Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje na području otoka Visa
Nar. novine, 148/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o ukidanju naknada za razvoj vodoopskrbnog sustava Općine Baška Voda
Nar. novine, 148/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Grada Pula - Pola
Nar. novine, 148/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije (do 15. II. 2021.)
Nar. novine, 148/20.
200301 Policija


Pravilnik o obliku i načinu vođenja jedinstvenog upisnika genetski modificiranih organizama i načinu određivanja troškova ispisa
Nar. novine, 148/20.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
090202 Zaštita prirode


Pravilnik o ulasku i boravku u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji
Nar. novine, 148/20.
250102 Stranci u RH, azil
260201 Europska unija i RH


Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijskog poglavarstva Šibensko-kninske županije o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu završetka gradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma na dijelu k.o. Donje Polje – Zablaće
Nar. novine, 148/20.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2021. – 2023.
Nar. novine, 148/20.
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o usvajanju Programa "Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj"
Nar. novine, 148/20.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu
Nar. novine, 148/20.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021. godini
Nar. novine, 148/20.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2021. godini
Nar. novine, 148/20.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2021. godini
Nar. novine, 148/20.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini
Nar. novine, 148/20.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2021. godini
Nar. novine, 148/20.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2021. godini
Nar. novine, 148/20.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021. godinu
Nar. novine, 148/20.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
270401 Lokalna samouprava (Međunarodno pravo)


Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2021. godinu
Nar. novine, 148/20.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


( * ne važi) Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila
Nar. novine, 148/20.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Nar. novine, 148/20.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o naknadi za razvoj
Nar. novine, 147/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina društva VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Nova Gradiška
Nar. novine, 147/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj društva VIRKOM d.o.o., Virovitica
Nar. novine, 147/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o cijenama usluga koje obavlja Hrvatska revizorska komora
Nar. novine, 147/20.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


Statut Hrvatske revizorske komore
Nar. novine, 147/20.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2021. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 147/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2021. godinu
Nar. novine, 147/20.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Odluka o poništavanju Odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina
Nar. novine, 147/20.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
Nar. novine, 147/20.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Nar. novine, 147/20.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
Nar. novine, 147/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 147/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Visoko
Nar. novine, 147/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Novske
Nar. novine, 147/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca
Nar. novine, 147/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije
Nar. novine, 147/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba (do 28. II. 2021.)
Nar. novine, 147/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije (do 28. 2. 2021.)
Nar. novine, 147/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije
Nar. novine, 147/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Bjelovarsko-bilogorske županije
Nar. novine, 147/20.
200301 Policija


Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere zabrane posjeta korisnicima domova za starije i nemoćne osobe te korisnicima drugih ustanova koje pružaju uslugu smještaja u sustavu socijalne skrbi na području Zadarske županije (do 31. 1. 2021.)
Nar. novine, 147/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Karlovačke županije
Nar. novine, 147/20.
200301 Policija


Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 147/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o padobranstvu
Nar. novine, 147/20.
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu u 2021. godini
Nar. novine, 147/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote
Nar. novine, 147/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
Nar. novine, 147/20.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o radu u sustavu eSpis
Nar. novine, 147/20.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Sudski poslovnik
Nar. novine, 147/20.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


( * ne važi) Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
Nar. novine, 147/20.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika željeznicom
Nar. novine, 147/20.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Pravilnik o izgledu službene značke i službene iskaznice policijskog službenika
Nar. novine, 147/20.
200301 Policija


(* ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora zaštite od požara
Nar. novine, 147/20.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


(* ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za nadzor nad poslovima protuminskog djelovanja
Nar. novine, 147/20.
200301 Policija


Pravilnik o ustrojstvu i načinu vođenja zbirki s automatskom obradom podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika
Nar. novine, 147/20.
200301 Policija
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Zaključak Vlade Republike Hrvatske o naknadi volonterima koji rade na stručnoj procjeni uporabljivosti građevina na potresom pogođenim područjima
Nar. novine, 147/20.
020601 Volonterstvo


Odluka o proglašenju 2021. godine "Godinom čitanja" u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 147/20.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180104 Knjižnice
220202 Vlada RH


Odluka o proglašenju Dana žalosti u Republici Hrvatskoj povodom žrtava stradalih u potresu
Nar. novine, 147/20.
220202 Vlada RH


Odluka o otvaranju računa za donacije financijskih sredstava u akciji "Pomoć za obnovu nakon potresa"
Nar. novine, 147/20.
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
220202 Vlada RH


Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata
Nar. novine, 147/20.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Nar. novine, 147/20.
020501 Kolektivni ugovori
020502 Sindikati, udruge poslodavaca
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Odluka o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta
Nar. novine, 146/20.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Odluka o općinskim porezima Općine Špišić Bukovica
Nar. novine, 146/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja
Nar. novine, 146/20.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 146/20.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil
270701 Rad, zapošljavanje (Međunarodno pravo)


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 146/20.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice
Nar. novine, 146/20.
200302 Državna granica
250101 Državljanstvo, javne isprave


Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 146/20.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o donošenju Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom
Nar. novine, 146/20.
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Uredba o poticanju ulaganja
Nar. novine, 146/20.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o subvencioniranju stambenih kredita
Nar. novine, 146/20.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Zakon o kreditnim institucijama
Nar. novine, 146/20.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava
Nar. novine, 146/20.
160102 Banke, kreditne institucije


Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija
Nar. novine, 146/20.
160102 Banke, kreditne institucije


Zakon o sustavu osiguranja depozita
Nar. novine, 146/20.
160102 Banke, kreditne institucije


Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem ureda Europskog javnog tužitelja ("EPPO")
Nar. novine, 146/20.
240101 Pravosuđe, općenito
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Statut Turističke zajednice Karlovačke županije
Nar. novine, 145/20.
140201 Turizam


( * ne važi) Pravilnik o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Nar. novine, 145/20.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Jedinstvena metodološka načela za vođenje matične evidencije o osiguranicima, obveznicima doprinosa i korisnicima prava iz mirovinskog osiguranja
Nar. novine, 145/20.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o sustavu upravljanja
Nar. novine, 145/20.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/61 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti
Nar. novine, 145/20.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditnih institucija
Nar. novine, 145/20.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Zadvarje
Nar. novine, 145/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Općine Medulin
Nar. novine, 145/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Zaprešića
Nar. novine, 145/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Šibenika
Nar. novine, 145/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Čazme
Nar. novine, 145/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za cerebrovaskularne bolesti" Klinici za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb
Nar. novine, 145/20.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o provedbi Programa privremene izvanredne mjere potpore za očuvanje likvidnosti proizvođača tovnih svinja u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 145/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Nar. novine, 145/20.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom
Nar. novine, 145/20.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
Nar. novine, 145/20.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o oporavilištima za divlje životinje
Nar. novine, 145/20.
090202 Zaštita prirode


Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba (za 2021.)
Nar. novine, 145/20.
050305 Porez na dobit


Odluka o udjelu sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnanja za 2021. godinu
Nar. novine, 145/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
Nar. novine, 145/20.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru
Nar. novine, 145/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o davanju koncesije društvu Atlantic Cedevita d.o.o. za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, uključujući mineralne vode, radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku, u bocama ili drugoj ambalaži i za tehnološke i slične potrebe (ZDENAC ZB-1)
Nar. novine, 145/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
220703 Koncesije


Odluka o davanju koncesije društvu Atlantic Cedevita d.o.o. za zahvaćanje voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, uključujući mineralne vode, radi stavljanja na tržište u izvornom ili prerađenom obliku, u bocama ili drugoj ambalaži i za tehnološke i slične potrebe (ZDENAC ZG-1)
Nar. novine, 145/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
220703 Koncesije


Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2021.
Nar. novine, 145/20.
160102 Banke, kreditne institucije
230201 Državne potpore, općenito


Zakon o šumama
Nar. novine, 145/20.
070801 Šumarstvo


Statut Turističke zajednice Požeško-slavonske županije
Nar. novine, 144/20.
140201 Turizam


Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2021. godinu
Nar. novine, 144/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Plan dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije u frekvencijskim pojasevima 148,5 kHz – 694,0 MHz
Nar. novine, 144/20.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


(* ne važi) Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
Nar. novine, 144/20.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina
Nar. novine, 144/20.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
Nar. novine, 144/20.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin
Nar. novine, 144/20.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova
Nar. novine, 144/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 144/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 144/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik
Nar. novine, 144/20.
160102 Banke, kreditne institucije


(* ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Makarske
Nar. novine, 144/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Čakovca
Nar. novine, 144/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Čabra
Nar. novine, 144/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske
Nar. novine, 144/20.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
220102 Ustavni sud


Odluka o posebnoj sigurnosnoj mjeri određivanja Klinike za plućne bolesti Jordanovac, Kliničkog bolničkog centra Zagreb za zbrinjavanje pacijenata s teškim kompleksnim patološkim stanjem kao posljedicom preboljele bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS–CoV-2
Nar. novine, 144/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obvezi
Nar. novine, 144/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani
Nar. novine, 144/20.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
Nar. novine, 144/20.
230301 Javna nabava


