Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o općinskim porezima Općine Velika Ludina
Nar. novine, 118/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Križ
Nar. novine, 118/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Pirovac
Nar. novine, 118/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Tordinci
Nar. novine, 118/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Petrijevci
Nar. novine, 118/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Pazina
Nar. novine, 118/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava
Nar. novine, 118/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Lišane Ostrovičke za dio katastarske općine Lišane Ostrovičke i dio katastarske općine Vukšić
Nar. novine, 118/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Jasenice za katastarsku općinu Zaton Obrovački
Nar. novine, 118/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Stankovci za katastarsku općinu Stankovci
Nar. novine, 118/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pašman za katastarsku općinu Pašman
Nar. novine, 118/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pakoštane za katastarsku općinu Pakoštane
Nar. novine, 118/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Obrovca za katastarsku općinu Kruševo
Nar. novine, 118/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada i o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama
Nar. novine, 118/17.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Bol
Nar. novine, 117/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Gornji Kneginec
Nar. novine, 117/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima Grada Komiže
Nar. novine, 117/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske
Nar. novine, 117/17.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
220102 Ustavni sud


Plan prijama u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2017. godinu
Nar. novine, 117/17.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Sveti Filip i Jakov za katastarsku općinu Turanj
Nar. novine, 117/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Bibinje za dio katastarske općine Bibinje
Nar. novine, 117/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Kolan za dio katastarske općine Kolan
Nar. novine, 117/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o aerosolnim raspršivačima
Nar. novine, 117/17.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Pravilnik o službenoj odori čuvara prirode
Nar. novine, 117/17.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Pravilnik o gospodarenju otpadom
Nar. novine, 117/17.
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja


Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske
Nar. novine, 117/17.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.2.1. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 117/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine
Nar. novine, 117/17.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Zakon o prijenosu mirovinskih prava
Nar. novine, 117/17.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
Nar. novine, 117/17-
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Odluka o porezima Općine Staro Petrovo Selo
Nar. novine, 116/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Fužine
Nar. novine, 116/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Dvor
Nar. novine, 116/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Grada Vrbovskog
Nar. novine, 116/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Zaprešića
Nar. novine, 116/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o nagradama i naknadi troškova sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Nar. novine, 116/17.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
250601 Arbitraža, mirenje


( * ne važi) Pravilnik o načinu i provođenju te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog razgovora
Nar. novine, 116/17.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada
Nar. novine, 116/17.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama
Nar. novine, 116/17.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra
Nar. novine, 116/17.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna
Nar. novine, 116/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 116/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 116/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (do 23. 5. 2024.)
Nar. novine, 116/17.
090303 Gospodarenje otpadom


Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0063 od 2. studenoga 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata
Nar. novine, 116/17.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj: 533-20-17-0062 od 2. studenoga 2017. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata
Nar. novine, 116/17.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica
Nar. novine, 116/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
Nar. novine, 116/17.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba
Nar. novine, 116/17.
200201 Obrana


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 116/17.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
Nar. novine, 116/17.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave
Nar. novine, 116/17.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Odluka o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (s Uputama)
Nar. novine, 115/17.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o općinskim porezima Općine Bošnjaci
Nar. novine, 114/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi ) Odluka o općinskim porezima Općine Đurđenovac
Nar. novine, 114/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Općine Lastovo
Nar. novine, 114/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Donjeg Miholjca
Nar. novine, 114/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


(* ne važi) Odluka o porezima Općine Tisno
Nar. novine, 114/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2017.
Nar. novine, 114/17.
220304 Službena statistika


Odluka o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka
Nar. novine, 114/17.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (za razdoblje od 1. 1. 2018. do 30. 6. 2018.)
Nar. novine, 114/17.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o naknadi štete od životinja strogo zaštićenih vrsta
Nar. novine, 114/17.
090202 Zaštita prirode


Pravilnik o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta
Nar. novine, 114/17.
090202 Zaštita prirode


Pravilnik o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta
Nar. novine, 114/17.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu
Nar. novine, 113/17.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu
Nar. novine, 113/17.
190401 Zdravstvene ustanove
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu
Nar. novine, 113/17.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu
Nar. novine, 113/17.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu
Nar. novine, 113/17.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu
Nar. novine, 113/17.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2017. godinu i projekcije plana za 2018. i 2019. godinu
Nar. novine, 113/17.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
Nar. novine, 113/17.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 112/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Statut političke stranke Nezavisni
Nar. novine, 112/17.
210201 Udruge i civilno društvo


Statut Agencije za osiguranje radničkih tražbina
Nar. novine, 112/17.
020301 Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca


( * ne važi) Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (važi do 31. 10. 2021.)
Nar. novine, 112/17.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o općinskim porezima Općine Babina Greda
Nar. novine, 112/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Općine Končanica
Nar. novine, 112/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o načinu izvođenja osnovnih geodetskih radova
Nar. novine, 112/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova
Nar. novine, 112/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
Nar. novine, 112/17.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Poslovnik Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra
Nar. novine, 112/17.
110102 Zemljišne knjige


Pravilnik o radu u sustavu eSpis
Nar. novine, 112/17.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih cesta za 2016. godinu
Nar. novine, 112/17.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2017. godine
Nar. novine, 111/17.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2017. godine
Nar. novine, 111/17.
190401 Zdravstvene ustanove
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2017. godine
Nar. novine, 111/17.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo polugodište 2017. godine
Nar. novine, 111/17.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana hrvatskih cesta za prvo polugodište 2017. godine
Nar. novine, 111/17
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2017. godine
Nar. novine, 111/17.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2017. godine
Nar. novine, 111/17.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2017. godine
Nar. novine, 111/17.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Zakon o obrani
Nar. novine, 110/17.
200201 Obrana


