Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima (Općina Klenovnik)
Nar. novine, 64/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca
Nar. novine, 64/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 64/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (primjenjuje se do 30. VI. 2020.)
Nar. novine, 64/20.
200301 Policija


Odluka o potvrđivanju Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Nar. novine, 64/20.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani
Nar. novine, 64/20.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Pravilnik o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna
Nar. novine, 64/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2020. godini
Nar. novine, 64/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka
Nar. novine, 64/20.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - luke nautičkog turizma - "Marina Gruž", na dijelu k.o. Gruž, na području Grada Dubrovnika
Nar. novine, 64/20.
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


Odluka o privremenoj mjeri pomoći nakladnicima televizije s problemima u poslovanju uzrokovanim epidemijom bolesti COVID-19 umanjenjem plaćanja davanja trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o.
Nar. novine, 64/20.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor
Nar. novine, 64/20.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke
220203 Hrvatski sabor


( *ne važi) Odluka o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva
Nar. novine, 63/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja
Nar. novine, 63/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 63/20.
200301 Policija


Odluka o donošenju nastavnog plana i programa za izborni predmet Prehrana sportaša za učenike II. razreda u programu opće gimnazije – razrednim odjelima za sportaše
Nar. novine, 63/20.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
180201 Sport


Odluka o donošenju nastavnog plana i programa za izborni predmet Sociologija sporta za učenike III. razreda u programu opće gimnazije – razrednim odjelima za sportaše
Nar. novine, 63/20.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
180201 Sport


Odluka o donošenju nastavnog plana i programa za izborni predmet Kondicijska priprema za učenike II. razreda u programu opće gimnazije – razrednim odjelima za sportaše
Nar. novine, 63/20.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
180201 Sport


Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava
Nar. novine, 63/20.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju
190211 Ostale djelatnosti i područja u zdravstvu


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u Zračnom prometu Split
Nar. novine, 63/20.
200301 Policija


Zakon o osiguranju
Nar. novine, 63/20.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju
Nar. novine, 63/20.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava
Nar. novine, 63/20.
130701 Željeznice i željeznički promet


( * ne važi) Odluka o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 62/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 62/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Obvezatne upute broj Z VIII – o načinu uređenja biračkog mjesta
Nar. novine, 62/20.
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj Z VII – o pravima i dužnostima promatrača
Nar. novine, 62/20.
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj Z V – o glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birača članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode, birača u mirovnim operacijama i misijama i birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi
Nar. novine, 62/20.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj Z IV – o zaštiti osobnih podataka
Nar. novine, 62/20.
150301 Zaštita osobnih podataka (GDPR)
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Obvezatne upute broj Z III – obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora (OZ-1 do OZ-19)
Nar. novine, 62/20.
220203 Hrvatski sabor
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Obvezatne upute broj Z II – postupak kandidiranja
Nar. novine, 62/20.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj Z I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 62/20.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220203 Hrvatski sabor


Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.
Nar. novine, 62/20.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća i presadnica povrća
Nar. novine, 62/20.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o upisu sorti u Sortnu listu
Nar. novine, 62/20.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor
Nar. novine, 62/20.
220109 Izborni sustav
220203 Hrvatski sabor


Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Nar. novine, 62/20.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda
Nar. novine, 62/20.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Zakon o Hrvatskom registru brodova
Nar. novine, 62/20.
130401 Hrvatski registar brodova


Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe
Nar. novine, 62/20.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Zakon o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima
Nar. novine, 62/20.
130101 Promet općenito
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Popis lijekova s utvrđenom najvišom dozvoljenom cijenom na veliko u postupku godišnjeg izračuna u 2020. godini
Nar. novine, 61/20.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Rješenje o osnivanju Drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti vozača i kandidata za vozače
Nar. novine, 61/20.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o iznosu naknade mentoru na specijalističkom usavršavanju magistara medicinske biokemije
Nar. novine, 61/20.
190205 Medicinsko-biokemijska djelatnost


Odluka o osnivanju dioničkog društva Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i dodjeli koncesije za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb
Nar. novine, 61/20.
130101 Promet općenito
130901 Javne i nerazvrstane ceste
220703 Koncesije


Odluka o pokretanju postupka za prestanak koncesije dane društvu Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. i pripajanje društva Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. društvu Hrvatske autoceste d.o.o.
Nar. novine, 61/20.
130101 Promet općenito
130901 Javne i nerazvrstane ceste
220703 Koncesije


Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika
Nar. novine, 60/20.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila brzine u cestovnom prometu
Nar. novine, 60/20.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
Nar. novine, 60/20.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima
Nar. novine, 60/20.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o sigurnosti hrane za životinje
Nar. novine, 60/20.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o načinu korištenja vaučera za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu
Nar. novine, 60/20.
140201 Turizam


Pravilnik o obliku i sadržaju iskaznica i oznaka u vezi s korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa
Nar. novine, 60/20.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190705 Edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost


Pravilnik o evidenciji pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost pružanja pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa
Nar. novine, 60/20.
190705 Edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost


Pravilnik o uvjetima prostora i opreme, stručnih i drugih radnika za obavljanje djelatnosti pružanja pomoći i podrške korištenjem psa pomagača te sastavu i načinu rada Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta
Nar. novine, 60/20.
190705 Edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost


Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
Nar. novine, 60/20.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Nar. novine, 60/20.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o osnivanju Lučke uprave Zadar
Nar. novine, 60/20.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o provedbi privremene izvanredne mjere pomoći za proizvođače tovne junadi, tovnih svinja i janjadi za klanje s problemima u poslovanju uzrokovanih epidemijom COVID-19 te za subjekte koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara
Nar. novine, 60/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o uspostavi Izvještajnog sustava za podršku procesima kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka primjene kolektivnih ugovora
Nar. novine, 60/20.
020501 Kolektivni ugovori
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
Nar. novine, 60/20.
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


Poslovnik pučkog pravobranitelja
Nar. novine, 60/20.
240401 Pravobraniteljstvo


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije "EUNAVFOR MED IRINI"
Nar. novine, 60/20.
200201 Obrana


Statut Turističke zajednice Zagrebačke županije
Nar. novine, 59/20.
140201 Turizam


Pravilnik o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja
Nar. novine, 59/20.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Odluka o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (s Uputom)
Nar. novine, 59/20.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o nužnoj mjeri zabrane uplovljavanja putničkim brodovima na međunarodnim kružnim putovanjima u morske luke i luke unutarnje plovidbe za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 59/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (primjenjuje se do 30. VI. 2020.)
Nar. novine, 59/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 59/20.
200301 Policija


Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju izvanredne teretne linije Zadar - Ancona i obratno u međunarodnom linijskom pomorskom prometu za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 59/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o uvođenju izvanredne brzobrodske linije Olib - Silba - Premuda - Zadar i obratno radi opskrbe otoka
Nar. novine, 59/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu
Nar. novine, 59/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Indeks potrošačkih cijena u travnju 2020.
Nar. novine, 59/20.
220304 Službena statistika


Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere
Nar. novine, 59/20.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o registru geografskih imena
Nar. novine, 59/20.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o izmjeni Odluke o posebnoj sigurnosnoj mjeri izolacije osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru (samoizolacija)
Nar. novine, 59/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda
Nar. novine, 59/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
Nar. novine, 59/20.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Podatak o etalonskoj cijeni građenja
Nar. novine, 59/20.
100101 Prostorno uređenje i gradnja
110201 Stanovanje, poslovni prostori
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o porezu na dobit
Nar. novine, 59/20.
050305 Porez na dobit


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu
Nar. novine, 58/20.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 58/20.
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Zakon o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti
Nar. novine, 58/20.
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Autoceste Rijeka - Zagreb za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 58/20.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 58/20.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 58/20.
130701 Željeznice i željeznički promet
190401 Zdravstvene ustanove
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 58/20.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 58/20.
080301 Energija, općenito
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 58/20.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 58/20.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 58/20.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
Nar. novine, 58/20.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o raspuštanju Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 58/20.
220203 Hrvatski sabor


Zakon o obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 58/20.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Zakon o slobodnim zonama
Nar. novine, 58/20.
050503 Slobodne zone, zastupanje u carinskom postupku


Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021.
Nar. novine, 57/20.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu
Nar. novine, 57/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.12. "Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja"
Nar. novine, 57/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti – COVID-19" pridnenim povlačnim mrežama – koćama za svibanj/lipanj 2020. godine
Nar. novine, 57/20.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju
Nar. novine, 57/20.
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama
Nar. novine, 57/20.
090303 Gospodarenje otpadom


Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima
Nar. novine, 57/20.
090303 Gospodarenje otpadom


Odluka o potvrđivanju Statuta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Nar. novine, 57/20.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu odvijanja programa Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020.
Nar. novine, 57/20.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine
Nar. novine, 57/20.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije
Nar. novine, 57/20.
220201 Predsjednik RH


Uredba o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina
Nar. novine, 57/20.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja
220703 Koncesije


Uredba o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru
Nar. novine, 57/20.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
Nar. novine, 57/20.
090303 Gospodarenje otpadom


Uredba o kvotama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
Nar. novine, 57/20.
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


( * ne važi) Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju
Nar. novine, 57/20.
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak (Grad Belišće)
Nar. novine, 56/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 56/20.
020501 Kolektivni ugovori
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 56/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o odvijanju i načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 56/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (primjenjuje se do 30. VI. 2020.)
Nar. novine, 56/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 56/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za otok Brač na području Splitsko-dalmatinske županije
Nar. novine, 56/20.
200301 Policija


Odluka o uvođenju nužne epidemiološke mjere za otok Brač na području Splitsko-dalmatinske županije
Nar. novine, 56/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2020.
Nar. novine, 56/20.
220304 Službena statistika


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2020. godine
Nar. novine, 56/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi
Nar. novine, 56/20.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
Nar. novine, 56/20.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o porezima Grada Požege
Nar. novine, 55/20.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o mjerama za vozače teretnih vozila međunarodnog transporta za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 55/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 55/20.
200301 Policija


Pravilnik o patentu
Nar. novine, 55/20.
040201 Patenti, žigovi, industrijski dizajn i dr.


Pravilnik o polaganju državne mature
Nar. novine, 55/20.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2020. godini
Nar. novine, 55/20.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena povrća
Nar. novine, 55/20.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište
Nar. novine, 55/20.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Odluka o namjeni korištenja sredstava novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom
Nar. novine, 55/20.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje
Nar. novine, 55/20.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o organizaciji rada tijela državne uprave za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
Nar. novine, 55/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu
Nar. novine, 55/20.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
180101 Kultura i umjetnost, općenito
230201 Državne potpore, općenito
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu
Nar. novine, 55/20.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
180101 Kultura i umjetnost, općenito
230201 Državne potpore, općenito
260401 Hrvati izvan RH


( * ne važi) Odluka o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja
Nar. novine, 55/20.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice
Nar. novine, 55/20.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Odluka klasa: 810-06/20-01/7, urbroj: 511-01-300-70 od 19. ožujka 2020. kojom se zabranjuje brodovima u međunarodnoj plovidbi koji imaju obvezu samoizolacije ili karantene uplovljavanje u morske luke i luke unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 54/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja
Nar. novine, 54/20.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o načinu korištenja dječjih igrališta i otvorenih sportskih igrališta te načinu bavljenja rekreativnim sportom na otvorenom za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 54/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( *ne važi) Odluka o mjerama prilikom sklapanja braka i životnog partnerstva
Nar. novine, 54/20.
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 54/20.
200301 Policija


Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
Nar. novine, 54/20.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Sporazumu o visini dodatka i dinamici isplate dodatka u osnovnoj plaći za policijske službenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 54/20.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Sporazumu o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 54/20.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 54/20.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 54/20.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004
Nar. novine, 54/20.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
Nar. novine, 54/20.
090201 Zaštita okoliša