Pravilnik o službenoj iskaznici i znački čuvara prirode
Nar. novine, 144/20.
090202 Zaštita prirode


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (do 23. 5. 2024.)
Nar. novine, 144/20.
090303 Gospodarenje otpadom


Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2020. godini
Nar. novine, 144/20.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja
050501 Carinski propisi
220301 Državna uprava, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Nar. novine, 144/20.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora
Nar. novine, 144/20.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona
Nar. novine, 144/20.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Zakon o osobnoj iskaznici
Nar. novine, 144/20.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji
Nar. novine, 144/20.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Nar. novine, 144/20.
140201 Turizam


Zakon o akvakulturi
Nar. novine, 144/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Zakon o Gradu Zagrebu
Nar. novine, 144/20.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Zakon o lokalnim izborima
Nar. novine, 144/20.
220109 Izborni sustav


Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Nar. novine, 144/20.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 143/20.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o donošenju Plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2020. – 2022.
Nar. novine, 142/20.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Pravilnik Hrvatskog autokluba o organiziranju i provođenju vozačkih ispita
Nar. novine, 141/20.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Popis lijekova s utvrđenom iznimno višom od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko
Nar. novine, 141/20.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Odluka o općinskim porezima Općine Fužine
Nar. novine, 141/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Slavonskog Broda
Nar. novine, 141/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima Grada Novog Vinodolskog
Nar. novine, 141/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važ) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije (do 21. II. 2021.)
Nar. novine, 141/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije
Nar. novine, 141/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 141/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 141/20.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Nar. novine, 141/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline
Nar. novine, 141/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno
090101 Održivi razvitak


Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2023. godine
Nar. novine, 141/20.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2021. godinu
Nar. novine, 141/20.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita
Nar. novine, 141/20.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
240101 Pravosuđe, općenito


Pravilnik o javnobilježničkim uredima
Nar. novine, 141/20.
240501 Javno bilježništvo


Pravilnik o utvrđivanju lista povjerenika u postupku stečaja potrošača
Nar. novine, 141/20.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja
Nar. novine, 141/20.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021. godinu
Nar. novine, 141/20.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa:022-03/20-07/389, urbroj: 50301-05/14-20-1 od 17. prosinca 2020.
Nar. novine, 141/20.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi ) Odluka o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika "SA-08"
Nar. novine, 141/20.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
Nar. novine, 141/20.
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova


Odluka o osnivanju Vijeća za demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske
Nar. novine, 141/20.
220202 Vlada RH
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 141/20.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030.
Nar. novine, 141/20.
190104 Prevencija bolesti i ovisnosti
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije
Nar. novine, 141/20.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost
260201 Europska unija i RH
260301 Međunarodna suradnja RH


Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja
Nar. novine, 141/20.
090205 Zaštita od eksplozija
200202 Oružje i vojna oprema


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima (Grad Županja)
Nar. novine, 140/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Bošnjaci
Nar. novine, 140/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


(* ne važi) Odluka o porezima Općine Murter-Kornati
Nar. novine, 140/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Perušić
Nar. novine, 140/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja
Nar. novine, 140/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


(* ne važi) Odluka o porezima Grada Vinkovaca
Nar. novine, 140/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Svetog Ivana Zeline
Nar. novine, 140/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Grad Zagreb)
Nar. novine, 140/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Kutine
Nar. novine, 140/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Osječko-baranjske županije (do 15. 2. 2021.)
Nar. novine, 140/20.
200301 Policija


Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka
Nar. novine, 140/20.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


( * ne važi) Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača
Nar. novine, 140/20.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Odluka o donošenju Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine
Nar. novine, 140/20.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom
Nar. novine, 140/20.
090303 Gospodarenje otpadom


Statut Turističke zajednice Osječko-baranjske županije
Nar. novine, 139/20.
140201 Turizam


Statut Turističke zajednice Šibensko-kninske županije
Nar. novine, 139/20.
140201 Turizam


Odluka o proglašenju "Japlenškog vrha" zaštićenim područjem u kategoriji park-šuma
Nar. novine, 139/20.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Lista arbitara u postupcima s međunarodnim obilježjem pred Stalnim arbitražnim sudištem Hrvatske gospodarske komore (arbitri s inozemnim prebivalištem)
Nar. novine, 139/20.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


