Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o utvrđivanju plaće ravnatelja Zavoda za sigurnost informacijskih sustava i Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija
Nar. novine, 25/13.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


Odluka o utvrđivanju plaće ravnatelja i zamjenika ravnatelja sigurnosno-obavještajnih agencija, predstojnika i zamjenika predstojnika Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost
Nar. novine, 25/13.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


( * ne važi) Odluka o visini osnovice za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
Nar. novine, 25/13.
240101 Pravosuđe, općenito


( * ne važi) Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika
Nar. novine, 25/13.
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe
Nar. novine, 25/13.
200201 Obrana


Uredba o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova
Nar. novine, 25/13.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


( * ne važi) Uredba o plaćama policijskih službenika
Nar. novine, 25/13.
200301 Policija


( * ne važi) Uredba o vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta, dodatku na uvjete rada, te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Carinske uprave
Nar. novine, 25/13.
050502 Carinska služba


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave
Nar. novine, 25/13.
050307 Porezna uprava


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 25/13.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 25/13.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 689/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija
Nar. novine, 25/13.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima
Nar. novine, 25/13.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak
Nar. novine, 25/13.
160102 Banke, kreditne institucije
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji
Nar. novine, 25/13.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Zakon o građevnim proizvodima
Nar. novine, 25/13.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zakon o parničnom postupku
Nar. novine, 25/13.
250501 Parnični postupak


Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
Nar. novine, 25/13.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


Zakon o pravu na pristup informacijama
Nar. novine, 25/13.
220801 Pravo na pristup informacijama


Odluka o kriterijima raspodjele Državne kvote i trajne individualne kvote u 2013. godini.
Nar. novine, 24/13.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
Nar. novine, 24/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka
Nar. novine, 24/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o provedbi mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa
Nar. novine, 24/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere 103 "Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice" unutar IPARD programa
Nar. novine, 24/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere 101 "Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice" unutar IPARD programa
Nar. novine, 24/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
Nar. novine, 24/13.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 23/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 23/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 23/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o načinu otvaranja transakcijskih računa
Nar. novine, 23/13.
050101 Platni promet


Pravilnik o postupku homologacije traktora za poljoprivredu i šumarstvo s obzirom na emisiju štetnih sastojaka iz njihovih motora TPV 323 (izdanje 00)
Nar. novine, 23/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje
Nar. novine, 23/13.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


Pravilnik o troškovima postupka predstečajne nagodbe
Nar. novine, 23/13.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)


( * ne važi) Odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukama Vijeća Europske unije 2010/413/ZVSP, 2011/299/ZVSP, 2012/35/ZVSP i 2012/635/ZVSP u svezi sa situacijom u Islamskoj Republici Iranu
Nar. novine, 23/13.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Odluka o provođenju međunarodnih mjera utvrđenih rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1989 (2011) i 2083 (2012) u svezi sa sankcijama protiv članova organizacije Al-Qaide i drugih pojedinaca, skupina, gospodarskih subjekata i entiteta koji se povezuju Al-Qaidom
Nar. novine, 23/13.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Odluka o provođenju međunarodnih mjera utvrđenih Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1988 (2011) i 2082 (2012) u svezi sa sankcijama protiv članova organizacije Talibana i drugih pojedinaca, skupina, gospodarskih subjekata i entiteta koji se s njima povezuju
Nar. novine, 23/13.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata
Nar. novine, 23/13.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o osnivanju Muzeja Vučedolske kulture
Nar. novine, 23/13.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180105 Muzeji


Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske
Nar. novine, 23/13.
220109 Izborni sustav


Rješenje o reprezentativnosti Samostalnog sindikata radnika u djelatnostima energetike, kemije i nemetala Hrvatske, Trg kralja Petra Krešimira IV. broj 2, Zagreb i Novog sindikata Plive, Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb
Nar. novine, 22/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Zagreb, Trg maršala Tita 4/II
Nar. novine, 22/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 10 i 20 kuna s datumom izdanja 9. srpnja 2012.
Nar. novine, 22/13.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenog istraživanja
Nar. novine, 22/13.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
250102 Stranci u RH, azil


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 22/13.
200301 Policija


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 22/13.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 22/13.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o načinu i postupku izvještavanja nadležnog tijela o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja
Nar. novine, 22/13.
200301 Policija


Pravilnik o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera
Nar. novine, 22/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera
Nar. novine, 22/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća
Nar. novine, 22/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Popis hrvatskih norma za sigurnost dizala
Nar. novine, 22/13.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Pravilnik o radu stručnih suradnika izvanpravne struke na poslovima delinkvencije mladih i kaznenopravne zaštite djece u državnim odvjetništvima i na sudovima
Nar. novine, 22/13.
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije
190211 Ostale djelatnosti i područja u zdravstvu
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Pravilnik o načinu izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod
Nar. novine, 22/13.
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila
Nar. novine, 22/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava
Nar. novine, 22/13.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Odluka o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih Odlukom Vijeća Europske unije 2011/782/ZVSP u odnosu na Sirijsku Arapsku Republiku
Nar. novine, 22/13.
260201 Europska unija i RH


Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika
Nar. novine, 22/13.
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Zakon o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti
Nar. novine, 22/13.
220201 Predsjednik RH


Zakon o volonterstvu
Nar. novine, 22/13.
020601 Volonterstvo


Zakon o cestama
Nar. novine, 22/13.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
Nar. novine, 22/13.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170701 Obrazovne kvalifikacije


( * ne važi) Zakon o tržištu električne energije
Nar. novine, 22/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Zakon o trošarinama
Nar. novine, 22/13.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 21/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste magistralnih pripravaka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 21/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste magistralnih pripravaka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 21/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 21/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 21/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 21/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Metodološke osnove za statističko istraživanje promet u morskim lukama
Nar. novine, 20/13.
220304 Službena statistika


Rješenje o ukidanju rješenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za dijagnostiku bolesti paratireoidnih žlijezda" Odjelu za nuklearnu medicinu, zaštitu od zračenja i patofiziologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek
Nar. novine, 20/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja
Nar. novine, 20/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
Nar. novine, 20/13.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
Nar. novine, 20/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija
Nar. novine, 20/13.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011. do 2013. godine
Nar. novine, 20/13.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


(* ne važi)Odluka o usvajanju jamstvenih programa i Općih uvjeta za izdavanje jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Nar. novine, 20/13.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o usvajanju jamstvenog programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije
Nar. novine, 20/13.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija
Nar. novine, 20/13.
220703 Koncesije


Poslovnik Ustavnog suda Republike Hrvatske
Nar. novine, 19/13.
220102 Ustavni sud


( * ne važi) Odluka o karti regionalnih potpora
Nar. novine, 19/13.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poduzetništva i obrta
Nar. novine, 19/13.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Zakon o upravnim pristojbama (i Tarifa)
Nar. novine, 19/13.
250203 Upravne pristojbe


( * ne važi) Uredba o dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova
Nar. novine, 19/13.
090201 Zaštita okoliša


Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Nar. novine, 19/13.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Nar. novine, 19/13.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2012-02/019 od 1. veljače 2013. kojim se odobrava državna potpora u obliku subvencije u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 kn, namijenjena za inovaciju za novu klasu broda, nove komponente i sustave broda te nove procese (koji uključuju proizvodnju, planiranje, logistiku ili projektiranje), sadržana u Prijedlogu Operativnog programa potpora inovacijama u brodogradnji za 2013., jer je sukladna sa Zakonom o državnim potporama.
Nar. novine, 18/13.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
230201 Državne potpore, općenito


Statut Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 18/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o načinu otvaranja transakcijskih računa
Nar. novine, 18/13.
050101 Platni promet


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Gorjani za katastarsku općinu Gorjani
Nar. novine, 18/13.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari koje nisu dopuštene u biocidnim pripravcima
Nar. novine, 18/13.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


( * ne važi) Pravilnik o sudjelovanju Vlade Republike Hrvatske u Fondovima za gospodarsku suradnju
Nar. novine, 18/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 18/13.
080301 Energija, općenito


Rješenje o određivanju paušalnog iznosa za troškove prekršajnog postupka
Nar. novine, 18/13.
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za gradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Gradu Biogradu na Moru
Nar. novine, 18/13.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Houstonu
Nar. novine, 18/13.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Vjerodostojno tumačenje članka 44. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (Narodne novine, br. 41/90)
Nar. novine, 18/13.
070801 Šumarstvo


Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2013. godinu
Nar. novine, 18/13.
260201 Europska unija i RH


Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006
Nar. novine, 18/13.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Zakon o provedbi uredbi Europske unije o sljedivosti i označavanju genetski modificirane hrane i hrane za životinje
Nar. novine, 18/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane
Nar. novine, 18/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija)
Nar. novine, 18/13.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


Zakon o provedbi uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija
Nar. novine, 18/13.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Zakon o kemikalijama
Nar. novine, 18/13.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
Nar. novine, 18/13.
230301 Javna nabava


Tablice aktuarske matematike
Nar. novine, 17/13.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Odluka o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama
Nar. novine, 17/13.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Popis hrvatskih norma u području niskonaponske opreme
Nar. novine, 17/13.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
Nar. novine, 17/13.
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji, sa sjedištem u Sočiju
Nar. novine, 17/13.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


( * ne važi) Mreža telemedicinskih centara
Nar. novine, 16/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Pravilnik o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama
Nar. novine, 16/13.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o postojećim mjerama lokalne potpore te načinu vođenja i sadržaju registra državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju
Nar. novine, 16/13.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za prekrcaj na graničnoj veterinarskoj postaji pošiljaka proizvoda namijenjenih uvozu ili za treće zemlje
Nar. novine, 16/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu
Nar. novine, 16/13.
220702 Javno-privatno partnerstvo


Pravilnik o odobrenju za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja
Nar. novine, 16/13.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o sudjelovanju u fondovima za gospodarsku suradnju
Nar. novine, 16/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Odluka o neprihvaćanju ponude pristigle na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra - luke posebne namjene - industrijske luke Urinj
Nar. novine, 16/13.
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 16/13.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Uredba o Uredu za suzbijanje zlouporabe droga
Nar. novine, 16/13.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Zakon o alternativnim investicijskim fondovima
Nar. novine, 16/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
Nar. novine, 16/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2012. godinu
Nar. novine, 15/13.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Odluka o zajamčenom prinosu obveznih mirovinskih fondova za 2012. godinu
Nar. novine, 15/13.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o stručnom ispitu za rad na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice
Nar. novine, 15/13.
140201 Turizam


Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika
Nar. novine, 15/13.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
220108 Nacionalne manjine
250102 Stranci u RH, azil


( * ne važi) I. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
Nar. novine, 15/13.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama
Nar. novine, 15/13.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu
Nar. novine, 15/13.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone)
Nar. novine, 15/13.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba za obavljanje poslova ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja
Nar. novine, 15/13.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku prijeboja potraživanja prema državnom proračunu s poreznim dugom
Nar. novine, 15/13.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


( * ne važi) Odluka o pokretanju pregovora o sklapanju sporazuma o utvrđivanju materijalnih prava radnika u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja u opsegu utvrđenom Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, zaključenim 8. prosinca 2004. godine, i njegovim dodacima i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 15/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja
Nar. novine, 15/13.
200301 Policija


( * ne važi) Zakon o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Nar. novine, 15/13.
160102 Banke, kreditne institucije
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje
Nar. novine, 15/13.
110201 Stanovanje, poslovni prostori
160102 Banke, kreditne institucije


Zakon o posebnom porezu na motorna vozila
Nar. novine, 15/13.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Rješenje o reprezentativnosti Sindikata trgovine Hrvatske, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. broj 2, i Republičkog sindikata radnika Hrvatske, Zagreb, Kneza Mislava 11/2
Nar. novine, 14/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti Republičkog sindikata radnika Hrvatske, Zagreb, Kneza Mislava 11/2
Nar. novine, 14/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti Sindikata željezničara Hrvatske, Zagreb, Trg Francuske Republike 13, Zagreb, registarski broj US 1 i Sindikata hrvatskih željezničara, Strojarska 17
Nar. novine, 14/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti Sindikata hrvatskih učitelja, Zagreb, Trg maršala Tita 4/II
Nar. novine, 14/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnog dječjeg festivala Šibenik - Hrvatska
Nar. novine, 14/13.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika
Nar. novine, 14/13.
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe


Objava registrirane oznake zemljopisnog podrijetla i naziva proizvoda "Virovitička paprika"
Nar. novine, 14/13.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Pravilnik o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo
Nar. novine, 14/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2013. godinu
Nar. novine, 14/13.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


( * ne važi) Naredba o visini naknade za upis broda, jahte i brodice u upisnik brodova, odnosno jahti i očevidnik brodica
Nar. novine, 14/13.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i izgledu iskaznice zrakoplovnog inspektora
Nar. novine, 14/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o oblikovanju i utvrđivanju načina, postupaka i drugih uvjeta za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova
Nar. novine, 14/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o postupanju prema strancima
Nar. novine, 14/13.
250102 Stranci u RH, azil


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Makedoniji, sa sjedištem u Strumici
Nar. novine, 14/13.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Statut Hrvatske radiotelevizije
Nar. novine, 14/13.
180401 Mediji, općenito