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Mljet
Nar. novine, 110/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki
Nar. novine, 110/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Kutine
Nar. novine, 110/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Prosječna mjesečna isplaćena neto i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2017.
Nar. novine, 110/17.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2017.
Nar. novine, 110/17.
220304 Službena statistika


Rješenje o prestanku ovlaštenja IRI SISAK d.o.o. iz Siska, Braće Kavurića 10, OIB: 76527483540, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 110/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o prestanku ovlaštenja Branki Kelavi, vlasnici obrta »Svečnjak« trgovina i usluge iz općine Petrovsko, Preseka Petrovska 14, OIB: 15660942352, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 110/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
Nar. novine, 110/17.
080301 Energija, općenito


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Plitvička Jezera za katastarske općine Prijeboj i Plitvička Jezera
Nar. novine, 110/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi
Nar. novine, 110/17.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Odluka o stjecanju statusa osiguranika i preuzimanju obveze uplate doprinosa za zapošljavanje osobe zaposlene u inozemstvu
Nar. novine, 110/17.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 110/17.
200301 Policija


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 110/17.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu
Nar. novine, 110/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Rješenje o ovlašćivanju društva IMT j.d.o.o. iz Karlovca, Mala Švarča 10, OIB: 75516035780, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 109/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Zlatar Bistrica
Nar. novine, 109/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o lokalnim porezima Općine Jagodnjak
Nar. novine, 109/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o načinu određivanja i objave prodajnih cijena Hrvatske narodne banke za izdani prigodni zlatni i srebrni kovani novac i numizmatičke komplete
Nar. novine, 109/17.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Odluka o postupcima namire za sporedne sustave
Nar. novine, 109/17.
050101 Platni promet


( * ne važi) Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje namjenskog novčanog računa (DCA) u sustavu TARGET2-HR
Nar. novine, 109/17.
050101 Platni promet


( * ne važi) Odluka o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR
Nar. novine, 109/17.
050101 Platni promet


Pravilnik o vrednovanju kandidata u postupku imenovanja sudaca
Nar. novine, 109/17.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
Nar. novine, 109/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku i neonatalnu intenzivnu medicinu« Zavodu za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu i Odjelu za pedijatrijsku intenzivnu medicinu Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 109/17.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku hitnu medicinu« Zavodu za intenzivnu pedijatriju s postintenzivnom skrbi Klinike za dječje bolesti Kliničkog bolničkog centra Split
Nar. novine, 109/17.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Lista preventivno zaštićenih dobara
Nar. novine, 109/17.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Liste zaštićenih kulturnih dobara
Nar. novine, 109/17.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 109/17.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 109/17.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 109/17.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih i dopunskih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 109/17.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
Nar. novine, 108/17.
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Pisarovina za katastarsku općinu Lučelnica
Nar. novine, 108/17.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o metodologiji, rokovima za izradu i dostavu, načinu izvršavanja programa javnih potreba, o načinu i rokovima izvještavanja o provedbi programa te o metodologiji izrade financijskog plana javnih potreba u sportu
Nar. novine, 108/17.
180201 Sport


( * ne važi) Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 108/17.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola
Nar. novine, 108/17.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja
Nar. novine, 108/17.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Zakon o zemljišnim knjigama
Nar. novine, 108/17.
110102 Zemljišne knjige


Zakon o sigurnosti prometa na cestama
Nar. novine, 108/17.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka
Nar. novine, 108/17.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Zakon o sustavu domovinske sigurnosti
Nar. novine, 108/17.
200301 Policija


Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Nar. novine, 108/17.
050101 Platni promet
050102 Sprječavanje pranja novca
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Statut Hrvatske komore dentalne medicine
Nar. novine, 107/17.
190202 Stomatološka djelatnost


Statut Hrvatske komore dentalne medicine
Nar. novine, 107/17.
190202 Stomatološka djelatnost


( * ne važi) Odluka o načinu otvaranja transakcijskih računa
Nar. novine, 107/17.
050101 Platni promet


Odluka o potrebnim znanjima i stručnosti osoblja kreditnih institucija i kreditnih posrednika te o zahtjevima i postupku za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja
Nar. novine, 107/17.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160102 Banke, kreditne institucije
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o dodatnim kriterijima za procjenu kreditne sposobnosti potrošača te provođenju postupka naplate dospjelih neplaćenih obveza i dobrovoljne namire
Nar. novine, 107/17.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o obavješćivanju o prekograničnom pružanju usluga kreditnog posrednika
Nar. novine, 107/17.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160102 Banke, kreditne institucije
260201 Europska unija i RH
260301 Međunarodna suradnja RH


Odluka o registru kreditnih posrednika
Nar. novine, 107/17.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge
Nar. novine, 107/17.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160102 Banke, kreditne institucije
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Pravilnik o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava
Nar. novine, 107/17.
040101 Autorsko i srodna prava


( * ne važi) Pravilnik o visini naknade za rad Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava
Nar. novine, 107/17.
040301 Naknade u području intelektualnog vlasništva


( * ne važi) Pravilnik o naknadama za poslove zdravstvene zaštite bilja
Nar. novine, 107/17.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Odluka o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnoodvjetničkog vijeća
Nar. novine, 107/17.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnog sudbenog vijeća
Nar. novine, 107/17.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju dječjeg vrtića u naselju Pirovac
Nar. novine, 107/17.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Uredba o načinu i uvjetima osnivanja prava građenja i prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 107/17.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2021. godine
Nar. novine, 107/17.
260301 Međunarodna suradnja RH