( * ne važi) Lista arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem Hrvatske gospodarske komore
Nar. novine, 139/20.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Odluka o financiranju Hrvatske gospodarske komore (za 2021.)
Nar. novine, 139/20.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Pravilnik o obavljanju poslova depozitara AIF-a
Nar. novine, 139/20.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda
Nar. novine, 139/20.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o naknadama koje društvo za upravljanje naplaćuje ulagateljima
Nar. novine, 139/20.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2020.
Nar. novine, 139/20.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Bjelovarsko-bilogorske županije
Nar. novine, 139/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (do 15. I. 2021.)
Nar. novine, 139/20.
200301 Policija


Pravilnik o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu
Nar. novine, 139/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o uvjetima i postupku predlaganja kandidata za imenovanje delegiranih europskih tužitelja
Nar. novine, 139/20.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o načinu ispravljanja pogrešaka i stavljanju izvan snage odluka donesenih u neupravnom postupku
Nar. novine, 139/20.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju
Nar. novine,
200201 Obrana


Pravilnik o kodifikaciji naoružanja i vojne opreme
Nar. novine, 139/20.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o zdravstvenoj potpori u Oružanim snagama Republike Hrvatske
Nar. novine, 139/20.
200201 Obrana


Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2020."
Nar. novine, 138/20.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001 o utvrđivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1339/2001 (važi do 31. 12. 2022.)
Nar. novine, 138/20.
050101 Platni promet
050105 Zaštita u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (do 21. XII. 2020.)
Nar. novine, 138/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 138/20.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o opsegu i sadržaju izvješća o procjeni prikladnosti stavljanja na tržište genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoji od ili sadrži genetski modificirani organizam ili kombinaciju genetski modificiranih organizama
Nar. novine, 138/20.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
090202 Zaštita prirode


Pravilnik o uvjetima monitoringa, označavanja i pakiranja genetski modificiranih organizama i proizvoda koji se sastoje od ili sadrže genetski modificirani organizam ili kombinaciju genetski modificiranih organizama
Nar. novine, 138/20.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
090202 Zaštita prirode


Pravilnik o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373 o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom/pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom i za njihov nadzor
Nar. novine, 138/20.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21."Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora"
Nar. novine, 138/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća
Nar. novine, 138/20.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Pravilnik o načinu utvrđivanja visine sredstava koje Republika Hrvatska osigurava u državnom proračunu za pokrivanje dijela obveza mirovinskog osiguranja
Nar. novine, 138/20.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Pravilnik o radu u sustavu eSpis
Nar. novine, 138/20.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Sudski poslovnik
Nar. novine, 138/20.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor
Nar. novine, 138/20.
170501 Obrazovanje odraslih
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/20-07/370, urbroj: 50301-05/05-20-3 od 9. prosinca 2020.
Nar. novine, 138/20.
100101 Prostorno uređenje i gradnja
220702 Javno-privatno partnerstvo


Uredba o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za udružene turističke zajednice za 2020. godinu
Nar. novine, 138/20.
140201 Turizam


Uredba o namjeni i načinu raspodjele sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent za 2020. godinu
Nar. novine, 138/20.
140201 Turizam


( * ne važi) Zakon o socijalnoj skrbi
Nar. novine, 138/20.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 138/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Nar. novine, 138/20.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Zakon o porezu na dobit
Nar. novine, 138/20.
050305 Porez na dobit


Zakon o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 138/20.
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Zakon o porezu na dohodak
Nar. novine, 138/20.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja
Nar. novine, 138/20.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 137/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 137/20.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Statut Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije
Nar. novine, 136/20.
140201 Turizam


Statut Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije
Nar. novine, 136/20.
140201 Turizam


( * ne važe) Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin
Nar. novine, 136/20.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem
Nar. novine, 136/20.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a
Nar. novine, 136/20.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru Društva za upravljanje UCITS fondovima
Nar. novine, 136/20.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje
Nar. novine, 136/20.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Zlatar Bistrica
Nar. novine, 136/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Antunovac
Nar. novine, 136/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Pleternice
Nar. novine, 136/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini
Nar. novine, 136/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka
Nar. novine, 136/20.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Naputak o pravovaljanim ispravama nadležnih tijela kojima osoba s invaliditetom dokazuje svoj status
Nar. novine, 136/20.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju


Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2020. godini
Nar. novine, 136/20.
190704 Humanitarna pomoć i solidarnost
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.
Nar. novine, 136/20.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije
Nar. novine, 136/20.
050501 Carinski propisi


Odluka o osnivanju Savjeta za sprječavanje korupcije
Nar. novine, 136/20.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost
Nar. novine, 136/20.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


Odluka o posebnoj nagradi službenicima kaznenih tijela koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene zaštite osobama lišenim slobode u zatvorskom sustavu oboljelima od bolesti COVID-19
Nar. novine, 136/20.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
220202 Vlada RH


