljene poduzetniku Slavonija modna konfekcija d.d., sa sjedištem u Osijeku, bez odobrenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, predstavljaju nezakonitu državnu potporu
Nar. novine, 111/13.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića
Nar. novine, 111/13.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Odluka o raspisivanju javne dražbe za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 110/13.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2012-01/016, urbroj: 580-05/76-2013-052 od 1. kolovoza 2013. u upravnom postupku utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika Grand Auto d.o.o.
Nar. novine, 110/13.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2013.
Nar. novine, 109/13.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2013.
Nar. novine, 109/13.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2013.
Nar. novine, 109/13.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje
Nar. novine, 109/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza
Nar. novine, 109/13.
130701 Željeznice i željeznički promet


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 109/13.
080301 Energija, općenito


Uredba o visini trošarine na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon
Nar. novine, 109/13.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine