Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 89/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 89/20
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept
Nar. novine, 89/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o metodologiji Popisa poljoprivrede 2020.
Nar. novine, 89/20.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova
Nar. novine, 89/20.
090201 Zaštita okoliša


Odluka o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije
Nar. novine, 89/20.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
260201 Europska unija i RH


Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Novi Vinodolski o produženju roka trajanja koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova, jahti i brodica, koja zahtijeva izgradnju objekata lučke infrastrukture, na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, luke Muroskva, Grad Novi Vinodolski
Nar. novine, 89/20.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u 19. nadopuni sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA)
Nar. novine, 89/20.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
Nar. novine, 89/20.
050504 Posebne pristojbe na uvezenu robu


Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova
Nar. novine, 89/20.
090201 Zaštita okoliša


Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici
Nar. novine, 88/20.
140101 Ugostiteljstvo
140201 Turizam


Odluka o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode
Nar. novine, 88/20.
010303 Mjere kontrole cijena


Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu
Nar. novine, 88/20.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Poslovnik Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 88/20.
220202 Vlada RH


Uredba o Uredu potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 88/20.
220202 Vlada RH
220301 Državna uprava, općenito


Kolektivni ugovor za trgovačka društva u vlasništvu društva FORTENOVA GRUPA d.d. (do 1. 4. 2025.)
Nar. novine, 87/20.
020501 Kolektivni ugovori


Kodeks strukovne etike članova Hrvatske komore inženjera strojarstva
Nar. novine, 87/20.
080401 Industrija, općenito


Pravilnik o minimalnom obliku i sadržaju informacijskog dokumenta kod iznimke od obveze objave prospekta
Nar. novine, 87/20.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o izvještavanju prema Uredbi (EU) br. 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti
Nar. novine, 87/20.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza
Nar. novine, 87/20.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Obvezatne upute broj FLN-I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnog izbornog povjerenstva u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brckovljani koji će se održati 6. rujna 2020.
Nar. novine, 87/20.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN-III o zaštiti osobnih podataka
Nar. novine, 87/20.
150301 Zaštita osobnih podataka (GDPR)
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj LN-II o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brckovljani
Nar. novine, 87/20.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 87/20.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravilnik o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača
Nar. novine, 87/20.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
Nar. novine, 87/20.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Brckovljani
Nar. novine, 87/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)
220109 Izborni sustav


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj sa sjedištem u Aarhusu
Nar. novine, 87/20.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj, sa sjedištem u Aalborgu
Nar. novine, 87/20.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Pravilnik o standardima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije
Nar. novine, 86/20.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190207 Hitna medicina


Naputak o načinu provođenja mjera zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
Nar. novine, 86/20.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Odluka o iskazivanju povjerenja Vladi Republike Hrvatske
Nar. novine, 86/20.
220202 Vlada RH
220203 Hrvatski sabor


Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave
Nar. novine, 85/20.
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o prijavljivanju mogućih ili stvarnih kršenja Uredbe (EU) 2015/2365
Nar. novine, 84/20.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i nadzornim izvještajima pružatelja usluga dostave podataka
Nar. novine, 84/20.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 84/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem (važi do 31. 12. 2022.)
Nar. novine, 84/20.
050105 Zaštita u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "25. OBLJETNICA VOJNO-REDARSTVENE OPERACIJE OLUJA, 1995. – 2020."
Nar. novine, 84/20.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere za Vukovarsko-srijemsku županiju (do 4. 8. 2020.)
Nar. novine, 84/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Indeks potrošačkih cijena u lipnju 2020.
Nar. novine, 84/20.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Nar. novine, 84/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih pedagoga
Nar. novine, 84/20.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 84/20.
190705 Edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost


Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske psihološke komore
Nar. novine, 84/20.
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – psihologa u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 84/20.
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije


( * ne važi) Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz rudarstva
Nar. novine, 83/20.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)
Nar. novine, 83/20.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
220108 Nacionalne manjine


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Mađarski jezik i književnost za osnovnu i srednju školu s nastavom na jeziku i pismu mađarske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (model A)
Nar. novine, 83/20.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
220108 Nacionalne manjine


Odluka o davanju koncesije za osnivanje Podunavske slobodne zone Vukovar
Nar. novine, 83/20.
050503 Slobodne zone, zastupanje u carinskom postupku
220703 Koncesije


Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Zagreb
Nar. novine, 83/20.
050503 Slobodne zone, zastupanje u carinskom postupku
220703 Koncesije


Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Luke Rijeka - Škrljevo
Nar. novine, 83/20.
050503 Slobodne zone, zastupanje u carinskom postupku
220703 Koncesije


Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Osijek
Nar. novine, 83/20.
050503 Slobodne zone, zastupanje u carinskom postupku
220703 Koncesije


Odluka o davanju koncesije za osnivanje Slobodne zone Kukuljanovo
Nar. novine, 83/20.
050503 Slobodne zone, zastupanje u carinskom postupku
220703 Koncesije


Odluka o produženju roka trajanja posebnih okolnosti (do 18. 10. 2020.)
Nar. novine, 83/20.
030301 Ovršni postupak
050101 Platni promet
050104 Financijska agencija (FINA)
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 81/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 81/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 81/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190602 Medicinski proizvodi


Pravilnik o postupku stavljanja ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala i određivanja cijena ortopedskih i drugih pomagala
Nar. novine, 81/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Kriteriji financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa
Nar. novine, 81/20.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
210201 Udruge i civilno društvo
220108 Nacionalne manjine
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (do 30. XI. 2020.)
Nar. novine, 81/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 81/20.
200301 Policija


Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati službeni i nacionalni referentni laboratoriji za genetski modificirane organizme
Nar. novine, 81/20.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
Nar. novine, 81/20.
090303 Gospodarenje otpadom


Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu zaštite prirode u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 81/20.
090202 Zaštita prirode


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o gospodarenju otpadom
Nar. novine, 81/20.
090303 Gospodarenje otpadom


Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2020. godini
Nar. novine, 81/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2020. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
Nar. novine, 81/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova
Nar. novine, 80/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "25. OBLJETNICA VOJNO-REDARSTVENE OPERACIJE BLJESAK, 1995. – 2020."
Nar. novine, 80/20.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske
Nar. novine, 80/20.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
220102 Ustavni sud


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (do 30. XI. 2020.)
Nar. novine, 80/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 80/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od pedeset sudionika za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 80/20.
200301 Policija


Naputak o načinu rada građevinske inspekcije
Nar. novine, 80/20.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o načinu vođenja registra pružatelja primarne pravne pomoći
Nar. novine, 80/20.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
210201 Udruge i civilno društvo
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
240101 Pravosuđe, općenito


Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju sekundarne pravne pomoći
Nar. novine, 80/20.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
240101 Pravosuđe, općenito


Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu
Nar. novine, 80/20.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza
Nar. novine, 79/20.
130701 Željeznice i željeznički promet


Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
Nar. novine, 79/20.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
Nar. novine, 79/20.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2020.
Nar. novine, 79/20.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o nužnoj mjeri zabrane uplovljavanja putničkim brodovima na međunarodnim kružnim putovanjima u morske luke i luke unutarnje plovidbe za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 79/20.
200301 Policija


Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu
Nar. novine, 79/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o načinu izrade i provođenja plana upravljanja, revizije i dodatka plana upravljanja te programa praćenja stanja ribljeg fonda u slatkovodnom ribarstvu
Nar. novine, 79/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra
Nar. novine, 79/20.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu
Nar. novine, 79/20.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o općinskim porezima (Općina Kneževi Vinogradi)
Nar. novine, 77/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.
Nar. novine, 77/20.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu
Nar. novine, 77/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini
Nar. novine, 77/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. "Produktivna ulaganja u akvakulturu"
Nar. novine, 77/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o utvrđivanju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu jednim od središnjih prostora za provedbu aktivnosti Predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije 2020 u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 77/20.
260201 Europska unija i RH


Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Novigradskom moru
Nar. novine, 77/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
220703 Koncesije


Odluka o otpisu potraživanja po računima za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske zbog epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i potresa koji je pogodio područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije
Nar. novine, 77/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o usvajanju Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija
Nar. novine, 77/20.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
180101 Kultura i umjetnost, općenito
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19
Nar. novine, 77/20.
130101 Promet općenito
160102 Banke, kreditne institucije
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19
Nar. novine, 77/20.
130101 Promet općenito
160102 Banke, kreditne institucije
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
230201 Državne potpore, općenito


Uredba o snimanju iz zraka
Nar. novine, 77/20.
200201 Obrana


( * ne važi) Zakon o sportu
Nar. novine, 77/20.
180201 Sport


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 76/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 76/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Statut Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije
Nar. novine, 75/20.
140201 Turizam


Integrirani popis stručnih naziva i njihovih kratica
Nar. novine, 75/20.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Obvezatne upute broj Z IX – obrasci za postupak provedbe izbora (OZ-20 do OZ-59)
Nar. novine, 75/20.
220109 Izborni sustav


Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita (na dan 30. 4. 2020.)
Nar. novine, 75/20.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima
Nar. novine, 75/20.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Odluka o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama (važi do 30. 6. 2023.)
Nar. novine, 75/20.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka


Pravilnik o metodologiji ustrojavanja i vođenja Registra otoka
Nar. novine, 75/20.
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti


Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
Nar. novine, 75/20.
230301 Javna nabava


Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti
Nar. novine, 75/20.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
Nar. novine, 75/20.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Tehnički propis za građevinske konstrukcije
Nar. novine, 75/20.
100101 Prostorno uređenje i gradnja