Odluka o posebnoj nagradi pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske – zdravstvene službe koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19
Nar. novine, 136/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
200201 Obrana
220202 Vlada RH


Odluka o posebnoj nagradi radnicima u sustavu socijalne skrbi koji obavljaju poslove vezane za brigu o zdravlju i njegu korisnika usluge smještaja ili organiziranog stanovanja oboljelima od bolesti COVID-19
Nar. novine, 136/20.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19
Nar. novine, 136/20.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
220202 Vlada RH


Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima
Nar. novine, 136/20.
220201 Predsjednik RH
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem povećanju kapitala Međunarodne financijske korporacije
Nar. novine, 136/20.
260201 Europska unija i RH


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu
Nar. novine, 135/20.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 135/20.
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 135/20.
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Autoceste Rijeka – Zagreb za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 135/20.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 135/20.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 135/20.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 135/20.
190401 Zdravstvene ustanove
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 135/20.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 135/20.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 135/20.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 135/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
Nar. novine, 135/20
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Statut Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije
Nar. novine, 134/20.
140201 Turizam


Statut Turističke zajednice Istarske županije
Nar. novine, 134/20.
140201 Turizam


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima (Grad Županja)
Nar. novine, 134/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važ) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije (do 21. II. 2021.)
Nar. novine, 134/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Varaždinske županije
Nar. novine, 134/20.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe sportsko rekreativnih zrakoplova
Nar. novine, 134/20.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139
Nar. novine, 134/20.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe jedrilica na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139
Nar. novine, 134/20.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe aviona i helikoptera na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139
Nar. novine, 134/20.
130601 Zračne luke i zračni promet


Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda "Lički škripavac" – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 134/20.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju Evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te Evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva
Nar. novine, 134/20.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Odluka o davanju prethodne suglasnosti na usuglašeni Konačni prijedlog ugovora o pripajanju društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o.
Nar. novine, 134/20.
130101 Promet općenito
130901 Javne i nerazvrstane ceste
220703 Koncesije


Odluka o oslobađanju obveze plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske za zakupnike i korisnike kojima je obustavljen rad temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
Nar. novine, 134/20.
220301 Državna uprava, općenito
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o Popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa
Nar. novine, 134/20.
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
Nar. novine, 134/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine (do 31. 12. 2020.)
Nar. novine, 133/20.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Odluka o porezima Grada Kraljevice
Nar. novine, 133/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera te obliku i sadržaju službene iskaznice ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera
Nar. novine, 133/20.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo
Nar. novine, 133/20.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o vrsti, obliku i načinu postavljanja državnih ovjernih oznaka koje se rabe kod ovjeravanja zakonitih mjerila, oznaka za označivanje mjerila, oznaka koje rabe ovlaštena tijela za pripremu zakonitih mjerila za ovjeravanje te ovjernih isprava
Nar. novine, 133/20.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila
Nar. novine, 133/20.
060102 Mjeriteljstvo


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije
Nar. novine, 133/20.
200301 Policija


Pravilnik o provedbi Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica na području Međimurske županije
Nar. novine, 133/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika Centra za posebno skrbništvo
Nar. novine, 133/20.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-07/356, urbroj: 50301-05/14-20-1 od 30. studenoga 2020.
Nar. novine, 133/20.
220301 Državna uprava, općenito
230201 Državne potpore, općenito


Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/20-07/356, urbroj: 50301-05/14-20-1 od 30. studenoga 2020.
Nar. novine, 133/20.
220301 Državna uprava, općenito
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu robe
Nar. novine, 133/20.
050501 Carinski propisi


Odluka o usvajanju Programa "COVID-19 zajam za obrtna sredstva" (važi do 30. 6. 2022.)
Nar. novine, 133/20.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


Odluka o usvajanju Programa ESIF jamstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (važi do 31. 12. 2023.)
Nar. novine, 133/20.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
160102 Banke, kreditne institucije
160201 Leasing
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o usvajanju Programa "Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj"
Nar. novine, 133/20.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o usvajanju Jamstvenog programa "PLUS"
Nar. novine, 133/20.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda
Nar. novine, 133/20.
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "EU NAVFOR Somalija – ATALANTA"
Nar. novine, 133/20.
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u aktivnosti Stalne NATO skupine protuminskih snaga 2
Nar. novine, 133/20.
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj
Nar. novine, 133/20.
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "SEA GUARDIAN" u Sredozemlju
Nar. novine, 133/20.
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu
Nar. novine, 133/20.
200201 Obrana


Zakon o osiguranju
Nar. novine, 133/20.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Zakon o strancima
Nar. novine, 133/20.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 133/20.
220201 Predsjednik RH